Για την δημοτική συγκοινωνία και “τα Αληθινά Ψέματα” της δημοτικής μας αρχής

Άμεσα εκτελεστή από ΟΑΣΑ

“Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα την παραπάνω απόφαση, η οποία και θεωρείται άμεσα εκτελεστή.”.……To Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Α. στις 9/3/2020 ενέκρινε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαϊδαρίου. Την πρόταση για λειτουργία της Γραμμής 1 «Νοσοκομείο Αττικόν – Σταθμός Μετρό Αγία Μαρίνα» της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Χαϊδαρίου, σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Σ. 19/09.03.2020 εισήγηση.

Και μετά την έγκριση από το Υπουργείο Μεταφορών 

“Αναθέτουμε στον Δήμο Χαϊδαρίου της Περιφέρειας Αττικής την εκτέλεση
συγκοινωνιακού έργου με αστικά λεωφορεία και εγκρίνουμε τη λειτουργία της Γραμμής 1
«Νοσοκομείο Αττικόν – Σταθμός Μετρό Αγία Μαρίνα» της Δημοτικής Συγκοινωνίας του
Δήμου Χαϊδαρίου, σύμφωνα με την παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 4379/2020 απόφασης του Δ.Σ.
του ΟΑΣΑ” .Το με αρ. πρωτ. 29013/19-12-2019 έγγραφο του Δήμου Χαϊδαρίου. 5. Την υπ. αρ 4379/2020 (ΑΔΑ: 99ΚΦ46ΨΧΕ3-62Φ) απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΣΑ, σύμφωνα με την Γ.Δ.Σ. 19/09.03.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού του ΟΑΣΑ και τις συνημμένες σε αυτήν α) Συγκοινωνιακή Μελέτη και β) Μελέτη Βιωσιμότητας. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Η δρομολόγηση των δημοτικών λεωφορείων, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 17, του άρθρου 6, του Ν. 2669/1998. Μετά από έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, βάσει της με αρ. πρ. Α57825/5560/4-10-2001 Υπουργικής Απόφασης.

Όλα τα παραπάνω τα τήρησε η Δημοτική μας Αρχή. Όπως λεπτομερώς αναφέρει και το σχετικό δελτίο Τύπου-Επιστολή προς Χαϊδάρι Σήμερα στις 11/8/2020.

Τη διαδικασία προς αρμόδιες Αρχές, λήψεις εγκρίσεων από Δημοτικό Συμβούλιο, ΟΑΣΑ και Υπουργείο Μεταφορών. Και πολύ σωστά έπραξε. Η πόλη που χωρίζεται στα δυο,έπρεπε να έχει πάντα ένα δίκτυο δρομολογίων λεωφορείων, δημοτικών ή μη. Συνεχώς. Με ιδιαίτερη πρόνοια για μεταφορά μαθητών. Ηλικιωμένων, ΑμεΑ. Για τις περιοχές της Αφαίας και του Άνω Δάσους ακόμα και στο Προφήτη Ηλία.

Η αρχική απόφαση λοιπόν του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε με τα δύο Τεύχη Α)Συγκοινωνιακή Μελέτη και Β) Μελέτη Βιωσιμότητας. Μελέτες οι οποίες αναφέρονται αλλά δεν υπάρχουν στο Σώμα της Απόφασης.Χωρίς τις παραπάνω μελέτες δεν δύναται να εγκριθεί η απόφαση από ΟΑΣΑ και Υπουργείο Μεταφορών.

