ψάχνοντας τον ..πεζόδρομο Καραϊσκάκη

Εδώ πεζόδρομος, εκεί πεζόδρομος, που είναι ο πεζόδρομος;

εδώ παπάς, εκεί ο παπάς, που είναι ο παπάς; Οι παλαιότεροι έχουμε δει το γνωστό κόλπο των παπατζήδων.Στις ταινίες. Και των βοηθών τους, τσιλιαδόροι και κράχτες.

Αυτό σκέφτηκα όταν συνάντησα την στερεωμένη μεταλλική επιγραφή του δήμου μας. Εκεί στη Κερασούντος, στο σημείο που έχει χωροθετηθεί για τα αυτοκίνητα η στάθμευση. Αριστερά κοιτάς, διαβάζεις ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ. Αλλά πεζόδρομος πουθενά.

Για την ακρίβεια, υπάρχει πεζόδρομος για μερικά μόνο μέτρα. Και μετά αρχίζουν οι κατασκευές των καταστημάτων. Τραπεζάκια, ζαρντινιέρες, πακτωμένα διαχωριστικά. Τα οποία δημιουργούν τοίχους, ξεχωρίζοντας μεταξύ τους τα καταστήματα.

Αναζητώντας στη σχετική νομοθεσία :

Το Σχεδιάζοντας για όλους του ΥΠ.ΕΝ.

ορίζει “2.1.1 Ως πεζόδροµος ορίζεται ο διαµορφωµένος υπαίθριος κοινόχρηστος ελεύθερος χώρος, που εξυπηρετεί αποκλειστικά την συνεχή, ασφαλή και χωρίς εµπόδιο κυκλοφορία των πεζών και εµποδιζόµενων ατόµων και επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί µόνο από τα οχήµατα τροφοδοσίας και τα ειδικά οχήµατα (πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, οχήµατα καθαριότητος του ∆ήµου, αστυνοµικά, οχήµατα Οργανισµών κοινής ωφέλειας για την αντιµετώπιση επειγουσών αναγκών, οχηµάτων που εκτελούν µετακοµίσεις οικοσκευών, οχηµάτων ατόµων µε αναπηρίες κλπ) σύµφωνα πάντα µε τις καθορισµένες προϋποθέσεις (ορισµένες ώρες, καθορισµένο ανώτατο όριο ταχύτητας, ορισµένο µικτό βάρος οχήµατος κλπ).”

Μόνο πεζός δεν χωράει, όλα τα άλλα χωρούν στον ΠΕΖΟ-δρομο, μηχανάκια, κάγκελα, κάδοι…

Ο Κανονισμός Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Χαϊδαρίου απ. 218/2016

ΟΡΙΖΕΙ : Άρθρο 9ο – Είδος χρήσης
Οι κοινόχρηστοι χώροι παραχωρούνται για:
1. την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών κ.λ.π. στοιχείων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ή παροχής υπηρεσιών.
2. την τοποθέτηση ψυγείων αναψυκτικών – παγωτών, αυτόματων πωλητών κ.λ.π.)

περιμένετε να τραυματισθεί κάποιος;

Άρθρο 10

Σε κάθε κατάστημα που χρησιμοποιείται ως καφενείο, ζαχαροπλαστείο ή παρεμφερείς επιχειρήσεις παραχωρείται χώρος που αντιστοιχεί στο 70% της προσόψεως ή της προβολής του. Το υπόλοιπο 30% διατίθεται στα ίδια καταστήματα εάν δεν παρεμποδίζεται με τον τρόπο αυτό ουσιωδώς, η ελεύθερη χρήση του κοινόχρηστου χώρου

γ. Πεζόδρομοι 3. Στα καταστήματα, που ήδη υπάρχουν στους πεζόδρομους, η άδεια θα δίδεται αφού ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου σημείου του πεζόδρομου, δηλαδή η εύρυθμη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, η ομαλή διέλευση των πεζών, η κίνηση των επιτρεπομένων οχημάτων, ο δημοτικός εξοπλισμός, η γενική αισθητική του χώρου. —Η χορήγηση άδειας θα εξετάζεται χωριστά για κάθε κατάστημα από τις υπηρεσίες του Δήμου.

