Πως έχτισαν τον Αθλητισμό στα μέτρα τους, 3 Δημοτικές Αρχές και 1 υπάλληλος-Συνδικαλιστής

Διοίκηση Μαραβέλια, 2014 (η αρχή της ιστοριούλας)

Από τον Μάρτη του 2014, όταν ήρθε ως έκτακτο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Κανονισμός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου. Χωρίς προηγούμενη απόφαση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, υποχρεωτική προϋπόθεση για όλες τις κανονιστικές αποφάσεις των δήμων. Απλά εισηγήθηκε ο τότε Διευθυντής Αθλητισμού. Θα έπρεπε τουλάχιστον να είχε αναφερθεί ότι βασίστηκε στον Πρότυπο Κανονισμό Γυμναστηρίων ( ΦΕΚ 1362/18-10-2001) . Τίποτα από τα δυο δεν αναφέρθηκε, γιατί είναι ουσιώδες για το δήμο μας, να μην στηρίζονται οι αποφάσεις σε αιτιολόγηση. Μόνο σε Eκθέσεις Ιδεών και έτσι ο λαϊκισμός να εμπεδωθεί από το συλλογικό όργανο έως τα δελτία Τύπου.

‘Οπως καταλαβαίνετε, έπρεπε μετά τον Κανονισμό, να περιφρουρηθεί και η τήρησή του.Να συνεχισθεί η προηγούμενη κατάσταση.Πως θα γινόταν αυτό; Μα με την ανάθεση αρμοδιοτήτων Διευθυντού, στα μέτρα της Διοίκησης, βεβαίως. Απερχόμενης και Επόμενης. Γιατί οι Δημοτικές Αρχές αλλάζουν, αλλά οι υπηρεσιακοί μένουν και διοικούν, πραγματικά.

Για αυτό ψηφίσθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση δύο μήνες πριν τις εκλογές του 2014, ο συγκεκριμένος Κανονισμός. Ο οποίος έδινε απεριόριστη δύναμη και έλεγχο στον Διευθυντή Αθλητισμού αλλά και τον Προϊστάμενο Υποδομών.

Γιατί είναι τόσο σημαντικό να είσαι στο Δήμο Χαϊδαρίου Δντής Αθλητισμού και Προϊστάμενος Υποδομών; Γιατί σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Αθλητικών Εγκαταστάσεων απόφαση 71/2014 άρθρο 2 “Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού ανήκει στις
αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες (Διευθύνσεις, Τμήματα, Γραφεία) σύμφωνα με τον εκάστοτε Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου
. Ο Αντιδήμαρχος Νεολαίας Αθλητικών και Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου μπορεί, με Απόφασή του, να αναθέτει σε Υπαλλήλους της υπηρεσίας την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.” Και άρθρο 3 “ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Το ωράριο λειτουργία για τις παραπάνω ημέρες καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης & Λειτουργίας των Αθλητικών Υποδομών. Η παραπάνω Τετραμελής Επιτροπή στελεχώνεται από τον Αντιδήμαρχο, τον Διευθυντή, τον Προϊστάμενο Αθλητικών Υποδομών και τον Προϊστάμενο Αθλητισμού της
Διεύθυνσης Νεολαίας Αθλητικών & Πολιτιστικών Υπηρεσιών
.”

Οικονομική Επιτροπή 2014 και το πρόσωπο βρέθηκε;

Ο κος Θεοφίλης, ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, τον Ιούλιο του 2014,(165/10-7-2014) πρότεινε να μην ασκηθεί έφεση κατά της υπ’ αριθ. 1752/2013 απόφασης του Μ.Π.Α σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας του υπαλλήλου του Δήμου, κ. Συνδικαλιστή.

Μέλος της παραπάνω, Οικονομικής επιτροπής, ήταν και η κα Χαντζή Δήμητρα. Πρόεδρος του ΑΟΑΧ τότε και τώρα.

