έργο « Βελτίωση οδικών χαρακτηριστικών της Ιεράς Οδού κι εξοπλισμού αυτής »

‘ Εργο προϋπολογισμού 1.950.000,00 € το οποίο είναι ενταγμένο στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ Περιφέρειας Αττικής (ΣΑΕΠ
585), ως υποέργο του έργου με κωδικό 2014ΕΠ5850054 και τίτλο «Βελτίωση οδικών χαρακτηριστικών της Ιεράς Οδού κι εξοπλισμού αυτής». Το έργο πρέπει να εγκριθεί από τους Δήμους και να υπογραφεί σύμβαση . Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της ΔΙΔΙΜΥ Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων.Για τις εργασίες -παρεμβάσεις στο τμήμα της Ιεράς Οδού που αφορά τους δήμους Αθηναίων, Αιγάλεω, Αγίας Βαρβάρας, Χαϊδαρίου και Ελευσίνας.

Ο δήμος της Αγίας Βαρβάρας ήδη ψήφισε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης . Μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.*

Ο δήμος Αιγάλεω στις 14/1/2021, αποφάσισε την έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης. Μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αιγάλεω.**

Για τον Δήμο Αθηναίων -Ελευσίνας και Χαϊδαρίου περιμένουμε. Άλλωστε το έγγραφο το σχετικό της Περιφέρεις είναι πολύ πρόσφατο Α.Π.: 996829/24.12.2020 . Και έχει πολύ δρόμο μπροστά του. Εγκρίσεις, ορισμός υπευθύνων παρακολούθησης σύμβασης-ξανά να περάσει απο οικονομική επιτροπή Περιφέρειας, έλεγχοι από ελεγκτικούς φορείς για τα οικονομικά, δημοπρατήσεις- αγορές υλικών, μελέτες επί μελετών κλπ.

Αυτό που δεν καταλαβαίνω όμως εγώ με το μικρό μου το μυαλό. Γιατί ο δήμος Χαϊδαρίου, ενώ υπάρχει αυτό το έργο προς έγκριση. Γιατί δεν το κοινοποίησε. Αντί αυτού προτίμησε να κοινοποιήσει με δελτίο τύπου και μια απλή φωτό της κεντρικής περιοχής του Χαϊδαρίου, της Αστυθέας. Με χρηματοδότηση αρχικού προϋπολογισμού, 4.340.000 ως έργο της Περιφέρειας.

Στο δελτίο Τύπου του Δήμου αναφέρει συγκεκριμένα :

“Εκτεταμένες παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια της περιοχής για την ασφαλή και άνετη κίνηση των πεζών. Ενδεικτικά, προβλέπονται παρεμβάσεις στις οδούς Στρ. Καραϊσκάκη, Ηπείρου, Λακωνίας, Ιθάκης, Πλαταιών, Θερμοπυλών. Αναπλάσεις στις πλατείες της περιοχής παρέμβασης, όπως οι πλατείες Ηρώων, Δημοκρατίας, Αιγίνης, Νάκου κ.ά. Ανακατασκευή κρασπέδων, παρτεριών και κοινόχρηστων χώρων. Συμπλήρωση και συντήρηση του υφιστάμενου πρασίνου και του δικτύου άρδευσης. Όλες οι αναγκαίες αλλαγές και ενισχύσεις  στον αστικό εξοπλισμό (καθιστικά, πέργκολες, φωτισμός). Χρήση βιοκλιματικών υλικών για την βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής παρέμβασης και την ενεργειακή εξοικονόμηση. O ;ίδιος ο δήμαρχος Βαγγέλης Ντηνιακός δήλωσε «Η διασφάλιση της χρηματοδότησης ενός τόσο σημαντικού έργου αστικής και βιοκλιματικής  ανάπλασης για το Χαϊδάρι αποτελεί μια πολύ ευχάριστη είδηση για την πόλη μας.  Η ταχεία ένταξη του έργου  στον προγραμματισμό της Περιφέρειας αποδεικνύει  το ενδιαφέρον που προσωπικά επέδειξαν ο Περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης και ο Αντιπεριφερειάρχης Ανδρεας Λεωτσάκος για την πρόοδο αυτής της σημαντικής παρέμβασης στο Χαϊδάρι.”

