121.000 ευρώ, τα Χριστούγεννα 2023 των πλουσιόπαιδων ξανά

panem et circenses

Κατά τον Γιουβενάλη διάσημο Ρωμαίο σατυρικό ποιητή, ο αυτοκράτορας προσέφερε στο λαό σιτάρι (ψωμί) και θεάματα στο αμφιθέατρο (στην πρώιμη βυζαντινή περίοδο), στον ιππόδρομο με σκοπό να τους αποσπά από τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας

A/A

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ €

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ €

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Μοναδικος  Αριθμός ΚΗΜΔΗΣ

1.

Προµήθεια 55 πακέτα φωτοσωλήνων led 2watt 100 µέτρων έκαστο και φωτάκια 200 πακέτα µε 200 επεκτεινόµενα λαµπάκια led έκαστο µε επέκταση & µετασχηµατιστή IP44 πράσινο καλώδιο / θερµό λαµπάκι 10m

20,00€ ανά πακέτο λαµπάκια 250,00€ ανά πακέτο φωτοσωλήνες

22.010,00

Γιαννόπουλος Κ. Βασίλειος

23AWRD013840622–

Προμήθεια εξοπλισμού για τον Χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης του Δήμου Χαϊδαρίου

 

2

Παροχή υπηρεσίας για την τοποθέτηση – ηλεκτρολογική σύνδεση 1.400 πακέτων με 200 λαμπάκια led, 100 πακέτα φωτοσωλήνων led 2watt 100 μέτρων και 300 φωτιζόμενων φιγούρων

 —

17.980,00

Γιαννόπουλος Κ. Βασίλειος

23AWRD013884405  Παροχή υπηρεσίας τοποθέτησης – ηλεκτρολογικής σύνδεσης για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης

3

Παροχή υπηρεσίας για την μίσθωση, εγκατάσταση, και λειτουργία ενός carousel θεματικού Φριστουγεννιάτικου διακόσμου τουλάχιστον 60 θέσεων, διαμέτρου τουλάχιστον 7 μέτρων

 

39.990,00

«ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ», περιοδεύων Λούνα Παρκ, που εδρεύει στο Χαϊδάρι


23PROC013849084 Παροχή υπηρεσίας για την μίσθωση, εγκατάσταση και λειτουργία ενός carousel

4

Παρουσίαση καλλιτεχνικού προγράµµατος από το συγκρότηµα TONI SFINOS στην εκδήλωση για το άναµµα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, στην πλατεία ∆ηµαρχείου στις 16.12.2022,διάρκειας 90λεπτών

 

8.060,00

«ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΙΟΥΣΗ & ΣΙΑ Ε.Ε»

23AWRD013969870 Παρουσίαση καλλιτεχνικού προγράμματος από τον Τόνι Σφήνο

5

Παροχή υπηρεσίας εγκατάστασης εξοπλισμού ήχου (κόρνες) για τις εορταστικές εκδηλώσεις Χριστουγέννων

Τοποθέτηση κόρνες στην οδό Στρ. Καραϊσκάκη, στην πλατεία του ∆άσους Χαϊδαρίου και στην πλατεία ∆ηµαρχείου Χαϊδαρίου κατά την διάρκεια των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων: 100 Κόρνες · 3 USB για την µουσική επιµέλεια · 3 ενισχυτές 100wolt

3.720,00€

Γιαννόπουλος Κ. Βασίλειος

23PROC013926704 Παροχή υπηρεσίας εγκατάστασης εξοπλισμού ήχου (κόρνες) για τις εορταστικές εκδηλώσεις Χριστουγέννων

***6

Χριστουγεννιάτικες  εκδηλώσεις στις 16.12.2023 για το άναμμα του δέντρου της πόλης

TONI SFINOS TECHNICAL RIDER Παροχή υπηρεσίας για τον σχεδιασμό, την μελέτη και εγκατάσταση κτιριακής φωταγώγησης του Δημαρχείου 1.100,00 264,00 1.364,00 2. Παροχή ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδήλωσης 2.000,00 480,00 2.480,00 3. Σοποθέτηση εξέδρας 12m x 10m ύψους 1,50m

 5.332,0€

Γιαννόπουλος Κ. Βασίλειος

23PROC013927522 Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στις 16.12.2023 για το άναμμα του δέντρου της πόλης

7

Παροχή υπηρεσίας με animateur στο Χριστουγεννιάτικο χωριό

Παροχή υπηρεσίας τριών (3) animateur στο Χριστουγεννιάτικο χωριό, συγκεκριµένα: – Ένας Άγιος Βασίλης όπου θα φωτογραφίζεται µε τα παιδιά – Ένα ξωτικό που θα βοηθάει για την αλληλογραφία προς τον Άγιο Βασίλη και – Την βασίλισσα του χιονιού για την κατασκευή χριστουγεννιάτικων στολιδιών

 

 

8.990,00

«ΑΝΘΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ


23AWRD013969140

8

Μίσθωση και λειτουργία τουριστικού τρένου για 24 μέρες στις στολισμένες πλατείες και δρόμους της πόλης.

Μίσθωση και λειτουργία τουριστικού τρένου στις στολισµένες πλατείες και δρόµους της πόλης.

14.880,00

ATHENS HAPPY TOUR ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

23AWRD013969332

 

 

 

 

 

 

 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%980%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%A6%CE%9F-9%CE%95%CE%9B?inline=true

https://diavgeia.gov.gr/doc/96%CE%9F%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%A6%CE%9F-9%CE%99%CE%A0?inline=true

***TONI SFINOS
TECHICAL RIDER