Σεβόμενος προφανώς τις δημοκρατικές διαδικασίες, ο Αντιδήμαρχος, αλλά κυρίως έχοντας τη διοικητική νομιμοποίηση. Γιατί ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, τότε, έπρεπε να προτείνει να ασκηθεί έφεση. Επειδή, έπρεπε να προστατεύσει το δημόσιο συμφέρον. ‘Επρεπε να εισηγηθεί την εξάντληση της δικαστικής διερεύνησης του θέματος, γιατί η γνωμοδότηση της νομικού του δήμου, ήταν ξεκάθαρα υπέρ της άσκησης έφεσης.

Γιατί η Απόφαση, εμμέσως, αναγνώριζε μισθολογικές απαιτήσεις. Για αυτό ο χρόνος προϋπηρεσίας, για τον υπάλληλο της Διεύθυνσης Αθλητισμού του δήμου μας, έπρεπε πάση θυσία να περάσει από το δημοτικό συμβούλιο. Αλλά και για έναν ακόμα λόγο, για να έχει τη δυνατότητα ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην κάλυψη θέσεων Προϊσταμένου ή ακόμα και Διευθυντή, όπως τελικά έχει συμβεί.

Αλλά γιατί χρειάστηκε τη γνωμοδότηση, να φαίνεται στο αιτιολογικό της απόφασης και μάλιστα κατόπιν εορτής, όπως η ίδια η νομικός αναφέρει;

Γιατί αλλιώς θα ήταν άκυρη η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Και έτσι όπως θα δείτε στο τέλος της ιστοριούλας μας, δεν θα κέρδιζε ο κ. Συνδικαλιστής την προϋπηρεσία. Γιατί δεν χρειαζόταν τελικά, καμία τελεσιδικία, μόνο την απόφαση υπέρ του, των συλλογικών οργάνων του δήμου. Και ο δήμος τι είχε να κερδίσει από τον κ.Συνδικαλιστή;

Μήπως τον έλεγχο όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων, με την ανάθεση σε Διευθυντή, σε αντάλλαγμα της ευγνωμοσύνης του συγκεκριμένου υπαλλήλου;

Αν και σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Νομικού του δήμου μας, δεν αφορούσαν συμβάσεις εργασίας, οι σχετικές βεβαιώσεις, με τις οποίες διεκδικούσε την αναγνώριση ο υπάλληλος. Με απλές καρτέλες ενσήμων, αναγνώριση προϋπηρεσίας από υπηρεσιακό συμβούλιο νομικού προσώπου ενός δήμου στη μια περίπτωση και στην άλλη από ταμείο ασφάλισης. Καμία έγγραφη σύμβαση δεν προσκομίσθηκε. Παρόλα αυτά το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, τον δικαίωσε. Αλλά έπρεπε και ο δήμος να αποφασίσει για την μη έφεση της απόφασης. Γιατί ο νόμος υποχρεώνει το δήμο να ασκήσει έφεση σε περιπτώσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας. Είναι υποχρέωση της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί είπαμε αφορά και μισθολογική απαίτηση. Και μόνο αν είχε τελεσιδικίσει, μόνο τότε θα ήταν υποχρεωμένος ο Δήμος να αποδεχθεί την απόφαση.

Και εδώ αρχίζει ο αγώνας του Δήμου Χαϊδαρίου. Τρεις διοικήσεις, πέρασαν από το 2014. Τρεις Δήμαρχοι, στήριξαν τον συγκεκριμένο υπάλληλο, του αναγνώρισαν την προϋπηρεσία, τον προήγαγαν σε αναπληρωτή Δντή της υπηρεσίας Αθλητισμού αλλά και για ένα εξάμηνο Δντή Υποδομών. Του ενέκριναν επιδόματα Προϊσταμένου. Του πλήρωναν υπερωρίες κάθε μήνα. Και επειδή επί διοικήσεως Ντηνιακού, ήταν και Δντης Υποδομών, δηλαδή υπεύθυνος για τεχνικές εργασίες και επιδιορθώσεις. Λάμπες και ταρτάν κλπ, φύλαξη του χώρου, ήταν δική του ευθύνη. Αλίμονο αν ο ή η Αντιδήμαρχος έπρεπε συνεχώς να επιμελείται ταυτόχρονα για τόσα. Τότε οι δντες και προϊστάμενοι γιατί υπάρχουν; Να καταργηθούν Τότε!