Τι μας λές Δήμαρχε, σοβαρά; Γιατί δεν είπες πρώτα για την Ιερά Οδό, έργο το οποίο είναι ήδη εγκεκριμένο από την Περιφέρεια και πρέπει να ψηφισθεί στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο; Και αντί για αυτό μας λες για κάτι το οποίο ακόμα είναι στα λόγια. Ή μήπως μόνο στο μυαλό σου;Για την ακρίβεια εντάχθηκε στα πρόγραμμα το Τεχνικό της Περιφέρειας για το 2021. Αλλά ΚΕΝΟ . Τι σημαίνει αυτό; ότι δεν υπάρχει κάποια μελέτη, εισήγηση σκοπιμότητας. Δηλαδή απλά μια εγγραφή για ΠΡΟΣΕΧΩΣ , προς το παρόν. Είναι η ίδια η Περιφέρεια Αττικής η οποία σταμάτησε τα αντιπλημμυρικά στη Λ.Αθηνών. Έργο εγκεκριμένο το οποίο είχε ήδη δημοπρατηθεί και με σύμβαση. Η οποία διαλύθηκε το 2020.

πλαταιών-απλά μια επισκευή πεζοδρομίου αντί για διαπλάτυνση, απόφαση δημοτικού συμβουλίου

Για την Πλαταιών, μερικά μέτρα πεζοδρόμιο και κοινόχρηστος χώρος με μια καταργημένη παιδική χαρά; Στην είσοδο της πόλης από το ΜΕΤΡΟ; Η διαπλάτυνση του πεζοδρομίου στην οδό Πλαταιών από την Κολοκοτρώνη μέχρι την Ιερά Οδό. Η είσοδος της πόλης από το σταθμό του ΜΕTΡO, μια επικίνδυνη διαδρομή για όλους και απαγορευτική για τα ΑμεΑ. Και ενώ είχε αποφασισθεί από το 2017 από το δημοτικό συμβούλιο Χαϊδαρίου για διαπλάτυνση πεζοδρομίου, τα οποία λεπτομερώς αναφέρω στο άρθρο μου ‘(”Ανθρωποι με Άλφα Κεφαλαίο ΑμεΑ)*****

Για τη Φαβιέρου, και το Θεατράκι και το ΚΑΠΗ στη Σινασσού; Για το οποίο έχετε έγκριση εδώ και ένα χρόνο, μα αλλάξατε τις μελέτες κι έτσι τώρα δημοπρατούνται τα δύο από τα τρία έργα, με ένα χρόνο ήδη καθυστέρηση. Θα μας πείς; χρηματοδότηση από ΑΣΔΑ.****

Για τις παιδικές χαρές, για τις οποίες περιμένουμε από το 2018; Χρηματοδότηση από την Περιφέρεια (22 παιδικές χαρές)) με 859.600 ευρώ. Και με 222.000 από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ για άλλες 6 -έξι . Γιατί δεν επισκευάζονται τόσα χρόνια, μέχρι την ολική ανακατασκευή; Τα παιδιά θα πάνε στο Γυμνάσιο, πιά. Δεν ξέρουν τι είναι καν, παιδική χαρά, τα παιδιά στο Χαϊδάρι. Ναι η Περιφέρεια στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2021 το συμπεριλαμβάνει αλλά χωρίς χρηματοδότηση για το 2021. 1.000,00 ευρώ έχει κατανομή για το 2021.

