Πήγαν σε μάγισσες και χαρτορίχτες;

Μαγειρέματα και Αντιγραφές

Διερωτώμαι κάθε φορά, όταν καταχωρεί ο δήμος Χαϊδαρίου στο Μητρώο Συμβάσεων, μία προκήρυξη Έργου κλπ. Απορίας Άξιον η ασχετοσύνη, η αδιαφορία, ο λειτουργικός αναλφαβητισμός όσων υπογράφουν τις μελέτες-φωτοτυπίες. Και κόβουν από τιμολογήσεις υλικών, όπου εξυπηρετεί για να παρουσιάσουν μετά ως “μαγικές ” αναθεωρήσεις τις δαπάνες, για να πληρωθεί από τα Απρόβλεπτα, ο Ανάδοχος του Έργου.

Σχετικά με το Έργο στη Φαβιέρου και την διαπλάτυνση των πεζοδρομίων. Έχω αναφέρει πολλές φορές σε σχόλια αλλά και στα σχετικά άρθρα μου, ότι η επικαιροποιημένη μελέτη επί διοίκησης Ντηνιακού, ήταν ελλιπής. Για παράδειγμα, δεν περιείχε τα υλικά τιμολόγησης, διακριτά, για τις πλάκες όδευσης ΑμεΑ (πλάκες οδηγών όδευσης τυφλών). Ενώ είναι υποχρεωτικές όπως και η πρόβλεψη της ελεύθερης ζώνης διέλευσης πεζών με τουλάχιστον 1,50 μέτρο πλάτος. Και έρχεται ο κος Αργυρόπουλος και ο κος Καρατζαφέρης (αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας) και με επιβεβαιώνουν, επίσημα και δημόσια.

Έργο για τους Πεζούς, χωρίς πρόνοιες για ΑμεΑ- Πεζούς

Στην σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 221/10-11-2022,* ο κος Αργυρόπουλος (Αντιδήμαρχος Οικονομικών) ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγείται την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών, (εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας), ώστε να εκδοθεί το Τιμολόγιο Πληρωμής στον Ανάδοχο. Και τι μας λέει;

Οτι είναι νέες εργασίες που προέκυψαν, για την αποξήλωση αστικού εξοπλισμού και τις επιστρώσεις με ειδικές τσιμεντόπλακες για όδευση ΑΜΕΑ. Γιατί είναι οι εργασίες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη!

Ενώ, ο ίδιος έχει περιγράψει το Έργο, στην ίδια απόφαση * “Η μελέτη του εν λόγω έργου αφορά στην υλοποίηση διαμόρφωσης της οδού Φαβιέρου στο Δήμο Χαϊδαρίου, από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι την οδό Αγίας Τριάδος. Περιλαμβάνει δαπεδόστρωση όδευσης τυφλού, ράμπες ΑΜΕΑ στη συμβολή με το οδόστρωμα, ελεύθερη ζώνη διέλευσης πεζών, χάραξη νέων ορίων των πεζοδρομίων και ασφαλτόστρωση. “

Βολικά Ξεχασιάρηδες για τα 130.000 ευρώ

Και δεν είναι το μόνο που ξέχασαν. Το Ποσόν σύμβασης: 319.632,69 € (με Φ.Π.Α.) το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην αιτιολόγηση. Έχει τροποποιηθεί το οικονομικό αντικείμενο της Πράξης με κατανομή εκ νέου. Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού , αυξήθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (η επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη): 450.000,00 € !** Και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση Αποδοχής από τον Δήμο. Σε αυτά, δεν ξεχνιέται ο Δήμος μας!***

Τι σημαίνει αυτό; Οτι μέχρι τη λήξη της Πράξης στις 31/12/2023, θα υπάρξουν κι άλλες διορθώσεις προμετρητικών στοιχείων της μελέτης(σαν τις ξεχασμένες πλάκες όδευσης τυφλών). Αποκλίσεις, παραλείψεις, απαιτήσεις της κατασκευής που θα διαπιστωθούν στο στάδιο της κατασκευής του έργου και με τις μετέπειτα εγκρίσεις αναθεωρήσεων θα τακτοποιηθεί και το οικονομικό αντικείμενο του Έργου με τα επιπλέον 130.000 ευρώ.

Ακόμα δύο τροποποιήσεις της Πράξης έχουν προηγηθεί, το 2019 (1) και το 2021 (2) για παράταση. Ώστε να επιτευχθεί το 2022, η αύξηση του ποσού της Συνολικής Δημοσίας Δαπάνης. Για αυτό τα έργα στο Χαϊδάρι είναι δύσκολα στην Έναρξη αλλά και στην Αποπεράτωση.