.

Διοίκηση Σελέκου, 2014 (η συνέχεια της ιστοριούλας)

Απόφαση 195Α ,7/10/2014 Δημοτικού Συμβουλίου

Απόφαση 256, 10/11/2014 Δημοτικού Συμβουλίου

Δύο αποφάσεις οι οποίες κατά παράβαση νόμου, δεν έδιναν εξουσιοδότηση στη Νομικό μας να ασκήσει έφεση. Αντίθετα την υποχρέωναν μάλιστα να αναιρέσει την ήδη υποβληθείσα (απόφαση 256). Γιατί αυτή είναι η δουλειά των Δικηγόρων του Δήμου. Να τηρούν τη νομοθεσία, να υπερασπίζονται το δημόσιο συμφέρον, δεοντολογία λέγεται για κάθε επάγγελμα. Eίναι στον όρκο, η υποχρέωση διαφύλαξης συμφερόντων του πελάτη τους.

Στην παραπάνω 256 απόφαση,ούτε παροχή εξουσιοδότησης , έδωσε στη νομικό μας, για αίτηση αναίρεσης, ακόμα κι αν ακυρωνόταν η απόφαση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Το οποίο και έγινε. Ακυρώθηκε και πάλι, όμως οποιοσδήποτε είχε έννομο συμφέρον, μπορούσε να ζητήσει την ακύρωση της, αρκεί να υποβάλλει σχετικό αίτημα στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 (Ν. 3463/2006).

Κι εδώ αρχίζει το ενδιαφέρον κομμάτι. Ούτε ο Δήμος προσέφυγε στην Ειδική Επιτροπή, αν και αποφάσισε θετικά το Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά ούτε και ο ίδιος ο υπάλληλος, ο οποίος είχε το έννομο συμφέρον, περισσότερο από όλους. Γιατί; Γιατί θα ήταν χαμένη υπόθεση αφού η νομοθεσία είναι ρητή, μόνο οι τελεσίδικες αποφάσεις των δικαστηρίων είναι αποδεκτές στην περίπτωση μισθολογικών απαιτήσεων. Επειδή η Τριμελής Επιτροπή είναι δικαστήριο και μετά για αναίρεση, μόνο στο Συμβούλιο της Επικρατείας μπορούσε να προσφύγει .

Οπότε τι κάνουν στο δήμο, οι καλοί μας; Αφήνουν τον χρόνο να κυλά και φτάνει το 2018. Ο υπάλληλος εκεί. Προϊστάμενος και τα επιδόματα στη θέση ευθύνης όπως και οι υπερωρίες, κανονικά. Αλλά πρέπει να πάρει κι άλλα. Τα αναδρομικά, τι αν ακυρώθηκαν οι αποφάσεις; Εδώ ο δήμος έχει χρήματα για αυτόν. Το Χρηματικό Ένταλμα 240/2018, γράφει όλη την ιστοριούλα του Δήμου. Πως με μια γνωμοδότηση, την 215/2015 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δικαιολόγησαν τα αναδρομικά. Όμως η 215 (γνωμοδότηση Ε’ Τμήματος 6/10/2015 ΝΣΚ) γνωμοδοτεί σε ερωτήματα τα οποία αφορούν σε υποθέσεις μόνο για τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Που αφορούν σε συμβάσεις έργου ή ορισμένου χρόνου, όχι προφορικές συμβάσεις όπως μας έχει πει η Νομικός μας. Γιατί κατέφυγαν στη Γνωμοδότηση, ενώ αρκούσε να ζητηθεί από το Πρωτοδικείο ένα πιστοποιητικό, όπως πρόσφατα στη περίπτωση των δύο υπαλλήλων (απόφαση 174/17/12/2020 ********) αλλά και παλαιότερα για άλλον υπάλληλο. Γιατί απλά είχε ήδη επιδοθεί η έφεση, σύμφωνα με την 195Α απόφαση, η άσκηση ενδίκων μέσων από το δήμο μας. Και επειδή δημιουργεί έννομες συνέπειες η πρωτόδικη απόφαση δεν μπορούσε ο δήμος να επικαλεσθεί τελεσιδικία γιατί η έφεση είχε ήδη κατατεθεί στο βιβλίο που τηρείται σύμφωνα με το άρ.496 ΚΠολΔ ( την οποία υπογράφει και ο καταθέτων το δικόγραφοΑΠ 83/2008άρ.495 παρ.2 εδ.1 ΚΠολΔ.).

