Πολύ Κακό για το Τίποτα

 

Much ado about nothing  by William Shakespeare

Στην ελληνική γλώσσα είναι γνωστό ως “ΠΟΛΥ ΚΑΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ”  ή στο ελληνικότερο “τέλος καλό όλα καλά.” Το θεατρικό έργο του Σαίξπηρ, εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1600 και παρουσιάστηκε επί σκηνής ίσως τη χρονιά 15981599. Παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή σαιξπηρικά έργα και μοιάζει πολύ με σύγχρονες ρομαντικές κωμωδίες, παριστάνοντας τη σχέση ανάμεσα σε δυο ζευγάρια, τον Κλαύδιο και την Ηρώ, που θέλουν να παντρευτούν, και τον Βενέδικτο και τη Βεατρίκη, τους οποίους οι πρώτοι προσπαθούν να πείσουν ότι αγαπιούνται και ταιριάζουν.

Κωμωδία με πολλές παρεξηγήσεις, μεταμφιεσμένους χαρακτήρες-πραγματικά και μεταφορικά. Τα άτομα χαίρονται την ελευθερία που κέρδισαν “σαν νήπια που πρωτοστέκονται όρθια και δοκιμάζουν μ’ επιτυχία τα πρώτα τους βήματα”. Από τη λειψάδα μας στη φρόνηση, από την πλάνη που μας φέρνει όχι βέβαια μια σκέτη οφθαλμαπάτη, παρά η πλάνη όπου μας οδηγεί η λογική μας συγκρότηση, που μας βεβαιώνει και μας πείθει για πράγματα, που σε λίγο απορούμε, πώς φτάσαμε να πειστούμε με τέτοια… τεκμήρια, πώς δεν είδαμε τούτο και δε λογαριάσαμε το άλλο.*

Από το Θέατρο στις συνεδριάσεις του Δήμου

Επειδή ηθοποιοί και παραστάσεις δεν ανεβαίνουν μόνο στο Θέατρο.  Ανεβαίνουν και στη πραγματική Ζωή και εν είδει  κακής παρωδίας. Στο Δημαρχείο Χαϊδαρίου  ανέβηκε μια παράσταση απο τα ίδια τα εκλεγμένα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Βίαιη παρεμπόδιση του θεσμοθετημένου οργάνου του δήμου μας. Της Οικονομικής Επιτροπής. Στις 23 Σεπτεμβρίου 2019, η πρώην δημοτική αρχή επιφύλασσε μια δυσάρεστη έκπληξη στη νέα αρχή. Με ποιά δικαιολογία -ήταν κάτι τόσο σοβαρό  για να δημιουργηθεί συμβάν που εμπίπτει στο ποινικό κώδικα; Κατά την νέα μείζονα αντιπολίτευση, βεβαίως. Κόκκινο πανί η απόφαση στο πινάκιο της Οικονομικής επιτροπής για ανάθεση σε ιδιώτη της εργασίας αποκομιδής  των ΑΕΚΚ . Πολλή  φασαρία λοιπόν για τα 22.000 που θα στοιχίσει η αποκομιδή των μπαζών.

Το  άρθρο 172 του Ποινικού Κώδικα είναι σαφές ” Βίαιη προσβολή και διατάραξη της υπηρεσίας” Ο νέος Ποινικός Κώδικας, όπως κωδικοποιήθηκε με τον Ν. 4619/2019, με ημερομηνία ισχύος την 1η Ιουλίου 2019και άρθρον 168, είναι αυστηρότερος.Στα δύο έτη που προέβλεπε το άρθρο 172,προστέθηκε άλλο ένα.”Όποιος εισέρχεται παράνομα σε χώρο δημόσιας υπηρεσίας ή υπηρεσίας τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή επιχείρησης κοινής ωφέλειας, ή παραμένει στους χώρους αυτούς και προκαλεί έτσι διακοπή ή σοβαρή διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής της υπηρεσίας, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.

2. Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και όποιος, χωρίς να διαταράξει την κοινή ειρήνη, εμποδίζει αυθαίρετα ή διαταράσσει σοβαρά τις συνεδριάσεις συλλογικού οργάνου, συγκροτούμενου σύμφωνα με το νόμο για τη διεξαγωγή δημόσιων υποθέσεων.”

