Στον ΠΕΛΟΠΑ Δήμε, για την χρηματοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων.

Ο δήμος μας, είναι στη διαδικασία επιλογής αναδόχου για το διαγωνισμό «Κατασκευή- επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Χαϊδαρίου» συνολικού προϋπολογισμού 1.001.658,19€, ενταγμένο στο πρόγραμμα χρηματοδότησης “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ) με χρηματοδότηση 600.000 ευρώ και τα υπόλοιπα 401.658,19 ,από το ταμείο του δήμου(ΕΝΤΑΞΗ 30-12-2020) ***.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΛΟΠΑΣ


Ο μυθολογικός Πέλοπας -Πέλοψ- ήταν βασιλιάς αρχικά στην Αχαΐα κι έπειτα στην Πίσα και θεωρείται κατά πολλούς ο ιδρυτής και των Ολυμπιακών Αγώνων.

Στην Κεντρική Πλατφόρμα Διαλειτουργικότητας “govHUB” της ΚΕΔΕ, έχει δημιουργηθεί η εφαρμογή «ΠΕΛΟΠΑΣ». Τι αφορά; Την καταγραφή των αθλητικών εγκαταστάσεων. (εθνικά, ΟΤΑ, Σωματεία, Ομοσπονδίες, ιδιώτες) η οποία έχει ενσωματωθεί στο govHUB και γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής
διεύθυνσης https://pelopas.govapp.gr/ ώστε να γίνουν γνωστά: η παλαιότητα της εκάστοτε αθλητικής εγκατάστασης, οι ελλείψεις και οι πραγματικές ανάγκες, η λειτουργικότητα, ο βαθμός προόδου ως προς την αδειοδότηση, τα αθλήματα που φιλοξενούνται σ΄αυτές κ.λ.π., ώστε το Υφυπουργείο Αθλητισμού σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ να θέσουν σε προτεραιότητα τις κατά τόπους ανάγκες για αθλητικές υποδομές και να σχεδιαστεί η ουσιαστικότερη αξιοποίησή τους .Στις 11-1-2021 το σχετικό έγγραφο του Υφυπουργού, στο οποίο επισημαίνεται “το αίτημα ενός Δήμου για την ένταξή του στα χρηματοδοτικά, αναπτυξιακά, αλλά και σε οποιοδήποτε πρόγραμμα της Γ.Γ.Α. προϋποθέτει την ένταξή του στην ψηφιακή πλατφόρμα ΠΕΛΟΠΑΣ.”

Από το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου στις 29/11/2021* ο ίδιος ο Υφυπουργός κος Αυγενάκης, μας ενημερώνει :

«Η μεγάλη πλειονότητα των Δήμων έχει ήδη ανταποκριθεί. Το 76% έχει εγγραφεί στην πλατφόρμα και εκκρεμεί η εγγραφή 79 Δήμων. Η πλατφόρμα δεν κλείνει, επομένως περιμένουμε την άμεση ανταπόκριση όσων Δήμων δεν έχουν ακόμα κάνει τις διαδικασίες» υπογράμμισε ο Υφυπουργός Αθλητισμού και επισήμανε πώς:

«Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί στον ΠΕΛΟΠΑ 3.858 αθλητικές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με δηλώσεις των 253 Δήμων και των Οργανισμών τους, είναι καταγεγραμμένα: > 1.655 γήπεδα ποδοσφαίρου> 1.153 ανοιχτά γήπεδα> 507 κλειστά γυμναστήρια> 343 αθλητικά κέντρα> 114 εθνικά στάδια> 48 ανοιχτά κολυμβητήρια> 25 κλειστά κολυμβητήρια> 9 σκοπευτήρια> 4 ναυταθλητικά κέντρα»

Βάσει όσων δηλώνουν οι φορείς στην Πλατφόρμα, θα μπορούμε να γνωρίζουμε σημαντικά στοιχεία, όπως η παλαιότητα της εκάστοτε εγκατάστασης, οι παροχές της, τα είδη των εγκαταστάσεων ανά περιοχή, αλλά και οι ελλείψεις τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα πετύχουμε πολύ πιο αποτελεσματικά να προτεραιοποιήσουμε τις ανάγκες της κάθε περιοχής και την κρισιμότητα των αιτημάτων των Δήμων για χρηματοδότηση». 

