Η δυστοπία που σχεδιάζουν

Λόγω έργων θα κοπούν τα δένδρα στις γειτονιές, όπως έγινε στη Φαβιέρου, στο Θεατράκι και γύρω από το Παλατάκι

Η πρόσφατη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης, Έκτακτη και δια Περιφοράς, για διαχείριση ΑΕΚΚ (μπάζα) στη Φαβιέρου εξηγεί πως μειώθηκε η φύτευση. Αφού δεν είχε εκπονηθεί η υποχρεωτική φυτοτεχνική μελέτη.

“Η ομάδα Ε: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ μειώνεται σε σχέση με τη σύμβαση σε ποσοστό 19,50%<20,00%.” * Στα 43.400,00€ τα ΑΕΚΚ και τα ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ– ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ αυξάνεται σε σχέση με την αρχική σύμβαση σε ποσοστό 143,12%>20,00%”.

Αρχικά με μέση έκπτωση 53,03% επί των ομάδων εργασιών του τιμολογίου της μελέτης και ποσό προσφοράς 257.768,30€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ** η κατακύρωση από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού χωρίς έλεγχο της αυνήθιστα χαμηλής προσφοράς.

Τελικά, όπως ήδη έχει διαμορφωθεί με τα ελάχιστα δένδρα σε σχέση με την αρχική μελέτη και τα πολύ μικρά δένδρα τα οποία φυτεύθηκαν χωρίς να τοποθετηθούν τα αρδευτικά και οι σχάρες προστασίας των ριζών. Αλλά και τον παρωχημένο και επικίνδυνο αστικό εξοπλισμό, δείχνει πως θα γίνει το Χαϊδάρι αν προχωρήσουν τα προαναγγελθέντα Έργα για Κεντρικό Χαϊδάρι και Αστυθέα (και τον πεζόδρομο Καραϊσκάκη για τραπεζοκαθίσματα παντού ) .

Πεζοδρόμια χωρίς δένδρα με τη δικαιολογία ότι δεν χωρούν και παράνομη στάθμευση παντού

Επειδή δεν έχουν προβλεφθεί κοινόχρηστοι χώροι στάθμευσης. Αν και τα σχεδόν 9.000.000 ευρώ φτάνουν και περισσεύουν για απαλλοτριώσεις, όπως στο παλιό κτίριο δίπλα στον θερινό κινηματογράφο αλλά και για αγορές οικοπέδων. Απέναντι έχτισε και στο πεζοδρόμιο ο εργολάβος και η μηχανικός του δήμου έκανε τα στραβά μάτια αν και ειδοποιήθηκε εγκαίρως. Αυτό θα συμβεί σε κάθε σημείο όταν εγκατασταθεί ο Ανάδοχος σύμφωνα με την μη νομότυπη κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία επεστράφη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. *** Περιγράφεται ξεκάθαρα, σελ. 26 ” Η τελική διαμόρφωση των παρεμβάσεων που αφορούν στην τελική γεωμετρική διαμόρφωση των οδών, στην επιλογή υλικών και στη σήμανση θα καθορισθεί από τη μελέτη εφαρμογής που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος που θα υλοποιήσει την πρόταση.”

Τα δένδρα περιγράφονται ως άναρχη φύτευση, δηλαδή θα ξεριζωθούν όλα και δεν θα αντικατασταθούν.

Επειδή πλέον η νέα δημοτική Αρχή έχει την πλειοψηφία. Αλλά έχει και την Βούληση; Να σταματήσει τα σχέδια των συμφερόντων, των τσιφλικάδων; Να αποδείξει ότι η τετραετία 2019-2023, ήταν μια κακή παρένθεση και να φροντίσει να μην επαναληφθεί; Να προσλάβει νέα παιδιά στη Τεχνική Υπηρεσία με αξιοκρατικά κριτήρια και τήρηση Νομιμότητας και Διαφάνειας, για να εκπονηθούν μελέτες ακριβείς, σύμφωνα με τις αρχές της Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας και της Αειφορίας. Να ορισθούν Επιβλέποντες Μηχανικοί των έργων με πραγματική παρουσία και έλεγχο. Να λαμβάνονται υπόψην οι διαβουλεύσεις, οι δημόσιες παρατηρήσεις δημοτών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να πάψει η προστασία των εκφοβιστών.

Για πραγματικά Πράσινο Χαϊδάρι με γειτονιές όμορφες, ασφαλείς, για αναβαθμίσεις αισθητικές και λειτουργικές.

ΠΗΓΗ

Δημοσίευμα ΧΑΙΔΑΡΙ ΣΗΜΕΡΑ****

Η μελέτη και ένταξη του έργου στην ΟΧΕ έγινε το 2018 επί της δημοτικής αρχής του Μιχάλη Σελέκου, ενώ επίλυση προβλημάτων της αρχικής μελέτης έγινε από την σημερινή δημοτική αρχή, που έκανε και τη δημοπράτηση.

“Με την ανάπλαση της οδού Φαβιέρου, ο  κεντρικός δρόμος της Γρηγορούσας αναβαθμίζεται λειτουργικά και αισθητικά. Η επισκεψιμότητα και η εμπορικότητα του δρόμου ενισχύεται και  βελτιώνεται η ποιότητα ζωής και η καθημερινότητα των κατοίκων σε όλη τη συνοικία. Η ανάπλαση της Φαβιέρου είναι ένα από τα περίπου 10 σημαντικά έργα σε όλο το Χαϊδάρι που θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη της Δημαρχιακής τετραετίας, ενώ άλλα τόσα έργα προετοιμάζονται για τη συνέχεια. Μέρα με τη μέρα αλλάζουμε το Χαϊδάρι. Με σχέδιο, μεθοδικότητα, δουλειά και πάνω απ’ όλα σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Γιατί στον Δήμο μετράνε οι πράξεις και όχι τα κούφια «θα».”

*https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9B%CE%A77%CE%A9%CE%973-56%CE%9E?inline=true

**https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A92%CE%978%CE%A9%CE%973-8%CE%95%CE%91?inline=true

***https://www.haidari.gr/wp-content/uploads/2023/06/118_2023-5%CE%B7-%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%91%CE%94%CE%A3.pdf

****https://xaidarisimera.gr/i-nea-favieroy-deichnei-pos-tha-einai-to-ch/

https://xaidarisimera.gr/i-nea-favieroy-deichnei-pos-tha-einai-to-ch/