το express του αντιπαγετικού αλατιού μέσα στο Δεκαπενταύγουστο

Ο Διαγωνισμός του καλοκαιριού για τον χειμώνα του παγετού

Γιατί η Περιφέρεια Αττικής, από τον Ιούνιο, είχε προνοήσει για την προμήθεια αντιπαγετικού αλατιού. Έλα όμως που δεν εκτιμήθηκε η προνοητικότητα της. Και η βιασύνη της (αφού καθυστέρησε πρώτα τον διαγωνισμό), μέσω επισπευσμένης διαδικασίας στις 10/8/2021 (Απόφαση 1777/10.08.2021) για να γίνει η δημοπράτηση ηλεκτρονικά. Για την

«Προμήθεια και μεταφορά 6.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για
τις ανάγκες αποχιονισμού δρόμων σε τμήματα του δικτύου της Περιφέρειας Αττικής, στις
παράπλευρες οδούς του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (S.R.) εντός των διοικητικών ορίων της
Περιφέρειας Αττικής και σε συμβάλλουσες οδούς αυτών για τη έτη 2021-2023»,
προϋπολογισμού 422.500 € πλέον ΦΠΑ

Αλλά δυστυχώς η διαδικασία τελικά ήταν άγονη. Καμία εταιρεία δεν δήλωσε ενδιαφέρον.

Mε αγωνία η Περιφέρεια Αττικής, ψάχνει να βρει πως θα βρει αλάτι για το χειμώνα. Είχε παει Σεπτέμβρης πια. Και καταφεύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την «Προμήθεια και μεταφορά 6.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού δρόμων σε τμήματα του δικτύου της Περιφέρειας Αττικής, στις παράπλευρες οδούς του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (S.R.) εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και σε συμβάλλουσες οδούς αυτών για τη έτη 2021-2023», προϋπολογισμού 422.500,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Και στις 17/9/2021 , οι τρεις εταιρείες που δεν είχαν καταδεχθεί να δώσουν προσφορές αρχικά, τώρα τρέχουν από τις 11 .17Ω έως τη 13.51Ω, να υποβάλουν προσφορές .

Και ιδού έχουμε νικητή, η εταιρεία με χαμηλότερη τιμή προσφοράς 415.350,00€ πλέον ΦΠΑ (αναλογεί σε ποσοστό έκπτωσης 1,69%).*

Η Διαδικασία express, “έφαγε άκυρο” από την Επίτροπο

Η διαδικασία expres όμως , ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ από την Υπηρεσία Επιτρόπου ΟΤΑ Ι Περιφέρειας Αττικής του Ελεγκτικού Συνεδρίου, λόγω πλημμελούς αιτιολόγησης και άλλα, όπως αναφέρει :

Πιο συγκεκριμένα, η εμφάνιση έντονων χιονοπτώσεων κατά τους χειμερινούς
μήνες, ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, δεν μπορεί να θεωρηθεί κατάσταση άγνωστη προς
την αναθέτουσα Αρχή που αιτιολογεί τον χαρακτηρισμό της διαδικασίας ανάθεσης ως
επείγουσας. Αντιθέτως το περιορισμένο χρονικό περιθώριο για την έγκαιρη προμήθεια το άλατος
μέχρι την έλευση του χειμώνα οφείλεται σε μη επίδειξη από πλευράς της αναθέτουσας Αρχής
της δέουσας επιμέλειας στον προγραμματισμό αυτής

Και με τη παρακάτω δικαιολογία η Περιφέρεια Αττικής λέει το παράπονο της και σκύβει το κεφάλι:

“Με δεδομένο ότι δεν υπήρχε ενεργή σύμβαση για την κάλυψη των αναγκών προμήθειας αντιπαγετικού άλατος, ενόψει της επόμενης αποχιονιστικής περιόδου, υπήρχε επείγουσα κατάσταση «δεόντως τεκμηριωμένη», λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη χρόνου μέχρι την έλευση του χειμώνα και τις δυσοίωνες προβλέψεις για τις καιρικές συνθήκες “

Ωιμέ!! που θα βρει αλάτι η καψερή!