που είναι το 1,5 μέτρο ελεύθερη όδευση πεζών;

Αρμοδιότητες Άρθρο 6, Τεχνική Υπηρεσία και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών γνωμοδοτεί για κάθε ζήτημα που αφορά στην εφαρμογή του παρόντα κανονισμού και χορηγεί κάθε είδους εγκρίσεις ή «σύμφωνη γνώμη» για την άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου ή διακοπής και παρεμπόδισης κυκλοφορίας. Αν υφίστανται δηλαδή λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων, που επιβάλλουν τη μη χορήγηση της άδειας. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών χορηγεί κάθε είδους εγκρίσεις ή «σύμφωνη γνώμη» για τα λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία, που τοποθετούνται στο κοινόχρηστο χώρο.
4. Οι υπηρεσίες του Δήμου και οι αρμόδιες Αστυνομικές αρχές ελέγχουν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και ζητούν την συνδρομή κάθε άλλης Δημόσιας Αρχής που έχει σχετική αρμοδιότητα ή συναρμοδιότητα.

5. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής επιλύει κάθε διαφορά που ανακύπτει από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού και παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που έχουν σχέση με την αναδιατύπωση και συμπλήρωση του παρόντα κανονισμού, έκτος των θεμάτων που έχουν οικονομικό αντικείμενο (π.χ. επιβολή τελών προστίμων), για τα οποία την ειδική αρμοδιότητα έχει η Οικονομική Επιτροπή.

καλώδια φωτισμού και λάμπα -τα δένδρα που πληγώνουν ..

Για γέλια και για κλάματα

Ναι για γέλια γιατί μας κοροϊδεύουν στα μούτρα μας, μας θεωρούν όλους και όλες ηλιθίους; ανόητους; Αλλά και για κλάματα γιατί εμείς οι πολλοί είμαστε οι χαμένοι, αλλά δεν μιλάμε. Από τα δένδρα μας, που τα αρρώστησαν οι υλικές ενέργειες των παροδίων παλαιότερα. Αλλά και ο εγκιβωτισμός τους στο τσιμέντο. Πλακοστρώσεις, λέει το wikipedia. Ναι πληρώσαμε όλοι και όλες, για να δημιουργηθεί ο πεζόδρομος με τη σημερινή του μορφή στα τέλη του ’90. Να προσελκύει πελάτες στα παρόδια καταστήματα. Αλλά και αποκλεισμό όλων για έναν περίπατο.

Οι παρόδιοι, πως εξυπηρετούνται; ένα πυροσβεστικό όχημα, ένα ασθενοφόρο; Πως θα προσεγγίσει τις οικίες; Στο σημείο ειδικά απο Κερασούντος μέχρι Πλαστήρα. Ναι είναι και εκεί πεζόδρομος, υπάρχει υποβαθμισμένο πεζοδρόμιο που υποδεικνύει ότι είναι σημείο- διάβαση πεζών. Στο street view TOY 2014 δεν υπάρχουν κατασκευές ούτε εκεί αλλά ούτε και στη συνέχεια. Μετά, επί Σελέκου τοποθετήθηκαν τα περισσότερα εμπόδια.Παλαιότερα βέβαια, πλακοστρώθηκε το σημείο, αλλά γιατί δεν έμεινε ελεύθερο είτε ως πεζόδρομος είτε ως πεζοδρόμιο;

Το 2011 πάλι υπήρχαν εκεί εμπόδια, αλλά η οικοδομική γραμμή όπως και η φύτευση των πεύκων, αποδεικνύει ότι είναι κοινόχρηστος χώρος, όχι πρασιά ιδιωτική.

