Σε Ιδιώτη ο δημοτικός οδοφωτισμός

Με διαγωνισμούς για “Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Οδοφωτισμού” και Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Εγκυκλίου του Υπουργείου. Παραδίδονται για 8 ή 10 ακόμα και 12 χρόνια, σε κάποιες περιπτώσεις, οι υπηρεσίες ηλεκτροφωτισμού σε ιδιώτη Ανάδοχο. Μέσω της υπηρεσίας Τηλεδιαχείρισης. Η οποία συμπεριλαμβάνεται στα υπό προμήθεια υλικά, επιπλέον των φωτιστικών LED και των βραχιόνων κλπ. Η εγκύκλιος δεν υποχρεώνει τους δήμους να αποκτήσουν τηλεδιαχείριση. Ορισμένοι δήμοι, όπως ο δήμος Χαϊδαρίου επέλεξε να συμπεριλάβει* στις 27 και 28/2022 Μελέτες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, μαζί με την προμήθεια φωτιστικών LED KAI

Την τοποθέτηση controller (ελεγκτή τηλεδιαχείρισης) σε κάθε φωτιστικό σώμα (ταυτόχρονα με
την τοποθέτηση του νέου φωτιστικού).
και Σύστημα τηλεδιαχείρισης
.

Ο Έλεγχος θα είναι τηλε-οπτικός και ιδιωτικός

Και βέβαια είναι ουσιώδες για την εξοικονόμηση ενέργειας, να υπάρχει έλεγχος με τηλεδιαχείριση. Να επικοινωνούν οι ενσωματωμένοι ελεγκτές στα φωτιστικά με τον ενδιάμεσο Κόμβο Τηλεδιαχείρισης για τον πλήρη απομακρυσμένο έλεγχο των Φωτιστικών Σωμάτων LED και την παρακολούθηση της λειτουργίας τους.Οι ενδιάμεσοι κόμβοι σε σε κατάλληλα σημεία πρέπει να συνδέονται ασύρματα με τους ελεγκτές και με το σύστημα παροχής υπηρεσίας Τηλεδιαχείρισης. Πως θα επιτευχθούν όλα τα παραπάνω, στο Δήμο Χαϊδαρίου; Και όχι μόνο στο Δήμο μας. Για αυτό η Εγκύκλιος του Υπουργείου προβλέπει ότι εφόσον επιλεγεί και η προμήθεια Συστήματος Τηλεδιαχείρισης και μόνο σε αυτή την περίπτωση “Ο Ανάδοχος, θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του νέου Συστήματος (Λαμπτήρες / Φωτιστικά /Προβολείς LED) , μετά την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Αναβάθμισης του Συστήματος”. Και έτσι παραδίδεται ο ηλεκτροφωτισμός του Δήμου σε Ιδιώτη. Αφού απαξίωσαν για δεκαετίες την δημοτική και ανταποδοτική υπηρεσία.

Όταν η υπηρεσία Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου, δεν έχει κτιριακές υποδομές σύγχρονες και κατάλληλες για να εξυπηρετεί ακόμα και το υφιστάμενο προσωπικό. Δηλαδή στα καμαρίνια του Ανοιχτού Θεάτρου θα προστεθεί και γραφείο Κεντρικής πλατφόρμας διαχείρισης Ηλεκτροφωτισμού; Θα εκδοθεί άδεια λειτουργίας; Υπάρχει αίθουσα που μπορεί να υποστηρίξει την εγκατάσταση και σύνδεση Ηλεκτρονικών υπολογιστών και Πολυμέσων; Και την συντήρησή τους; Χωρίς μεθοδολογία καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση, προγραμματισμό αποκατάστασης, έλεγχο αποκατάστασης, reporting, παρακολούθηση; Χωρίς πρόβλεψη πρόσληψης για εξειδικευμένο προσωπικό; Ποιός-ά μπορεί να ελέγχει κέντρο τηλεδιαχείρισης με επαγγελματικό εξοπλισμό και σε πραγματικό χρόνο; Και να μπορεί να ανταποκριθεί επιτυχώς στις ιδιαίτερες απαιτήσεις ενός συστήματος “έξυπνου” ; Όταν προσλαμβάνονται ειδικοί σύμβουλοι δημάρχου – χαριστικοί διορισμοί φίλων χωρίς προσφορά πραγματικά αξιόλογης και αναγκαίας υπηρεσίας. Και υπάλληλοι από προγράμματα ΟΑΕΔ , μόνο Οδηγοί και Εργάτες. Ενώ υπάρχει δυνατότητα επιλογής για προσλήψεις υπαλλήλων με εξειδικευμένη γνώση και εργασιακή εμπειρία. Τρία χρόνια δεν βρήκε χρόνο η δημοτική αρχή για να αντικαταστήσει με φωτιστικά LED, έστω σε ένα κεντρικό δρόμο. Με τη δικαιολογία της ελλιπούς χρηματοδότησης, τη στιγμή που από τα ανταποδοτικά Τέλη εισπράττει πλέον των 6.000.000,00 ευρώ, ετησίως. Χωρίς δημόσιο οικονομικό απολογισμό για τα ΤΡΙΑ χρόνια ο Δήμαρχος και η Αντιπολίτευση σιωπά.

