Ο Κανένας, Υπεύθυνος για την Πολιτική Προστασία στο Χαϊδάρι

Οι ξαφνικές ή αιφνίδιες πλημμύρες, με κύριο χαρακτηριστικό την ραγδαία εξέλιξή τους, είναι το πιο συνηθισμένο είδος πλημμύρας στην Ελλάδα λόγω της ιδιόμορφης γεωμορφολογίας της χώρας μας, η οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη μεγάλου αριθμού ρεμάτων με μικρές σχετικά λεκάνες απορροής, στις οποίες κυριαρχούν οι έντονες κλίσεις που συντελούν στη γρήγορη αποστράγγισή τους. Οι ξαφνικές πλημμύρες ή αιφνίδιες πλημμύρες έχουν προκαλέσει κατά το παρελθόν μεγάλες καταστροφές σε υποδομές (οδικό δίκτυο, κλπ), αγροτικές εκμεταλλεύσεις, κατοικίες κλπ. και έχουν θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές (παράσυρση πεζών και οχημάτων, κλπ)”

ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΡΔΑΝΟΣ

Για αυτό το λόγο εκπονήθηκε ο ‘Δάρδανος”, από το Υπουργείο. Από το 2019 με δύο εγκυκλίους, δίνει οδηγίες και καλεί τους Δήμους για συγκεκριμένες ενέργειες για οριοθέτηση ρεμάτων, αστυνόμευση και καθαρισμό. Για αντιμετώπιση κινδύνων λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

Και το 2020 με το “Πρότυπο Υπόδειγμα Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων για σύνταξη σχεδίων από Δήμους” https://www.civilprotection.gr/el/protypo-ypodeigma-shedioy-antimetopisis-ektakton-anagkon-kai-amesisvraheias-diaheirisis-synepeion

Μετά από ένα μήνα από την απόφαση του Δημάρχου για την σύσταση Ομάδας Εργασίας , θα πρέπει να έχει συνταχθεί το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάτων Αναγκών και Άμεσης — Βραχείας Διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση Πλημμυρικών φαινομένων .

Συγκεκριμένα στο άρθρο 63 του Ν.3852/2010, αναφέρεται ότι στις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου είναι να εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της Περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Το 2020, με απόφαση Δημάρχου ορίσθηκε ο υπεύθυνος **Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και ο αναπληρωτής του.

Περί Ανέμων και Υδάτων -ΧΑΙΔΑΡΙ 27-12-2021

Η πρόσφατη απόφαση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ* τα λέει όλα. Ξάστερα και απλά, ο Υπεύθυνος για την περίπτωση πλημμύρας θα είναι οι εξής : ΕΝΑΣ=ΚΑΝΕΝΑΣ.

Γιατί; Επειδή δεν έχουν εκπονηθεί τα σχέδια, παιδιά. Ναι κουτά μου, μικρά. Η απόφαση απλά εκδόθηκε για να καλύψει την ολιγωρία ετών και τα κενά. Της Διοίκησης τις ευθύνες και της Εκτελεστικής Επιτροπής. Δήμαρχοι και Αντιδήμαρχοι, αυτοί είναι η Επιτροπή. Και τα σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών είναι συγκεκριμένα. Μόνο για τον “ΙΟΛΑΟ’ έχει εγκριθεί σχετικό Σχέδιο στο Δήμο μας. Πως όμως να εφαρμοσθεί χωρίς σύσταση Ομάδας Εργασίας και Μνημόνιο Ενεργειών; Γιατί δεν έχει αναρτηθεί ούτε αυτό, στην ιστοσελίδα του Δήμου; Πληροφόρηση Κοινού; Ασκήσεις και Προετοιμασία;

“ΣΧΕΔΙΟ ΒΟΡΕΑΣ” (ΧΙΟΝΟΠΤΏΣΕΙΣ), ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΡΔΑΝΟΣ (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ) , ΣΧΕΔΙΟ ΙΟΛΑΟΣ (ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΙΕΣ) , ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ (ΣΕΙΣΜΟΙ)

Οι χώροι συγκέντρωσης, η συγκρότηση ομάδων παρέμβασης και κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια (διάθεση μέσων κλπ) αποτελεί αρμοδιότητα του συντονιστή και της επιτελικής ομάδας.

Ο Δήμαρχος, κατόπιν εορτής, ΞΑΝΑ

Και μέσα στις γιορτές, πήγε στον Υπουργό, ο Δήμαρχος μας. Ανέβασε και φωτό. Φυσικά πήγε να υποβάλλει Σέβη και μόνο για φωτό. Δεν είδαμε τις προτάσεις του γραπτώς. Τις ενέργειες του. Γιατί τι να πει; Οτι δυόμιση χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα για την Πολιτική Προστασία; Οτι οι δημότες σύστησαν ομάδες το καλοκαίρι και φύλαγαν το περιαστικό δάσος ; Η Εθελοντική ομάδα Διαχείρισης Κρίσης ήταν μια αυθόρμητη πρωτοβουλία της κας Μπακλαβά, της κας Δικαίου, του κου Ξενίδη. Οργάνωσαν εκατοντάδες εθελοντές τον Αύγουστο του 2021, για να βοηθήσουν τον υπεύθυνο. ΕΝΑΝ υπάλληλο για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαϊάς. Ο Δήμαρχος ήταν ΑΠΩΝ. Αν και “Με βάση το ΠΔ 575/1980, ο Δήμος ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ανήκει στις ιδιαίτερα επικίνδυνες περιοχές της χώρας για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση και δασικές εκτάσεις” ***

