Μεταξύ κατεργαραίων..εχεμύθεια;(Το σκοτεινό παράδειγμα της Απευθείας Ανάθεσης -μέρος II)

ΜΗ ΝΟΜΙΜΟΝ

Στο άρθρο μου Το σκοτεινό παράδειγμα της απευθείας ανάθεσης, ΧΑΙΔΑΡΙ ΞΑΝΑ (πρώτο μέρος), παρέθεσα τα στοιχεία τα πραγματικά. Αυτά τα οποία αποδεικνύουν ότι ο Δήμαρχος μας, με τρόπο ΜΗ ΗΘΙΚΟ, αναθέτει για ψηφιακές υπηρεσίες, για λογισμικά και αναβάθμιση ιστοσελίδας, σε προεκλογικούς συνεργάτες του. Πληρώνει από τα χρήματα μας τους προεκλογικούς διαφημιστές του. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να εκπονηθούν μελέτες ειδικές από την καθύλην αρμοδία υπηρεσία του Δήμου μας. Απασχολεί δηλαδή και προσωπικό με ειδικές γνώσεις. Αναπληρωτές Διευθυντές οι οποίοι αμείβονται εκτός από μισθό, λόγω θέσης, με επίδομα 450 ευρώ. Ένας ολόκληρος μηχανισμός του Δήμου, σε προσωπικές εξυπηρετήσεις,από τον Δήμαρχο που πρέπει να προασπίζει το δημόσιο συμφέρον.

Και ακόμη το ανώτατο συλλογικό όργανο που διοικεί τον Δήμο, το Δημοτικό Συμβούλιο, παραμένει σιωπηλό.

Οι επικεφαλής της αντιπολίτευσης, κος Σελέκος, η κα Βίτσα ο κος Θεοφίλης, η κα Τοκατλίδη και κος Θεοτοκάς και ο κος Ασπρογέρακας. Δεν ξέρουν οτι συνεχώς ο Δήμαρχος καταφεύγει στην διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΆΡΘΡΟ 118) ;

Που είναι η Λαϊκή Συσπείρωση, οι Πολίτες σε Δράση, το Χαϊδάρι Ψηλά , ΧαΪδάρι Αναγέννηση και η Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση;

Με κατάτμηση υπηρεσιών και έργων, έτσι αυξάνει το κόστος για το ταμείο του δήμου. Αντί του διαγωνισμού για ενίσχυση ανταγωνισμού και προσφορών.

Μετά από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν δύναται να συνάψει σύμβαση του παρόντος άρθρου με την αυτή αναθέτουσα αρχή για διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Άρθρο 118 (παρ.4)- Απευθείας ανάθεση.

Το παραπάνω προβλέπεται στον Νόμο 4412/2016 που αφορά τις Δημόσιες Συμβάσεις(ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

ΜΗ ΝΟΜΙΜΟΝ κ. ΣΕΛΕΚΟ

Δεν ξέρει ο κος Σελέκος οτι υπάρχει προμηθευτής για το λογισμικό και την ιστοσελίδα του Δήμου, από την εποχή που ήταν ο ίδιος Δήμαρχος; η εταιρεία ΝΟΗΣΙΣ , στην οποία πρόσφατα ανατέθηκε αντί 21.499,75€ “συντήρησης, τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης των εφαρμογών λογισμικού των υπηρεσιών του Δήμου και της εκπαίδευσης των χρηστών για το έτος 2021.” Σύμβαση 23952/13-12-2021. Με Την υπ΄ αριθμ. 153/2021 μελέτη της ΔΣΣΗΔΔ του Δήμου μας.

