Άνθρωποι με ‘Αλφα κεφαλαίο (ΑμεΑ)

Σκέφτομαι καμιά φορά να δανείσω το αμαξίδιο μου στον δήμο ή σε ένα εργολάβο να κάτσουν μια μέρα για να δούμε αν θα καταφέρουν.  Εγώ μπορεί να κάνω λάθος ή να είμαι υπερβολική. Να κάνει όμως κάποιος ένα πείραμα και μετά να μου πει αν είμαι υπερβολική  ή αν κάνω λάθος» Γεωργία Ξημεράκη.

Οταν αναφερόμαστε στα ΑμεΑ, ομιλούμε για τη μεγαλύτερη ‘’μειονότητα’’ του πλανήτη μας, περίπου ένα δισεκατομμύριο άτομα σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, μεγάλο ποσοστό των οποίων είναι παιδιά κάτω των 18 ετών. Από το 1992 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε το Πρόγραμμα δράσης για τα ΑΜΕΑ, αφιερώνοντας την ημέρα αυτή στα Άτομα Με Αναπηρία (όρος που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2008, μιας και μέχρι τότε χρησιμοποιούνταν ο όρος « Άτομα με Ειδικές Ανάγκες»).

Ο όρος αναπηρία αναφέρεται στον περιορισμό λόγου, έργου ή άμεσης αντίληψης. Είναι αποτέλεσμα οργανικών ή περιβαλλοντολογικών αιτιών, που δημιουργούν ένα σύνολο εμποδίων σε σημαντικές πτυχές της ζωής, όπως η αυτοεξυπηρέτηση, η απασχόληση, η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία και η γενικότερη κοινωνική συμμετοχή.

Σκοπός της ημέρας είναι να υπενθυμίσει στις κυβερνήσεις , στους οργανισμούς, ακόμη και σε όλους εμάς, σε όλους τους πολίτες το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία .

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Τα άτομα με αναπηρία δε ζητάνε να γίνει η ζωή τους ευκολότερη. Ζητάνε να γίνει η ζωή τους ΙΣΗ με τη δική μας. Στόχος πρέπει να είναι όχι η τυπική, αλλά η πραγματική ισότητα, η οποία σημαίνει ίσες ευκαιρίες στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΌΤΗΤΑ στο δημόσιο τομέα και ειδικότερα στις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Με τον όρο «Προσβασιμότητα» νοείται το χαρακτηριστικό ενός περιβάλλοντος που επιτρέπει σε όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, ηλικίας και άλλων χαρακτηριστικών (σωματική διάπλαση, δύναμη, αντίληψη, κλπ.) την ασφαλή και ανεξάρτητη χρήση και πρόσβαση των προσφερόμενων υποδομών και υπηρεσιών (συμβατικών και ηλεκτρονικών).

28 χρόνια αργότερα φαίνεται πως πολλά πράγματα έχουν αλλάξει, αλλά ο αγώνας για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ σε πολλούς τομείς της καθημερινότητας συνεχίζει να υφίσταται, υπενθυμίζοντάς μας πως ακόμη υπάρχουν φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού .

Στο δομημένο περιβάλλον

Η έλλειψη ασφαλούς και απρόσκοπτης πρόσβασης στο δρόμο, πεζοδρόμια, κτίρια συνάθροισης κοινού είναι πρόβλημα για όλους και όλες. Η ελληνική Πολιτεία έχει αποτύχει πλήρως, αν υποθέσουμε ότι έχει προσπαθήσει να άρει τα εμπόδια . Όχι μόνο δεν έχει προσπαθήσει να εξαλείψει τις παράνομες πρακτικές και υλικές ενέργειες των δημοσίων φορέων στις κατασκευές έργων. Όχι μόνο δεν έχει προσπαθήσει να εφαρμόσει τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης, όχι μόνο δεν έχει προσπαθήσει να εφαρμόσει την νομοθεσία για ασφαλή σήμανση έργων. Αλλά έχει καταργήσει ακόμα και το Γραφείο Μελετών ΑμεΑ στο Υπουργείο (πρώην ΥΠΕΚΑ) Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αργυρώ Λεβέντη