Συγκοινωνιακή μελέτη, (θα έπρεπε να περιλαμβάνει)

Ανάλυση με το υφιστάμενο δίκτυο γραμμών του ΟΑΣΑ. Με απεικονίσεις σχεδίων. Αναλυτικά τα δρομολόγια με ημέρες και ώρες. Στάσεις και χρόνο διέλευσης. Ανάλυση της κατάστασης, ανασχέσεις κυκλοφορίας, επικίνδυνα σημεία, επικαλύψεις δρομολογίων. Οτιδήποτε αφορά την δημόσια συγκοινωνία. Και το ίδιο για το τυχόν υφιστάμενο δίκτυο γραμμών της δημοτικής συγκοινωνίας. Το οποίο στην περίπτωσή μας, μπορεί να μην υφίσταται, αλλά υπήρχε πριν λίγα χρόνια, τα σχέδια υπάρχουν ακόμα. Τα οποία η σημερινή δημοτική αρχή, κατά δήλωσή της θα επαναλειτουργήσει στις αρχές του 2021.
Έπειτα πρέπει να παρουσιάζεται η πρόταση για την δημιουργία της γραμμής. Συγκεκριμένα στάσεις, σημεία επιβίβασης -αποβίβασης, τέρμα , σημείο εκκίνησης, πλήθος επιβατών με ανάλυση πχ. σε ώρες αιχμής. Υπολογισμός χρόνου ανάσχεσης και ανάλογα την ώρα και τον δρόμο. Πρόβλεψη για απρόβλεπτες καταστάσεις, κακοκαιρία, απεργίες κλπ.Πρόβλεψη-περιγραφή τύπου λεωφορείου το οποίο θα εξυπηρετεί και τις ανάγκες των ΑμεΑ, με ειδική κατασκευή. Κατασκευή η οποία θα έχει χώρο να αναπτυχθεί σε κάθε στάση , προς διευκόλυνση επιβίβασης-αποβίβασης. Κατασκευή η οποία επίσης εξυπηρετεί γονείς με καροτσάκια, άτομα με πρόσκαιρα κινητικά προβλήματα, ηλικιωμένους.

Τύπος λεωφορείου με διαστάσεις και δυνατότητα ευελιξίας στο οδικό δίκτυο του δήμου μας.

Μελέτη Βιωσιμότητας, (θα έπρεπε να περιλαμβάνει)

Κατανάλωση λεωφορείων λίτρα/χλμ.η οποία λαμβάνει υπόψιν την τρέχουσα τιμή ή μέσο όρο του έτους
 Τιμή πετρελαίου
 Ιδιόκτητα λεωφορεία.
 Μέση ταχύτητα λειτουργίας των λεωφορείων κατά την ώρα αιχμής
 Χρόνος εξομάλυνσης χρόνων διαδρομής – % του χρόνου κίνησης δύο κατευθύνσεων.
 Διάρκεια βάρδιας οδηγών –ώρες
 Ημέρες εργασίας οδηγών ανά μήνα —
 Μήνες εργασίας οδηγών ανά έτος —
 Ετήσιο κόστος μισθοδοσίας ασφαλιστικών εισφορών κλπ.οδηγών

Υπάρχουσα κατάσταση

Επιπλέον Συνολικό ετήσιο συγκοινωνιακό έργο:

Απαιτούμενα λεωφορεία:
 Απαιτούμενοι οδηγοί: – ισοδύναμες βάρδιες εργασίας
 Συνολικό ετήσιο κόστος λειτουργίας του δικτύου –ευρώ
 Συνολικό χιλιομετρικό κόστος: €
Κατανομή ετήσιου λειτουργικού κόστους σε κατηγορίες:
 Κόστος καυσίμων: %
 Κόστος ελαστικών: %
 Κόστος συντήρησης: %
 Κόστος ασφάλισης και τελών κυκλοφορίας: %
 Μισθοδοσία οδηγών: %
 Λοιπές δαπάνες υποστήριξης της λειτουργίας:%
Απρόβλεπτα: %

Δήμαρχε και Δημοτικοί Σύμβουλοι

Όλα τα παραπάνω θα έπρεπε να υπήρχαν στο Σώμα της Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, 279/27-11-2019, ΑΔΑ 6ΒΞΩΝΗ3-ΚΞΖ, την οποία ψηφίσατε κατά πλειοψηφία. Πολύ σωστά οι δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι καταψήφισαν, διότι η απόφαση ήταν ουσιωδώς ελλιπής.

Δεν υπήρχε κάτι συγκεκριμένο να ψηφίσετε. Για αυτό και τώρα κωλυσιεργείτε. Ακόμα και τον Οκτώβριο να λειτουργήσει η γραμμή, θα είναι προβληματική.

