Ποιούς καλύπτεις Δήμαρχε; είναι πολλά τα λεφτά! (Μέρος Ι)

η προάσπιση συμφερόντων του δήμου Χαϊδαρίου, αυτή είναι η δουλειά σου

Πρώην και νυν δήμαρχοι, μόνο αυτό δεν έκαναν τόσα χρόνια. Δεν υπερασπίστηκαν τα συμφέροντα του δήμου μας. Μόνο τις παρέες, φίλους και γνωστούς των γνωστών. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των διοικήσεων, επί χρόνια. Διαφορετικές διοικήσεις, ίδια αποτελέσματα. Ποιο αποτέλεσμα; Τα 10.665,110,51 ευρώ στη συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού για το 2021. Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη. Και ο Δήμαρχος δεν δίνει λογαριασμό στο λαό, πως συσσωρεύθηκαν αυτές οι οφειλές; Πως θα ισοσκελισθεί ο ισολογισμός κάθε χρόνο, εάν έχεις αυτό το υπέρογκο ποσόν να σε βαραίνει ; Μήπως είναι απλά βολικό, να συντηρείς χρέη για να δικαιολογείσαι ότι δεν υπάρχουν χρήματα για έργα; Ε Δήμαρχε ; Δεν απαντάς…άλλωστε και τι να πείς, πως να δικαιολογήσεις τα αδικαιολόγητα. Εδώ οι φωτό δεν έχουν καμία αξία. Μόνο τα έγγραφα. Πάμε λοιπόν στα ντοκουμέντα,τα γραπτά μένουν. Νομίζατε, δεν θα τα έβρισκα;

Τακτικά Έσοδα Δήμων

Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 3448/2006 και σε συνδυασμό με το άρθρο ΑΡΘΡΟ 25 του ΔΚΚ .Τα τακτικά έσοδα των Δήμων και Κοινοτήτων είναι αυτά που προέρχονται από:
α) Θεσμοθετημένους υπέρ αυτών πόρους,
β) τα εισοδήματα της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους,
γ) ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα,
δ) φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές,
ε) τοπικά δυνητικά τέλη και εισφορές.

Δημοτικό Ακίνητο στον Προφήτη Ηλία

Περιουσία ακίνητη έχει ο δήμος,όπως και έσοδα από τις εκμισθώσεις. Ένα από αυτά είναι στον Προφήτη Ηλία. Ο ΑΣΔΑ μας λέει, ότι το ακίνητο στον Προφήτη Ηλία ανήκει στον Δήμο. Ο Δήμος στην ιστοσελίδα, δεν το αναφέρει καν. Ενάμιση χρόνο, η νέα δημοτική αρχή και δεν έχει καταφέρει να αναρτήσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του δήμου. Μια αδιαφανής και σκοτεινή δημοτική αρχή. Καμία ενημέρωση για σημαντικά θέματα λειτουργίας του δήμου και έλλειψη ενημέρωσης για τη καθημερινότητα των δημοτών. Ελάχιστες χρηστικές πληροφορίες. Και καμία αναφορά στα περιουσιακά στοιχεία του δήμου και τα Έσοδα. Απολογισμός μηδέν. Σε πιλοτική λειτουργία η ιστοσελίδα , το ίδιο και ο δήμος. Στον Αυτόματο Πιλότο της ανεπάρκειας.

Δεν έχει έσοδα ο δήμος μας λένε, οι καλοί μας Δήμαρχοι και Αντιδήμαρχοι εδώ και χρόνια. Κι εμείς τους πιστεύουμε. Όπως πιστεύουμε όσα πολλά και θαυμαστά μας λένε εδώ και χρόνια. “Θα κάνουμε πολλά”, αλλά όχι τώρα. “Πρώτα, Θα διεκδικήσουμε χρηματοδοτήσεις”, “γιατί δεν έχουμε Έσοδα και μετά Θα γίνουν έργα” ! Είναι όλα ψέματα . Έχει περιουσία ο Δήμος και είχε έσοδα τα οποία δεν εισέπραξε . Περίπτωση ακινήτου στον Προφήτη Ηλία . 2004-2009, ανείσπρακτα ενοίκια . Και ευθύνες οι οποίες δεν αποδόθηκαν.

«Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες οφείλουν να διατηρούν, να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους µε τρόπο επιµελή και αποδοτικό»άρθρο 178 του Ν. 3463/2006.