Για τα αντιπλημμυρικά; και τη “διάλυση της από 05.04.2017 σύμβασης του έργου : «Κατασκευή συλλεκτήριου αγωγού ομβρίων επί της Λεωφόρου Αθηνών, από την οδό Πατριάρχου Σεργίου Δήμου Περιστερίου μέχρι την οδό Πύλου Δήμου Χαϊδαρίου»

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 62 του Ν.3669/08, που αφορά στη Διακοπή εργασιών – Διάλυση της σύμβασης, «η σύμβαση διαλύεται από την κοινοποίηση στον ανάδοχο διαταγής του φορέα κατασκευής του έργου για οριστική διακοπή των εργασιών, εκτός αν με τη διαταγή αυτή ορίζεται μεταγενέστερος χρόνος διάλυσης, για να εκτελεσθούν οριζόμενες στη διαταγή εργασίες( Με την με αριθμό 212/28.01.2020 απόφασή της (Α.Δ.Α.: 6Κ3Ξ7Λ7-ΣΙΥ – ορθή επανάληψη την 27.02.2020), η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής αποφάσισε «τη μη συνέχιση του έργου του θέματος από την ανάδοχο εταιρεία»***

Οι φωτό του άρθρου από το ρεπορτάζ των μαμάδων στο δρόμο+ ******ένα πρωινό ανεβήκαμε και κατεβήκαμε την Ιερά Οδό. Και καταγράψαμε τα προβλήματα. Η Ήλια Ιατρού, έγραψε το άρθρο. Ήρθε για να συγκεντρώσει σε εικόνες και κείμενο τα προβλήματα της πόλης μας. Αλλά οι υπάλληλοι του δήμου, ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι δεν καταδέχονται να δώσουν λύση, ούτε καν για τα απλά -παράνομη στάθμευση και κατάληψη κοινοχρήστου χώρου. Τόσο πολύ αγαπούν την πόλη μας και τους ανθρώπους της.

Με δυο λόγια, τι σε εμπόδισε να καταργήσεις θέσεις στάθμευσης στη Πλαταιών και να δώσεις χώρο στους πεζούς, αφού είχες απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου από το 2017;

Με δυο λόγια, τι σε εμποδίζει να αφαιρέσεις εμπόδια από γωνίες και να πειθαρχήσεις τους παραβάτες καταληψίες δημόσιου κοινοχρήστου χώρου;

Με δυο λόγια τι σε εμπόδισε να μειώσεις το κόστος της μελέτης για τις Παιδικές χαρές; Αφού, αν είχες παραγγείλει κιόσκια και παγκάκια από το κρατικό εργοστάσιο Ξυλείας στη Καλαμπάκα, θα είχες μείωση για αυτά, 70% τουλάχιστον.

Με δυο λόγια, τι σε εμπόδισε να πεις στον κο Πατούλη για το αντιπλημμυρικό της Λ. Αθηνών, το οποίο έχει σταματήσει: Και αγνοείται η τύχη του.

Με δυο λόγια, η υπομονή έφθασε τα όρια της. Είσαι υπεύθυνος και πρέπει να εργασθείς για το καλό όλων. Να επιδείξεις έργο για την Πρόοδο της Πόλης μας.

*https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A9%CE%99%CE%9A%CE%A96%CE%98-4%CE%A7%CE%97?inline=true

**https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9C%CE%A91%CE%A96%CE%9D-47%CE%A9?inline=true

***https://diavgeia.gov.gr/doc/638%CE%9A7%CE%9B7-%CE%9B%CE%A1%CE%96?inline=true

****https://elizabethboura.gr/%ce%b7-%ce%b1%cf%81%cf%80%ce%b1%cf%87%cf%84%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%af

*****https://elizabethboura.gr/%ce%ac%ce%bd%ce%b8%cf%81%cf%89%cf%80%ce%bf%ce%b9-%ce%bc%ce%b5-%

******https://mamastodromo.blogspot.com/2017/06/blog-post_11.html