Δεν ξέρει ο κος Σελέκος ότι επι ημερών του υπεγράφησαν δύο συμβάσεις με την εν λόγω εταιρεία, σε διάστημα μικρότερου του ενός έτους , συνολικά 33.686,00 ευρώ. Και για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Wi-Fi ΔΗΜΟΥ ΧΑϊΔΑΡΙΟΥ , το οποίο πληρώσαμε συνολικά 22.550,64 με ΦΠΑ ΣΎΜΒΑΣΗ 26179/27-12-2018-18,860,00 χωρις ΦΠΑ) μετα απο μελέτη της της ΔΣΣΗΔΔ του Δήμου μας. ενώ υπήρχε χρηματοδότηση από την Ευρώπη 15.000,00 ευρώ, για την ίδια υπηρεσία- wifi4eu– ; και στη τελευταία παραπομπή *******, μπορείτε να δείτε ποιά σημεία του δήμου επιλέχθηκαν .

Γιατί η ίδια εταιρεία δεν αναλαμβάνει την παροχή όλων των υπηρεσιών; Γιατί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη, όλες οι υπηρεσίες; Μια αμφίδρομη σχέση, η κόττα γέννησε το αυγό;

Γιατί ένας καλός δήμαρχος, απευθύνεται προσωπικά στους προμηθευτές και εξασφαλίζει πλήρες πακέτο υπηρεσιών με το μικρότερο κόστος. Όπως ένας σωστός επιχειρηματίας ή Διευθυντής. Οι ιστοριούλες των δημάρχων στο Χαϊδάρι αποδεικνύουν ότι δεν φροντίζουν για την εξοικονόμηση πόρων και σπαταλούν συστηματικά, τα χρήματα των Δημοτών.

Γιατί μπορεί να υπάρχει Εγκύκλιος που να επιτρέπει ειδικά για το άρθρο 118 ή μπορεί και όχι. Αλλά η Αντιπολίτευση πως ενεργεί; Γιατί καμία Εγκύκλιος και κανένας Νόμος δεν υπάρχει που να δικαιολογεί την Σιωπή όσων ψηφίσαμε, για να διασφαλίζουν την Έντιμη Διαχείρηση Του Ταμείου και την Λειτουργία του Δήμου προς όφελος ΟΛΩΝ. Και όχι προς όφελος προσωπικών συμφερόντων, συνεργατών και φίλων.

Δεν ξέρουν ότι απασχολούνται προϊστάμενοι σε προσωπική υπηρεσία πλέον; Υπάλληλοι που παραβαίνουν το υπαλληλικό τους καθήκον. Αμείβονται ακόμα και με υπερωρίες. Υπερωρίες και μισθούς που πληρώνουμε όλοι εμείς, για να είναι στην υπηρεσία των Δημοτών και όχι του εκάστοτε Δημάρχου.

Γιατί δεν ελέγχουν τον Δήμαρχο και το Γενικό Γραμματέα; Γιατί δεν ενημερώνουν το Λαό αλλά και την Εθνική Αρχή Ελέγχου Δημοσίων Συμβάσεων;

ΜΗ ΝΟΜΙΜΟΝ κ. ΝΤΗΝΙΑΚΕ

Σε διάστημα μερικών μηνών, στο τέλος του 2021 υπεγράφησαν τουλάχιστον τέσσερεις συμβάσεις κάτω των 30.000 ευρώ. Και μία σύμβαση τον Φεβρουάριο του 2022, των 60.000 ευρώ (58,801 ευρώ χωρίς ΦΠΑ). Με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης. Σύμφωνα με το άρθρο άρθρο 118, (της παρ 4 ) και (παρ. 1) αντίστοιχα. Και οι απορίες αντίστοιχα. Πως ανατέθηκαν υπηρεσίες και προμήθειες στον ίδιο ανάδοχο μέσα στο 12 μηνο και γιατί ανατέθηκε έργο (άνω των 30.000 ευρώ) που δεν συμπεριλαμβάνεται στις εξαιρεσεις του αρθρου 107;

Και σε πέντε αναθέσεις από τον Οκτώβρη μέχρι τελος του 2021 , οι τέσσερεις ήδη συμβασιοποιημένες, είτε τηρήθηκε ή όχι η σχετική νομοθεσία. Η σκοπιμότητα; Η ανάγκη παροχής υπηρεσίας ή προμήθειας; Ποιός ελέγχει την δημοτική αρχή και τα δημοσιονομικά; Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ οφείλει να ελέγχει . Ήτοι οι εξής επικεφαλής παρατάξεων: κος Σελέκος, η κα Βίτσα, ο κος Θεοφίλης, η κα Τοκατλίδη,ο κος Ασπρογέρακας

