γιατί και η λαϊκή, έχει τα όρια της

Πολιτική Βούληση

Δεν έχει όμως όρια, η βούληση της αντιδημάρχου μας, για  την διαφύλαξη όχι μόνο της υγείας αλλά και της νομιμότητας. Η υπόσχεση για ένα καθαρό Χαϊδάρι . Η νέα  διοίκηση μας, αποδεικνύει συνεχώς ότι έχει ως κύριο μέλημά της, την υγεία των κατοίκων. Γιατί Υγεία και Υγιεινή, είναι ένα.

Η Λαϊκή δεν υπάκουσε στα μέτρα προστασίας

Με απόφαση  του κ. Χαρδαλιά Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, αναστέλλεται  η λειτουργία τεσσάρων λαϊκών αγορών στην χώρα μας. Μία από αυτές ήταν και της οδού Δαβάκη, στη πόλη μας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ , πράγματι ο συνωστισμός που παρατηρήθηκε στις 11/4, ήταν τέτοιος που θύμιζε κανονικές συνθήκες , αφού δεν τηρήθηκαν τα μέτρα που επιβάλλουν  τα νέα δεδομένα.

Παρά τις επισημάνσεις του Δήμου, για τον κίνδυνο της Υγείας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου μας,  κατά την λειτουργία της λαϊκής αγοράς του κέντρου Χαϊδαρίου επί της οδού Δαβάκη, παρατηρήθηκαν φαινόμενα συνωστισμού παρά τις επισημάνσεις και υπομνήσεις που είχαν γίνει τις προηγούμενες ημέρες από την Διοίκηση του Δήμου και ειδικότερα από την αρμόδια Αντιδήμαρχο κα Μόρφη Σάββα.
Σε συνεργασία του Δήμου με το Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου έγιναν επανειλημένες συστάσεις για την τήρηση των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης, ενώ το Α.Τ. Χαϊδαρίου ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές.

Νόμος και Τάξη

Από τον Ν. 4264/ΦΕΚ Α 118/15.05.2014 και το άρθρο 4 “Ίδρυση, μεταφορά, επέκταση, κατάργηση λαϊκών αγορών” που ορίζει, πως χωροθετείται και καθορίζεται ο ακριβής τόπος λειτουργίας των λαϊκών αγορών και η τυχόν ίδρυση, μεταφορά και επέκτασή του.Μετά από ειδικά εμπεριστατωμένη και αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου μετά από γνώμη του οικείου Δήμου και της οικείας Αστυνομικής Αρχής, η οποία αποφαίνεται μόνον σχετικά με την κυκλοφοριακή επίπτωση από τη λειτουργία συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς. Για τους δήμους στην  Αττική υπεύθυνος φορέας είναι η Περιφέρεια Αττικής. Και στην παράγραφο Β. ορίζεται σαφώς η υπόχρέωση για οριοθέτηση και διαγράμμιση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των θέσεων των πωλητών.. Είχα αρθογραφήσει σχετικά.

Μετά ήρθε ο νόμος του 2017  και  λίγο αργότερα, τον Μάη του 2018  15 τροποποιήσεις του (ν.4497/2017(Φ.Ε.Κ. Α’ 171/13.11.2017). Ψηφίστηκαν λοιπόν κάποιες αλλαγές, σχετικά με τις αρμοδιότητες των Επιτροπών Λαϊκών Αγορών.  Κυριότερες των οποίων, για τη γνωμοδότηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ίδρυση και την κατάργηση των λαϊκών αγορών. Προσωρινή τοποθέτηση μόνο παραγωγών (πριν ήταν και οι πωλητές). Να μην πολυλογούμε αφορούν θέματα αδειών, κατάργησης , οικονομικής φύσεως, μεταβιβάσεις, απόκτηση αδείας κλπ.

Αυτό που δεν άλλαξε όμως, αντίθετα ενισχύθηκε. Είναι η οριοθέτηση των επαγγελματιών, ο χώρος που καταλαμβανει ο κάθε πάγκος. Ξεχωριστά τα προΙόντα γής και αλιείας από τα άλλα είδη. Η απαγόρευση για αποκλεισμό οικιών. ‘Ολα αυτά με αποστάσεις, με μετρήσεις συγκεκριμένες. Και βέβαια δεν επιτρέπεται να αποκλείει η λαϊκή τις διασταυρώσεις.  Πρέπει να είναι ελεύθερες, προσβάσιμες όπως και τα καταστήματα και οι οικίες.

