Γιατί παραμένει κλειστό ακόμη;

Μόνο το 48,17%

Μήπως γιατί η απόφαση ένταξης δεν συμφωνεί με τα έως τώρα υλοποιηθέντα έργα ; Αφού μόνο το κτίριο Γύζη είναι πλέον προς επισκευή, έτσι δεν είπε ο κ.Ντηνιακός, ότι έχει υλοποιηθεί πάνω από το 80% του Εργου; Δεν μας είπε μόνο ποιό Έργο, της παρανομίας στον περιβάλλοντα χώρο ή της σχετικής νομιμότητας για τα κτίρια γιατί δεν είχαν υπογραφή Αρχιτέκτονα οι μελέτες.

Μήπως το υπόλοιπο 52% του Συνολ. Προϋπ/σμού της Επένδυσης των 2.976.000 € δεν μπορεί να αποδοθεί γιατί οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει;

Μήπως οι αδύναμοι κρίκοι της συμπαγούς και χρόνιας παραβατικότητας κάθε χρηστού κανόνα ήρθε η ώρα να σπάσουν;

Μήπως οι δεσμοί της συνενοχής τρίφτηκαν ; Η ακραία εξουσιαστική πίεση κομματαρχών και “τζακιών” είναι μόνο φαινομενική;

Γιατί αλλιώς πως να εξηγηθεί ότι το Παλατάκι μένει κλειστό από τον Ιούλη του 2022 και με καταστροφή του περιβάλλοντος χώρου χωρίς έγκριση μελετών από Υπουργείο Πολιτισμού.. Όλοι στα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου γνώριζαν την Παρανομία από τον Νοέμβρη του 2022 όταν έθεσε ερώτημα ο κ. Σελέκος. Επειδή εμείς οι πολίτες είχαμε ρωτήσει το Υπουργείο και έτσι μάθαμε όλοι ότι διενεργούνται παράνομες εργασίες στο Παλατάκι. Ουδείς αντέδρασε έκτοτε, από τους παρακαθήμενους της Τοπικής Εξουσίας. Με μια ερώτηση έκαναν τοκαθήκον τους και ξεκαθάρισαν ποιός είναι το αφεντικό.

Η Σιωπή της Συνενοχής

Σήμερα είναι ήδη αργά . Η Πράξη λήγει στις 31/12/2023. Αλλά και το 1.433.577,52 δεν είναι και λίγα, ίσως τους αρκούν. Αλλά το παραπέτασμα για πόσο θα μένει να αποκλείει τον Κοινόχρηστο χώρο; Μια εκπαίδευση ακόμη, ώστε άλλο ένα μάθημα να εμπεδωθεί, ότι υπάρχουν ζώνες αποκλειστικά παραδομένες στα συμφέροντα. Μετά τα γήπεδα και τους καφετεριόδρομους έως το Παλατάκι για αποκλειστική χρήση συλλεκτών. Παλιά τους τέχνη κόσκινο η εξυπηρέτηση των δικών τους παιδιών.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ /
ο ΕΦ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

Καρτέλα έργου 5074838

Η πράξη αφορά στο έργο της αποκατάστασης και επανάχρησης των διατηρητέων κτιρίων, Πύργος «Παλατάκι», κτίριο Ν. Γύζη και κτίριο Στάβλων (Ιστορικό), τα οποία βρίσκονται στον Δήμο Χαϊδαρίου Αττικής, επί της λεωφόρου Αθηνών, στην θέση «Παλατάκι», στο οικοδομικό τετράγωνο 95-96-97. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο αξιοποίησης των τριών διατηρητέων κτιρίων του εν λόγω οικοδομικού τετραγώνου, προκειμένου να αποτελέσουν πόλο πολιτιστικής ανάπτυξης και δραστηριότητας του Δήμου, στην ιστορική αυτή θέση. Η αρχιτεκτονική, ιστορική και καλλιτεχνική αξία των κτιρίων αναδεικνύεται μέσω του εν λόγω έργου και η πολιτιστική δραστηριότητα του Δήμου συνδέεται στενά με τα διατηρητέα αυτά μνημεία της νεώτερης ιστορίας της Ελλάδας. Στόχος της πράξης είναι η αποκατάσταση των κτιρίων (οικοδομική, μορφολογική, λειτουργική) και ο εκσυγχρονισμός των από πλευράς ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να δεχθούν συγκεκριμένες πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου. Παράλληλα, με τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης, επιδιώκεται και η προβολή των εικαστικών – μορφολογικών χαρακτηριστικών των εν λόγω κτιρίων, όπως ο πλούσιος ζωγραφικός και μορφολογικός διάκοσμος του Πύργου «Παλατάκι και ο ζωγραφικός διάκοσμος, του κτιρίου Ν. Γύζη, που φιλοτέχνησε ο γνωστός νεοέλληνας ζωγράφος Νικόλαος Γύζης. Στα τρία κτίρια μελετήθηκαν και θα πραγματοποιηθούν εργασίες που αφορούν σε επεμβάσεις στο εσωτερικό των κτιρίων, στις όψεις των κτιρίων και στις στεγάσεις τους.

Συνολ. Προϋπ/σμός Επένδυσης2.976.000 €
Προϋπ/σμός Δ.Δ. / Επιχορήγηση2.976.000 €
Πληρωμές1.433.557 €
Ποσοστό απορρόφησης48.17 %
Έναρξη04/10/2021
Λήξη31/12/2023

https://dikaiosinisimera.gr/2022/08/09/%CE%BA%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%84/

https://dikaiosinisimera.gr/2022/08/09/%CE%BA%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%84/