 

Υποχρεώσεις Δήμων για ΑΕΚΚ (μπάζα)

Πέρα από τις παραστάσεις υπάρχει και η πραγματικότητα. Η αλήθεια αφορά πρώτα τη νομοθεσία. Τι ισχύει για τα Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) , κοινώς  μπάζα;

Τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων είναι από τα πιο βαριά και ογκώδη απόβλητα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιπροσωπεύουν το 25% – 30% περίπου του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελούνται από υλικά, όπως σκυρόδεμα, σίδηρο, τούβλα, γύψο, ξύλο, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, αμίαντο και χώμα, υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν.

Για τους δήμους ειδικά, η ευθύνη για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ ανήκει στον παραγωγό τους και όχι στους δήμους, όπως συμβαίνει με τα αστικά απορρίμματα. Οι δήμοι έχουν την ευθύνη για την ορθή διαχείριση των ΑΕΚΚ των έργων που εκτελούν είτε με αυτεπιστασία, είτε κατόπιν δημοπρασίας.  Επίσης έχουν ευθύνη για τις μικροποσότητες που αφήνουν οι πολίτες σε κοινόχρηστους χώρους, γιατί πρέπει να τους διατηρούν καθαρούς. Στην περίπτωση των έργων που εκτελούν με αυτεπιστασία και για τις μικροποσότητες των δημοτών, θα πρέπει να συμβληθεί ο ίδιος ο Δήμος με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΕΚΚ. Για τα έργα που εκτελούνται κατόπιν δημοπρασίας, τη διαχείριση την αναλαμβάνει ο ανάδοχος του έργου, αλλά θα πρέπει να υπάρχει στον προϋπολογισμό του έργου το αντίστοιχο κονδύλιο που θα καλύψει αυτήν την επιπρόσθετη δαπάνη.

Οι δήμοι έχουν την ευθύνη αποκατάστασης των παράνομων χώρων απόθεσης μπαζών, Χώρος Ανεξέλεγκτης Απόρριψης Αποβλήτων, είτε οι ίδιοι, είτε μέσω των ΦΟΔΣΑ στους οποίους συμμετέχουν.  Άρα σύμφωνα με την αρχή της πρόληψης, αλλά και την κοινή λογική, οι δήμοι θα έπρεπε να προλαμβάνουν τη δημιουργία αυτών των ΧΑΔΑ∙ γιατί, πέραν της περιβαλλοντικής καταστροφής που συντελείται, απαιτούνται και σημαντικά κονδύλια για την αποκατάστασή τους, καθώς για να αποκαταστήσεις ένα χώρο Ανεξέλεγκτης Απόρριψης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)  δεν ρίχνεις απλά χώμα να σκεπάσεις τα μπάζα∙  μπορεί να απαιτηθεί να γίνει καθαρισμός του χώρου, όπως σε ένα ρέμα. Σε ένα τέτοιο έργο με απομάκρυνση, μεταφορά και διαχείριση των μπαζών σε μονάδα ΑΕΚΚ, θα είναι σαφώς δαπανηρότερο από την αποφυγή της ανεξέλεγκτης ρίψης τους.  Σε περίπτωση δε που τα μπάζα είναι αναμεμιγμένα με επικίνδυνα υλικά, όπως αμιαντοτσιμέντο (ελενιτ), το κόστος διαχείρισης εκτοξεύεται.

https://www.eoan.gr/el/content/14/apovlita-ekskafon-kataskeuon-katedafiseon-aekk

Αυτά μας λέει  ο ΕΟΑΝ -ο υπεύθυνος Οργανισμός και  αρμόδιος φορέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην Υ.Π.Ε.Κ.Α.)  για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής για την ανακύκλωση στην Ελλάδα. Είναι υπεύθυνος για την έγκριση των εθνικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ανά προϊόν, καθώς και για τον έλεγχο της προόδου της Ελλάδας στον τομέα της ανακύκλωσης.