Απελπισμένη πια η Περιφέρεια Αττικής προσφεύγει στη διαδικασία με απευθείας ανάθεση . Έστω 545 τόνοι, για να έχει λίγο αλάτι, για μια ώρα ανάγκης. Γιατί ο χειμώνας έφτασε πια. Είναι πια Νοέμβρης . Αρ. Πρ. 966545/15/11/2021 Απόφαση απ’ ευθείας ανάθεσης προμήθειας αντιπαγετικού άλατος.

“Προμήθεια αντιπαγετικού άλατος 545 τόνων προκειμένου η Περιφέρεια Αττικής να καλύψει στοιχειωδώς τις πρωταρχικές ανάγκες για τους οδικούς άξονες αρμοδιότητάς της, μέσω απ’ ευθείας ανάθεσης αντιπαγετικού άλατος.«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΛΑΤΟΣ» προϋπολογισμού 33.900,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).” Για την ακρίβεια 33.871,75 με ΦΠΑ

Ξεχάστηκε η Δυστυχής, με τόσα στο κεφάλι της

Και μετά θυμήθηκε (η ξεχασιάρα η Περιφέρεια ). Οτι στις 8/12/2020 είχε εγκριθεί με τη 2597/2020 απόφαση ΟΕ, η κατακύρωση για τον συνοπτικό διαγωνισμό για προμήθεια αντιπαγετικού άλατος σε σάκους για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στην Περιφέρεια Αττικής λόγω παγετού -χιονοπτώσεων συνολικού προϋπολογισμού : 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»

μια σύμβαση από τα παλιά, με την εταιρεία και στις 31/12/2021 τροποποιεί την σύμβαση 176/2020 ως προς την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσής της για τρεις (3) μήνες και συγκεκριμένα μέχρι 31-03-2022, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, ήτοι «Η σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της έως και την παράδοση των προς προμήθεια αντιπαγετικού άλατος σε σάκους για τις ανάγκες της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας λόγω παγετού και χιονοπτώσεων, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31/03/2022»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ ΣΕ ΣΑΚΚΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΤΩΝ 15 ΚΙΛΩΝ
600 ΤΟΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».

Πόσο πάει το αλάτι;

545 +600 = 1145 τόνοι ΔΗΛΑΔΗ 33.900 + 74.400= 108.300 με ΦΠΑ . Τελικά στοίχισε 94,5 ευρώ ο τόνος, από τα 65 ευρώ αρχικά

Διαπραγμάτευση ή Απευθείας Ανάθεση παλικάρια και παλικάρισσες στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, δείτε στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Για 2.500 τόνους αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού δρόμων της Π.Ε. Φλώρινας για το 2021-2022 και 44,90 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική τιμή 112.250,00 € πλέον Φ.Π.Α. 13%. Συνολικά 126.842 ευρώ με ΦΠΑ για υπερδιπλάσια ποσότητα αλατιού απότην Αττική. Απόφαση 36/25/7/2021.***

Και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με 46 ευρώ ο τόνος, για 4.040 τόνους, Συνολική δαπάνη 209.999,20€(με ΦΠΑ)***

ΠΗΓΗ

Διαβάστε τι είπαν Οι κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη Άννα, οι οποίοι καταψήφισαν την απόφαση 2542/2021 της ΟΕ της Περιφέρειας Αττικής **

