Πρώτα χάσαμε την προβλήτα 4 στον Σκαραμαγκά, τώρα το Α’ Αθλητικό;

Ερώτηση 1η, για το Α Αθλητικό

Γιατί το Α’ Αθλητικό φαίνεται σήμερα, ως μέρος της έκτασης του Στρατοπέδου, ως ενιαίο ακίνητο με ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου). Συγκεκριμένα για τις εγκαταστάσεις οι οποίες οριοθετούνται μεταξύ 3η Σεπετεμβρίου και Ηρώων Πολυτεχνείου. Ξεκάθαρα στη φωτό του άρθρου, η οποία είναι η τελευταία ανάρτηση στο Κτηματολόγιο με ΚΑΕΚ 051464401005 και έκταση 1995898,94 τ.μ.

Αρχικά, ένα ακίνητο, βλέπουμε στα Γεωτεμάχια, με ΚΑΕΚ 051464401021 και με έκταση 44998.92 τ.μ.. Ένα οικόπεδο με τις αθλητικές εγκαταστάσεις λοιπόν, ήταν αρχικά. Το οποίο είχε δηλωθεί, διακριτά από το Δήμο, προφανώς. Το Α’ Αθλητικό (Δημοτικό Στάδιο Αθλητικοί χώροι) και (Δημοτικό Γυμναστήριο και Αθλητικοί χώροι). Έτσι περιγράφεται στην ηλεκτρονική σελίδα Θέασης του Κτηματολογίου. Είναι η νέα σελίδα, η οποία από το 2021 με ειδική νομοθετική ρύθμιση είναι στη διάθεση των πολιτών.*

Οι Αθλητικοί Σύλλογοι οι οποίοι προπονούνται και αγωνίζονται εκεί. Απο που θα ζητάνε, τώρα άδεια αγώνα και έδρας; Από το ΤΕΘΑ;

Τίνος είναι Δήμαρχε, Αντιδήμαρχε Τεχνικής Υπηρεσίας και Δημοτικοί Σύμβουλοι;

Σε ποιόν ανήκει τελικά; Ποιος έκανε δήλωση ” πρόδηλων σφαλμάτων”; Γιατί η Διοίκηση μόνο, μπορεί να διορθώσει τα δικά της σφάλματα. Εν προκειμένω ο Δήμος, υπέβαλλε σχετική δήλωση; Τι δεν μας λέτε στις συνεδριάσεις ; Στα δελτία Τύπου;

Για το Πάρκο Νεολαίας και το ΘΕΑΘΗΝΑΙ, καμία αλλαγή, παραμένει όπως αρχικά δηλώθηκε στα Γεωτεμάχια. Εκεί πρέπει να δοθεί σε ιδιώτη; Για αυτό παραμένει ως έχει, ετοιμόρροπο;

Αλλά για την πλαστή απεικόνιση των μπλε γηπέδων τένις, μήπως έγινε η ανταλλαγή;

Η αντιπολίτευση ξέρει κάτι; Ή πάλι βολικά αποχωρεί;

Ερώτηση 2η

και γιατί το Δημοτικό Κολυμβητήριο από ένα οικόπεδο έγινε δύο κομμάτια;

Αρχικά είχε έκταση 3315,53 τ.μ. και αριθμό ΚΑΕΚ 051462603001. Ένα γεωτεμάχιο πριν το 2015-2016 γιατο Δημοτικό μας Κολυμβητήριο.

Μετά και Τώρα δύο γεωτεμάχια. Το δεύτερο με ΚΑΕΚ 051462603006 και έκταση 1874.14 τ.μ. Τι έχουμε εδώ; δίδυμος κύησις; Μετά τα Πλαστά γήπεδα στις ορθοφωτογραφίες του Α Αθλητικού τώρα διαιρείται η κολυμβητική δεξαμενή; Πως θα την κόψετε στα δυό, θέλω να το δω!

Ουδέν κρυπτόν υπό το διαδίκτυο

Τα δικαιώματα πρόσβασης, επιτόπιας και διαδικτυακής έρευνας στα κτηματολογικά δεδομένα ρυθμίστηκαν με την ΚΥΑ υπ’ αριθμόν 11206 ΕΞ 2021 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β1539/15-10-2021. *

Περιμένουμε απαντήσεις …Προάσπιση Δημοσίου Συμφέροντος λέγεται και οφείλετε εξηγήσεις. Για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου, σύμφωνα με τους κανόνες Δικαίου και ειδικά για τον Αθλητισμό.

Μήπως για αυτό δεν έχουν έρθει οι σχετικοί Κανονισμοί Αθλητικών Χώρων, γα ψήφιση; Από τις 5/5/2021 σε διαβούλευση..3 μήνες..

Το ΤΕΘΑ είχε δηλώσει την έκταση, γεωτεμάχια,χωρίς το Α ΑΘΛΗΤΙΚΟ με ΚΑΕΚ 051464401011 και έκταση 1845998,00τ.μ. Με ημερομηνία δημοσίευσης 28/1/2019, στο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ-αρχική εγγραφή. Τι άλλαξε στο Δήμο μας μετά;

Συνεχίζεται