Ο δήμος Χαϊδαρίου όρισε ως διαχειρίστριες δύο υπαλλήλους το 2018

Αποφάσισε το Δημοτικό μας Συμβούλιο την Ένταξη του Δήμου Χαϊδαρίου στο Σύστημα Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμων Ελλάδας (διακριτικό όνομα govHUB) _και τον Ορισμό διαχειριστή του συστήματος και αναπληρωτή του» αποφαση 85/26-4-2018 .Γιατί είναι υποχρεωτικό. Και μετά ξέχασε να ορίσει υπαλλήλους ειδικά για την εφαρμογή ΠΕΛΟΠΑΣ( ενιαία ψηφιακή βάση καταγραφής αθλητικών εγκαταστάσεων ).;Ή μήπως όχι; Μήπως είναι βολικό να ξεχνά για να μην καταγραφούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις; Και οι αθλητικοί σύλλογοι , όπως αναφέρει το έγγραφο CUI BONO;

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΛΕΚΟΥ μελέτες του 2016, προκήρυξη το 2018 = ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΤΗΝΙΑΚΟΥ μελέτες του 2019, προκήρυξη τέλος 2021

Με Αρ. Πρωτ. : 24405/15-12-2021, το υπό δημοπράτηση έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ»Με μελέτες από το 2019 ((Επικαιροποίηση 9&10/2019)!!. Γιατί άργησες Δήμε, Ξανά; Γιατί περίμενε την ένταξη στη χρηματοδότηση; όταν η πρωτη πρόσκληση για το έργο δημοσιεύθηκε στις 14-01-2019 (με την υπ’ αρίθμ. 2225/14-01-2019 ). Και η αποδοχή την 1/2/2019 με απόφαση δημοτικού συμβουλίου ****Μετά από δύο και πλέον έτη, η σημερινή δημοτική αρχή ξεκίνησε τις διαδικασίες . Γενικά για συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, περιμένουμε να δούμε τις μελέτες. Εκτιμώμενης αξίας 1.001.658,19 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) για ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.


Υποέργο 1: «Εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης 1ου Κλειστού Γυμναστηρίου “Χρήστος
Αγγουράκης”(1ος πυρήνας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Χαϊδαρίου)» προϋπολογισμού
856.658,19€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)


Υποέργο 2: «Λειτουργική ανακατασκευή γηπέδων 5Χ5 Δήμου Χαϊδαρίου» προϋπολογισμού
145.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Έτσι και η πρώην Δημοτική Αρχή καθυστερούσε την προκήρυξη για τα δύο έργα στα γήπεδα . Με μελέτες από το 2016!!! η Μελέτη υπ.αρ. 25/2016 για το ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ (7701) και η μελέτη 19/2016 (8330) για το Α ΑΘΛΗΤΙΚΟ!!

Τα στοιχεία διακήρυξης απο το ΚΗΔΜΣ:

Αριθ. Πρωτ: OIK 7701-17-4-2018 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΓΗΠΕ∆Ο «ΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ΄΄ Α.Μ. : 23/2017(Επικαιροποίηση της υπ. αρ. 25/2016 µελέτης(CPV 45212290-5) Εκτιµώµενης αξίας 365.000,00 Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%) Το έργο ανήκει στη κατηγορία : ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ και

Αριθ. Πρωτ: OIK 8330/ 26-4-2018 ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ Α΄ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ Α.Μ. : 19/2017(Επικαιροποίηση της υπ. αρ. 19/2016 µελέτης(CPV 45212290-5) Εκτιµώµενης αξίας 360.100,00 Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%) Το έργο ανήκει στη κατηγορία : ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ

ο Δήμος Χαϊδαρίου δεν αλλάζει

Γράφουμε τόσον καιρό για τον αθλητισμό, τις εγκαταστάσεις του Δήμου. Περιμένουμε και τον επικαιροποιημένο κανονισμό χρήσης, ο οποίος ήταν για διαβούλευση, μετά ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αποσύρθηκε και έκτοτε …σιωπή. Ή μάλλον Λούφα και Απόκρυψη που λέμε και στον Στρατό. Να μην γίνει αντιληπτό ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει. Και η νέα δημοτική Αρχή συνεχίζει τις ίδιες τακτικές.

