Ένα λεπτό -(επιτροπή ποιότητας ζωής)-περιπτερά

‘Ενα λεπτό, χρειάζεται ή μόλις” μερικά δευτερόλεπτα για να γίνει το κακό”, λέει ο λαός, λιγότερο από ένα λεπτό . Όσο χρειάζεται ένας πεζός να κατέβει από το πεζοδρόμιο σε ένα δρόμο γεμάτο αυτοκίνητα-μηχανάκια-φορτηγά-λεωφορεία, μπροστά σε ένα περίπτερο που εμποδίζει τη πρόσβαση, κλείνει τη ζώνη όδευσης  του πεζού, τόσο χρειάζεται για να γίνει το κακό.

Περί περιπτέρων λοιπόν, το θέμα. Τα περίπτερα είναι λειτουργικά και εξυπηρετικά στοιχεία του δημόσιου χώρου αποτελώντας μια μακρόχρονη ελληνική ιδιαιτερότητα.
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους  πρέπει να διατηρηθούν  χωρίς να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας τους μετατρέποντας τα σε «πολυκαταστήματα» όπως γίνεται σήμερα διασκορπίζοντας περιμετρικά εμπορεύματα, έντυπα, ψυγεία και κατασκευές.
Μερικά από αυτά έχουν δημιουργήσει μόνιμες κατασκευές επεκτείνοντας στους εξωτερικούς χώρους πολλά ψυγεία δημιουργώντας εμπόδια για τους πεζούς αλλά και  ζήτημα αισθητικής κυρίως στα κεντρικά σημεία της πόλης όπως πλατείες και πεζοδρόμια.

IMG_20180826_114708
Στρ. Καραϊσκάκη 46

Ένας κανονισμός λειτουργίας περιπτέρων είναι απαραίτητος αλλά αν είναι να μην εφαρμοσθεί όπως και ο ήδη  των Κοινοχρήστων χώρων , καλύτερα να μην κουραστεί το Δημοτικό μας Συμβούλιο.  Γιατί με αφορμή την συγκεκριμένη  απόφαση(235/2018)**, θέλουμε να τεθούν κανόνες για την συνύπαρξη όλων, σύμφωνα με αυτά  που ισχύουν και έχουν ως προτεραιότητα την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων σε κοινόχρηστο χώρο αλλά και σε αγαθά και υπηρεσίες. Τα θέλουμε όλα τα περίπτερα αλλά με κανόνες που εφαρμόζονται πρώτα, με τήρηση της προσβασιμότητας  και ασφάλειας των πεζών, που είναι υποχρέωση της δημοτικής αρχής  και της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η Tεχνική Υπηρεσία,  που προτείνει σωστά την κατάργηση θέσης στο συγκεκριμένο σημείο της Στρ. Καραϊσκάκη γιατί είναι για χρόνια ένα πολύ επικίνδυνο σημείο με απόλυτο αποκλεισμό του πεζοδρομίου, δεν κατάφερε να βρει μια θέση για  τη μεταφορά του περιπτέρου σε άλλο σημείο στην ίδια οδό , οφείλει όμως να τεκμηριώσει για τη νέα θέση στην Αγωνιστών Στρατοπέδου 105, αν υπάρχει χώρος για τους πεζούς, το ελάχιστο 1,50 μέτρο που προβλέπει η νομοθεσία όπως και για την άδεια εγκατάστασης ψυγείων αναπηρικών περιπτέρων, σύμφωνα με τις εγκυκλίους***

19700117_105857
Αγ. Στρατοπέδου Χαϊδαρίου 105, που είναι η υποχρεωτική 1,50 μ. ζώνη όδευσης πεζών;

Τώρα τι προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία;

Προκειμένου το δημοτικό συμβούλιο (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) να προχωρήσει σε καθορισμό των θέσεων, οφείλει να λάβει υπόψη τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην προστασία της κοινής χρήσης, της δημόσιας κυκλοφορίας, της προστασίας του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων και της αισθητικής και  λειτουργικής φυσιογνωμίας του αστικού περιβάλλοντος. Ομοίως, οι ανωτέρω προϋποθέσεις λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων, η έκδοση των οποίων προβλέπεται για τον καθορισμό των προδιαγραφών κατασκευής και τοποθέτησης κουβουκλίων περιπτέρων, ανάλογα βεβαίως και με τις τοπικές ιδιαιτερότητες.

Για ένα λεπτό λοιπόν ή και λιγότερο που χρειάζεται να περάσουμε μπροστά από ένα περίπτερο, κατεβαίνοντας αναγκαστικά στο οδόστρωμα , όπως στη περίπτωση στην αγωνιστών στρατοπέδου 105, μπροστά στη παιδική χαρά, στο κολυμβητήριο.

un11
Αγ. Στρατοπέδου Χαϊδαρίου 105 (2011)

Εμπόδιο ξεκάθαρο, για τους πεζούς, καταλαμβάνει το πεζοδρόμιο χωρίς να αφήνει τον απαραίτητο χώρο για γονείς με καροτσάκια, εμποδιζόμενα άτομα, ΑμεΑ,  σε ένα σημείο με εξαιρετικά μεγάλο αριθμό διερχομένων , κυρίως παιδιών και οικογενειών  πολύ κοντά σε σχολεία, παιδική χαρά, κολυμβητήριο και  ιατρικό κέντρο απέναντι .