Η μεταφορά των ΑΕΚΚ, χρειάζεται άδεια

Για την συλλογή – μεταφορά απαιτείται άδεια Συλλογής και  Μεταφοράς. Να υπάρχει άδεια για τα φορτηγά που θα μεταφέρουν σε αδειοδοτημένα συστήματα ανακύκλωσης  συγκεκριμένα υλικά. Σύμβαση με αδειοδοτημένη εγκατάσταση διαχείρισης και επεξεργασίας, αποθήκευσης των αντίστοιχων υλικών. Τα υλικά έχουν εξαψήφιο κωδικό σύμφωνα με τη νομοθεσία και τα ΑΕΚΚ  συγκεκριμένα έχουν κωδικούς από 170101 μέχρι 170904. Οπότε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων,  που καταχωρούνται υποχρεωτικά όλες οι επιχειρήσεις που νόμιμα δραστηριοποιούνται στην ανακύκλωση, θα δούμε ότι ο Δήμος  Ραφήνας, διαθέτει την απαιτούμενη άδεια Συλλογής και Μεταφοράς για κωδικούς με (17****)https://wrm.ypeka.gr/. Μπορείτε να εισάγετε τον κωδικό ΕΚΑ που σας ενδιαφέρει και να δείτε όλες τις εγκαταστάσεις Παραλαβής, Αποθήκευσης  αποβλήτων και δραστηριότητες Συλλογής και Μεταφοράς που έχουν εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.

Στο Δήμο Πεντέλης από το 2012 , υπάρχει ανάρτηση για τα ΑΕΚΚ . Ενημέρωση των δημοτών για όλα τα απόβλητα και ειδικά για τα ΑΕΚΚ . Πριν η κατάσταση  φτάσει στο απροχώρητο οι δήμοι ως υπεύθυνα θεσμικά όργανα ενημερώνουν και προλαβαίνουν . Εφαρμόζουν τη νομοθεσία και δεν εμπαίζουν τον δημότη αλλά κυρίως σέβονται το περιβάλλον και την αποστολή τους. Γιατί τα χρήματα από τα οποία χρηματοδοτείται η υπηρεσία καθαριότητας και πρασίνου προέρχονται  απευθείας από τα έσοδα, από τα ανταποδοτικά τέλη. Απευθείας και μόνον από  τα χρήματα των κατοίκων στον δήμο. Για αυτό πρέπει να τιμήσουν το συμβόλαιο με τους πολίτες.  Υπάρχουν και λειτουργούν προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Δεν είναι τόπος διακοπών οι δημοτικές υπηρεσίες. Ούτε είναι στη διακριτική τους ευχέρεια η εφαρμογή της νομοθεσίας, είναι ρητή υποχρέωση.

Ο  Δήμος Ηλιούπολης προσέφερε για ορισμένες ημέρες δωρεάν σκάφες για ΑΕΚΚ,  το 2016. Ένα μεταβατικό στάδιο, να προσαρμοστούν οι κάτοικοι στο νέο πλαίσιο για τη διαχείριση αποβλήτων και να ενημερωθούν. Πότε είδαμε στο Χαϊδάρι κάτι ανάλογο;

Ο Δήμος Χαϊδαρίου και οι επιζήμιες αποφάσεις του παραλόγου

Παρόλα αυτά ο Δήμος μας αποφασίζει κάθε χρόνο τον Οκτώβρη, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για αποκομιδή των υλικών  με χρέωση ανά κυβικό. Η απόφαση είναι κάθε χρόνο η ίδια και για το 2019 ισχύουν τα εξής ” Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον Καθορισμό ειδικού τέλους αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης (ανά τόνο ή ανά κυβικό μέτρο) ειδικών απορριμμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του Κανονισμού Καθαριότητας και Προστασίας περιβάλλοντος, του Δήμου μας, Έτους 2019. ” αριθμός απόφασης 218/30/10/2018

Συγκεκριμένα για τα ΑΕΚΚ αποφάσισε το Δημοτικό συμβούλιο γ) Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες. Δέκα (10) € ανά κυβικό μέτρο, χρέωση ανά κυβικό. Να υπογραμμίσουμε εδώ ότι ένα κυβικό -όγκος, όσον αφορά τόσο βαριά υλικά όπως είναι τα μπάζα μπορεί να φτάνει και τα 800 κιλά. Στο σώμα της απόφασης μνημονεύεται ειδικά η χρέωση,  σύμφωνα με την  222/2018 Απόφαση Δ.Σ.

