Η Δημοκρατία τους, έχει εννιά

“Το δικαίωμα του ενός σταματά, εκεί που αρχίζει το δικαίωμα του άλλου” Ρήγας Φεραίος

Η Δημοκρατία τους, ως άλλοθι για την κατάχρηση

Από το άρθρο 25 παρ. του Συντάγματος (και τη σχετική νομολογία) καθιερώνεται μια γενική αρχή για όλους του κλάδους του δικαίου. “Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται

Σε συνδυασμό με το άρθρο 281 του ΑΚ, το οποίο απαγορεύει την άσκηση δικαιώματος , εάν υπερβαίνει τα επιβαλλόμενα όρια της καλής πίστης, τα χρηστά ήθη ή τον κοινωνικό ή οικονομικό σκοπό του δικαιώματος.

Δικαίωμα στην εργασία, άρθρο 22 του Συντάγματος παρ. 1.” H εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Kράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού”

Κστάχρηση συνιστά η ¨”υπερβολική χρήση” και κατά συνέπεια ¨κακή χρήση” και ως υπερβολή περιέχει και το στοιχείο της εκμετάλλευσης.(Παραδόσεις Συνταγματικού Δικαίου ΙΙΙ , Ανδρέας Δημητρόπουλος).

Μια μικρή εισαγωγή τα παραπάνω γιατί σύμφωνα με το Νόμο ασκείται η διακυβέρνηση της χώρας, μέσω της δημοκρατικής εκπροσώπησης,της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας.Περίοδος διακυβέρνησης από τη μεταπολίτευση έως σήμερα.

Οι Δήμοι δεν είναι καταστήματα των αιρετών

Οι προσλήψεις ειδικά στις υπηρεσίες των Δήμων, στις οποίες πληρώνονται οι υπάλληλοι από τα ανταποδοτικά τέλη. Οι υπηρεσίες καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου. Οι λογαριασμοί της ΔΕΗ εμπεριέχουν την αντίστοιχη υποχρέωση των νοικοκυριών. Γιατί ο κύριος και αρχικός σκοπός σύστασης και λειτουργίας των δήμων ήταν η αποκομιδή των σκουπιδιών. Σήμερα ονομάζεται διαχείριση αποβλήτων. Και είναι εργασία κυρίως επιστημονική και όχι στο δρόμο εργάτες σε επικίνδυνες συνθήκες εργασίας. Και οι προσλήψεις γίνονται σύμφωνα με το Νόμο, μέσω του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Με συγκεκριμένους ελέγχους μετά την υποβολή καταστάσεων από του Δήμους. Και έτσι κι έγινε και προσλήφθηκαν 49 υπάλληλοι στη Καθαριότητα κατηγορίας ΥΕ (Τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά πρόσληψης, τα οποία κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και από τα οποία προκύπτει ότι κατέχουν όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για το διορισμό τους, για συνολικά σαράντα εννέα (49) διοριστέους) απόφαση 20195/9-9-2019 Απόφαση Δημάρχου* Και λύθηκε η σύμβαση για τους δεκαεννέα (19), σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ 1054/τ.Γ΄/10-6-2019 στο οποίο δημοσιεύτηκε ο οριστικός Πίνακας Διοριστέων/Προσληπτέων **.

Επειδή δεν ήταν επιτυχόντες αγαπητοί-ες.Δεν πέτυχαν στο διαγωνισμό οι δεκαεννέα, δεν πληρούσαν τα κριτήρια. Πως να το κάνουμε δηλαδή; Να γίνονται διαγωνισμοί πρόσληψης σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες και μετά όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια να επιμένουμε να προσληφθούν; Πόσο δίκαιο είναι αυτό για όσους πέτυχαν στο διαγωνισμό; Πόσο δίκαιο είναι αυτό για όσους δεν πέτυχαν αλλά δεν θέλησαν να αποτανθούν στο δημοτικό συμβούλιο, και στο Μονομελές Πρωτοδικείο. Γιατί μόνο εννέα (9) στράφηκαν δικαστικά εναντίον του δήμου μας. Και το Πρωτοδικείο διέταξε την προσωρινή παραμονή στις θέσεις εργασίας και καταδίκασε το δήμο να πληρώσει δικαστικά έξοδα, 400 ευρώ. Επειδή δεσμεύθηκε από την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (η πλειοψηφία της αντιπολίτευσης) και μόνον. Όλα αυτά έγιναν και αναγκάστηκε η Οικονομική Επιτροπή να λάβει απόφαση για έφεση, γιατί στο δημοτικό συμβούλιο θέλουν να αποφασίζουν κατά παράβαση νόμου.