Κάτω από 30.000 ευρώ οι αναθέσεις, σε λιγότερο από 12 μήνες, αλλά στον ίδιο ανάδοχο για υπηρεσίες και προμήθειες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κι όμως, δύο συμβάσεις υπεγράφησαν σε διάστημα 42 ημερών. Από τον ίδιο υπογράφοντα, τον Δήμαρχο μας. Με τον ίδιο Ανάδοχο, την ίδια εταιρεία που ήταν προεκλογικά συνεργάτης του Δημάρχου μας. Για παροχή Υπηρεσιών με Απευθείας Ανάθεση . Προμηθευτής του Δήμου μας, για συντήρηση ιστοσελίδας και λογισμικά είναι άλλη εταιρεία, απο την εποχή Σελέκου. Αν δεν είναι ικανοποιημένος ο Δήμος γιατί συνεχίζει τις αναθέσεις στην ίδια εταιρεία; Γιατί δεν συμπεριλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες στην τεχνική μελέτη της Υπηρεσίας Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης κ Δικτύων; Γιατί υπάρχει κατάτμηση υπηρεσιών με αποτέλεσμα να γίνονται και οι απευθείας αναθέσεις κομμάτι-κομμάτι με την σπατάλη χιλιάδων ευρώ;

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 18130/20-10-2021 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΚΑ 70.7134.0010) «Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Λειτουργία Πλατφόρμας Ενημέρωσης e-gov service center ενσωματωμένης στη Διαδικτυακή Πύλη του Δήμου» CPVS[72262000-9]-Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού (1)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 21756/1-12-2021 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-(ΚΑ- 70.6266.0003)«Πρωτογενές αίτημα για την υλοποίηση της υπηρεσίας: «Συντήρηση – υποστήριξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» (CPV 72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού)» (2).

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Δύο συμβάσεις και μία ακόμη σε αναμονή, στον ίδιο ανάδοχο, απο τον Αύγουστο έως τέλος 2021. Η απευθείας ανάθεση για Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων “Τάκης Χαραλαμπίδης” και “Α ΑΘΛΗΤΙΚΟ” 12.689,17€ , δεν έχει υπογραφεί ακόμα, η σύμβαση .

Η σύμβαση 27914/31-12-2021″ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ” 19.065,00 ευρώ με ΦΠΑ

Η σύμβαση 14258/10-8-2021, “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ & ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ” 3.996,77 ευρώ με ΦΠΑ.

Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται, όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Για τις διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης έργου και τις συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες εμπίπτουν σε συγκεκριμένα άρθρα, το ποσό είναι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ (ΆΡΘΡΟ 118 ΠΑΡ. 1)

https://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_pararthmaXIV.html ΑΡΘΡΟ 107 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

(1)https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A1%CE%A35%CE%A9%CE%973-%CE%A526?inline=true

(2)https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%93%CE%A56%CE%A9%CE%973-%CE%92%CE%94%CE%93?inline=true

**https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%93%CE%94%CE%A8%CE%A9%CE%973-%CE%A87%CE%A5?inline=true

**https://diavgeia.gov.gr/doc/97%CE%9A1%CE%A9%CE%973-%CE%91%CE%A5%CE%96?inline=true

***https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E96%CE%A9%CE%973-%CE%9B%CE%9F%CE%9C?inline=true

****https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A1%CE%A35%CE%A9%CE%973-%CE%A526?inline=true

*****https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%93%CE%A56%CE%A9%CE%973-%CE%92%CE%94%CE%93?

******https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A7%CE%A6%CE%95%CE%A9%CE%973-2%CE%A42?inline=true

*******https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%98%CE%97%CE%A7%CE%A9%CE%973-%CE%9B%CE%92%CE%91?inline=true