Παραχώρηση των αθλητικών εγκασταστάσεων σε ένα σύλλογο στο τένις και στο κολυμβητήριο. Κανένα άξιο λόγου πρόγραμμα δημοτικό, στο τένις. Ελάχιστες προσλήψεις ακόμα και στο Κολυμβητήριο με συνεχείς παραιτήσεις Γυμναστών. Αθλητικές εγκαταστάσεις προβληματικές. Με ελλείψεις, παλαιές και ασυντήρητες για χρόνια. Χωρίς έργα ανακατασκευής. Αδιαφανείς παραχωρήσεις των υπολοίπων εγκαταστάσεων στους συλλόγους μπάσκετ, βόλλεϋ και στο ποδόσφαιρο.

Και με δικαιολογία την έλλειψη χρηματοδότησης. Πως θα έρθουν χρήματα αν δεν γίνει η εγγραφή στον ΠΕΛΟΠΑ, αλλά και η συνεχής ενημέρωση; Πως να ελαχιστοποιηθούν οι φθορές στις εγκαταστάσεις χωρίς έλεγχο από τους υπαλλήλους και γραπτές δεσμεύσεις από τους συλλόγους;

Για την ιστορία, ο δήμος γνωρίζει τι πρέπει να κάνει. Οτιδήποτε ΔΕΝ κάνει, είναι για να αποκρύπτει την παραχώρηση και διευκόλυνση προς όφελος λίγων και εκλεκτών. Το ανώτατο συλλογικό όργανο έχει την ευθύνη. Γιατί οι ερωτήσεις και μόνο, δεν κατοχυρώνουν τεκμήριο αθωότητας. Ίσα-ίσα επιβεβαιώνουν την ένοχη συμμετοχή δια της αποσιώπησης. Το Δημόσιο Συμφέρον έχει παραπεμφθεί στις καλένδες. Γιατί οι επικεφαλής των συνδυασμών εξυπηρετούν συμφέροντα των ίδιων συντεχνιών; Αν δεν αλλάξουν τα πρόσωπα της παλιάς και νεότερης αριστερής νομενκλατούρας και οικογενειοκρατίας, “θεού πρόσωπο δεν θα δούμε”.

ΦΕΚ 102/Α/19-6-2021 Το λέει ο Νόμος, Δήμε Χαϊδαρίου

Άρθρο 47 Υποχρεωτική καταχώριση των Ο.Τ.Α. στην ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής αθλητικών εγκαταστάσεων «ΠΕΛΟΠΑΣ»

Με το άρθρο 47 του νόμου 4809/2021 που ψηφίστηκε στην Βουλή και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ 102 Τεύχος ‘Α 19/6/21 από την Κ.Ε.Δ.Ε. τηρείται η ψηφιακή πλατφόρμα «ΠΕΛΟΠΑΣ», στην οποία καταγράφονται όλες οι δημόσιες, δημοτικές και ιδιωτικές αθλητικές εγκαταστάσεις.
Οφείλουν να εγγράφονται στην ψηφιακή πλατφόρμα και να καταχωρούν σε αυτήν τις αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε αυτούς κατά κυριότητα ή κατά παραχώρηση χρήσης.

Η εγγραφή των αθλητικών τους εγκαταστάσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των Ο.Τ.Α. στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους, στα αθλητικά, αναπτυξιακά και ευρωπαϊκά προγράμματα της Γενικής Γραμματεία Αθλητισμού, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στα συναφή χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ προκειμένου η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία της Γ.Γ.Α. να δώσει άδεια ένταξης και παροχή αιγίδας από τη Γ.Γ.Α. για την διοργάνωση εκδηλώσεων.

* https://gga.gov.gr/grafeio-tupou/deltia-tupou/3469-epikairi

**https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%94%CE%926%CE%A9%CE%973-50%CE%95?inline=true

***https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%93%CE%93%CE%9346%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%99%CE%97%CE%9A?inline=true

****https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A86%CE%A3%CE%A9%CE%973-%CE%A1%CE%9F4?inline=true

Φωτο από την συνάντηση στο γραφείο του Υφυπουργού κ Αυγενάκη, μετά από πρόσκληση του προς συλλόγους “Τροχαία Εγκλήματα”, “Ποδηλάτισσες” , “Μαμάδες στο δρόμο+” και “Φίλοι της Φύσης” . Με θέμα την Οδική Ασφάλεια στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Στο άκρο αριστερά ο δημοσιογράφος κ. Πουρναράκης.