Σημείο με ιδιαίτερα μεγάλη κυκλοφοριακή κίνηση και εμποδίων  λόγω της παράνομης στάθμευσης , σημείο εισόδου από Λ. Αθηνών και διαδρομή λεωφορείων, σε ένα δρόμο με διαμπερή κυκλοφορία, από Λ. Αθηνών έως Στρατοπέδου Καραϊσκάκη και Ιερά Οδό.

un14
Αγ. Στρατοπέδου Χαϊδαρίου 105 (2014)
19700117_105653

Το πεζοδρόμιο  και από τις δυο πλευρές της αγωνιστών Στρατοπέδου, είτε στενό είτε πλατύτερο ανά σημείο , εμποδίζεται από παράνομη στάθμευση και εμπόδια, είτε από παροδίους, είτε από αστικό εξοπλισμό. Οι πλάκες χρειάζονται επισκευή σε όλο το μήκος και οι αποτμήσεις πρέπει να ανακατασκευαστούν με ομαλή αντιολισθητική επιφάνεια χωρίς υψομετρική διαφορά με το οδόστρωμα.

Και εδώ μας λέει η απόφαση του Δήμου Χαϊδαρίου , σε αυτό το περίπτερο, κενωθέν- καταργημένη θέση, μεταφέρεται από άλλο σημείο και μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί. Επίσης η απόφαση δεν αναφέρει τι θα γίνει με το περίπτερο στην Στρ. Καραϊσκάκη, θα παραμείνει το κουβούκλιο; γιατί αυτό συνάγεται εκ των αποφάσεων οπότε προς τι η μεταφορά εφόσον το εμπόδιο παραμένει;

Τι ισχύει για τα περίπτερα;

–Η παράγραφος 1Γ εγκύκλιος 38/6-6-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών στην οποία αναφέρεται «Εφόσον κενωθεί , για οποιονδήποτε λόγο, περίπτερο μετά τη διαδικασία αυτή, για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης ακολουθείται η εξής διαδικασία: Το δημοτικό συμβούλιο, με απόφαση η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής ποιότητας Ζωής, όπου αυτή υφίσταται, αποφασίζει αν θα διατηρηθεί το κενωθέν περίπτερο ή θα απομακρυνθεί…»****

-με το υπ’ αριθμ. 13905/26.4.2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναφέρεται «…εφόσον έχει ληφθεί απόφαση κατάργησης κενωθείσας θέσης, είναι δυνατή η μετατόπιση περιπτέρου στη θέση που κενώθηκε».

στην ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου του 2017 , δεν αναφέρεται αν θα διατηρηθεί ή  θα απομακρυνθεί το περίπτερο, καταργήθηκε η θέση-για τα δύο περίπτερα Αγωνιστών Στρατοπέδου 105 και Στρ. Καραϊσκάκη 83 στον πεζόδρομο, αναφέρεται ρητά στην απόφαση  (αφορά τη μίσθωση) (απόφαση 165/2017) *

–Όλες οι παραπάνω θέσεις περιπτέρων, θα αποτυπωθούν σε τοπογραφικά διαγράμματα αρμόζουσας κλίμακας στα οποία θα απεικονίζονται το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο περιβάλλων χώρος του και ο ευρύτερος περιβάλλων χώρος του.

-O καθορισμός των θέσεων περιπτέρων, αφορά τόσο σε νέες θέσεις όσο και σε αυτές που έχουν κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο.” τοιαύτη μετατόπισης γίνεται εγγύς της παλαιάς θέσεως λαμβανομένης υπ ‘όψιν και της αποδοτικότητας της νέας τοιαύτης, ως και των γειτνιαζόντων περιπτέρων..’’

-Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης απαιτείται γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής, η οποία εξετάζει την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και των οχημάτων, μη επιτρεπόμενου του καθορισμού θέσεων περιπτέρων σε περίπτωση αρνητικής γνώμης. Η γνώμη παρέχεται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του ερωτήματος του δήμου και παρερχομένης άπρακτης αυτής, τεκμαίρεται η θετική γνώμη αυτής ως προς την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας.

-Η απόφαση χωροθέτησης των νέων περιπτέρων αναρτάται στο διαδίκτυο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο “Πρόγραμμα Διαύγεια”, καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου.

