Mε τι μούτρα, ζητάμε την θάλασσα μας;

Χαϊδάρι έχει θάλασσα

To Χαϊδάρι έχει θάλασσα;

Πάλι μας πιάσανε στον ύπνο.   Η τροπολογία με την οποία παραχωρείται στον μελλοντικό αγοραστή των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά η χρήση της Προβλήτας 4, την οποία διεκδικούσε το Χαϊδάρι, ψηφίστηκε  στη Βουλή και έγινε νόμος του κράτους .(Χαϊδάρι Σήμερα -13/2/2020)

Χαλυβουργική 1951, ναυπηγεία 1968, διυλιστήρια Λάτση 1972.  Εγκαταστάσεις μέσης όχλησης γύρω από τη Λ. Αθηνών, την Αθηνών Κορίνθου. Εκτός βιομηχανικών πάρκων, παράνομες εγκαταστάσεις ακόμα και διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. Λίγο πιο μέσα αυτές,εγκαταστημένες σε παράπλευρες οδούς της Αθηνών-Κορίνθου, κρυμμένες πίσω από πρώην  υπουργικές υπογραφές και αποφάσεις.

Με τι μούτρα ζητάμε αυτά που μας ανήκουν;

Με τα ίδια μούτρα που αναρωτιόμαστε εάν το Χαϊδάρι έχει θάλασσα.

Με τα ίδια μούτρα  που αφήσαμε και την Ιερά Οδό, να ξεχαστεί, να καταληφθεί από παράνομη στάθμευση.

Με τα ίδια μούτρα που επιτρέψαμε να  εγκατασταθεί κατασκευή Ιδιώτη,στο χώρο τον προστατευόμενο, δίπλα σε έκταση αρχαιολογική και Δάσος.

Με τα ίδια μούτρα που κοιτάμε σκοτεινή και έρμη την Μονή Δαφνίου. Το Παλατάκι, το Ιστορικό, τις τέσσερις εποχές του Γύζη.  Το μικρό γήπεδο μπάσκετ και την παιδική χαρά στις “Σχολές Προβατά”, που καταστράφηκαν για μια πεζογέφυρα, που ακόμα περιμένουμε.

Με τα ίδια μούτρα που ξeχάσαμε έκταση  στο άνω Δάσος. Ευτυχώς, δημιουργήθηκε κοινόχρηστος χώρος με πρωτοβουλία και  εργασία των παροδίων. Ενώ ο Δήμος εκτός από  τις εισφορές σε χρήμα, ξέχασε  και να προχωρήσει σε υποβολή αιτήματος στην Περιφέρεια για ανάκληση της 2/87 Πράξης Εφαρμογής του Άνω Δάσους και των διορθωτικών της*

Με τα ίδια μούτρα , που επιτρέψαμε να εξαφανισθούν τα πεζοδρόμια μας.

Με τα ίδια μούτρα που ξεχάσαμε την ασφάλεια των μαθητών.Την ασφάλεια όλων των δημοτών.Την σχεδίαση ασφαλών διαδρομών και διαφύλαξη του δικαιώματος ελεύθερης πρόσβασης στο κοινόχρηστο χώρο.

Με τι μούτρα, πάμε να διεκδικήσουμε οτιδήποτε χωρίς Κτηματολόγιο, χωρίς να ξέρουμε την περιουσία μας;

 Τα νέα πρόσωπα στη διοίκηση του Δήμου, ας συμβουλευθούν τους παλιούς

Εξαιρέσεις φωτεινές, συγκεκριμένοι δημοτικοί σύμβουλοι όπως ο κ. Κώστας Ασπρογέρακας και κ. Κίμων Φουντούλης, με πλήθος εγγράφων και συλλογή στοιχείων, μέχρι προκαταρκτική ποινική εξέταση απο πταισματοδίκη παλαιότερα.  Ακόμα και αποστολή επιστολής στον τότε Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα, για επιστροφή της προβλήτας 4. Οι Πολίτες σε Δράση, διαχρονικά επιμένουν και επαναφέρουν το θέμα, όπως και την αναγκαιότητα για ανάδειξη των ιστορικών και φυσικών τοπίων της πόλης. Για τη θάλασσα μας, το φυσικό επίνειο της πόλης μας.

Γιατί το Χαϊδάρι έχει θάλασσα. Εμείς οι παλιότεροι εκεί μάθαμε κολύμβηση. Γιατί ήταν κοινόχρηστος χώρος, αναψυχής. Μετά ήρθε “η ανάπτυξη”!.

 Διεκδίκηση με τεκμηρίωση

03/02/2020  Ψηφίστηκε τροπολογία για την καταβολή ανταποδοτικών τελών που υπό προϋποθέσεις καλύπτει μόνο ένα μέρος από τους φόρους που πληρώνουμε  οι Χαϊδαριώτες για το Θέμα αυτό.