Και έτσι έρχεται ο Ιδιώτης, σήμερα για τον Ηλεκτροφωτισμό των Οδών και Κοινόχρηστων Χώρων.Αύριο στην Καθαριότητα; μεθαύριο στο Πράσινο;

Και πολύ ακριβός

Με τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη 452.634,33 ετησίως από το 2023, να πηγαίνουν στον Ιδιώτη Ανάδοχο. Μέχρι και το 2030, αν δεν προβλεφθεί παράταση της σύμβασης. Σύνολο 3.621.074,66 € . Και αν συμπεριληφθεί και το ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ, δηλαδή αύξηση έως 50% όπως προβλέπεται, για αύξηση τιμών υλικών μέχρι τη λήξη της σύμβασης, Ακόμα 1.500.000 ευρώ περίπου. Πάμε στα 5.000.000 ευρώ και βλέπουμε, 8 χρόνια είναι αυτά.

Προβλέπεται ακόμα, η προμήθεια 10% επιπλέον φωτιστικών για ανταλλακτικά, αλλά οι υπάλληλοι του Δήμου θα τοποθετούν τα φωτιστικά σε περίπτωση βλαβών, μετά από ειδοποίηση από τον Ιδιώτη, γιατί “Ο Ανάδοχος, θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του νέου Συστήματος ” ! Και ποιός θα ελέγχει τον Ιδιώτη, αν επιλέξει να μην ειδοποιήσει ή καθυστερεί ; Οι δημότες θα απευθύνονται στο δήμο και ο δήμος θα τους στέλνει στον Ιδιώτη;

Πως υπολογίσθηκε η συνολική Εξοικονόμηση Ενέργειας από την αναβάθμιση του Συστήματος Οδοφωτισμού του Δήμου; Πως προκύπτει ότι είναι συμφέρουσα η κατανομή των 452.634 ευρώ ανά έτος; Βάσει ποιάς μελέτης συγκεκριμένης με σχέση οφέλους -κόστους, με τον πραγματικό αριθμό φωτιστικών και την κατανάλωση ; φθορών ετησίων και κόστος λειτουργίας και συντήρησης υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού; Και αν μετά την ανάθεση, αν αποφασίσει ο Ανάδοχος νέες μελέτες για κατασκευές και εγκαταστάσεις ή αλλαγή λογισμικού; ή για αναβαθμίσεις, συμβόλαια συντήρησης και υποστήριξης, νέα module  κλπ; ποιός θα ελέγχει για τυχόν υπερτιμολόγηση;

Πως θα ελέγχεται και από ποιούς, ο Ανάδοχος :

α. Για την Συνολικά Εγγυημένη Εξοικονόμηση Ενέργειας;

β. για το Συνολικά Εγγυημένο Οικονομικό Όφελος του Δήμου, για το Σύνολο της Περιόδου Αναφοράς, για το οποίο θα δεσμευτεί ο Οικονομικός Φορέας στην Προσφορά του και θα είναι ανεξάρτητο από την Εγγυημένη Εξοικονόμηση Ενέργειας, η οποία και θα καθορίζει το ύψος της αμοιβής του (αφαιρουμένων ρητρών, κλπ).

Τα 4.235 τεμάχια φωτιστικών LED, αξίζουν 1.885.490 ευρώ; όπως αναφέρεται στη σχετική μελέτη;

Η Επιτροπή Ελέγχου Τιμών πως προσδιόρισε την τιμή ανά φωτιστικό; Σε ανάλογες μελέτες δήμων, οι οποίοι επέλεξαν μόνο προμήθεια φωτιστικών LED (διακήρυξη 8/9/2022, χωρίς προμήθεια για ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ), αναφέρονται οι παρακάτω τιμές στην αγορά:

φωτιστικό LED   (τεμ.)

30 W

16,20 ευρώ
φωτιστικό LED    (τεμ)

50  W

20,10 ευρώ
φωτιστικό LED     (τεμ)

100 W

36,74 ευρώ

 

Η SMART CITY χρειάζεται ξύπνιους ηγέτες

Ας μην περιμένουμε να γίνουμε “ξύπνιοι”, να προοδεύσουμε και να αναβαθμισθεί η πόλη μας, όσο στο δημοτικό συμβούλιο είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Με την πιό ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική συντάσσονται και ιδού το αποτέλεσμα. Τα ονόματα από τα παλιά, γόνοι και κομματάρχες εναλλάσσονται στην διοίκηση και η πόλη βυθίζεται ακόμη μια φορά στα σκοτάδια.

ΠΗΓΗ

Σύστημα τηλεδιαχείρισης

Ένα συνολικό σύστημα πρέπει να αποτελείται υποσυστήματα:
α. Ασύρματοι Ελεγκτές Φωτιστικών
β. Ασύρματοι Ελεγκτές Κατανεμητών (PillarControllers)
γ. Δίκτυο μεταφοράς δεδομένων
δ. Ενδιάμεσος Κόμβος Τηλεδιαχείρισης (Gateways)
ε. Κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης

Τα συστήματα διαχείρησης αλλά και τα έξυπνα φωτιστικά αποτελούν σημαντικό εργαλείο στην εξοικονόμηση ενέργειας. Ειδικότερα τα συστήματα διαχείρησης εκτός απο εξοικονόμηση προσφέρουν και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως διαχείρηση βλαβών αλλά και υλικού με αποτέλεσμα την καλύτερη αξοιποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

*