Με τα φώτα χαμηλά, η Φαβιέρου σταματά;

Ματαιώθηκε ο διαγωνισμός για την Προμήθεια ιστών και ηλεκτροφωτισμού και LED κλπ. . * Τι σημαίνει για το έργο: «Αστική Αναζωογόνηση του Δήμου Χαϊδαρίου Ανάπλαση της ΟΔΟΥ ΦΑΒΙΕΡΟΥ για την Ενίσχυση της Εμπορικότητας και Επισκεψιμότητας”;

Οτι θα καθυστερήσει και η ανάπλαση της οδού, γιατί :

Η εν λόγω προμήθεια βρίσκεται σε συνάφεια και πρόκειται να εκτελείται παράλληλα, με το έργο «Ανάπλαση της
οδού Φαβιέρου για την ενίσχυση της εμπορικότητας και επισκεψιμότητας», που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Αττική 2014-2015» (κωδ. Ο.Π.Σ. : 5034790)

Ο διαγωνισμός έχει ως αντικείμενο τη σύμβαση για τη προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (ιστοί ηλεκτροφωτισμού, φωτιστικά Ledκλπ), για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δρόμους, πεζοδρόμια, πλατείες της περιοχής Αγίας Γρηγορούσας.

Με την δικαιολογία ότι διαπιστώθηκε ότι εκ παραδρομής έχουν αναγραφεί ελάχιστα όρια ισχύος (απαιτήσεις Watt) στα κάτω φωτιστικά σώματα (περίπτωση διπλού φωτιστικού συστήματος για τον φωτισμό του πεζοδρομίου και τον οδοφωτισμό της οδού Φαβιέρου).

Και γιατί δεν τροποποιήθηκε η σχετική μελέτη;

Άρθρο 10 παρ 3 3. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου
μπορεί να μετατίθεται η ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή της διενέργειας
του διαγωνισμού, με ή χωρίς τροποποιήσεις των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης

AΚόμα και με ενστάσεις, κατόπιν διαγωνισμού; υπόθεση καθυστέρησης 2-3 μηνών το πολύ. (άρθρο 10 παρ 3 του ΕΚΠΟΤΑ) στην Οικονομική Επιτροπή (αντικατέστησε την Δημαρχιακή Επιτροπή) Μια απλή διόρθωση προδιαγραφών με μια μικρή μετάθεση χρονικών ορίων.

Γιατί ματαιώθηκε ο διαγωνισμός, η οποία είναι μια χρονοβόρος διαδικασία; Ένα εξάμηνο τουλάχιστον θα χρειαστεί για επαναδιακήρυξη. Και μετά μήπως κάτι άλλο προκύψει;

Η μελέτη ήταν ακόμη μια προχειροδουλειά; ή τώρα πρέπει να γίνει φωτογραφικά;

Πραγματοποίησε έρευνα στο διαδίκτυο η Τεχνική Υπηρεσία ; Ναι μας λέει στη σχετική μελέτη. Γιατί στο ΚΗΜΔΗΣ , η προκήρυξη του διαγωνισμού** περιέχει τις προδιαγραφές..

Τα εγκατεστημένα φωτιστικά σε δήμους, όπως γνωρίζουμε ειδικά για το Δήμο μας δεν έχουν αντικατασταθεί για δεκαετίες.

Στη διακήρυξη λοιπόν ζητείται λαμπτήρας για τα πεζοδρόμια, 40 W. Αυτό δεν απαγορεύει σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο να προσφέρει λαμπτήρα
χαμηλότερης ισχύος(π.χ 50W- 113Lm/W) με 5.650Lm και πάνω καθώς θα είναι ακόμα συμφερότερη προσφορά για το Δήμο λόγω της χαμηλότερης συνολικής ισχύς της εγκατάστασης. Για τα LED, “H Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) επί του ιστού, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014,” σελ 66-67 υπάρχει λάθος; γιατί ; αφού αντιγράφει την ισχύουσα εγκύκλιο.