Καμία επιμέλεια, δεν επέδειξε ο δήμος μας το 2012, όταν αποφάσισε στις 8/2/2012 (αρ. αποφ 35/2012 Δημοτικού Συμβουλίου)*

“Αποφασίζει να εγκρίνει τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την ενοικίαση του δημοτικού ακινήτου, ευρισκομένου στον Λόφο Προφήτη Ηλία του Δήμου Χαϊδαρίου”

Γιατί μόλις ένα μήνα νωρίτερα, στις 9/1/2012 (αρ. αποφ. 1/2012 Δημοτικού Συμβουλίου) **

“Αποφασίζει να διερευνήσει το ζήτημα της μη αναπροσαρμογής του μισθώματος, κατά την περίοδο 2004 – 2009, σύμφωνα με το από 1-10-2004 μισθωτήριο συμβόλαιο” **

Τίποτα από τα παραπάνω δεν διερευνήθηκε. Κανένας δεν ελέγχθηκε. Ευθύνη αλλά και Είσπραξη;

Κάποιοι δεν εισέπρατταν για χρόνια ;

Ο κος Ασπρογέρακας είχε προτείνει μεταξύ άλλων ” Να διεκδικήσει ο Δήμος τα χρηματικά ποσά, που έχει βεβαιώσει ήδη η αρμόδια υπηρεσία. Και να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες, σε πρόσωπα αν και εφόσον υπάρχουν, για τη μη είσπραξη όλων των οφειλομένων” Στην απόφαση 1/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου**

Τι άλλο μας λέει η απόφαση, στο αιτιολογικό της;

“Το αρχικό μίσθωμα ανήλθε σε 30.000,00€, προσαυξανόμενο σε ποσοστό 5%, για κάθε έτος . Η προσαύξηση αυτή δεν καταβλήθηκε από το μισθωτή, ούτε ζητήθηκε όμως από την εκμισθώτρια Δ.Ε.Α.Δ.Χ. ” Δηλαδή η Δημοτική Επιχείρηση, δεν φρόντισε με τρόπο επιμελή και αποδοτικό να διαχειρισθεί τα έσοδα από το ακίνητο, το οποίο ανήκει σε όλους εμάς.

Ο δήμος κατέφυγε στο δικαστήριο για να διώξει την μισθώτρια εταιρεία από το ακίνητο. Η εταιρεία ζήτησε ανακοπή της απόφασης έξωσης, η οποία όμως δεν έγινε δεκτή. Η εταιρεία συγχρόνως ζήτησε και μείωση μισθώματος, σχεδόν στο μισό (από 30.000 ευρώ σε 16.500 ευρώ). Αλλά το δικαστήριο όχι μόνο δεν το δέχθηκε αλλά ξεκάθαρα αναγνώρισε την ευθύνη της Δημοτικής Επιχείρησης, ότι υπήρξε άτυπη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

Δηλαδή από την 1/10/2004 που υπεγράφη το μισθωτήριο μέχρι και την 1/1/2010, δεν ζητούσε η διαχειρίστρια αρχή(Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου) την ετήσια αύξηση κατά 5%, με αποτέλεσμα να χαθούν για τα επόμενα τέσσερα χρόνια (από το 2005) 18.000 επί 4 χρόνια=72.000 ευρώ . Επίσης συνάγεται το συμπέρασμα , από αυτά που αναγράφονται στην απόφαση”επί του αιτήματος της μισθώτριας, για μείωση του καταβαλλόμενου μισθώματος κάτω από το ποσό των 30.000,00€, (όπως ισχυρίζεται ότι είναι σήμερα),” Δηλαδή υπήρξε άτυπη αναπροσαρμογή, μείωση του μισθίου στο ποσόν των 16.500 ευρώ, για αυτό η εταιρεία ζήτησε από το δικαστήριο, την αναπροσαρμογή στο συγκεκριμένο ποσόν; Αυτό ισχυρίσθηκε στο δικαστήριο η εταιρεία, ότι πλήρωνε για χρόνια(16.500 ευρώ) αντί του νόμιμα συμφωνηθέντος στο συμβόλαιο, ποσόν των 30.000 ευρώ; Δηλαδή διαφυγόντα έσοδα του δήμου μας. Από τα συνολικά 990.000 ευρώ, τα οποία πλήρωνε για πέντε χρόνια αντί για τα ορισθέντα στο συμβόλαιο 1.800.000 ευρώ = 810.000 ευρώ τα διαφυγόντα μισθώματα. Συν τα 72.000 από την ετήσια προσαύξηση. 882.000 ευρώ, περίπου,έχασε ο δήμος συνολικά, μέχρι την 1/1/2010. Σύμφωνα πάντα, με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου **.

