Για τα παιδιά μας είμαστε μία ομάδα, Χαϊδαριώτες γονείς εν δράσει και μαμάδες +στο δρόμο Χαϊδαρίου

Το παρακάτω είναι το έγγραφο, το οποίο συντάξαμε από κοινού και θα υποβληθεί άμεσα στο Δήμο Χαϊδαρίου. Προς Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο. Και περιμένουμε απαντήσεις αλλά κυρίως άμεσες ενέργειες.


Χαϊδάρι 18 Μαρτίου 2021-
ΘΕΜΑ : Ερώτηση για τις ενέργειες και πρόοδο εργασιών με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα σχετικά με Επισκευές για Παιδικές Χαρές και Σχολικά ΚτίρΙα. Συντήρηση των συγκεκριμένων Υποδομών .Ενέργειες για Οδική Ασφάλεια γύρω από Σχολεία
Αξιότιμε Δήμαρχε

Αξιότιμοι κ. κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι

Οι Χαϊδαριώτες γονείς εν δράσει και οι Μαμάδες + στο Δρόμο, με εύλογο ενδιαφέρον και αγωνία για τα θέματα υγιούς ανάπτυξης και ασφάλειας των παιδιών μας, σας απευθύνουμε την παρούσα επιστολή και παρακαλούμε όπως συζητηθεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και απαντηθεί αρμοδίως και συγκεκριμένα, για τα παρακάτω θέματα:


Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα Δράσης 2021


Α. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ


Γνωρίζουμε ότι είναι στη διαδικασία δημοπράτησης , η ολική ανακατασκευή 22 παιδικών χαρών με χρηματοδότηση της Περιφέρειας (ΚΑ 3071350021). Από το 2018
Από την χρηματοδότηση του ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (222.000 ευρώ), επίσης η επισκευή ακόμα 6 παιδικών χαρών .
Και στον (ΚΑ 5.7135.0027) Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών χαρών του Δήμου Χαϊδαρίου 13.451,20.
Για τα παραπάνω ποιό είναι το χρονοδιάγραμμα έναρξης έργων και ποιος ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης ανά συγκεκριμένη παιδική χαρά;
Ποιες θα είναι οι ενέργειες για τις εργασίες Συντήρησης Παιδικών Χαρών. Είτε με συνεργείο αυτεπιστασίας ή μέσω συμβάσεως ανάθεση συντήρησης σε εξωτερικό συνεργείο.


Β. ΣΧΟΛΕΙΑ

Γνωρίζουμε ότι έχουν υποβληθεί μελέτες για τα παρακάτω έργα

– ΚΑ 3073210002 Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και
εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικά κτίρια (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
– ΚΑ3073310006 Λειτουργική αποκατάσταση δαπέδων εξωτερικών χώρων σε Νηπιαγωγεία

-ΚΑ73310026 Ενεργειακή Αναβάθμιση , εφαρμογή ΑΠΕ σε σχολικά κτίρια (7ο Δ.Σ. & ΝΠ, 8ο ΔΣ,12ο ΝΠ, 6ο Γυμνάσιο)4.000,00 Απόφαση 62-28/5/2020 απόφαση Οικονομικής επιτροπής , συνολική χρηματοδότηση από ΑΣΔΑ 900.000 ΕΥΡΏ.

-ΚΑ3020733109 Επισκευή , αντικατάσταση μονώσεων σε σχολικά συγκροτήματα 24.000,00
-ΚΑ3074130067 Εκπόνηση μελετών,υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις
σχολικές μονάδες (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
Επιπρόσθετα ζητάμε την άμεση αντικατάσταση των χώρων υγιεινής όλων των σχολείων,
ανάλογα με του χώρους στο 7ο Γυμνάσιο και 5ο Δημοτικό.


Παρακαλούμε για την ενημέρωση προόδου υλοποίησης των παραπάνω μελετών .Το
χρονοδιάγραμμα εκτιμώμενου χρόνου έναρξης εργασιών.
Ποιες θα είναι οι ενέργειες για τις εργασίες συντήρησης των Σχολικών κτιρίων. Είτε με συνεργείο
αυτεπιστασίας ή μέσω συμβάσεως, ανάθεση συντήρησης σε εξωτερικό συνεργείο.


ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΑ


Σύμφωνα με την ΥΑ 81839.ΣΤ1/2006 – ΦΕΚ Β’/1150/25.8.2006 για την ανέγερση διδακτηρίων και ειδικά για τις αποστάσεις σχολικής μονάδας είναι τα εξής:

 1. Αποστάσεις. Οι μέγιστες διανυόμενες αποστάσεις των μαθητών πρέπει να είναι οι
  εξής:
  1.1 Απόσταση 500 μέτρα για νήπια και μαθητές Δημοτικού.
  1.2 Απόσταση 1000 μέτρα για μαθητές Γυμνασίου.
  1.3 Απόσταση 1000 έως 1500 μέτρα για μαθητές Λυκείου.
 2. Έχοντας υπόψιν τα παραπάνω, οι μαμάδες+ στο δρόμο Χαϊδαρίου, εξασφαλίσαμε πριν τις εκλογές του 2019, την ενυπόγραφη δέσμευση των τεσσάρων υποψηφίων (κ.Ασπρογέρακας,κ. Θεοφίλης,κ. Κέντρης και κ. Σπηλιόπουλος). Σχετικά με συγκεκριμένες ενέργειες για την οδική ασφάλεια γύρω από σχολεία. Μεταξύ αυτών :
  Α. την τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στις εισόδους των σχολείων
  Β. την διαγράμμιση διαβάσεων και κίτρινη διαγράμμιση για αποτροπή στάθμευσης γύρω
  από όλα τα σχολεία και τις διασταυρώσεις .
  Γ. έλεγχο και άμεση εξάλειψη όλων των κινητών εμποδίων στα πεζοδρόμια (κάδοι απορριμμάτων, οχήματα κλπ) γύρω από τα σχολεία και κατ’ελάχιστον στην απόσταση την οποία ορίζει η παραπάνω ΥΑ (φεκ1150Β’/2006).
  Δ. Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ και διαδρόμου όδευσης τυφλών .
  Παρακαλούμε για την ενημέρωση για τις ενέργειες στις οποίες οφείλει ο Δήμος άμεσα να προβεί , ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η σωματική ακεραιότητα των παιδιών.