Επειδή δεν διασφαλίζεται καμία προϋπόθεση ασφαλούς μετακίνησης, σύμφωνα με τους όρους της βιώσιμης κινητικότητας.

Επειδή δεν λαμβάνεται υπόψιν, η παρούσα κατάσταση του οδικού δικτύου και το πλήθος των επιβατών που θα εξυπηρετείται. Μην ξεχνάμε μιλάμε για το νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ και τον τερματικό σταθμό.

Επειδή το ΑΤΤΙΚΟΝ είναι σημείο αναφοράς για το κορωνοϊό. Μια πανδημία, αγαπητές και αγαπητοί και εσείς δεν έχετε λάβει καμία σχετική πρόνοια για την μετακίνηση τυχόν ασυμπτωματικών κρουσμάτων ή γενικότερα.Ασθενείς με κινητικά προβλήματα κλπ.

Επειδή δεν λαμβάνεται υπόψιν, η μελλοντικά σχεδιαζόμενη λειτουργία και άλλων γραμμών της δημοτικής συγκοινωνίας.

Όλα στο ποδάρι, προχειρότητες. Τίποτα σωστά σχεδιασμένο σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Σε ένα οδικό δίκτυο υπερκορεσμένο, με παράνομη στάθμευση και τυχαία χωροθέτηση αστικού εξοπλισμού. Χωρίς διαβάσεις και οριζόντια διαγράμμιση για θέσεις φορτοεκφόρτωσης τόσων καταστημάτων και επαγγελματικών χώρων, στη Καραϊσκάκη και στη Φαβιέρου απο όπου θα διέρχεται η Γραμμή 1. Στάσεις κατεστραμμένες ή απλά εμποδιζόμενες από παράνομη στάθμευση όπως και το πρόσφατο έγγραφο της Τροχαίας (25/6/2020) αναφέρει και το οποίο σας έχει αποσταλεί, για ενέργειες. Στενά πεζοδρόμια, δένδρα, ξερόχορτα, σκάλες οικιών, φυτεύσεις από παροδίους, δημιουργία εσόδων εξόδων χωρίς έγκριση, ράμπες αυτοσχέδιες, επιγραφές σε γωνίες πεζοδρομίων, σπασμένες πλάκες, εσοχές για κάδους οι οποίοι έχουν καταλάβει όλο το πλάτος. Και βέβαιαη παράνομη κατάληψη δημοσίων χώρων από επαγγελματίες. Και οι δρόμοι μας, για σκότωμα.

Λυπάμαι πολύ και σας εφιστώ την προσοχή

Κάποιοι από εμάς δεν έχουμε δεύτερη, ιδιαίτερη πατρίδα. Αγαπάμε αυτή την πόλη. Είναι η πατρίδα των παιδικών μας χρόνων. Είναι η πόλη που είχε χωματοδρομο στη Καραϊσκάκη και παίζαμε σκαρφαλώνοντας στα δένδρα του πεζόδρομου.Την γνωρίσαμε χωρίς τρεχούμενο νερό και με τα ξύλινα ψυγεία και τον πάγο που έφερνε ο πλανόδιος.Και τώρα, μετά από τόσα χρόνια ευημερίας πριν την κρίση αλλά και μετά να μην μπορούμε να ορθοποδήσουμε. είναι δυνατόν; Να μην υπάρχει στοιχειωδώς η ελάχιστη εργασία για να αναταχθεί, να λειτουργήσει η πόλη;Πού είναι οι υπηρεσίες; ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι;Τι κάνετε λοιπόν;

Επειδή λοιπόν, είναι η πόλη που διαλέξαμε να φτιάξουμε σπιτικά και να μεγαλώσουμε παιδιά. Αν και είχαμε και άλλες επιλογές, μείναμε εδώ. Γιατί αυτή είναι η πατρίδα μας και θα δώσουμε μάχη για να μην χαθεί οριστικά. Για τα παιδιά μας, είμαστε και θα είμαστε εδώ.