“Ο Δήμος μπορεί, κατά περίπτωση, να αναλαμβάνει την υποχρέωση αποκομιδής των ειδικών απορριμμάτων, εφ’ όσον έχει τη δυνατότητα και την υποδομή να εκτελέσει σχετικό πρόγραμμα. Στην τελευταία περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν πριν από την αποκομιδή να έχουν καταβάλει το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής ανά τόνο ή ανά κυβικό μέτρο, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Με την υπ. αριθμ. 222/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν τα εξής :”

Ο ΕΔΣΝΑ (ΧΥΤΑ) δεν δέχεται τα μπάζα

Η σχετική απόφαση του ΕΔΣΝΑ , αριθμός 5011-/7-2017 εκτελεστική Επιτροπή είναι σαφής

¨2.Τα υλικά κατεδαφίσεων και τα αδρανή υλικά καθαρισμών, δεν πρέπει να  αποστέλλονται στον ΧΥΤΑ, αλλά να διαχειρίζονται μέσω των Συστημάτων ΑΕΚΚ.

3. Σε περίπτωση που παρελπίδα κάποιοι Δήμοι δεν συμμορφωθούν με τα ανωτέρω η χρέωση των ως άνω αποβλήτων που θα διατεθούν στο ΧΥΤΑ θα ανέρχεται στην τιμή των 100 ευρώ / τόνο, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη σχετική απόφαση του ΔΣ.

6. Φορτία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων με πράσινα απόβλητα, υλικά κατεδαφίσεων και αδρανή υλικά αυτονόητα δεν γίνονται δεκτά και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εισέρχονται φορτία θα κινούνται οι νόμιμες διαδικασίες για την ανεύρεση των υπευθύνων και την επιβολή κυρώσεων.”

Από το Δράμα στη Κωμωδία

Στο Δήμο Χαϊδαρίου δεν υπήρχε για χρόνια, καμία αναφορά  στην ιστοσελίδα του Δήμου, για την κανονιστική απόφαση σχετικά με την Καθαριότητα και το Πράσινο . Μια σελίδα μόνο τι “πρέπει να γνωρίζουμε για τα απόβλητα”, μερικές οδηγίες γιά τα σκουπίδια-κλαδέματα κλπ και το τηλέφωνο  της υπηρεσίας καθαριότητας. Οι κωδικοί ΕΚΑ για Συλλογή και Μεταφορά των  αστικών αποβλήτων είναι οι εξαψήφιοι αριθμοί  20****. Καμία ενημέρωση για δρομολόγια φορτηγού, ημέρες και ώρες. Ενημέρωση δημοτών για ανακύκλωση . Τι ισχύει για ειδικά απόβλητα, ποιά είναι τα αστικά απόβλητα που υποχρεούται ο δήμος να περισυλλέγει.  Πρόστιμα που υπάρχουν στον κανονισμό καθαριότητας για πενήντα περιπτώσεις παράβασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ποτέ δεν επεβλήθησαν. Ο επόπτης καθαριότητας κάνει μια βόλτα, ο αντιδήμαρχος  αφαιρεί κάδους και από καταστήματα εστίασης που είναι υπόχρεοι για κάδους ειδικούς και διάθεση αποβλήτων τους με χρέωση. Τα απόβλητα των παραγωγικών διαδικασιών δεν είναι αστικά  απόβλητα. Τίποτα δεν έχει ακούσει ο προϊστάμενος   στη καθαριότητα. Ένα σύμπαν -μια υπηρεσία αποκομμένη από την πραγματικότητα και τη νομιμότητα.

Αλλά για  Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) το ποσόν των 1.065.528,87 ευρώ τα είχε προϋπολογίσει η προηγούμενη δημοτική αρχή για έκτακτες προσλήψεις στην καθαριότητα (κωδικός 20.604) . Η εκτελεστική επιτροπή, (ΑΔΑ: 6ΡΞ7ΩΗ3-ΛΥΔ Αριθμ. Πρωτ: 24143/03-11-2018)  δηλαδή η επιτροπή που αποκλειστικά αποτελείται από το Δήμαρχο και Αντιδημάρχους αυτό είχε αποφασίσει για το 2019, από αυτά τα χρήματα  τα 421.532,88, έχουν ήδη διατεθεί. Μην ξεχνάμε όσον αφορά τον προϋπολογισμό τότε επανέρχεται στην πραγματικότητα ο δήμος μας και μάλιστα την προεκλογική χρονιά, για προσλήψεις έκτακτες.. Προϋπολογισμός που εξυπηρετεί μόνο τα σχέδια των αιρετών και όχι τις πραγματικές ανάγκες του Δήμου. Αιχμάλωτοι μιας χούφτας ανεπαρκών , 50.000 δημότες στο έλεος των διαθέσεων ιδεοληπτικών και εμφυλιοπολεμικών  τακτικών των λίγων. Τακτικισμός και ισοπέδωση της λογικής.