Από το πεζοδρόμιο, στη διασταύρωση Τ και στροφή λεωφορείου, στην γωνία την οποία ο δήμος έχει χωροθετήσει δύο κάδους. Αποκλείει με τις υλικές ενέργειες, την πρόσβαση σε όλους ο καλός μας δήμος.Στροφή λεωφορείου,πινακίδες άθλιες.Αποτυχία πλήρης των Προϊσταμένων να ανταποκριθούν στο υπαλληλικό τους καθήκον. Όχι δεν είναι δουλειά του δημάρχου ή αντιδημάρχου. Που ειναι οι κηποτεχνικές εφαρμογές, οι καλαίσθητες επεμβάσεις;Η αισθητική υποβάθμιση, η επικινδυνότητα, η απόλυτη εγκατάλειψη από ανεπαρκείς και αμελείς, προσβάλλει όλους και όλες. Είναι δουλειά σου υπάλληλε με μισθό και με επιπλέον επίδομα ευθύνης κε προϊστάμενε. Εξασφαλισμένη μονιμότητα υπαλλήλων και επικινδυνότητα για όλους τους υπολοίπους. Ιδιαίτερα για ευάλωτες ομάδες, παιδιά, γονείς με καροτσάκια, ηλικιωμένοι, ΑμεΑ. cui bono;

Σύμφωνα με τον ΟΕΥ ο Προϊστάμενος καθαριότητας, επόπτες κλπ ορίζουν τους χώρους για τους κάδους. Με τι κριτήρια;Γνώσεις; Επιμόρφωση στα νέα δεδομένα; Τι ξέρουν άραγε από προσβασιμότητα, από σειρά νομοθετημάτων και διατάξεων και εγκυκλίων. Συγκεκριμένες οδηγίες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν για τον αστικό εξοπλισμό. Επιτροπές Προσβασιμότητας και Γραφεία Σχεδιασμού Κινητικότητας κλπ σε άλλους δήμους, με συγκεκριμένες μελέτες και τοπογραφικά, χωροθετούν. Αλλά στη πόλη μας μόνο η ευνοιοκρατία και η αδιαφορία. Προς όφελος άραγε ποιών; cui bono;

Γιατί κινδυνεύει η μαμά με το μωρό; αλλά το όχημα ασφαλές στο πεζοδρόμιο…Χωρίς ορατότητα ο οδηγός που έρχεται από αριστερά, το μωρό στο καρότσι σε άμεσο κίδυνο, ποιός νοιάζεται;

Δεν ξέρει άραγε η Κοινωνική Υπηρεσία ότι έχει ορισθεί “Επιμέρους Σημείο Αναφοράς για την παρακολούθηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες, στην περιοχή του Δήμου Χαϊδαρίου”.Τι σημαίνει αυτό; ο Ν. 4488/2017 (άρθρα 60–77)( είναι η επικαιροποιημένη νομοθεσία, βάσει της Σύμβασης που έχει μεταφερθεί στο ελληνικό δίκαιο) αφορά και την πρόσβαση στο δομημένο περιβάλλον, με υπεύθυνη αρχή τήρησης, πλαίσιο αναφοράς,τον Συνήγορο του Πολίτη. Τι λέει; ό,τι και ο κανονισμός κοινοχρήστων. Προτεραιότητα έχουν οι άνθρωποι, οι πεζόδρομοι πρέπει να είναι ελεύθεροι για πεζούς και οι αποτμήσεις πεζοδρομίων στις γωνίες υποβαθμισμένες για τα καροτσάκια και αναπηρικά αμαξίδια. Προσβάσιμη αλυσίδα λέγεται και δεν υπάρχει πουθενά στο δήμο μας. Ούτε καν στο κεντρικότερο σημείο που είναι μόνο στο όνομα, πεζόδρομος. Τόσο δύσκολο είναι να ορισθούν θέσεις στάθμευσης παροδίων. Να πάρουμε δυο -τρια λεωφορεία έστω με δανεισμό ή συμφωνία με άλλους δήμους-παραχώρηση και να δρομολογηθούν στα κεντρικά σημεία της πόλης. Ούτως ώστε να μην επιβαρυνόμεθα με άσκοπες μετακινήσεις ιδιωτικών οχημάτων αλλά και παράνομη στάθμευση. Οι ίδιοι οι καταστηματάρχες θα είχαν όφελος από την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων, την πεζή κυκλοφορία.

