Απευθείας Ανάθεση (Σεπ 2022-Ιαν 2023)

ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΗ ΤΟΥ 2022 ΜΕΧΡΙ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΣΥΜΒΑΣΗ -ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΗΜΔΗΣ ΕΡΓΟ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 17/01/2023 23SYMV011994204  “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ” 23.577,40  REGREECE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «REGREECE ΙΚΕ 16/01/202323 23SYMV011990121 «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 23.883,29  «ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ» ΕΔΕ … Συνεχίστε να διαβάζετε το Απευθείας Ανάθεση (Σεπ 2022-Ιαν 2023).