Σε σύνολο 5.375.880,29 ευρώ -λειτουργικές ανάγκες του δήμου για την Υπηρεσία Ελέγχου και Προστασίας Περιβάλλοντος(καθαριότητα-πράσινο και ηλεκτροφωτισμό) και με έσοδα περίπου 9.500.000 ευρώ εισπραχθέντα για το 2019, αλλά χρεωθήκαμε για τέσσερα απορριμματοφόρα και  τρία μηχανήματα έργου 1.370.000 δάνειο και δύο φορτηγάκια. Το πλυντήριο των κάδων ακόμα να φανεί βέβαια, πληρώνουμε όμως τους τόκους για το δάνειο. Οπως και το πλυντήριο οδών και πεζοδρομίων με επιχορήγηση απο το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με 135.000 ευρώ απο το 2018, δεν έχει χρόνο να συμπληρώσει το Τεχνικό Δελτίο, ο δήμος,  για να το προμηθευθούμε. (!).

Στον κωδικό 51.130.001 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ανταποδοτικά τέλη για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών του 2019 ** φαίνονται εισπραχθέντα 2.042.348,97 ευρώ!!Ακόμα άλλα 366.380 ευρώ στους κωδικούς 5122 και 5124-όλα είναι χρηματικά υπόλοιπα αποόέκτακτα έσοδα ή από πρόγραμμα ΕΣΠΑ και Δημοσίων Επενδύσεων.

Τι σημαίνουν όλα αυτά και γιατί παραθέτω κωδικούς;Το χρηματικό υπόλοιπο διαχωρίζεται σε αυτό που προέρχεται από τακτικά έσοδα (ΚΑ 511) και σε αυτό που προέρχεται από έκτακτα έσοδα (ΚΑ 512), έτσι ώστε να παρακολουθείται και να διασφαλίζεται ο νόμιμος προορισμός όσων ειδικευμένων εσόδων περιλαμβάνονται στο χρηματικό υπόλοιπο. Συνεπώς το ταμειακό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης αναλύεται στον κωδικό 5113 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. Χρήματα που είναι προϋπολογισμένα από συγκεκριμένα τέλη τα ανταποδοτικά και έπρεπε να αποδοθούν για δαπάνες της καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού-πράσινο.

Απο την άλλη για επενδυτικά προγράμματα, είχε προβλέψει η ίδια επιτροπή το ποσόν του 1.114.980,00 ευρώ.  Ποσόν σχεδόν ίδιο με αυτό της πρόσληψης εκτάκτων υπαλλήλων για την καθαριότητα! Και για να δούμε ποιά είναι αυτά τα επενδυτικά (!!) τα τρία απο τα τέσσερα απορριμματοφόρα, τα δυο φορτηγάκια pick-up , ένα σάρωθρο 5-6 κ. , το πλυντήριο κάδων -όλα θα πληρωθούν απο το ΔΑΝΕΙΟ που χρέωσε όλους για 10 χρόνια. Τα υπόλοιπα είναι προμήθειες  κάδων, προστατευτικά κολονάκια, σιδερένια καλάθια εξωτ. χώρων, εργαλεία. Αυτά πληρώνονται απευθείας απο τα ανταποδοτικά τέλη.

 

 

Και από την Κωμωδία στο Δράμα

Στο Δαφνί, η ανεξέλεγκτη χωματερή λίγα μέτρα μετά τον αρχαιολογικό χώρο του Δαφνίου στο απέναντι ρεύμα καθόδου προς Κόρινθο και πάνω στην προέκταση της λεωφόρου Αθηνών(Καβάλας) στο Χαϊδάρι. Το σημείο όπου βρίσκονται τα σκουπίδια, μπάζα καλύπτεται με φυτά από την πλευρά του δρόμου και γίνεται όχι πολύ δύσκολα ορατό από τους οδηγούς., Αφού συναντήσουμε την κτιριακή εγκατάσταση της ΕΥΔΑΠ με μπάρες απαγόρευσης εισόδου ,λίγα μέτρα πιο κάτω και ακριβώς δίπλα αλλά και μέσα στο Άλσος Δαφνίου βρίσκεται η χωματερή..
Στο σημείο βρίσκονται διάφορα υλικά όπως τσουβάλια,μπάζα,στρώματα,χαρτιά,γυαλιά,διάφορα απορρίματα,σκουπίδια κ.α. (1)

Κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε για την ανεξέλεγκτη χωματερή, απέναντι απο τη Μονή -Μνημείο της UNESCO και κίνδυνος για πυρκαϊά, μέχρι που έστειλα προσωπικά στην  Δασική Υπηρεσία, στον Εισαγγελέα και στον Τύπο το σχετικό με τις φωτογραφίες.

Και βέβαια σήμερα 30 Σεπ 2019, πάλι χωματερή στο σημείο με ΑΕΚΚ και πλαστικά και άλλα ογκώδη.  Ποιός μπορεί να πει οτι δεν είναι έκτακτη ανάγκη η αποκομιδή τόσο μεγάλου όγκου; Μόνο στο Δαφνί τουλάχιστον δεκάδες τόνοι  ορατοί και μέσα στο δάσος άραγε πόσα ακόμα;

Επίσης όγκος ΑΕΚΚ, για ένα φορτηγό  τουλάχιστον, πίσω από τον κάδο, ακριβώς μετά το φανάρι στο ΔΑΦΝΙ στο ρεύμα για Κόρινθο.

Επιστροφή στη λογική

Ο Βαγγέλης Ντηνιακός ανέφερε ότι σύμφωνα με την εκτίμηση της υπηρεσίας καθαριότητας σακούλες με μπάζα  βρίσκονται σε περισσότερα από 200 σημεία  της πόλης, γιατί το πρόβλημα δεν είχε αντιμετωπισθεί έγκαιρα από την προηγούμενη διοίκηση του Δήμου και είχε αφεθεί να  οξύνεται όλο και περισσότερο. Καθώς μάλιστα μαζί με τα μπάζα συσσωρεύονται και άλλα απορρίμματα ή κομμένα κλαδιά δέντρων υπάρχει ακόμη και κίνδυνος πυρκαγιάς, γι αυτό η απομάκρυνση των σωρών από μπάζα έχει επείγοντα χαρακτήρα. http://www.haidari.gr/index.php/home/blog_details/7933

Υπάρχει τεκμήριο έκτακτης ανάγκης για την περισυλλογή των ΑΕΚΚ και είναι η ίδια η νομοθεσία για την προστασία περιβάλλοντος αλλά και ο Ν. 4042/2012 ποινική προστασία περιβάλλοντος.  Από το άρθρο 24 του Συντάγματος για την προστασία του περιβάλλοντος μέχρι την κοινή λογική για άμεση αποκομιδή  της αθλιότητας που μας επέβαλλε η ανεπάρκεια και η σκόπιμη αδιαφορία όσων μας διοίκησαν. Η σκόπιμη παραπληροφόρηση και επιβολή του σκοταδισμού, της τυφλής υπακοής και του αυταρχισμού.

Ο Νόμος 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α), «για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α).

β)    Η ΚΥΑ 114218/17-11-1997 (ΦΕΚ 1016/Β): «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».

γ)Νόμος 4042/2012 /ΦΕΚ 24/132/2012 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΟΛΥ ΜΠΡΟΣΤΑ

Στην Ελευσίνα , η λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας Καθαριότητας είναι οργανωμένη από χρόνια, από τον πρώην δήμαρχο κ Αμπατζόγλου Γεώργιο , περιβαλλοντολόγο, που έφυγε απο τη ζωή νέος αλλά πρόλαβε να μεταφέρει στο Δήμο Ελευσίνας την τεχνογνωσία που είχε αποκτήσει ο ίδιος με τις σπουδές του  αλλά και σαν εργαζόμενος στη Δυτική Ευρώπη. Το όραμα του πρόωρα αποθανόντα Αμπατζόγλου, η οργάνωση της υπηρεσίας για τη διαχείριση αποβλήτων  συνεχίζεται και επεκτείνεται συνέχεια  “τα  Μπάζα (Α.Ε.Κ.Κ.-απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων): τα μπάζα, τα οποία παράτυπα αποτίθενται μέσα ή δίπλα στα Skipper ή σε κοινόχρηστους χώρους, συλλέγονται (χωρίς να είναι υποχρέωση του Δήμου) και οδηγούνται στο δημοτικό ΚΔΑΥ και στη συνέχεια παραδίδονται σε εγκεκριμένο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ. Ένα σημαντικό μέρος των ΑΕΕΚ υφίσταται κατάλληλη επεξεργασία (κοσκίνιση), ώστε να οκύπτει κλάσμα, το οποίο διατίθεται στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ή σε άλλον κατάλληλα αδειοδοτημένο αποδέκτη (π.χ. ΤΙΤΑΝ) με την χαμηλότερη δυνατή χρέωση ή και μηδενική χρέωση. Το 2017 μεγάλο μέρος των ΑΕΚΚ διατέθηκε ατελώς στον ΧΥΤΑ Φυλής ως υλικό επικάλυψης, πολύ σημαντική εξέλιξη για τη διάθεση των ΑΕΚΚ!”((2)

