Λουκέτο στη Κοινωφελή

Από 1/1/2024 οι αρμοδιότητές των Κοινωφελών Επιχειρήσεων και των Σχολικών Επιτροπών θα ασκούνται από τον οικείο δήμο.  Οι Δήμοι υπό προϋποθέσεις μπορούν να εισηγηθούν την εξαίρεση κατάργησης των Κοινωφελών Επιχειρήσεων

Μέχρι σήμερα 11.11.2023 δεν υπάρχει εισήγηση ή ανακοίνωση συνεδρίασης Έκτακτης του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω αποκλειστικών προθεσμιών. Εκπνέει στις 15.11.2023 η προθεσμία.

Οι Ωραίες Κοιμωμένες συνεχίζουν τον ύπνο τους

Δεν έχει πλέον λόγο ύπαρξης η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Χαϊδαρίου; Επιτελέσθηκε ο σκοπός ύπαρξης της αυτά τα 14 χρόνια; Με την πρόσληψη υπαλλήλων και την επιχορήγηση από το ταμείο του Δήμου, για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Προσλήψεις Εκλεκτών και επαναλειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας. Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ τα τέσσερα χρόνια του Δημάρχου κ. Ντηνιακού και Προέδρου κ. Χριστόπουλου,για λαμπιόνια, συντηρήσεις και αγορές χριστουγεννιάτικων στολισμών. Και για το καρναβάλι του 2023. Μην ξεχνάμε τα “Κούλουμα” ε;***

Όσα δεν κατάφεραν να ξοδέψουν τα δύο πρώτα χρόνια της διοίκησης τους, τα χρόνια του κορωνοϊού, ήλθε η λήξη της πανδημίας το 2022 και έγινε εφικτό. Όπως και η “ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ Δ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, Ο.Σ.Υ. .& ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ”*

Και η πρόσληψη του δημοτικού συμβούλου με συστατική επιστολή από την ∆.ΥΠ.Α****. Τώρα που είναι εκλεγμένος με τη Λαϊκή Συσπείρωση θα αντικατασταθεί ο μισθός με τη θέση έμμισθου Αντιδημάρχου ή Συμβούλου. Κανένας δεν χάνεται από τα κομματικά και οικογενειακά τζάκια.

Η ψήφος σου δημότη δεν πάει χαμένη, γιατί εξασφαλίζει το παντεσπάνι τους και την απαξίωση δομών και υπηρεσιών για όλους εμάς, έως να καταργηθούν πλήρως.

“Ας Λυθεί η Κοινωφελής”!

Πως θα συνεχιστεί η λειτουργία για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχολησης Παιδιών και η δηµιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισµένο χρονικό διάστηµα της ηµέρας, εκτός σχολικού ωραρίου; Και η Θερινή Απασχόληση Παιδιών;

Η Συμμετοχή σε πρόγραμμα επιχορήγησης του ΟΑΕΔ για θέσεις ΑμΕΑ;

Θα καταργηθούν και θέσεις Υπαλλήλων όπως ο Τοµέας ∆ιαχείρισης Θεάτρου του Μητροπολιτικού Πάρκου Ιστορικής Μνήµης και Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης; Εκεί που η προσωρινή χωματερή έχει γίνει μόνιμη αλλά κανένας δεν ελέγχει; **

Η κα Τοκατλίδη η οποία υπερασπιζόταν τόσο θερμά τα ΚΔΑΠ; Με υπηρεσία ως νομική σύμβουλος στα ΚΔΑΠ Ασπροπύργου. Ο κ.Τσίτσοςή “οι Πολίτες σε Δράση” , ο κ. Θεοφίλης, ο απελθών κ. Ασπρογέρακας δεν έχουν να επιχειρηματολογήσουν υπέρ της Κοινωφελούς Επιχείρησης; Ο κος Πανόπουλος; Για την εξαιρετική απόδοση ΈΡΓΟΥ ; Για την Ευρύτερη Αναγνώριση των υπηρεσιών της Επιχείρησης στη Τοπική Κοινωνία;

Εκπνέει στις 15.11.2023 η προθεσμία

Από 1/1/2024 οι αρμοδιότητές των Κοινωφελών Επιχειρήσεων και των Σχολικών Επιτροπών θα ασκούνται από τον οικείο δήμο. 

Και η σχετική εγκύκλιος ενημερώνει τους δήμους ότι υπό προϋποθέσεις μπορούν να εισηγηθούν την εξαίρεση κατάργησης των Κοινωφελών Επιχειρήσεων. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, απαιτείται αίτηση του οικείου δημοτικού συμβουλίου που υποβάλλεται αποκλειστικά έως τις 15/11/2023 στο Υπουργείο Εσωτερικών και συνοδεύεται από τεκμηριωμένη αιτιολόγηση με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία ως προς τη διαπίστωση της πλήρωσης της ανωτέρω προϋπόθεσης (άσκηση δραστηριότητας του νομικού προσώπου με εξειδικευμένο αντικείμενο, αξιοσημείωτη/μακρόχρονη απόδοση έργου και ευρύτερη αναγνώριση). Επισημαίνεται δε ότι η εν λόγω απόφαση (αίτηση) του οικείου δημοτικού συμβούλιου δεν υπόκειται στους περιορισμούς της παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4257/2014 (Α’ 93), και δεν εμπίπτει στον έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225 του ν. 3852/2010.

ΠΗΓΗ

Υπ. Εσωτερικών: Κατάργηση νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και ενημέρωση επί των διατάξεων του ν. 5056/2023 (εγκύκλιος)

Καταργούνται/ λύονται αυτοδικαίως την 31η.12.2023 τα δημοτικά ν.π.δ.δ. και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις, με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 27 (Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία), της παρ. 8 του άρθρου 29 (δημοτικά περιφερειακά θέατρα) και της παρ. 1 του άρθρου 52 του εν λόγω νόμου (δυνατότητα εξαίρεσης από τις καταργήσεις νομικών προσώπων των άρθρων 27 και 29, υπό τους όρους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 52).

* https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%96%CE%A12%CE%A9%CE%973-%CE%A941?inline=true

**https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9C%CE%98%CE%94%CE%A9%CE%973-1%CE%A1%CE%98?inline=true

***ehttps://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%93%CE%996%CE%9F%CE%A1%CE%A6%CE%9F-%CE%925%CE%9C?inline=true

****https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A82%CE%991%CE%9F%CE%A1%CE%A6%CE%9F-7%CE%94%CE%A5?inline=true

*****https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9F4%CE%9F%CE%9F%CE%A1%CE%A6%CE%9F-%CE%9E%CE%95%CE%A9?inline=true

https://kedelefsinas.gr/

https://www.kedx.gr/index.php?limitstart=5

https://www.kedx.gr/index.php

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%98%CE%954%CE%A9%CE%9E%CE%99-%CE%9E%CE%954?inline=true