” H Περιφέρεια έκανε μια express διαδικασία για την προμήθεια αλατιού μέσα στον Αύγουστο. Προκήρυξε, δηλαδή, την προμήθεια άλατος
παραμονές Δεκαπενταύγουστου (!!!) θέτοντας συντετμημένη προθεσμία υποβολής προσφορών 15 μέρες. Δεν ήλθε κανείς, όπως ήταν αναμενόμενο. Και μετά τι έγινε; Κλήθηκαν τρείς εργολάβοι της επιλογής της Διοίκησης για «διαπραγμάτευση», οι οποίοι έδωσαν μηδενικές σχεδόν εκπτώσεις και η
Περιφέρεια κατακύρωσε τελικώς σε αυτόν που έδωσε την απαράδεκτη έκπτωση του 1,69%, χωρίς μάλιστα ο μειοδότης να πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την ανάθεση, χωρίς, δηλαδή, να έχει άδεια αποθήκευσης του αλατιού εντός της Περιφέρειας Αττικής, όπως απαιτούσε η προκήρυξη! Τα όσα
αναφέρονται στην εισήγηση ότι εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου μόλις στις 9/6/2021 και ότι θα έπρεπε να «τρέξει» η διαδικασία, προβάλλονται προσχηματικά. Πιο συγκεκριμένα: Υπήρξε πράγματι έγκριση της χρηματοδότησης στις 9/6/2021. Γιατί δεν βγήκε αμέσως προκήρυξη με ανοιχτό δημόσιο
διαγωνισμό εντός του Ιουνίου; Σε αυτήν την περίπτωση θα είχαμε προσφορές τέλος Ιουλίου, το πολύ αρχές Αυγούστου, ώστε να υπάρχει δυνατότητα αξιολόγησης και κατακύρωση το αργότερο εντός του Σεπτεμβρίου. Με τον τρόπο αυτό εντός του Οκτωβρίου (το πολύ εντός των αρχών Νοεμβρίου) θα
είχαμε και υπογραφή της σύμβασης. Συνεπώς ο χρόνος ήταν επαρκής ώστε να μην χρειαστεί η πλημμελής και προβληματική διαδικασία που ακολουθήθηκε. Έκπληξη προκαλεί ότι η Νομική Υπηρεσία αναφέρεται σε «αντικειμενικά στενό χρονικό διάστημα» που τάχα δικαιολογεί την σύντμηση
των χρόνων που απαιτούνται για την προκήρυξη. Αν ήταν αντικειμενικά στενό το χρονικό διάστημα, τότε γιατί υπήρξε η καθυστέρηση του κ. Πατούλη να προβεί στη διάθεση της πίστωσης; Ειδικότερα ο Περιφερειάρχης καθυστέρησε -χωρίς νόμιμο λόγο για δύο μήνες από την έγκριση της πίστωσης- να
προβεί στην έκδοση απόφασης διάθεσής της. Ενώ λοιπόν υποστηρίζεται ότι υπήρχε άμεση ανάγκη για την προμήθεια άλατος ενόψει του χειμώνα και μη ενεργή εργολαβία, θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις και να ζητηθούν ευθύνες γιατί η πράξη διάθεσης πίστωσης καθυστέρησε να εκδοθεί. Πρόκειται για
μεθόδευση: η πράξη διάθεσης πίστωσης εκδίδεται με καθυστέρηση λίγο πριν από το Δεκαπενταύγουστο (9/8/2021) για να ακολουθήσει την επομένη (10/8/2021) η προκήρυξη με ελάχιστη προθεσμία μέχρι τις 25/8/2021, εντός των θερινών διακοπών. Η μεθόδευση αυτή νόθευσε τον
ανταγωνισμό και οδήγησε στην επιλογή εργολάβου με ουσιαστικά μηδενική έκπτωση. Συνεπώς πολύ σωστά η Επίτροπος έκρινε ότι κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης καθώς δεν τηρήθηκε με ευθύνη της Διοίκησης η ορθή διαδικασία για την ανάθεση. Ψηφίζουμε ΚΑΤΑ» Απόφαση υπ’ αριθμ. 2542/2021 ΟΕ περιφερεια Αττικής.**

*https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%A7%CE%917%CE%9B7-8%CE%95%CE%A1?inline=true

**https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%952%CE%9857%CE%9B7-%CE%99%CE%A8%CE%9E?inline=true

***https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%93%CE%93%CE%9D7%CE%9B%CE%A8-31%CE%9E?inline=true

****https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9B%CE%9E%CE%A57%CE%9B%CE%97-%CE%98%CE%A5%CE%A0?inline=true