Εγκληματικά ξεχασιάρηδες για την ασφαλή πρόσβαση των ΑμεΑ και των ευάλωτων χρηστών της Οδού

Ίσως θυμηθούν ότι θα έπρεπε να είχαν εγκρίνει τη Μελέτη Προσβασιμότητας και έτσι θα δικαιολογήσουν το επιπλέον ποσόν και ίσως να χρειαστεί να ξηλώσουν μέρος του έργου. Γιατί η σχετική υποχρεωτική μελέτη είναι σε ισχύ από τον Νοέμβρη του 2021 και αφορά “Κατά τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση υπαίθριων δημόσιων κοινόχρηστων χώρων στο αστικό περιβάλλον“. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει  Τον τρόπο διασφάλισης της διαφυγής ατόμων με ανα­πηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων, συμπεριλαμβανο­μένων χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (προστατευμένοι προσβάσιμοι χώροι αναμονής, διαδρομές/οδεύσεις διαφυγής, υλικά κ.λπ.).(ΦΕΚ B’ 5045/01.11.2021).

‘Η Μήπως θα θυμηθούν τις ασφαλτοστρώσεις, τις οποίες έχουν ξεχάσει στην Σύμβαση (13078/9-3-2022);****

Και το κερασάκι

“Οι ανωτέρω εργασίες στο σύνολό τους αποτελούν εργασίες αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου. Η δαπάνη των παραπάνω εργασιών καλύπτεται από την απρόβλεπτη δαπάνη του έργου. Επιπλέον οι παραπάνω εργασίες δεν επιφέρουν καμία τροποποίηση στο εν λόγω έργο. ”

Ευτυχώς που μας το είπατε και ησυχάσαμε τώρα

ΠΗΓΕΣ

Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας για έργα διαμόρ­φωσης ή ανακατασκευής των υπαίθριων δημόσιων κοινόχρηστων χώρων των οικισμών (ιδίως χώρων που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών, όπως των πλατειών/πεζοδρόμων/πεζοδρομίων/νησίδων, χώρων πρασίνου/αλσών, στάσεων/αποβαθρών κ.λπ.), είναι οι κάτωθι:

ΦΕΚ B’ 5045/01.11.2021

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ/ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ/ΟΔΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ/ΠΛΑΤΕΙΕΣ- απαιτούνται τα κά­τωθι:

–      πρόβλεψη ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και όδευσης τυφλών, βάσει της υπ’ αρ. 52907/2009 (Β’ 2621) υπουργικής απόφασης,

-δημιουργία επιφανειών ισόπεδων, συνεχών, σταθε­ρών, αντιολισθηρών, με επιμελές αρμολόγημα, που δεν επιβαρύνουν τη βάδιση και την κύλιση του αναπηρικού αμαξιδίου και των ατόμων μειωμένης κινητικότητας,

–      τοποθέτηση σχαρών εκτός της όδευσης τυφλών, ισό­πεδα με το παρακείμενο δάπεδο και με κενά μεταξύ των ράβδων τους μικρότερα του ενός εκατοστού (0,01 μ.) ώστε να δημιουργούν πυκνό πλέγμα,

–      φύτευση των δένδρων, εκτός της ελεύθερης όδευσης πεζών, με υποχρεωτική κάλυψη των λάκκων φύτευσης αυτών ισόπεδα με την παρακείμενη επιφάνεια με σχάρα, με τις ίδιες προδιαγραφές ως ανωτέρω. Εναλλακτικά οι λάκκοι των δένδρων εφόσον βρίσκονται εκτός ελεύθε­ρης ζώνης όδευσης πεζών είναι δυνατό να οριοθετού- νται με περίζωμα (σοβατεπί) ύψους τουλάχιστον δέκα εκατοστών (0,10 μ.),

–      τοποθέτηση του αστικού εξοπλισμού (π.χ. παγκάκια, κάλαθοι αχρήστων, κάδοι απορριμμάτων, περίπτερα, πι­νακίδες πληροφόρησης, επίστυλα φωτιστικά, τηλέφωνα, στάσεις λεωφορείων, γραμματοκιβώτια, προστατευτι­κά εμπόδια, αυτόματα μηχανήματα ανάληψης χρημά­των κ.λπ.) εκτός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών. Οι ακμές των στοιχείων πρέπει να είναι στρογγυλεμένες,

–      προβολή και σήμανση επί του δαπέδου στοιχείων εξοπλισμού που τοποθετούνται επί των κτιρίων, ή άλλων επιτρεπόμενων προεξεχόντων στοιχείων (π.χ. ανηρτη- μένοι τηλεφωνικοί θάλαμοι, γραμματοκιβώτια κ.λπ.), εφόσον βρίσκονται σε ύψος < 2,20 μ.,

–      μη τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, στύλων και πάσης φύσεως εμποδίων κάθετα προς την πορεία κίνησης των πεζών. Κατ’ εξαίρεση ήδη υφιστάμενες κλίμακες υπογεί­ων οριοθετούνται στα πλαϊνά τους όρια με κιγκλίδωμα με στρογγυλεμένες ακμές,

–      πρόβλεψη προσβάσιμης σήμανσης,

–      πρόβλεψη σήμανσης ΚΙΝΔΥΝΟΥ επιπλέον των προ- βλεπόμενων στην υπ’ αρ. 52907/2009 υπουργική απόφα­ση στις διασταυρώσεις διαδρομών ατόμων με αναπηρία με δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, ποδηλατόδρομους κ.λπ. (Β’ 2621).

β. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ – απαιτούνται τα κάτωθι:

–      πρόβλεψη ραμπών κατάλληλων προδιαγραφών στα σημεία που επιβάλλεται σύνδεση της στάθμης του πεζοδρομίου με τη στάθμη του οδοστρώματος, κατα­σκευασμένων εγκαρσίως του πεζοδρομίου, με πλάτος τουλάχιστον 1,50 μ. ή ίσο με το πλάτος της διάβασης πεζών (επιθυμητό). Σε περίπτωση πεζοδρομίων μικρού πλάτους, κατασκευάζονται ράμπες καταλλήλων προδια­γραφών παράλληλα προς τον άξονα της κίνησης, κατα­λαμβάνουν όλο το πλάτος των πεζοδρομίων και καταλή­γουν σε υποβιβασμό της γωνίας στη διασταύρωση των δύο οδών. Όπου σε υφιστάμενα πεζοδρόμια, τεχνικά δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί κλίση της ράμπας πεζο­δρομίου μέχρι 5% ή ο υποβιβασμός του πεζοδρομίου, επιτρέπεται μέγιστη κλίση της ράμπας μέχρι 8%. Στο σημείο συνάντησης του κρασπέδου της ράμπας και του οδοστρώματος δεν πρέπει να δημιουργείται έστω και ελά­χιστη υψομετρική διαφορά. Στις περιπτώσεις διαβάσεων, οι ράμπες των πεζοδρομίων κατασκευάζονται πάντα η μία απέναντι στην άλλη,

–      πρόβλεψη προσβάσιμης σήμανσης.

γ. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΝΗΣΙΔΕΣ- απαιτούνται τα κάτωθι:

–      σε νησίδες με πλάτος > 3,00 μ. στα σημεία των δια­βάσεων, διαμορφώνονται προσβάσιμες διαβάσεις, όπως περιγράφεται στην ανωτέρω παράγραφο β,

–      σε νησίδες με πλάτος < 3,00 μ. στα σημεία των διαβά­σεων, δημιουργείται ισόπεδη με την διάβαση διακοπή πλάτους ίσου με το πλάτος της διάβασης, και οπωσδήποτε όχι μικρότερου των 2,50 μ. Η αρχή και το τέλος της νησί­δας σε όλο το πλάτος της διάβασης χαρακτηρίζονται με τις πλάκες τύπου Β: “ΚΙΝΔΥΝΟΣ’,

–      πρόβλεψη προσβάσιμης σήμανσης.

δ. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ/ΑΛΣΗ – απαιτούνται τα κάτωθι:

–      πρόβλεψη ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών,

–      πρόβλεψη οδηγού τυφλών ή συστήματος καθοδήγη­σης χρηστών με αναπηρίες όρασης,

–      πρόβλεψη προσβάσιμων χώρων υγιεινής, όπου προ- βλέπονται χώροι υγιεινής κοινού,

–      πρόβλεψη πρόσβασης σε όλες τις κτιριακές και εν γένει υποδομές για χρήση κοινού,

–      πρόβλεψη προσβάσιμης σήμανσης.

ε. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ – απαιτούνται τα κάτωθι:

-πρόβλεψη ειδικών θέσεων για τα οχήματα των ατόμων με αναπηρία, βάσει των διατάξεων της υπ’ αρ. 52907/ 2009 (Β’ 2621) υπουργικής απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ,

-πρόβλεψη κατάλληλης σύνδεσης με ράμπα κατάλλη­λων προδιαγραφών, της στάθμης του χώρου στάθμευσης με τυχόν παρακείμενο πεζοδρόμιο,

–      πρόβλεψη σήμανσης των ειδικών θέσεων στάθμευ­σης επί εδάφους και επί στύλου με το Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης.

*https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9C%CE%984%CE%A9%CE%973-%CE%95%CE%A46?inline=true

**https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A3%CE%A46%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%93-%CE%A8%CE%95%CE%99?inline=true

***https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A17%CE%A8%CE%A9%CE%973-%CE%92%CE%9C%CE%9A?inline=true

(1)https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A18%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%93-%CE%A5%CE%A98?inline=true

(2) https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%917%CE%91%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%93-%CE%99%CE%A3%CE%A9?inline=true

****Σύμβαση 13078/9-3-2022