Επειδή από τις συμβάσεις μίσθωσης έργου έως τις συμβάσεις αορίστου χρόνου, το κόλπο με την παράταση των συμβάσεων (διαδοχικές) ώστε να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος προϋπηρεσίας. Και έτσι βολικά παραμένουν οι υπάλληλοι. Μόνο που υπάρχει για τη προκειμένη περίπτωση (συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου συναπτόμενες με το Δημόσιο, του ΟΤΑ και τους λοιπούς φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα), ο Ν. 2190/1994 και δεν μπορούν να μετατραπούν , με οποιονδήποτε τρόπο, σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, έστω κι αν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες Επειδή δεν είναι επιτρεπτός ο νομικός χαρακτηρισμός από το Δικαστήριο των εννόμων σχέσεων ως συμβάσεων αορίστου χρόνου στην περίπτωση που αυτές καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες .

Επειδή σύμβαση μίσθωσης έργου για πάγιες και διαρκείς ανάγκες είναι αυτοδικαίως άκυρη. Μόνο η διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ είναι η ορθή και νόμιμα αποδεκτή.

Τα αιτήματα της Λαϊκής Συσπείρωσης και των Πολιτών σε Δράση

στο δημοτικό συμβούλιο της 30ης Δεκεμβρίου 2020, ήταν να παραμείνουν στο δήμο μας, οι εννέα(9) . Δηλαδή να συνεχίσουμε όλοι εμείς να πληρώνουμε από τα ανταποδοτικά μας τέλη, αποτυχόντες του ΑΣΕΠ και μη διορισθέντες. Εμείς όλοι έχουμε χρήματα, το αποφάσισαν και πρέπει να τα δίνουμε χωρίς ερωτήσεις. Εν μέσω κορωνοϊού, κλειστά καταστήματα, εμπορική κίνηση ελάχιστη και μάλιστα μόνο για λίγες μέρες, την πιο εμπορική περίοδο του χρόνου. Με κλειστούς ΚΑΔ και επαγγελματίες σε απόγνωση. Αλλά όχι οι εννέα πρέπει να παραμείνουν. Γιατί έτσι θέλουν, όσοι συστηματικά βρώμισαν την πόλη.Επί πέντε χρόνια δεν είχαν πλύνει κάδους, δεν είχαν σύμβαση για μπάζα και λάστιχα. Δεν είχαν προωθήσει την ανακύκλωση. Δεν φρόντισαν για την χωριστή συλλογή κλαδεμάτων και λειτουργία του κλαδοτεμαχιστή, ώστε να μειώνονται τα φορτία μεταφοράς στον ΧΥΤΑ. Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ θα είχαμε εξοικονομήσει με την μείωση ποσοτήτων προς ταφή στο ΧΥΤΑ. Αλλά και την μεταφορά στο ΣΜΑ Σχιστού. Με 12 ευρώ και 32 λεπτά τον τόνο, τώρα μας χρεώνει ο ΣΜΑ και με 49 λεπτά ο ΧΥΤΑ.Όλα μαζί, πλέον του 1.000.000 ευρώ κάθε χρόνο ο λογαριασμός. Το κάθε φορτηγό που πήγαινε στο ΧΥΤΑ με μπάζα , τα πληρώναμε 100 ευρώ.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης, μεταφέρει τις συσκευασίες στο μηχάνημα ανακύκλωσης (αντι για μπλε κάδους -απορριμματοφόρα και εργάτες(-αυτή είναι η νέα εποχή για την ανακύκλωση συσκευασιών)!