Πολιτική βούληση η υποβάθμιση της Πόλης μας-Πότε θα κάνει ξαστεριά επιτέλους;

Αυτό καταλαβαίνουμε πλέον  οι δημότες, μετά τις δημοτικές εκλογές του 2019. Εδώ στο Χαϊδάρι, έχοντας ζήσει μια πενταετία ακύρωσης των λειτουργιών της πόλης, της υποβάθμισης της Ποιότητας Ζωής. Μια πενταετία με τραγική υποβάθμιση της ζωής μας. Αυτοκίνητα παρατημένα παντού. Σταθμευμένα για μήνες και χρόνια όπου μπορεί να φαντασθεί κάποιος.

Τα πεζοδρόμια κατειλημμένα από κάθε είδους εμπόδια. Οχήματα, εμπορεύματα, αστικό εξοπλισμό.

Κυκλοφοριακό χάος τις ώρες αιχμής, διπλοπαρκαρισμένα σε κεντρικές οδούς.  Δένδρα αφρόντιστα, με κώμη που φτάνει μέχρι τους ουρανούς των αυτοκινήτων.

Αστικός εξοπλισμός που εμποδίζει οδηγούς και πεζούς, τοποθετημένος χωρις αντίστοιχη μελέτη. Όπου εξυπηρετεί το Δήμο και τους φίλους των υπαλλήλων του Δήμου. Φύτευση απο παροδίους και τοποθετήση εμποδίων στα πεζοδρόμια, χωρίς άδεια -χωρίςνα λαμβάνονται υπόψιν οι πεζοί και η σχετική νομοθεσία. Τριτοκοσμική κατάσταση -τριτοκοσμικών διοικήσεων αποτέλεσμα.

Στα πεζοδρόμια παντού πεταμένα σκουπίδια και μπάζα, ογκώδη. Από την Εθνική οδό μέχρι τη πιο μικρή γειτονιά , τα σκουπίδια στήνουν  χορό. Αμέτρητα τα δημοσιεύματα και τα παράπονα.

Παιδικές χαρές επικίνδυνες για τα παιδιά. Εστίες κινδύνου και εγκατάλειψης.  Παιχνίδια ξεχαρβαλωμένα,  δάπεδα αν-ασφαλείας και πόρτες ανύπαρκτες. Εισόδοι σχολείων χωρίς προστατευτικά κιγκλιδώματα, αποκλεισμένα τα παιδιά από σκουπίδια  και εμπόδια. Αλλά μπροστά στη πόρτα του σχολείου ξεχνά ο δήμος να τοποθετήσει ένα προστατευτικό για να μην είναι εκτεθειμένα τα παιδιά στη κυκλοφορία και να κινδυνεύουν από τα διερχόμενα οχήματα.

Μια πόλη ζούγκλα, χωρίς τέλος η υποβάθμιση.

(1)https://www.aftodioikisi.gr/parapona_sto_dimarxo/chaidari-aytoschedia-chomateri-dipla-apo-tin-moni-dafnioy-foto-2/

https://opolitis.gr/index.php/topika/item/15587-oi-ypoxreoseis-ton-dimotikon-symvoylon-egkyklios-tou-ypourgeiou

(2)https://www.elefsina.gr/sites/default/files/ASA-2017.pdf

*https://www.politeianet.gr/books/shakespeare-william-uperion-etaireia-theatrou-polu-kako-gia-to-tipota-207727