Διοίκηση Ντηνιακού 2019, (και η ιστοριούλα συνεχίζεται )

Κι έτσι ο υπάλληλος έγινε και Δντής Υποδομών Αθλητισμού για ένα εξάμηνο. Παράλληλα με τα καθήκοντα Αναπληρωτού Δντού της ίδιας Δνσης.

Υπερωρίες συνεχώς, σε όποια κατάσταση ανοίξεις, το όνομα του θα αντικρύσεις.

Ανάμεσα στη Καθαριότητα και το τμήμα εσόδων αλλά και την τεχνική υπηρεσία . Το όνομα του συνεχώς, ένας αεικίνητος υπάλληλος, τόσο εργατικός .

Δύο μέτρα και δύο σταθμά για τους υπαλλήλους του δήμου-ίδια ιστοριούλα και για τους δημότες

Αξία έχει εδώ, να αναφέρουμε άλλον έναν υπάλληλο. Ο οποίος διεκδίκησε με οριστική απόφαση, πάλι του Πρωτομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, προϋπηρεσία και αναδρομικά. Αλλά δεν ήταν πολύτιμος όπως ο συνδικαλιστής . Ο υπάλληλος Γ.Π. (απόφαση 26–18/2/2015 δημοτικού συμβουλίου Χαϊδαρίου) αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη διεκδίκηση των αναδρομικών, προς αποφυγή της υποβολής έφεσης από το δήμο Χαϊδαρίου. Αν δείτε στο αιτιολογικό της απόφασης, η γνωμοδότηση δεν είναι της νομικού του δήμου μας. Είναι μια ανυπόγραφη γνωμοδότηση, γιατί; Γιατί η κα Χ. Ι., ******* ως ειδικός συνεργάτης του τότε δημάρχου και δικηγόρος το επάγγελμα. Δεν είχε νομιμοποίηση για τη σχετική γνωμοδότηση, αφου δεν είχε έμμισθη σχέση εργασίας, δικηγόρος του δήμου δηλαδή . Γιατί μπορεί να μην είχε δικηγόρο ως Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου ο κος Σελέκος. Όπως ο κος Μαραβέλιας ή τώρα ο κος Ντηνιακός. Αλλά φρόντισε τότε, να πληρώνουμε όλοι για να έχει προσωπικό δικηγόρο (και να εκδίδει δελτία τύπου κατά δημοτών με τον “αέρα” που του δώσαμε όλοι εμείς και τα λεφτά όλων ).

Και βρήκε τόσα πολλά “κατά “η καλή μας συνεργάτης-δικηγόρος του, για να μην πάρει τα αναδρομικά ο υπάλληλος. Αυτά για τα πέντε χρόνια του αγωνιστή δημάρχου υπέρ του Λαού, του δικού του μόνον.