Αργυρώ Λεβέντη, η πρωτοπόρος

Η Αργυρώ, ήταν απόφοιτος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.  Αυτοκινητιστικό ατύχημα την κατέστησε παραπληγική και χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου. Κατά την διάρκεια της αποκατάστασής της σε χώρα του εξωτερικού και με τη ματιά του αρχιτέκτονα, διαπίστωσε την μεγάλη διαφορά στην ποιότητα κίνησης και εξυπηρέτησης των ΑμεΑ εκεί και την ανυπαρξία πρόσβασης στην χώρα μας.ύστερα από πολλές προσπάθειες, επέτυχε να συσταθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας το «Γραφείο Μελετών για τα Άτομα με Αναπηρία» το 1985 στο οποίο και προϊστατο και από το οποίο προήλθαν  όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις και  προδιαγραφές οι σχετικές με την πρόσβαση. Κατά την λειτουργία του είχε συστήσει πολλές ομάδες εργασίας στις οποίες μετείχαν δεκάδες μηχανικοί και όχι μόνον, οι οποίες ασχολήθηκαν με τη σύνταξη των οδηγιών και προδιαγραφών των σχετικών με την πρόσβαση. Οι «Οδηγίες Σχεδιασμού – Σχεδιάζοντας για Όλους» ευρίσκονται στο site: «ΥΠΕΚΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ»* (όχι πια, βλέπετε το ΥΠΕΝ αλλάζοντας την ιστοσελίδα του, ξέχασε να μεταφέρει το ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, κε Χατζηδάκη τι έχετε να πείτε για αυτό; κατα τα άλλα νοιάζονται για την πανδημία και τη Δημόσια Υγεία )

Σχεδιάζοντας για ‘Ολους

Οι οδηγίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως προδιαγραφές από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Όταν λαµβάνονται υπ’ όψιν από το στάδιο της µελέτης, η εφαρµογή τους επιβαρύνει ελάχιστα ή και καθόλου τον προϋπολογισµό
του κάθε έργου, ενώ δεν ισχύει το ίδιο για την εκ των υστέρων κατασκευή τους.. ∆IABAΣEIΣ – ΝΗΣΙ∆ΕΣ,ΚΛΥΨΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΏΝ ΔΙΑΦΟΡΏΝ στις αποτμίσεις πεζοδρομίων, σκάφες , ΦΥΤΕΥΣΗ. Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης παροδίων ανάλογα το πλάτος τηςοδού , υποχρεωτικό πεζοδ΄ρομιο πλάτους 2,20 τουλάχιστον απο τη μιαπλευρά του δρόμου. Πεζοδρόμια χωρίς κανένα εμπόδιο, μέχρι 1,50 μέτρο πλάτος.Ακόμα και για τα προοσωρινά έργα “εφόσον τα έργα γίνονται µέσα στην ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, θα πρέπει να δηµιουργείται µία νέα ελεύθερη ζώνη όδευσης, πλάτους τουλάχιστον 1.20µ, σε παράπλευρη θέση µε αντίστοιχη σήµανση, οδηγό όδευσης τυφλών, λωρίδα επισήµανσης κλπ, ώστε να εξασφαλίζεται η
ασφαλής διακίνηση όλων των χρηστών του πεζοδροµίου”

Αμεα και άθληση στην Κομοτηνή, μια πόλη άξια βραβείων!και από την Ευρώπη!

Πόλεις που αγαπούν τους ανθρώπους, η Κομοτηνή

Ευρωπαϊκή διάκριση για την προσβασιμότητα έλαβε η Κομοτηνή κατακτώντας το βραβείο: «Ειδική μνεία για την πόλη που αντιμετώπισε την προσβασιμότητα σαν ευκαιρία» στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προσβάσιμων Πόλεων 2021 (Access City Award|)**

Η Κομοτηνή ήταν από τις πρώτες πόλεις που έσπασε κράσπεδα κι έκανε ράμπες. Από τις πρώτες πόλεις στην Ευρώπη.» δήλωσε στην ΕΡΤ Κομοτηνής και στην εκπομπή «Καθημερινές Ιστορίες» ο κος Κώστας Κατσιμίγας.***

Ο οποίος θυμάται πως ξεκίνησε η Κομοτηνή “ ήταν το 1991, όταν ο Γιώργος Παπαδριέλλης, καινούργιος δήμαρχος, είχε ανάψει το πράσινο φως στην υλοποίηση της πρότασής μας, εγώ είχα αναλάβει καθήκοντα αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών τότε και είχαμε έναν πολύ καλό διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, τον κ. Κώστα Καλούδη. Ήταν μια καλή συγκυρία, προτείναμε στον τότε δήμαρχο να κάνουμε μια απόπειρα να δημιουργήσουμε μια προσβασιμότητα τουλάχιστον σε ένα κεντρικό δρόμο, το δέχτηκε με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και ο δήμαρχος και ξεκινήσαμε και δημιουργήσαμε αυτές τις ράμπες σπάζοντας τα πεζοδρόμια στις διασταυρώσεις , ξεκινώντας από την Αγία Βαρβάρα, μέχρι την κεντρική πλατεία.