Διαπλεκόμενοι; Δημοτικοί Σύμβουλοι και Δημοτική Επιχείρηση σε άτυπες συμφωνίες;

Στην απόφαση 1/2012 Δημοτικού Συμβουλίου Χαϊδαρίου**αναφέρεται ότι “Στην έναρξη της συζήτησης η Δημοτική Σύμβουλος κα Χαντζή-Πανταζοπούλου Δήμητρα, δήλωσε ότι δεν συμμετέχει στη συζήτηση και στη ψήφιση του θέματος λόγω κωλύματος” Δημοτικός σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ή να συμμετάσχει σε συμβουλευτικά συλλογικά όργανα, τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που πρόκειται να εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, εφόσον ο ίδιος ή ο/η σύζυγος του ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή πρόσωπο με το οποίο διατηρεί στενό δεσμό, έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον”Κανονισμός Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χαϊδαρίου (παρ. 5) άρθρο 11.

Ποιο ήταν λοιπόν το συμφέρον της παραπάνω Δημοτικής Συμβούλου και δεν πήρε μέρος στην απόφαση; Τι ξέρετε όλοι εσείς στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν μας λέτε για χρόνια; Ποιοι είναι εκείνοι και εκείνες, οι οποίοι-ες στερούν το δήμο από τα έσοδα τα νόμιμα, κάνουν άτυπες συμφωνίες, δεν τηρούν μισθωτήρια συμβόλαια; Ποιοι υπάλληλοι είχαν ευθύνη;

Ναι Δήμαρχε δεν σε ψηφίσαμε για να κάνεις ότι οι προηγούμενοι , αλλά εσύ αυτό κάνεις. Ο προηγούμενος Δήμαρχος αν και ζήτησε τον Διαχειριστικό Έλεγχο έκρυψε μετά το σχετικό Πόρισμα.

Τώρα πες την αλήθεια, δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα από τον Διαχειριστικό Έλεγχο.

Μόνο η Αντιδήμαρχος Ελένη Μπέλα , τόλμησε να εναντιωθεί στο καθεστώς των προηγούμενων

Για πρώτη φορά, εδώ και δεκαετίες . Μόνο μία Αντιδήμαρχος, η Ελένη Μπέλα τόλμησε να εναντιωθεί στο καθεστώς των προηγούμενων, αυτών που τώρα σου απαιτούν να την βγάλεις από αντιδήμαρχο γιατί τους χαλάει τα σχέδια. Κάνε τους λοιπόν και αυτό το χατίρι τι περιμένεις; Μεταξύ αυτών και το όνομα της πρώην δημοτικής συμβούλου και Προέδρου του ΑΟΑΧ που το βρίσκουμε σε χασούρες του Δήμου στο ΛΟΦΟ, στο ΑΘΡΙΟ, στα γήπεδα τένις του Δήμου. Για το τένις και τα 5 ευρώ τι έχεις να πεις! Πως και γιατί συντηρήθηκε το παράνομο αντίτιμο των 5 ευρώ για χρόνια, για τους αθλούμενους. Αλλά και για τα ανείσπρακτα ενοίκια, τσιμουδιά . Όλοι μια γροθιά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Συγχαρητήρια, σε σφικτό εναγκαλισμό όλοι και όλες, γιατί κόρακας, κοράκου μάτι δεν βγάζει. Η συντεχνία …

Στο δεύτερο μέρος ακόμη πιο καυτές αποκαλύψεις ,οι μεγάλες οφειλές, οι προσαυξήσεις των οφειλών, η λίστα με τον μεγαλοοφειλέτη του δημοσίου και τι όφειλε η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει . Συνεχίζεται….

*https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9F%CE%962%CE%A9%CE%973-16%CE%9F?inline=true

** https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9F%CE%A77%CE%A9%CE%973-%CE%A063?inline=true

***https://home.asda.gr/PdfFiles/Epixeirisiaka/EpixeirisiakoXaidariou.pdf