Τρεις θέσεις-ένα πρόσωπο

Γιατί οι Κανονισμοί είναι για τους δήμους, όπως η σήμανση στους δρόμους. Ορίζουν αρμοδιότητες υπαλλήλων, διαδικασίες για καθ’ύλην και τόπο . Πρόστιμα και τόσα άλλα με λεπτομέρειες ειδικές ανάλογα την περίπτωση. Γιατί ο νόμος είναι γενικός αλλά ο κανονισμός είναι η εξειδίκευση. Και ο εκάστοτε Διευθυντής έχει ευθύνη και με τον προηγούμενο Ποινικό Κώδικα είχε και Ποινική κατά την ενάσκηση καθηκόντων.

Και για εσάς, οι οποίοι-ες αισθάνεστε ότι δεν είχατε τα προσόντα για αυτό δεν είσαστε υπάλληλοι στο δήμο ή στο δημόσιο. Στο φάκελο του εν λόγω, πως ο υπάλληλος Συνδικαλιστής προσελήφθη στο Δήμο μας , αλλά απέκτησε το πτυχίο του, μετα από τέσσερα χρόνια. Πως ο δήμος Χαϊδαρίου είχε ανακαλύψει την τηλεκπαίδευση από τη δεκαετία του 1990. Και ο νεαρός, κατάφερε να αποκτήσει πτυχίο, συγχρόνως υπάλληλος στο Χαϊδάρι αλλά και σε μια σχολή, με υποχρεωτικές φυσικές παρουσίες. Αυτά είναι τα κατορθώματα του Δήμου μας. Για αυτό λένε, ελάτε από το γραφείο του Δημάρχου ή στο Δημοτικό Συμβούλιο να ακούσετε και να δείτε από κοντά, τα θαυμαστά!!Για τα δικά τους τα παιδιά βρίσκονται λύσεις μαγικές -για όλους τους υπόλοιπους, αδύνατον!Πεζοδρόμια, στάθμευση, Πράσινο, προσλήψεις, πλατείες, παιδικές χαρές…όλα είναι τα ίδια ..κάνουν ότι θέλουν, βλέπουν μόνο ότι βολεύει, τα δικά τους παιδιά.

Και έτσι αναγνωρίζονται μισθολογικά κλιμάκια και αρχαιότητα και προαγωγές σε θέση Προϊσταμένου, εκτός υπηρεσιακών συμβουλίων.Με απόφαση Δημάρχου. Και κάποιοι υπάλληλοι άξιοι, πάνε στην άκρη και κάποιοι άλλοι συνεχώς αναβαθμίζονται, για το καλό μας!Και η πόλη βυθίζεται…

*******https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F%CE%96%CE%9D%CE%A9%CE%973-%CE%9529?inline=true

********https://diavgeia.gov.gr/doc/698%CE%A5%CE%A9%CE%973-9%CE%A73?inline=true

Υ2017https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A99%CE%A87%CE%A9%CE%973-%CE%99%CE%A1%CE%96?inline=true

Υ2019https://diavgeia.gov.gr/doc/64%CE%9E%CE%92%CE%A9%CE%973-%CE%A404?inline=true

υ2019https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%99%CE%9D%CE%A8%CE%A9%CE%973-74%CE%A8?inline=true

ΑΔ https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A98%CE%9E9%CE%A9%CE%973-%CE%A70%CE%A6?inline=true

ΥΝοεμβριου 2020-καθαριοτητα https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A9%CE%A46%CE%A9%CE%973-%CE%A3%CE%938?inline=true

ΥΟκτωβρίου 2020-Τεχνικη Υπηρεσία https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A1%CE%98%CE%9F%CE%A9%CE%973-%CE%99%CE%A5%CE%93?inline=true

ΥΣεπτεμβρίου 2020 Τεχνικη υπηρεσία https://diavgeia.gov.gr/doc/63%CE%933%CE%A9%CE%973-0%CE%93%CE%A9?inline=true