Και δεν είναι έτσι κα Βίτσα, ενημερωθείτε πριν μιλήσετε δημόσια

Στην ανακοίνωση της επικεφαλής των Πολιτών σε Δράση αναφέρεται “Αντιθέτως, ο τομέας της καθαριότητας του δήμου θα χρειαστεί στο προσεχές διάστημα ενίσχυση.” Λοιπόν άλλη μια παραποίηση της αλήθειας. Γιατί θα χρειαστεί ενίσχυση ο συγκεκριμένος τομέας. Αλλά όχι σε εργάτες. Μόνο σε τεχνοκράτες. Γιατί αλλάζουν όλα στη καθαριότητα, δηλαδή διαχείριση αποβλήτων.

Τέρμα οι μπλε κάδοι, θα αντικατασταθούν από σπιτάκια ανταποδοτικά. Μηχανήματα-μικρά κοντέϊνερ ειδικά για ανακύκλωση συσκευασιών με επιστροφή χρημάτων στους πολίτες.

Τέρμα οι κάδοι σύμμεικτων, μόνο για βιοαπόβλητα. Τέρμα τα ογκώδη σε πεζοδρόμια και ρύπανση. Θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα πράσινα σημεία στις γειτονιές και μεταφορά εκεί, από τους δημότες, συσκευών και ογκωδών. Η διαλογή θα γίνεται μέσα στα σπίτια. Τέρμα οι κάδοι στους δρόμους, η βρωμιά στη πόρτα του γείτονα. Τα εμπόδια και η επικινδυνότητα για πεζούς και οδηγούς. Γιατί δεν τα λένε αυτά στο δημοτικό συμβούλιο; Γιατί θέλουν τα λεφτά μας και την άγνοια μας. Μας θέλουν πελάτες, ώστε αυτοί να συνεχίσουν να έχει ο μήνας τους εννιά. Η δική μας αδιαφορία, συντηρεί τους ανέμελους τακτοποιητές.Και τα πρόστιμα θα πέφτουν βροχή, γιατί όσοι δήμοι δεν συμμορφωθούν, θα πληρώνουν, ποινές λέγονται και προβλέπονται στη νομοθεσία.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης στην “έξυπνη γωνία ανακύκλωσης” του δήμου, δίνει το καλό παράδειγμα. Στο Δήμο Παύλου Μελά οι μαθητές δημιουργούν χρηστικά αντικείμενα από τα ανακυκλώσιμα. Κυκλική Οικονομία από τους μαθητές . Έγραφα σχετικά από το 2017, όταν έγινα στόχος από τον πρώην δήμαρχο και από τον σημερινό βέβαια δεν εισακούομαι. Πόσο ακόμα θα μένουμε στο παρελθόν;Όταν οι άλλοι δήμοι κερδίζουν, εμείς είμαστε ακόμα δέσμιοι των ανεπαρκών.

Οι Δήμοι θα μπορούν ακόμα και να εκποιούν τα απόβλητα. Κυκλική Οικονομία. Καθαριότητα, τάξη, κέρδος για δημότες και δήμους. Προστασία για το Περιβάλλον. Ποιότητα Ζωής και Πόλη στην οποία αξίζει να ζείς.

Καταχράσθηκαν την καλή μας Πίστη και την εμπιστοσύνη μας

Γιατί η δημοκρατία τους δημιούργησε άσχημες πόλεις και απαξιωμένες υπηρεσίες. Μας χρέωσαν με δάνειο για απορριμματοφόρα και μηχανήματα, ενώ είχαν τα χρήματα και αποφάσισαν να τα δώσουν για προσλήψεις. Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής, το αποδεικνύω στο άρθρο μου”Fast and Furious-οι μαχητές των προσλήψεων” . ‘Ολοι εμείς τα κορόϊδα και αυτοί τακτοποιητές . Της δυστυχίας όλων μας.

2021 έτος αφύπνισης ….

*https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A71%CE%A4%CE%A9%CE%973-%CE%A3%CE%975?inline=true

**https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%92%CE%A5%CE%91%CE%A9%CE%973-%CE%A3%CE%A72?inline=true

https://greenagenda.gr/%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%ae%ce%bd%ce%b7%cf%82-%ce%b7-%ce%ad%ce%be%cf%85%cf%80%ce%bd%ce%b7-%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ac-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%cf%8d%ce%ba/
https://greenagenda.gr/%cf%84%ce%bf-tropa-verde-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bc%ce%bf%cf%81%cf%86%cf%8e%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%bd/

Σχολιάστε

five × one =