Ας πούμε τώρα , για το Σχέδιο αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων. Γιατί ο καλός μας Δήμαρχος επισκέφθηκε τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας και και μίλησαν για αντιπλημμυρικά. Συζήτησαν, λέει το δημοσίευμα στον Τοπικό Τύπο. Γιατί δεν δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, στα Δελτία Τύπου; Γιατί δυόμιση χρόνια τώρα, δεν έχει φροντίσει ούτε για το Σχέδιο ΔΑΡΔΑΝΟΣ, ούτε για τα αντιπλημμυρικά. Το Τεχνικό Πρόγραμμα Δράσης του 2022 είναι μάρτυρας ψηφιακός. Της αδιαφορίας του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων όπως και του Δημοτικού Συμβουλίου. Για την αρμόδια Αντιδήμαρχο που λάμπει δια της Απουσίας της, χωρίς προτάσεις, χωρίς ενέργειες..Μόνο για φωτο δίπλα στο Δήμαρχο, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Γιατί έχει ευθύνη,είναι η πολιτική προϊστάμενος. Συμπεριφέρονται όλοι σαν επισκέπτες επί 4 χρόνια και πριν τις εκλογές, μας θυμούνται με υποσχέσεις και ΘΑ…ΘΑ..

Γιατί στην ίδια σελίδα δεν είναι δημοσιευμένα τα Σχέδια που ισχύουν για τις ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ. Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών. Τίποτα που αφορά την Πολιτική Προστασία δεν είναι αναρτημένο. Πως θα αντιδράσει ο Δημοτικός Μηχανισμός σε περίπτωση μιας φυσικής καταστροφής; Δείτε την ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ**** , με τα τέσσσερα Σχέδια αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, ξεχωριστά. Με συγκεκριμένες οδηγίες .

Στο Χαϊδάρι μόνο συσκότιση και αδιαφορία.

Οι χώροι συγκέντρωσης; η συγκρότηση ομάδων παρέμβασης; διάθεση και συντήρηση μέσων; Σχέδιο διαφυγής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης;

Βίντεο με οδηγίες προστασίας σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων -Πυρκαϊά- Σεισμό;

Η Πολιτική Προστασία της χώρας αποβλέπει στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως φυσικές  καταστροφές (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης) ή τεχνολογικές (π.χ. χημικά συμβάντα). Και αφού ο Δήμος δεν εφαρμόζει τα σχετικά, τις σαφείς οδηγίες και αμελεί τις υποχρεώσεις του, τι μας λέει αυτό;

Οτι ο Δήμος Χαϊδαρίου θέτει σε Κίνδυνο καθημερινά Ζωές και Περιουσίες αλλά και το φυσικό περιβάλλον. ‘Αλλοτε με παράνομες υλικές ενέργειες , άλλοτε με παραμέληση , άλλοτε με καθυστέρηση, άλλοτε με την μη τήρηση νομοθετικού πλαισίου.

Από τα εμπόδια στα πεζοδρόμια μέχρι την Πολιτική Προστασία.

ΠΗΓΕΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΥΣ “ΔΑΡΔΑΝΟΣ”

ΠΡΟΤΥΠΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ & ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ & ΠΑΓΕΤΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΒΟΡΕΑΣ»

11 Κ8797 . Καταφύγια Άγριας Ζωής στο ΥΔ Αττικής https://floods.ypeka.gr/egyFloods/gr06/report/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91TA_EL06.pdf
Όρος Αιγάλεω Δήμων Καματερού, Πετρούπολης, Περιστερίου, Χαϊδαρίου,Κορυδαλλού, Αιγάλεω και Ασπροπύργου 2.025,0 2168
(918Β΄/18.07.2001

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D%CE%921%CE%A9%CE%973-%CE%9C1%CE%92?inline=true

https://floods.ypeka.gr/egyFloods/gr06/gr06_maps_jpg_p01/GR06_P01_S2_hydrology.jpg

Ιστορικές πλημμύρες Δ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Χαϊδαρίου ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής 2 8/7/2002 30/12/2005

Συμβάν: 8.7.2002, Περιοχή ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΙ:ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ,
ΤΑΥΡΟΥ, ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΙ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ , Κόστος Ζημιών: 5400000, Πηγή:
ΟΙΚ/6117/Α32/25.7.2002 (ΦΕΚ/976/Β/30.7.02)

https://floods.ypeka.gr/egyFloods/gr06/report/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91TA_EL06.pdf

*https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%991%CE%A9%CE%973-%CE%A8%CE%A7%CE%92?inline=true

**https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A1%CE%93%CE%A6%CE%A9%CE%973-%CE%A99%CE%A5?inline=true

***https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A5%CE%A86%CE%A9%CE%973-%CE%A3%CE%92%CE%A9?inline=true

****https://www.dpapxol.gov.gr/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=956