Τι του λείπει του ψωριάρη, o DJ και η σκούφια με μαργαριτάρι

Μα πως να περισσέψουν χρήματα για να τα σχολεία, για την οδική ασφάλεια, για βοήθημα σε έναν άπορο δημότη;

όταν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σπαταλώνται για dj Ιδιώτη, από το 2012 και ίσως και πιο παλιά

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

Νομικό ΠρόσωποΔιαθέσιμαΑπλήρωτες
Υποχρεώσεις σε
Τρίτους (ΜΔ
Εκκρεμείς
υποχρεώσεις σε
Τρίτους (ΜΔ)
Ληξιπρόθεσμες
υποχρεώσεις σε
Τρίτους (ΜΔ)
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ (Κ.Ε.Δ.Χ.)77.03992.56230.09628.605

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών δημοσιεύει σε τριμηνιαία βάση στην ιστοσελίδα του, σύνοψη των στοιχείων διαθεσίμων, απλήρωτων, εκκρεμών
και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους ανά ΟΤΑ και ανά νομικό πρόσωπο, καθώς και των παρακρατηθέντων ποσών για την εξασφάλιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους.

Τα αποτελέσματα για το Δήμο μας είναι τα χειρότερα. Και ακόμη χειρότερα για την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Χαϊδαρίου. Γιατί η ΚΕΔΧ επιχορηγείται από το Δήμο Χαίδαρίου(σελ 32 στο επισυναπτόμενο αρχείο στο τέλος του άρθρου )* . Και ήδη στην πρόσφατη απόφαση, αιτείται επιπλέον
χρηµατοδότηση ύψους 55.000,00 ευρώ για την κάλυψη των δαπανών του προϋπολογισµού 2022.** Ενώ χρωστά 150.000 ευρώ περίπου . Και μόλις στις 19/8/2022, συνάπτει σύμβαση αντί 12.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ (14.400 με ΦΠΑ)) για “Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επιδιόρθωσης στα χριστουγεννιάτικα είδη της επιχείρησης” .

οι παρακάτω αναθέσεις είναι όλες σε έναν Ανάδοχο(ίδιο ΑΦΜ), κατά παράβαση του άρθρου 118 του 4412/2016 (δημόσιες συμβάσεις) με κατάτμηση υπηρεσιών εντός του έτους, άνω των 30.000 ευρώ.

Χάθηκε ένας ηλεκτρολόγος εκεί στο δήμο, ένας υπάλληλος να συγκεντρώσει τα στολίδια τα χριστουγεννιάτικα και να τα αποθηκεύσει μετά από έλεγχο και επιδιόρθωση; Μια δουλειά ρουτίνας για κάθε δήμο;

Χάθηκε να προσλαμβάνεται ένας-μία ηχολήπτης από το ΙΕΚ κάθε εξάμηνο (πρακτική άσκηση ), εκεί στο δήμο; Να χειρίζεται την μικροφωνική εγκατάσταση; Πόσα χρήματα θα είχε εξοικονομήσει ο δήμος; Γιατί υπάρχει μικροφωνική εγκατάσταση στο δήμο!!

Χάθηκε να γίνει ένας διαγωνισμός; Με πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή προσφορών και ο μειοδότης να αναλαμβάνει ετήσια υποχρέωση με δυνατότητα ανανέωσης σύμβασης;

ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

Συγκεκριμένα ο Δήμας μας χρωστά σε τρίτους (όχι σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης), συνολικά 1. 674,842 ευρώ. Και έχει συνολικά σε ταμείο και των καταθέσεων σε Τράπεζες το ποσόν των 1.985.897 ευρώ . Με 310.000 ευρώ στο λογαριασμό για να πληρώσει μισθούς, προμήθειες υλικών για συντηρήσεις κτιρίων, επιδιορθώσεις οχημάτων κλπ. Και για να επιχορηγεί την ΚΕΔΧ.

Σας παραθέτω συγκρισιμα στοιχεία με άλλους δύο δήμους,.. Μπορεί να μην είναι πρωταθλητές στην εξοικονόμηση χρημάτων και τα ταμεία τους να μην είναι γεμάτα, όπως ο ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ με ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 11.916.663 και συνολικά Υποχρεώσεις σε Τρίτους 3.700,00 ευρώ περίπου.

Αλλά 1.000.000 ΕΥΡΏ περίπου έχουν, για τα βασικά έξοδα του μήνα.

ΔΗΜΟΙΔιαθέσιμα
 • Εκκρεμείς
  υποχρεώσεις σε Τρίτους
  (ΜΔ)
 • Εκκρεμείς
  υποχρεώσεις σε Τρίτους
  (ΜΔ)
 • Ληξιπρόθεσμες
  υποχρεώσεις σε Τρίτους
  (ΜΔ)
ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ1.985.8971.004.560459.955210.327
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ5.164.2651.471.3421.382.18193.594
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ4.020.7691.336.7111.320.351565.643

Σύμφωνα με το άρθρο 107 του ν. 4714/2020, με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, δημοσιεύεται σε τριμηνιαία βάση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών σύνοψη των στοιχείων διαθεσίμων, απλήρωτων, εκκρεμών και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους ανά ΟΤΑ και ανά νομικό πρόσωπο, καθώς και των παρακρατηθέντων ποσών για την εξασφάλιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους.

ΠΗΓΗ

**https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9C%CE%A03%CE%9F%CE%A1%CE%A6%CE%9F-92%CE%A4?inline=true