Σε συνδυασμό με το γεγονός, της μίσθωσης σε εταιρεία για εξυπηρέτηση ιδιωτικού επαγγελματικού σκοπού. Η προβλήτα 4 με μισθωτήριο συμβόλαιο παραχώρησης 30 ετών, ήταν χώρος για containers. Για επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχει καμία σχέση με το Ναυπηγείο, τις εργασίες και το σκοπό ύπαρξής του. Αναζητείστε το συμβόλαιο και το θέμα θα επιλυθεί. Εκεί είναι το κλειδί.

Το άρθρο 24 του Συντάγματος αφενός μεν επιβάλλει στο κράτος την υποχρέωση
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, αφετέρου δε επιτάσσει τη χωροταξική
οργάνωση της χώρας, την οποία, επίσης, αναθέτει στο κράτος. Οι δύο αυτές
υποχρεώσεις προδήλως αλληλοεξαρτώνται, έτσι ώστε να μην νοείται προστασία του
περιβάλλοντος χωρίς χωροταξικό σχεδιασμό και αντιστρόφως.

Μέρος του φυσικού περιβάλλοντος, και δη ευπαθές, είναι τα οικοσυστήματα των
ακτών, τα οποία, κατά την πάγια νομολογία του ΣτΕ, πρέπει, κατά την έννοια της πιο
πάνω συνταγματικής επιταγής, να τελούν υπό ιδιαίτερο καθεστώς ήπιας διαχειρίσεως και αναπτύξεως, η οποία και μόνον τυγχάνει βιώσιμη. Το καθεστώς αυτό αποτελεί συνήθως αντικείμενο ειδικού νόμου, τούτου, όμως, ελλείποντος, δύναται (το ειδικό καθεστώς) να συναχθεί αβίαστα από την προσήκουσα στις ακτές προστασία του άρθρου 24 του Συντάγματος, ερμηνευόμενου υπό το φως των διατάξεων της Συνθήκης του Μααστριχτ (άρθρα Β, 2 και 130 Ρ), που κυρώθηκε με το ν. 2077/1992, και των αρχών της Διακηρύξεως του Ρίο και της Agenda 21.

Ο νόμος περί Αιγιαλού και παραλίας Ν.2971/2001 σύμφωνα με την ΥΠΟΙΚ 1008244/857/Β0010/ ΠΟΛ1097/ 11-3-2002 καθορίζει μεταξύ άλλων ότι καταργούνται οι προσχώσεις, σε περίπτωση δε παράνομων προσχώσεων, δεν επιτρέπεται η αναχάραξη του αιγιαλού ή της παραλίας και οι δημιουργηθείσες νέες εκτάσεις θεωρούνται
αιγιαλός. Επίσης ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την παραχώρηση απλής χρήσης
αιγιαλού και παραλίας σε Ο.Τ.Α., φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων,
οργανισμούς κοινής ωφελείας και Ν.Π.Δ.Δ. και ορίζονται οι δραστηριότητες που
θα πρέπει να ασκούνται στον παραχωρημένο χώρο του αιγιαλού.

Στο επίμαχο νομοσχέδιο επίσης αναφέρεται “Κτίρια, εγκαταστάσεις και λοιπές κατασκευές, που βρίσκονται στα γεωτεμάχια που αποτελούν το όλο συγκρότημα των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, είτε σε ιδιόκτητη έκταση είτε σε δημόσια κτήματα παραχωρηθέντα κατ’ αποκλειστική χρήση στα ναυπηγεία, εφόσον έχουν κατασκευαστεί μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 2941/2001 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, αφορούν αποκλειστικά σε στρατιωτικά έργα και εγκαταστάσεις και θεωρούνται νόμιμα ως έχουν”.

Οι δημόσιοι χώροι, όπως οι παραλίες, δάση αποτελούν «αγαθά» για τη συλλογική κατανάλωση, αντίστοιχα με τα σχολεία, τις υποδομές υγείας κλπ, καθώς διαδραματίζουν ρόλο στην κοινωνική αναπαραγωγή ως χώροι ξεκούρασης και επαφής με τη φύση. Κυρίως
όμως αφορούν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την προστασία των γειτονιών από επιβαρυντικές δραστηριότητες.

Χαϊδάρι έχει θάλασσα
το Χαϊδάρι έχει θάλασσα

Αυτό πρέπει τα νέα πρόσωπα στο δήμο, να προτείνουν στη διεκδίκηση μας, την επιστροφή του κοινοχρήστου χώρου μας, της θάλασσας μας.

Κρούω τον κώδωνα ξανά- ” One Belt, One Road”