Εκπροσωπώντας την Κομοτηνή ο Σπύρος Νταντανίδης, μέλος του Συλλόγου «Περπατώ» εξέφρασε την περηφάνια όλων των κατοίκων για αυτό το βραβείο σημείωσε πως η πόλη μας είναι από τις πιο φιλικές πόλεις, και οι κάτοικοί της κάνουν σημαντικές προσπάθειες για να μπορέσουν να την κάνουν ακόμα πιο προσβάσιμη από ό,τι είναι.

Αυτή είναι η επανάσταση που έγινε στην Κομοτηνή: Δεν άλλαξαν τα πεζοδρόμια, άλλαξε η νοοτροπία, έχουμε αλλάξει και είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο από άλλες περιοχές”.****

Μεγάλος Περίπατος

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το γεγονός ότι στην οδό Πανεπιστημίου ο Δήμος Αθηναίων ανακάλυψε πως ο ΟΑΣΑ είχε συνολικά οκτώ στάσεις στο πεζοδρόμιο, οι οποίες δεν χρησιμοποιούνταν και έτσι απομακρύνθηκαν. Βγήκε και κάτι καλό από τα 2.000.000 για βαψίματα και ζαρντινιέρες …

Καραϊσκάκη και Κερασούντος, Χαϊδάρι .. ΑμεΑ μαζί με αυτοκίνητα, διάβαση και ασφαλές πεζοδρόμιο πουθενά

Χαϊδάρι, η πόλη που δεν αλλάζει νοοτροπία

Δεν γίνεται να μην αναφέρω και τη πόλη μας. Στη πόλη που δεν υπάρχει προσβασιμότητα πουθενά, κυριολεκτικά. Από τις αθλητικές εγκαταστάσεις, ούτε καν στο Δημοτικό Κολυμβητήριο. Δεν υπάρχει διάβαση ούτε καν σήμανση. Και ο φωτεινός σηματοδότης από τον Σεπτέμβρη του 2018 απόφαση στο δημοτικό συμβούλιο για τοποθέτηση με διαγράμμιση διάβασης, ακόμα να υλοποιηθεί. Μια ράμπα, δεν υπάρχει ούτε βέβαια μια κατασκευή εντός για να μπορούν να κολυμπούν τα ΑμεΑ. Αν πάμε στα πεζοδρόμια, στα οποία οι γωνιες πεζοδρομίων εμποδίζονται συστηματικά και από υλικές ενέργειες του Δήμου. Όχι μόνο ράμπες δεν υπάρχουν αλλά η Υπηρεσία Καθαριότητας και Τεχνική Υπηρεσία βρίσκονται σε αγαστή σύμπραξη τοποθέτησης εμποδίων και έκθεσης πεζού και οδηγού σε κίνδυνο. Όσο για το τελευταίο έργο στη Πλαταιών, είσοδο της πόλης από σταθμό Μετρό ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, οι φωτό μιλούν από μόνες τους.Να υπενθυμίσω πάλι ότι για το σημείο υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για διαπλάτυνση πεζοδρομίου, απόφαση ομόφωνη, η οποία δεν εφαρμόζεται. Απλά μια σημειακή επισκευή πεζοδρομίου πραγματοποιείται.. *****

οδος πλαταιών, η είσοδος της πόλης από το Μετρό

Το υπάρχον πεζοδρόμιο, λόγω της ύπαρξης πολύ μεγάλων δένδρων που έχουν καταστρέψει την πλακόστρωση, δεν
είναι πλέον βατό με συνέπεια ο κόσμος να διέρχεται με μεγάλη δυσκολία .
Οι προβλεπόμενες εργασίες, ενδεικτικά, είναι :
• Διαπλάτυνση του πεζοδρομίου κατά 1,50 μ
• Διαμόρφωση παρτεριών και διαδρομών πρόσβασης
• Δίκτυο ηλεκτροφωτισμού.
και θα υλοποιηθούν από τους εργαζόμενους στην αυτεπιστασία, στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας.
Με την διαπλάτυνση του πεζοδρομίου κατά 1,50 μ περίπου, καταργείται η σειρά στάθμευσης Ι,Χ. αυτοκινήτων κατά μήκος και θα επιτρέπεται μόνον στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Από τα παραπάνω, τα οποία αναφέρονταν στην σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ΤΙΠΟΤΑ δεν υλοποιήθηκε. Μόνο μερικές πλάκες πεζοδρομίου αντικατέστησαν. Κανένα έργο για Προσβασιμότητα στο Δήμο Χαϊδαρίου, ούτε καν τα βασικά ..1,50 μέτρο πλάτους πεζοδρομίου για ελεύθερη όδευση πεζών..

οδός Πλαταιών, γίνονται έργα για το καλό μας—νοικοκυρεμένες δουλειές…κατά τα άλλα ο ΚΟΚ προβλέπει την δημιουργία πεζοδρομίου στη περίπτωση αχρήστευσης πεζοδρομίου λόγω έργων!

Νέο χωροταξικό νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο, οποίο είναι υπό συζήτηση για ψήφιση αυτή τη στιγμή, καταργεί την παρ. 7 του άρθρου 26 , του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού 4067/2012. Τι αφορά; “Σε περίπτωση ανάγκης γνωμοδότησης επί ειδικών θεμάτων προσβασιμότητας που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, τα αρμόδια γνωμοδοτικά / ελεγκτικά όργανα, όπως ΥΔΟΜ, Ελεγκτές Δόμησης, Συμβούλια Αρχιτεκτονικής μπορούν να προσφύγουν στην «Επιτροπή Προσβασιμότητας», που συνιστάται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και εδρεύει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η Επιτροπή αυτή θα μπορεί να εισηγηθεί στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν στην προσβασιμότητα. Με την παραπάνω απόφαση καθορίζονται οι φορείς που θα εκπροσωπούνται σε αυτήν, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οπωσδήποτε εκπρόσωποι της Εθνικής Συνομοσπονδίας των Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), οι ιδιότητες των μελών, ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας της και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια

Κατάργηση λοιπόν μιας Επιτροπής , η οποία ουδέποτε συστάθηκε. Κατάργηση ελέγχου, ότι θέλουν μπορούν να κάνουν οι υπηρεσίες των δήμων και οι εργολάβοι, οι μελετητές. Και μετά ο κος Ε. Μπακογιάννης ο οποίος  είναι γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, επίκουρος καθηγητής ΕΜΠ μας λέει ότι «Στο χωροταξικό νομοσχέδιο προβλέπονται διατάξεις για τη βιώσιμη προσβασιμότητα –  θα ακολουθήσουν προσκλήσεις χρηματοδότησης στην Αυτοδιοίκησης»

Κύριε Πρωθυπουργέ, Κύριε Υπουργέ, κύριε Γενικέ Γραμματέα επιβάλλεται να επιβάλλετε την εφαρμογή της ΥΑ 52907/2009 και των σχετικών εγκυκλίων Γραφείου ΑμεΑ για τις επεμβάσεις και επισκευές στον κοινόχρηστο χώρο, για όλους τους φορείς. Επιβάλλεται να ανασυσταθεί το Γραφείο ΑμεΑ στο ΥΠΕΝ, χθες. Επιβάλλεται να συσταθούν επιτροπές στους δήμους , γραφεία βιώσιμης κινητικότητας με συμμετοχή ατόμων με κινητικές αναπηρίες και εμποδιζόμενα άτομα. Με μελέτες σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες για έργα προσβασιμότητας σε κάθε δήμο. Αλλιώς όσες χρηματοδοτήσεις και προσκλήσεις για βιώσιμη κινητικότητα , μια τρύπα στο νερό θα είναι το αποτέλεσμα. και όπως λέει και η φίλη μας η Γεωργία Ξημεράκη******«Σκέφτομαι καμιά φορά να δανείσω το αμαξίδιο μου στον δήμο ή σε ένα εργολάβο να κάτσουν μια μέρα για να δούμε αν θα καταφέρουν.  Εγώ μπορεί να κάνω λάθος ή να είμαι υπερβολική. Να κάνει όμως κάποιος ένα πείραμα και μετά να μου πει αν είμαι υπερβολική  ή αν κάνω λάθος».(φωτο του άρθρου)

ΧΑΙΔΑΡΙ
ΧΑΙΔΑΡΙ
ΧΑΙΔΑΡΙ

ΠΗΓΗ *https://ecopress.gr/architektoniki-ke-amea-kathe-3i-dekemv/

**https://ypen.gov.gr/evropaiki-diakrisi-tis-komotinis-gia-tin-prosvasimotita//

***https://www.ert.gr/perifereiakoi-stathmoi/komotini/i-istoria-tis-prosvasimotitas-stin-komotini-mesa-apo-ti-matia-toy-k-katsimiga/

****https://www.xronos.gr/epikairotita/m-ragkoysis-stin-komotini-den-allaxan-ta-pezodromia-allaxe-i-nootropia

*****https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%9C%CE%9E%CE%A9%CE%973-80%CE%9E?inline=true

******http://mesogios.gr/%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BE%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%AC%CF%89-%CF%87%CE%AC%CF%81%CE%B7/