Γενικέ Γραμματέα τι λέτε; περπατάμε στον πεζoεμποδιό-δρομο;

‘Αραγε τι γνώμη έχει ο Γενικός μας Γραμματέας. Ο κος Καστανάκης ήταν και στο Δήμο Αθηναίων στην ίδια θέση, επί δημαρχείας Καμίνη. Ο κος Καμίνης υπήρξε Συνήγορος του Πολίτη. Άρα γνωρίζει ότι αυτά που γράφω ισχύουν. Ελάτε κε Καστανάκη, τολμήστε να κάνετε μια βόλτα με μια μαμά με καρότσι. Πότε θέλετε; Με ένα ΑμεΑ; ελάτε να διασχίσουμε σε ένα πεζοφάναρο στη ΚαραΙσκάκη και να ανεβάσουμε ένα καροτσάκι στον πεζόδρομο. Ελάτε να δείτε πως κινδυνεύουμε όλοι και όλες. Από το δημαρχείο, εκεί ψηλά όλα είναι εύκολα και ακίνδυνα.Ξέρετε ότι με Προεδρικό Διάταγμα,μόνο η περιοχή του Ψυρρή εξαιρείται από την υποχρέωση εφαρμογής όσων ορίζει η ΚΥΑ 52907/2009. Αυτό σημαίνει ότι σε όλες τις άλλες περιπτώσεις στην Ελληνική Επικρατεία, επιβάλλεται ρητώς.

Δύσκολο να βρεθούν οι ρυπαντές ε; Δενείναι εμφανές από τις συσκευασίες; Στην Αθήνα, σε συγκεκριμένες περιοχές με καταστήματα, αποσύρθηκαν οι κάδοι και η αποκομιδή γίνεται συγκεκριμένες ημέρες και ώρες και με SMS , έξυπνα συστήματα για ξύπνιους. Κε Καστανάκη τι λέτε και για το Χαϊδάρι; για τον πεζόδρομο για αρχή.Ή μήπως δεν είμαστε εμείς αρκετά ξύπνιοι; δεν αξίζουμε ασφάλεια και καθαριότητα;

ο πεζόδρομος Καραϊσκάκη είναι Τοπόσημο, είναι brand-name, είναι διατηρητέο μνημείο, είναι ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

Ο ιστορικός δρόμος της οδού Καραϊσκάκη ομόφωνα, με τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου 309/75 και 656/99, έχει χαρακτηριστεί πεζόδρομος και έχει κηρυχθεί διατηρητέο μνημείο της πόλης. Η αρχιτεκτονική διαμόρφωση του πεζόδρομου ξεκίνησε το 1977 επί δημάρχου Δημήτρη Γιαχνή, συνεχίστηκε επί δημάρχου Δημήτρη Σκαμπά και ολοκληρώθηκε επί δημάρχου Κυριάκου Ντηνιακού. To 1997-98, επί δημάρχου Κώστα Σπηλιόπουλου, προχώρησε η συνολική αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του δρόμου. Οι πλακοστρώσεις, η ανακατασκευή των περιπτέρων, η βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού της οδού και στα δύο επίπεδα, αλλά και ο συνολικός καλλωπισμός του πευκόφυτου τμήματος και των γωνιών πρασίνου συνέβαλαν στην εμπορική ανάπτυξη του δρόμου, ο οποίος σήμερα είναι ο εμπορικότερος δρόμος του Χαϊδαρίου.

Κατά μήκος του πεζοδρομημένου τμήματος βρίσκονται σε περίοπτη θέση προτομές και αγάλματα, όπως η προτομή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη αλλά και αυτή του Ελευθέριου Βενιζέλου. Στη συμβολή της οδού Στρατάρχου Καραϊσκάκη με την οδό Σάμου βρίσκεται επίσης η μικρή έπαυλη του αρχιτέκτονα Ευάγγελου Καλούμενου, ένα ιδιαίτερα αξιόλογο αρχιτεκτόνημα που με απόφαση του δημοτικού συμβούλιου και του Υπουργείου Πολιτισμού έχει κηρυχθεί διατηρητέο.

πακτωμένα μεταλλικά για χωροθέτηση απαγορεύονται-η διοίκηση Σελέκου τα τοποθέτησε κατά παράβαση νόμων και κοινής λογικής.Θα μπορούσαν απλά να βάψουν γραμμές ορίων. Αλλά εδώ δεν έβαφαν διαβάσεις, δεν το είχαν με τις βαφές οι άνθρωποι, μόνο με τις ζωγραφικές.Η παράνομη στάθμευση δεν είναι θέμα παιδείας, είναι θέμα αστυνόμευσης αλλά και χωροθετησης δημόσιων θέσεων στάθμευσης. Αν θέλει ο δήμος μπορεί να βρει χώρους.

Οι παπατζήδες , οι κράχτες και οι τσιλιαδόροι του πεζόδρομου

Ο Κανονισμός Kοινοχρήστων, ελλιπής σε πάμπολλα, αλλά και στον σχετικό πίνακα προστίμων. Γιατί οι κανονισμοί πρέπει να προβλέπουν όσο γίνεται περισσότερες περιπτώσεις αλλά και τα αναλογούντα πρόστιμα. Είπαμε δεν ήθελε η προηγούμενη δημοτική αρχή να ενοχλεί κανέναν. Όλοι οι κακοί χωρούν. Ναι είναι κακός όποιος κλείνει δρόμο στον πεζό,όποιος εγκληματικά αδιαφορεί για τα παιδιά, για τους αδύναμους, τους γονιούς με καροτσάκι, τα ΑμεΑ. Δημοτικές αρχές που παλαιότερα, χρησιμοποίησαν το φυσικό τοπίο,άλση, περιβάλλων χώρος στο Παλατάκι, για να προσελκύσουν και εξυπηρετήσουν την εγκατάσταση και επέκταση των καταστημάτων εστίασης. Που αδιαφόρησαν για τα δένδρα μας. Και ο πεζόδρομος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 24. Για το περιβαλλοντικό κεκτημένο. Το περιβάλλον -και η προστασία του- είναι απόλυτο αγαθό, ισάξιο μόνο με την προστασία της ζωής. Και έτσι προστατεύεται από το άρθρο 24 του Συντάγματος μας αλλά και από σειρά νομοθετημάτων από τον 1650/1986 νόμος πλαίσιο για τοπεριβάλλον έως τον Ν.4042/2012 ποινική προστασία του περιβάλλοντος).Και εδώ έχουν ευθύνη όσοι διοίκησαν-οι αιρετοί.Αλλά και όλοι εμείς που δεν μιλάμε.Ενοχική αποσιώπηση όχι κατά το Δίκαιο,κατά το άδικο μόνο των ανευθυνουπεύθυνων.

ΥΓ1. Άργησε η Κοινωνική Υπηρεσία να φροντίσει για τον άστεγο Μανώλη. Άραγε αν δεν επισκεύαζε ο παρόδιος το κτίριο, ακριβώς στο ίδιο σημείο. Θα ενδιαφερόταν άραγε κανείς για τον Μανώλη; Για τον άστεγο που κοιμάται στο άλσος μεταξύ Ιεράς οδού και Λεωφόρου Αθηνών; Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν έχει εκεί κατάστημα.

ΥΓ. Το παρόν άρθρο είναι το πρώτο, θα αποσταλεί τεκμηριωμένο έγγραφο και στο δημοτικό συμβούλιο. Με έννομο συμφέρον κατ’αρθρα 57 και 281 ΑΚ (προστασία προσωπικότητας και δικαίωμα χρήσης περιβαλλοντικών αγαθών) και έχουμε συνέχεια.

ΥΓ. Μήνες ολόκληροι να πάρω μιαν έγγραφη απάντηση από το δημο μας. Επί Σελέκου, όποιος σκαλίζει πρέπει να τιμωρηθεί …….

http://listedmonuments.culture.gr/result_declarations.php