Κανονισμός Περιφέρειας Αττικής

Υπάρχει  σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με
το ν.4497/2017 αρ.31.( 329/2018/5404/β/3-12-2018)Το οποίο προβλέπει  χωροθέτηση σε κατάλληλους δρόμους, ελλείψει πλατειών, ειδικών χώρων οργανομένων για λαϊκή. Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν με εγκεκριμένες αποφάσεις και σε χώρους που δεν θα παρεμποδίζεται η είσοδος και η λειτουργία σχολείων, νοσοκομείων, σταθμών του αστικού και του προαστιακού σιδηρόδρομου, σταθμών υπεραστικών λεωφορείων, αρχαιολογικούς χώρους,
μουσεία, μνημεία, εκκλησίες, οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, ούτε να δυσχεραίνεται ο εφοδιασμός κάθε είδους καταστημάτων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Στους χώρους λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, πρέπει να υπάρχει: οριοθέτηση, διαγράμμιση και αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων όπου τοποθετούνται τα εκθετήρια των πωλητών.
– Οι θέσεις των πωλητών εκθετών πρέπει να είναι οριοθετημένες κατά τρόπο, ώστε να μην παρεμποδίζουν εισόδους κατοικιών, καταστημάτων, και ράμπες αναπήρων, και να μην κωλύεται η προσέλευση των καταναλωτών και γενικά να επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία
της αγοράς.
– Μεταξύ των θέσεων υπάρχει διάδρομος από 0,50μ έως 0,70 μ. για τα οπωροκηπευτικά και έως 1,00 μ. (όπου υφίσταται χώρος) για τα βιομηχανικά προϊόντα και για τα νωπά αλιευτικά, ενιαίος σε όλη την αγορά για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας των πάγκων.
Άρθρο 5
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της αγοράς, ο χώρος που καταλαμβάνει το εκθετήριο καθώς και ο περιβάλλων χώρος πρέπει να διατηρείται καθαρός από τους ίδιους
τους πωλητές.
Ειδικότερα οι πωλητές λαϊκών αγορών (επαγγελματίες,παραγωγοί) οφείλουν να μεριμνούν:
1) Για την άμεση και συνεχή συλλογή απορριμμάτων καθ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των λαϊκών αγορών. Ο κάθε πωλητής (επαγγελματίας – παραγωγός) θα συγκεντρώνει τα απορρίμματα του σε ανθεκτικές σακούλες που κλείνουν. Σε περίπτωση που οι Δήμοι έχουν τοποθετήσει κάδους οργανικών αποβλήτων ο κάθε πωλητής θα μεταφέρει τα απορρίμματα του στους αντίστοιχους κάδους.
2) Για την τήρηση των όρων και των κανόνων υγιεινής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 852/2004, κατά τη διαδικασία καθαρισμού των
ψαριών. Ο καθαρισμός των νωπών αλιευμάτων γίνεται μόνο σε ειδικές διαμορφωμένες ανοξείδωτες εγκαταστάσεις (νεροχύτες) οι οποίες διαθέτουν τρεχούμενο καθαρό νερό.
3) Για τη διαχείριση των υπολειμμάτων από τον καθαρισμό των αλιευμάτων (λέπια – εντόσθια), και των απόνερων ξεχωριστά, σε ειδικά δοχεία και την απομάκρυνση
τους με δική τους ευθύνη και στη συνέχεια τη διάθεση τους ως απόβλητα ανάλογα με το χαρακτήρα τους. Σε καμία περίπτωση δε διοχετεύονται στα δίκτυα των ομβρίων υδάτων. Τα κιβώτια μεταφοράς των νωπών αλιευμάτων (φελιζόλ και ξύλινα) θα απομακρύνονται από το χώρο της λαϊκής αγοράς.
4) Για τη συλλογή των χαρτοκιβωτίων και και την μεταφορά αυτών στους κάδους ανακύκλωσης.

Δηλαδή με δυό λόγια, δεν είναι υποχρεωμένοι οι υπάλληλοι του Δήμου να παιδεύονται μαζεύοντας τα σκουπίδια, που αφήνουν οι επαγγελματίες της λαϊκής. Οι ίδιοι πρέπει να τα συγκεντρώνουν εντός κάδων και μόνον.

Επικαιροποίηση λειτουργίας λαϊκών στο δήμο μας

Η επιτροπή Ποιότητας Ζωής με αρ. απ 35/24/12/2018 πρότεινε την συνέχιση λειτουργίας των λαϊκών στο Κέντρο και στο Δάσος όπως και του εμπορικού, στην Πλατεία Ηρώων . Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την σύμφωνη γνώμη με την 89/2018. Για το εμπορικό στην πλατεία Ηρώων όπως μπορείτε να δείτε, από 16/1 έως 31/5, μόνο έξι μήνες. Σύμφωνα με τις παλαιοτερες αποφάσεις του 1994 και του 2001.  Προσέθεσε και 15 ή  20 μέτρα στην Αγωνιστών και τέλειωσε το Θέμα. Μόνο ο κ. Καρατζαφέρης κράτησε αποστάσεις, προς τιμήν του.

Γιατί τα παραθέτω όλα αυτά; Γιατί έχω στα χέρια μου την απάντηση από τη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών, της Περιφέρειας Αττικής. Τι λέει; ότι οι παραπάνω λαϊκές  μεταβλήθηκαν για αυτό χρειάστηκε η λήψη απόφασης, από τον Δήμο.  Σε αντίθεση με αυτές του Δαφνίου και της Αγίας Γρηγορούσας, έμειναν αμετάβλητες.

