Δυό χρόνια ο κορονοϊός και μετά ο Ντηνιακός

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ»
δηλαδή του κλειστού Α ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ και των γηπέδων 5Χ5

και “ξεσπιτώνουν” τα παιδιά

Από τις 28 Ιανουαρίου 2019 , από το δήμαρχο Σελέκο, έρχεται η συγκεκριμένη απόφαση για ένταξη χρηματοδότησης * Μία ομόφωνη απόφαση για έγκριση συμμετοχής. Και χρειάστηκαν Τρία χρόνια για να αποφασίσει ο κος Ντηνιακός τον διαγωνισμό. Εν τω μεταξύ το κτίριο στο Α’ Αθλητικό είναι γεμάτο υγρασίες, σπασμένα τζάμια και καλώδια γυμνά. Οι κουβάδες σε κάθε βροχή πιάνουν δουλειά. Μα αυτά δεν είναι αρκετά για το δήμαρχο μας και τους Αντιδημάρχους του κ . Καρατζαφέρη και τον κ.Αργυρόπουλο. Και τον εντεταλμένο σύμβουλο αθλητισμού κ.Βελέντζα. Για να κάνουν μια δουλειά απλή αλλά τόσο σημαντική για τα παιδιά που πρέπει και θέλουν να αθληθούν, μετά από 2 χρόνια κορονοϊού. Δύο χρόνια προλάβαιναν να επισκευάσουν το κλειστό αθλητικό χωρίς να ξεσπιτώσουν κανένα.Και είχαν χρηματοδοτικά εργαλεία και Αντιδήμαρχο Πολιτικό Μηχανικό για εκπόνηση μελέτης, αν δεν δύναται η Τεχνική Υπηρεσία. Γιατί αυτά είναι προτεραιότητα για όσους έχουν την ψήφο του λαού.

Τρία καλοκαίρια πέρασαν

Και τώρα με την υπογραφή της σύμβασης** , 27 Σεπτεμβρίου 2022. Στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου. Ξεσπιτώνει τις ομάδες και ταλαιπωρεί εκατοντάδες οικογένειες. Που θα βρουν γήπεδα να αθληθούν τόσα παιδιά; Σε οκτώ (8) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης (συνολική προθεσµία), δηλαδή έως τις 27/5/2023 .

Τρία καλοκαίρια πέρασαν, χρόνος αρκετός για να γίνουν οι επισκευές στο Αθλητικό και στο 5Χ5. Χωρίς να ξεσπιτωθεί κανένας. Στις 7 Ιουλίου του 2020, μας λέει το Υπουργείο ***, υπεβλήθη το αίτημα ένταξης για χρηματοδότηση .

1η καθυστέρηση, 30 Δεκεμβρίου 2020.

Ακόμα μια καθυστέρηση για αλλαγή μελετών κε Ντηνιακέ; Ή δεν είχε υποβάλλει ο κ. Σελέκος την αίτηση; Σε κάθε περίπτωση και οι δύο χρεώνεστε την πρώτη καθυστέρηση. Γιατί το έργο εντάχθηκε για χρηματοδότηση στις 30 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2020. Χάθηκε το καλοκαίρι του 2020.***

2η καθυστέρηση, 15 Δεκεμβρίου 2021

Στις 15 Δεκεμβρίου 2021 η διακήρυξη του Διαγωνισμού. Ένας ολόκληρος χρόνος πέρασε. Χάθηκε και το καλοκαίρι του 2021.****Και η συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση προσφορών με τους υπαλλήλους του δήμου, μήπως κι αυτοί καθυστέρησαν μετά το διαγωνισμό;

1.Μυτιληναίου Αναστασία – Χημικός Μηχ/κος Π.Ε. – Μέλος ΜΗΜΕΔ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 Πεφάνη Άννα – Τοπογράφος Μηχ/κος Τ.Ε. – Μέλος ΜΗΜΕΔ ΜΕΛΟΣ
3 Μενδρινού Αικατερίνη – Τοπογράφος Μηχ/κος Τ.Ε.

3η καθυστέρηση, 29 Ιουνίου 2022

Και φτάνουμε στο καλοκαίρι του 2022, όπου κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στις 29 Ιουνίου 2022,***** στον οικονομικό φορέα.

Ο οποίος έχει ήδη σύμβαση με απευθείας ανάθεση με το δήμο για τις μονώσεις μερικών σχολείων. Από τους πέντε μήνες το Γενάρη του 2022 , έφτασε στους έντεκα μήνες, με δύο παρατάσεις (η δεύτερη μέχρι 27-11-2022.******). Πολύ βολικά όλα. Και ο επιβλέπων Μηχανικός δεν αναφέρεται διακριτά.

Όπως ο ίδιος οικονομικός φορέας , στο Παλατάκι και στη Φαβιέρου. Και στηρίζεται οικονομικά στον φορέα για τις Πεζογέφυρες. Deja vou ξανά.

 Η εταιρεία, στην οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» προσέφερε τη µεγαλύτερη µέση έκπτωση 30,19 % κατά το σύστηµα προσφοράς που προβλεπόταν στη ∆ιακήρυξη, δηλαδή το συνολικό ποσόν των 563.952,36 € (χωρίς ΦΠΑ) ή 699.300,93 € (µε ΦΠΑ 24%).

Μήπως έγινε έκπτωση και στα 27 ελάχιστα απαραίτητα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των αθλητικών εγκαταστάσεων, που έχουν προσδιοριστεί από τη Διεύθυνση Μελετών Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού;

Πρώτοι για φωτο, τελευταίοι στο έργο για το λαό

Ένα Έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ” . Από το 2019 και Προϊσταµένη Αρχή είναι το ∆ηµοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή.Ποιος ή Ποια Δημοτικός Σύμβουλος έθεσε το θέμα, των καθυστερήσεων; ενημέρωσε τους συλλόγους ; Η αγωνία τους είναι μόνο για φωτο, παιχνίδια αυτοπροβολής,τίτλους και καρέκλες. Είναι όλοι μια ομάδα, της αδιαφορίας και της παραπλάνησης, με μόνο σκοπό την Αδικία και την Ευνοιοκρατία.

*https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A86%CE%A3%CE%A9%CE%973-%CE%A1%CE%9F4?inline=true

***https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%93%CE%93%CE%9346%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%99%CE%97%CE%9A?inline=true

**ΣΥΜΒΑΣΗ 27-9-2022

****ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

*****https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A8%CE%969%CE%A9%CE%973-%CE%A9%CE%94%CE%A9?inline=true 

 

****** https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A1%CE%A9%CE%91%CE%A9%CE%973-%CE%91%CE%A8%CE%97?inline=true