Η χώρα μας έχει ορισθεί ως διαμετακομιστικό  κέντρο. Η πολύωρη αναμονή από Σχιστό, η κυκλοφοριακή επιβάρυνση  της Λεωφόρου Αθηνών είναι όλα αποτέλεσμα των “δρόμων του εμπορίου”. O Πειραιάς, έχοντας αποκτήσει κομβικό ρόλο στον νέο Δρόμο του Μεταξιού, που έχει εμπνευστεί η Κίνα, στο πλαίσιο του προγράμματος «One Belt, One Road», δρέπει και τα αντίστοιχα οφέλη, με αποτέλεσμα να εκτιμάται ότι το 2019 θα αποτελέσει όχι μόνο το μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου, αλλά κι ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, εκτοπίζοντας το Αμβούργο, το οποίο σήμερα καταλαμβάνει την τρίτη θέση στη Γηραιά ‘Ηπειρo*****.H προβλήτα 4 δεν θα χρησιμοποιηθεί από τα Ναυπηγεία.Η δικαιολογία στο νομοσχέδιο για την παραχώρηση των ναυπηγείων, είναι η αποκλειστική χρήση.  Θα χρησιμοποιηθεί, με περαιτέρω επιχωματώσεις για συγκέντρωση εμπορευματοκιβωτίων. Ανεφοδιαστική αλυσίδα λέγεται το νέο εμπορικό παιχνίδι. Ή η πόλη θα πνιγεί ή θα ξυπνήσουμε και θα ζητήσουμε την σχεδίαση άλλων δρόμων για το εμπόριο. Μια σχεδίαση που θα εξυπηρετεί  τους ανθρώπους και όχι μόνο τα οικονομικά συμφέροντα των λίγων.  Τα Ναυπηγεία και όλες οι επαγγελματικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες είναι ευπρόσδεκτα. Αλλά με όρους, σύμφωνα με το Νόμο.

Νότιοι και Δυτικοί

Οι φτωχοί θα φάμε την ρύπανση; Η νότια Αθήνα είναι η αθηναϊκή Ριβιέρα. Αναπλάσεις, υπογειοποιήσεις λεωφόρων, λιμάνια για κότερα, ίδρυμα Πολιτισμού, Δήμοι που προοδεύουν. Από Σούνιο ως Πειραιά. Από Πειραιά και δυτικά μόνο χωματερές, εμπορικές ζώνες. βιομηχανικές εγκαταστάσεις, άναρχη δόμηση και οχλούσες δραστηριότητες.

Αδιαφορία για χρόνια, για Πράσινο, δένδρα, δρόμους , πεζοδρόμια, πεζόδρομους, κατάληψη παντού από πλατείες μέχρι εισόδους σπιτιών. Για ποια πόλη  να αγωνιστούμε όταν η ίδια η δημοτική αρχή, όλα τα χρόνια, επιτρέπει την παράνομη κατάληψη στη Λεωφόρο Αθηνών, στην Ιερά Οδό, στον πεζόδρομο Καραϊσκάκη.**

Τι έκανε η πρώην δημοτική αρχή;

Η προστασία του περιβάλλοντος (αναπό­σπα­στο στοιχείο του οποίου είναι, προδήλως, ο αιγιαλός και η παραλία) πε­ριλαμβάνεται μεταξύ των ζητημάτων, για τα οποία αναγνωρίζεται στους δικηγορικούς συλλόγους το δικαίωμα άσκησης ενδίκων βοηθημάτων Κατά το άρθρο 57 εδ.α’ του ΑΚ, όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητα του έχει δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί στο μέλλον.
Η πρώην δημοτική αρχή, είχε νομικό που την πληρώναμε όλοι. Ειδικό συνεργάτη του Δημάρχου, για νομικά θέματα. Ποιές  ενέργειες από την πρώην δημοτική αρχή, τι έκανε κ. Σελέκο η αποκλειστική νομική σας σύμβουλος για τον Σκαραμαγκά;***
Η απόφαση στο ΦΕΚ 14237 τ.Γ/22-10-2014,σελίδα 10222, για πέντε χρόνια.
Πόσο  πληρώναμε μόνο για τη Νομικό Σύμβουλο; όσα ορίζει ο νόμος, αρχίζοντας από  το βασικό μισθό των 1151 ευρώ.****

Ας ρωτήσουμε πάλι, το Χαϊδάρι έχει θάλασσα;

Τόσα χρόνια επιμένω για την απρόσκοπτη πρόσβαση στο κοινόχρηστο χώρο με σειρά άρθρων και ενεργειών. Γιατί από εκεί ξεκινά το κακό. Όταν απεμπολούμε τα δικαιώματά μας,  όταν αφήσαμε να χαθούν τόσοι χώροι, σε κάθε γειτονιά. Τώρα,  ποιός θα μας πάρει στα σοβαρά;

Με τι μούτρα θα πούμε στα παιδιά μας, ότι φτιάξαμε τη ζωή μας σε μια πόλη που την αφήσαμε να υποβαθμιστεί, να γίνει αβίωτη; Να γίνει πέρασμα όλων και εμπόδιο για τις ζωές των κατοίκων.

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A8237%CE%9B7-%CE%99%CE%93%CE%96?inline=true  

**https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A16%CE%99%CE%99%CE%A9%CE%973-7%CE%A5%CE%9E?inline=true

***https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F%CE%96%CE%9D%CE%A9%CE%973-%CE%9529?inline=true

****https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%93%CE%A99%CE%A9%CE%973-3%CE%A8%CE%A4?inline=true

*****https://www.kathimerini.gr/975479/article/oikonomia/epixeirhseis/istoriko-yyhlo-sth-diakinhsh-konteiner-mesw-toy-peiraia-ton-ioynio