Η απλή αλήθεια είναι ότι μοιράζει ανέμελα και ανεύθυνα, τα χρήματα του Δήμου

Την ώρα που διαφημίζει ο Δήμαρχος ‘Εργα 25.000.000 ευρώ, σε μακέτες τύπου προεκλογικού “Σκαραμαγκά”. Τα περισσότερα Έργα, με χρηματοδότηση από επενδυτικά δάνεια με ρήτρες ασφαλείας δέσμευσης όλων των εσόδων του δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Την ίδια στιγμή έχει ήδη αιτηθεί δύο προκαταβολές 820.000 ευρώ συνολικά.

Με χρηματοδότηση από «Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρoυς των Δήμων»», η οποία αποδίδεται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού του Δήμου .

Και το Υπουργείο Εσωτερικών συμψηφίζει τις δόσεις. Μέσω των λογαριασμών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Πρώτη φορά τον Οκτώβρη του 2022, 440.000,00 ευρώ και με έναρξη πληρωμής, με συμψηφισμό από τον Φεβρουάριο του 2023. *

Και στις 24 Μαρτίου 2023 εγκρίνεται κι άλλη προκαταβολή, 380.000 ευρώ, με έναρξη πληρωμής με συμψηφισμό από τον Σεπτέμβριο 2023 .**

ΤΙΣ ΠΤΑΙΕΙ;

Πόσο αξιόπιστος και οικονομικά υγιής, μπορεί να είναι ο Δήμος, που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει δαπάνες μικρότερες του μισού εκατομμυρίου; Και πως αποφασίζουν το Τεχνικό Πρόγραμμα; Πρόγραμμα και Μελέτη για τα αναγκαία με Προτεραιότητα; η Αντιπολίτευση τι κάνει; Γιατί δεν ελέγχει την σπατάλη, τι κάνει να προλάβει τον εκτροχιασμό που έρχεται ολοταχώς;

Γιατί χρειάζεται τις προκαταβολές; Γίνεται Έργο στο Δήμο; Έχει ξεφύγει ο προϋπολογισμός ;

Μήπως τα γλέντια τα Χριστουγεννιάτικα και τα Καρναβάλια*** έριξαν έξω τα Έσοδα; Η επιχορήγηση της Κοινωφελούς με πάνω από 150.000 ευρώ για απευθείας αναθέσεις στα δικά τους παιδιά;

Μήπως οι Απευθείας Αναθέσεις του τελευταίου τριμήνου του 2022 με κάτι λιγότερο των 700.000 ευρώ; Με κατατμήσεις Έργων και Υπηρεσιών; Γιατί δεν έγινε ένας διαγωνισμός με το συνολικό ποσόν των 120.000 ευρώ; (π.χ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ 56.322,59ευρώ και ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΊΩΝ, ΚΡΑΣΠΈΔΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΊΘΡΩΝ ΣΕ ΔΙΆΦΟΡΕΣ ΟΔΟΎΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΜΑΣ 58.200,01 ευρώ “****

Τα αρδευτικά δεν τα ξέχασαν. Τα χρήματα για φυτόχωμα είναι πολύ λιγότερα από τα 17.000 ευρώ για κιγκλιδώματα (304 ΜΈΤΡΑ) ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΎΛΩΝ

Μήπως η εκτός Προγραμματισμού και Τεχνικού Προγράμματος, Δήθεν Ανάπλαση της Πλατείας Λαού; Μετά την καταστροφή των υγιών δένδρων και την κατακραυγή των δημοτών. Μετά τη δημόσια Ομολογία των Αρμοδίων ότι δεν ακολούθησαν την νόμιμη διαδικασία. Πόσο πιό παραπλανητική μπορεί να είναι η δικαιολογία ότι ξέχασαν να προμηθευθούν φυτόχωμα; Με μεθοδευμένες δημοσιεύσεις στον Τοπικό Τύπο αποκρύπτεται η αλήθεια.

ΕΠΤΩΧΕΥΣΑΜΕΝ;

Μια Διοίκηση Ξέφρενο Τραίνο της Αλαζονείας και της Ανεύθυνης Σπατάλης. “Πάει κι όπου βγεί” σε βάρος των μισθών των υπαλλήλων, του Περιβάλλοντος της πόλης , της Κοινής Λογικής. Σε βάρος των Παιδιών μας.

ΠΗΓΗ

*Χορήγηση προκαταβολής ποσού 440.000,00€ στον Δήμο Χαϊδαρίου του Νομού Αττικής, έναντι των εσόδων που δικαιούται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

**Χορήγηση προκαταβολής ποσού 380.000,00€ στον Δήμο Χαϊδαρίου του Νομού Αττικής, έναντι των εσόδων που δικαιούται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

***

****