-στην  απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου του 2018 , δεν περιέχει κάποιο τοπογραφικό  του περιπτέρου,  δεν είναι σε θέση εγγύς του μεταφερόμενου από Στρ. Καραϊσκάκη και το έγγραφο του  T.Τροχαίας Αιγάλεω 2502/1/18.2.2015, δεν είναι επικαιροποιημένο όσο και η υπηρεσία που δεν υφίσταται πλέον, η Τροχαία Δυτικής Αττικής είναι αρμόδια  **

H νομοθεσία είναι σαφής, η χωροθέτηση των περιπτέρων, πρέπει να λαμβάνει υπόψιν  την 52907/2009 ΥΑ, η οποία προϋποθέτει ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών το 1,50 μέτρο. Το ίδιο αναφέρεται και στο κανονισμό κοινοχρήστων χώρων του δήμου μας, που έχει ισχύ νόμου. Όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’), ορίζονται τα εξής: «3. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζονται οι θέσεις των περιπτέρων και αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα αρμόζουσας κλίμακας, στα οποία απεικονίζονται ευκρινώς και με βάση την τέχνη και την επιστήμη, το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο περιβάλλον χώρος του και ο ευρύτερος κοινόχρηστος, περιβάλλων χώρος. Στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014 επισημαίνεται ότι ο καθορισμός των θέσεων περιπτέρων, αφορά τόσο σε νέες θέσεις όσο και σε αυτές που έχουν κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο.

-Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2718), ποιες είναι οι ενέργειες για τη προστασία του καταναλωτή σχετικά με τα είδη που πωλούνται, έχουν τις προβλεπόμενες άδειες;

Πότε θα καταλάβετε κυρίες και κύριοι στο Δημοτικό Συμβούλιο ,ότι οι νόμοι  σας δεσμεύουν, οι εγκύκλιοι πρέπει να εφαρμοσθούν και  οι αποφάσεις σας πρέπει να είναι ΣΥΝΝΟΜΕΣ;

Υπήρχε χώρος στο πεζόδρομο, Στρ. Καραϊσκάκη 83  και περίπτερο του οποίου η θέση καταργήθηκε με την ίδια απόφαση (165/2017)* αλλά το κουβούκλιο δεν είναι πλέον εκεί .

u11111
Στρ. Καραϊσκάκη 83 , υπάρχει περίπτερο (2011)

θα μπορούσε να μεταφερθεί εκεί, πάνω  στο πεζόδρομο Καραϊσκάκη,  που υπάρχει χώρος για διέλευση πεζών και χωροθέτηση σε εγγύς θέση για το εν λόγω περίπτερο και θέση αποδοτική για τον μισθωτή.

un1
Στρ. Καραϊσκάκη 83,δεν υπάρχει περίπτερο(2014)

Αυτό είναι όμως το πρόβλημα, στο Δήμο μας οι υπηρεσίες απλά παρακολουθούν, οι Επιτροπές αποφασίζουν κατά το δοκούν, ο-η  δημότης τυφλά υπακούν και η ζωή συνεχίζεται.

Που να πάνε-μας λένε με απορία οι αρμόδιοι, τα περίπτερα, τα αυτοκίνητα, τα τραπεζοκαθίσματα, οι κάδοι, οι κολώνες γενικώς, που ;  Οι άνθρωποι πρέπει να στριμωχτούν, να βρίσκονται σε κίνδυνο συνεχώς  αλλά προς Θεού τα εμπόδια κάθε είδους έχουν προτεραιότητα , πρέπει προπαντός να προστατευθούν. Και βέβαια η Κοινή Λογική έχει χαθεί, η Λογική γενικώς. Η  εφαρμογή νομοθεσίας και κανονισμών, τι είναι αυτό;  μόνο  τα ανέκδοτα , καλά κρατούν.

Ευθύνη λοιπόν, έχουν όλοι και όλες στο Δημοτικό Συμβούλιο , οι επιτροπές έχουν μέλη από όλες τις παρατάξεις. Η Τεχνική Υπηρεσία επίσης έχει ευθύνη, ως αρμόδια καθ’ύλην και τόπο σύμφωνα με τον ΟΕΥ του δήμου. Μη μας πει καποιος-α ότι φταίει, μόνο ο δήμαρχος ή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, η διαφύλαξη της νομιμότητας είναι εφικτή. Αρκεί όλοι-ες να κάνουν τη δουλειά για την οποία τους ψηφίσαμε με γνώμονα την ασφάλεια όλων των δημοτών.

*https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω4ΒΖΩΗ3-73Ν?inline=true

*https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B1%CE%A6%CE%A9%CE%973-%CE%96%CE%91%CE%93?inline=true&fbclid=IwAR15Ebm9ds9TAq6cFyLYSZLo5XhXarI-T9NLGTsUobQCQsvsA6TOZYOB9e0

**https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω7ΓΘΩΗ3-ΒΗΜ?inline=true

***http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=mNHU8rhkUgo%3D&…

****http://www.e-forosimv.gr/docs/ypes_38_2014.pdf