Η απόφαση 13596/3-7-2018, εγκρίνει την χωροθέτηση που προτείνει ο δήμος . Τα ερωτηματικά πολλά,  για  την Αγωνιστών Στρατοπέδου -τα 15 μέτρα και τα 20 μέτρα. Για την χωροθέτηση στο Δάσος -πως γίνεται να υπάρχει λαϊκή έστω καιπαραπλεύρως του 8ου δημοτικού,  καθημερινή;Για το εμπορικό κομμάτι της λαΙκής στη πλατεία Ηρώων, που έχει έγκριση μονο για έξι μήνες, θα μας πεί κάποιος, κάποτε; Πως καταλαμβάνουν χώρο αφού δεν έχουν έγκριση για το υπόλοιπο εξάμηνο, του έτους;Πως υπολογίζονται τα τέλη για το δήμο για το εξάμηνο αυτό; ή μάλλον δεν υπάρχουν καν τέλη….

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΑΪΚΩΝ

Ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος,  το οποίο προορίζεται για την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών αναγκών, τη διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας, τη φύλαξη των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση και την προβολή αυτών. Το ύψος του ημερήσιου τέλους, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής και είσπραξης αυτού , καθώς και κάθε σχετικό θέμα, ρυθμίζονται με αποφάσεις των ΠεριφερειακώνΣυμβουλίων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα, για τις
λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής και στη Μητροπολιτική Ενότητα
Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Μακεδονίας, οι οποίες εγκρίνονται από τον αντίστοιχο Περιφερειάρχη.

Ως προς τον καθορισμό του ύψους του τέλους, η ανωτέρω απόφαση αιτιολογείται ειδικά, λαμβάνοντας υπόψη τον ανταποδοτικό χαρακτήρα αυτού.
Το προαναφερόμενο τέλος αποτελεί το μοναδικό ανταποδοτικό τέλος προς τους Δήμους για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών στους χώρους αυτών, με τη μορφή τελών καθαριότητας και τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων και καθορίζεται σε ποσοστό 40% του ημερήσιου εισπραττόμενου τέλους για όλη τη χώρα, για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη (παρ.4 αρθρο 7 Ν.4264/2014).

Η τελευταία απόφαση δημοτικού Συμβουλίου Χαϊδαρίου,το 2016 προσδιορίζει  το  συνολικό ετήσιο κόστος για τα ανταποδοτικά τέλη για την καθαριότητα των Λαϊκών Αγορών σε 149.325. Η Περιφέρεια μας είχε δώσει τελικά, 42.849,32 €.

Κάθε χρόνο μέχρι και το 2016 το δημοτικό συμβούλιο αποφάσιζε για το ετήσιο κόστος.Μετά κουράστηκεφαίνεται  και σταμάτησε. Η Περιφέρεια πάντως συνεχίζει την κατανομή κάθε χρόνο. Ο Δήμος μας αντίθετα δεν αποφάσιζε στο Δημοτικό συμΒούλιο την αποδοχή του ποσού.

Εν κρυπτώ, όπως και τόσα άλλα.  Όπως και η απουσία κανόνων, ποιόν διευκολύνουν μόνο; Τον τακτοποιητή λαϊκιστή και τους πρόθυμους πελάτες.

Κάποιοι τώρα, μας προσέχουν

Ευχαριστούμε κα Αντιδήμαρχε , Μόρφη μας.  Ευχαριστούμε  κε Διοικητά του ΑΤ, κε Κωνσταντίνε Παχή. Απο καρδιάς νοιώθουμε και εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας, γιατί ξέρουμε ότι τώρα κάποιοι μας προσέχουν. Όλους και όλες και ξέρουμε οτι και μετά τον κορωνοϊό, θα είσαστε εδώ.

Και εδώ βλέπουμε ότι οι πλέον αδικημένοι, όσον αφορά την στέγασή τους. Οι ίδιοι και οι ίδιοι εργάζονται αόκνως και  μάλιστα σε  τόσο δύσκολη συγκυρία. Μπαίνουν μπροστά με κίνδυνο ακόμα και προσωπικό για να προστατεύσουν  όλους εμάς.

Η υπηρεσία καθαριότητας σε άβολο κτίριο. Χωρίς σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό αλλά και δυνατότητα επικοινωνίας ψηφιακής μεταξύ των υπαλλήλων. Και ελέγχου των μέσων λειτουργίας.  Εκσυγχρονισμός της υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος, σήμερα.

Για το ΑΤ Χαϊδαρίου εμμένω, στο θέμα της στέγασης. Οι αστυνομικοι μας χρειάζονται και τους οφείλουμε ένα σύγχρονο κτίριο. Είναι καιρός να αναβαθμιστεί το ΑΤ Χαϊδαρίου, να αλλάξει χώρο. Σε ένα μεγαλύτερο και όμορφο κτίριο με κατάλληλο εξοπλισμό. Τους το οφείλουμε και το αξίζουν. Όχι μόνο λόγια αλλά και πράξεις. Χρειάζονται και την έμπρακτη υποστήριξή μας.

 

 

.