Συνεχίζω λοιπόν, με απλή ανάγνωση, σε περίπτωση που αναφέρεται η φράση ελάχιστες προδιαγραφές δεν νοείται επί ποινή αποκλεισμού αλλά με αποδεκτή απόκλιση ± 10% στις αναγραφόμενες τιμές. Το αυτό ισχύει και στις διατυπώσεις «τουλάχιστον » ή «μεγαλύτερο» ή «μικρότερο ». Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα αναγραφόμενα χαρακτηριστικά έχουν την έννοια της καλύτερης βαθμολόγησης από την επιτροπή αξιολόγησης, αν καταλαβαίνω καλά;

Ας μας εξηγήσει λοιπόν κάποιος υπεύθυνος εκεί από το δήμο τι στο καλό προσπαθούν να κάνουν με τον ηλεκτροφωτισμό στη Φαβιέρου. Μήπως να καθυστερήσουν το Έργο συνολικά γιατί με 320.000 ευρώ, η Φαβιέρου δεν επισκευάζεται με την σημερινή ακρίβεια των υλικών. Ή μήπως να κατακυρωθεί σε συγκεκριμένη εταiρεία; Γιατί το μονοπώλιο με την ίδια εταιρεία στο Παλατάκι και τη Φαβιέρου η οποία στηρίζεται (εμπειρία -ικανότητα) στην εταιρεία η οποία κατασκευάζει-τοποθετεί τις δύο πεζογέφυρες, μόνο απορίες προκαλεί στον απλό δημότη.

Τρία έργα, ουσιαστικά στον ίδιο ιδιωτικό φορέα, προϋπολογισμός κάτι παραπάνω από 5.000.000 ευρώ περίπου.

Δηλαδή πως το καταφέρατε αυτό, τη στιγμή που δηλώνετε αδυναμία για μία συνήθη τροποποίηση ;

Μήπως όλα τα προηγούμενα και επιπλέον ότι η κυκλοφοριακή μελέτη είναι προβληματική; Αλλά δεν γίνεται να το παραδεχθείτε αλλά ούτε να προχωρήσει η εφαρμογή των ρυθμίσεων, γιατί έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές. Και σε περίπτωση διαπιστωμένης βλάβης ή ζημίας, οι ποινικές ευθύνες είναι βέβαιες για τον Δήμαρχο και τους αρμόδιους υπαλλήλους .

Μελέτες για συντήρηση ανύπαρκτων δημόσιων εγκαταστάσεων

Αλλά υπάρχει ακόμα και πρόβλεψη στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, για επισκευή και συντήρηση δημόσιων αποχωρητηρίων 8.580,00 ευρώ. Για ανύπαρκτες εγκαταστάσεις. Αριθμός τμήματος: 5 II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 50760000 Επισκευή και συντήρηση δημόσιων αποχωρητηρίων. Αυτό κι αν είναι ανακάλυψη αλα Indiana Jones…****στη σελ. 7 στο αρχείο προκήρυξη σύμβασης 22PROC010724454 2022-06-09. Ποιός άραγε θα βεβαιώσει για την παραλαβή της συγκεκριμένης υπηρεσίας; Για να εκδοθεί το χρηματικό ένταλμα ; πως θα γiνει η μοιρασιά των 8.580 ευρώ (με ΦΠΑ); Οι ίδιοι υπάλληλοι, οι οποίοι-ες δεν ρωτάνε ούτε χαλάνε τις δουλειές των λερωμένων ποδιών που φύλαγαν για να διοριστούν και να γίνουν διευθυντές, με απόφαση δημάρχου; Το χέρι που φυλάνε χρειάζεται να είναι και γεμάτο; Για να διεκδικεί με αξιώσεις την επόμενη εκλογή. Και ζήσαν αυτοί καλύτερα και εμείς χειρότερα.

Oι δικηγόροι τρεις και ένας μηχανικός, στη διοίκηση Ντηνιακού θα μας διαφωτίσουν ;

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ (χωρίς ΦΠΑ)134.456,00ΦΠΑ24ΝόμισμαΕυρώ
ΙΣΤΟΙ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ χωρίς ΦΠΑ89.500,00ΦΠΑ24ΝόμισμαΕυρώ
ΚΑΛΩΔΙΑ (χωρίς ΦΠΑ8.015,00ΦΠΑ24ΝόμισμαΕυρώ
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ χωρίς ΦΠΑ7.540,00ΦΠΑ24ΝόμισμαΕυρώ


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ με ΦΠΑ 8.580,0024ΝόμισμαΕυρώ

Συνολικό κόστος με ΦΠΑ:307.632,84

ΠΗΓΕΣ

*https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1909%CE%A9%CE%973-2%CE%A6%CE%97?inline=true

**Στις σελίδες 57 -77 της προκήρυξης του διαγωνισμού, περιέχεται η μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2022 ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ (Επικαιροποίηση της 34/2021) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ CPV: 34928520-9, 31527200-8

****ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ)