12.803.877,98 ευρώ Καμουφλάζ τα Δάνεια

Δεν εμφανίζει τις δανειακές υποχρεώσεις

Έτσι φαίνεται “Yγιής” ο Δήμος με έσοδα και πολύ λιγότερα τα έξοδα για δάνεια, αλλά και να κρύβει τα ανείσπρακτα που έχουν ξεπεράσει τα 12.000.000 ευρώ. Έτσι ώστε να αποθεώνεται στο 10% με την καλύτερη συνολική επίδοση ο Δήμος Χαϊδαρίου. Με δείκτες ανταποδοτικότητας και έργα ύψους 27.505.110,82 ευρώ από την Τεχνική Υπηρεσία. Με απόκρυψη Δανείων 12.803.877,98 για τα οποία θα έχουν υποθηκευθεί τα Έσοδα, οι ΚΑΠ και τα Ανταποδοτικά Τέλη, του Δήμου .

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μας λέει το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας**. Και επισημαίνει ότι στον κωδικό Εσόδων 1315, ειδικά για τα Δάνεια από το “Αντώνης Τρίτσης ” των 12.803.877,98 ευρώ πρέπει να ισχύει ισοδυναμία με το άθροισμα των Κωδικών Εξόδων 6521+6525+6526. Δηλαδή στον υπό ψήφιση προϋπολογισμό τώρα φαίνονται μόνο τα 660.888,43€, οι πιστώσεις που αφορούν τους τόκους και τα χρεολύσια που καταβάλλονται για τα διάφορα δάνεια, έξοδα συμβολαιογραφικά, αμοιβές και προμήθειες τραπεζών που αφορούν τα κάθε είδους δάνεια. Όχι όμως τα συνολικά 12.803.877,98 πλέον των λοιπών υποχρεώσεων από το νέο δάνειο αλλά και τις λοιπές υποχρεώσεις απο τα παλιά 4.615.005,04€ + 1.242.744€ .****

Είναι Επενδυτικά έργα;

Ακόμα και στον Κωδικό 73 Έργα όπου εγγράφονται τα έργα του Δήμου κατά κατηγορία, κατανεμημένα στην κάθε υπηρεσία. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 18.728.151,30€.

Πως δικαιολογούνται τα ποσά ενώ στο Τεχνικό Πρόγραμμα Οικονομικού Έτους 2024 σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο διαμορφώνεται στο ύψος των 27.505.110,82€ ; *****

Το ΚΕΦΙΜ βασίστηκε σε ψευδή στοιχεία

Τόσο απλά όσο τα μαγειρεμένα στοιχεία που δείχνουν ότι ο δήμος Χαϊδαρίου είναι τέταρτος με το Δείκτη Aποτελεσματικότητας Δήμων 2023 του ΚΕΦΙΜ γιατί η οικονομική ανεξαρτησία των δήμων από την κεντρική διοίκηση φαίνεται να συνδέεται με καλύτερη επίδοση στη συνολική βαθμολογία του Δείκτη Αποτελεσματικότητας Δήμων.

Δηλαδή με δυό λόγια αφού δεν εμφανίζονται ως έξοδα του Δήμου οι αποπληρωμές των Εσόδων 12.803.877,98 ευρώ, από το πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Δήμος είναι στο top της Διακυβέρνησης και στην Υπηρεσία των Πολιτών αφού αφορούν:

Ψηφιακές υπηρεσίες Δήμου Χαιδαρίου 2.283.374,00 €(αρχικό ποσό ένταξης)

Βιοκλιματικές παρεμβάσεις αναβάθμισης 8.866.819,31 €(αρχικό ποσό ένταξης)
στο Κεντρικό Χαϊδάρι

Δράσεις ηλεκτροκίνησης στο Δήμο 2.281.553,86 € (συμπ. ΦΠΑ)(αρχικό ποσό ένταξης)
Χαϊδαρίου

cui bono;

Όπως φαίνονται και οι απευθείας αναθέσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ για εξυπηρέτηση των πολιτών ενώ στην πραγματικότητα το έργο ήταν ελάχιστο και μη βιώσιμο σε σχέση με τα τιμολογηθέντα ποσά

ΠΗΓΗ

https://eyde.ypes.gr/tritsis/projects/region/attikis/municipality/xaidariou

*****https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A83%CE%A5%CE%A9%CE%973-%CE%9C%CE%A5%CE%A4?inline=true

*ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

**Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου
προϋπολογισμού έτους 2024 του φορέα με την επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

****