Μεταξύ κατεργαραίων..εχεμύθεια;(Το σκοτεινό παράδειγμα της Απευθείας Ανάθεσης -μέρος II)

ΜΗ ΝΟΜΙΜΟΝ Στο άρθρο μου Το σκοτεινό παράδειγμα της απευθείας ανάθεσης, ΧΑΙΔΑΡΙ ΞΑΝΑ (πρώτο μέρος), παρέθεσα τα στοιχεία τα πραγματικά. Αυτά τα οποία αποδεικνύουν ότι ο Δήμαρχος μας, με τρόπο ΜΗ ΗΘΙΚΟ, αναθέτει για ψηφιακές υπηρεσίες, για λογισμικά και αναβάθμιση ιστοσελίδας, σε προεκλογικούς συνεργάτες του. Πληρώνει από τα χρήματα μας τους προεκλογικούς διαφημιστές του. Αλλά … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μεταξύ κατεργαραίων..εχεμύθεια;(Το σκοτεινό παράδειγμα της Απευθείας Ανάθεσης -μέρος II).