14.198,00 € για στειρώσεις αδέσποτων, στο συρτάρι από το 2022

Εκπλήξεις και Αποκρύψεις

Μια ευχάριστη έκπληξη λίγο πριν τον 15αυγουστο του 2023**** από τον Δντή κ.Σταυρίδη, με αίτημα τη διάθεση πίστωσης προς το Δήμαρχο κ. Ντηνιακό. Χρήματα τα οποία από τον Απρίλη του 2022 υπάρχουν εξ’ολοκλήρου από το Υπουργείο και το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ όπως μπορείτε να δείτε στις αποφάσεις και τα έγγραφα του Δήμου μας. Μετά από 16 μήνες θυμήθηκε ο συνδικαλιστής Δντής και μέλος των “Πολιτών σε Δράση” ότι υπάρχει χρηματοδότηση για στειρώσεις των αδέσποτων.

Λεφτά Υπάρχουν, αλλά πάντα φταίει η Γραφειοκρατία

Α. Στειρώσεις αδέσποτων ζώων συντροφιάς – «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΓΟΣ».

β. Προμήθεια οχήματος για την Υπηρεσία διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς – «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΓΟΣ».

Συνολικό ποσό χρηματοδότησης για τις επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος 28.400,00 Ευρώ

Αποφάσεις οι οποίες έχουν εγκριθεί εγκαίρως, στις 28/4/2022 απόφαση 89 *, καθυστερησαν μετά και φτάσαμε στις 16/12/2022 απόφαση 257** για την αποδοχή όρων ένταξης του Προγράμματος. Και πάντα απόντες από τις δύο συνεδριάσεις η Αντιπολίτευση, Σελέκος-Θεοφίλης-Αλεξάκης.

Γιατί στις 13/12/2022 έγινε αποδεκτό το αίτημα ένταξης από το Υπουργείο ***** και μετά ξεχάστηκαν εως τις 10/8/2023.

Ενώ ο Δήμος Αλίμου του οποίου το αίτημα είχε γίνει αποδεκτό στις 20/10/2022 ******

Στις 6/3/2023 είχε και τα χρήματα στο Ταμείο του Δήμου, γιατί είχε υποβάλει το Τεχνικό Δελτίο και το συγκεκριμένο αίτημα χρηματοδότησης, εγκαίρως (21.02.2023).*******

Στις 16 του Δεκέμβρη του 2022, εκλεκτικές συγγένειες

Την ίδια ημέρα με την απόφαση 257 της Οικονομικής Επιτροπής, δημοσιεύθηκε η υπογραφή σύμβασης (15-12-2022)*** για στειρώσεις ειδικά και κτηνιατρικές υπηρεσίες συνολικά, με Απευθείας Ανάθεση από το Ταμείο του Δήμου και όχι του ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. Την ίδια ημέρα και ο δήμος Αιγάλεω κοινοποίησε με τον ιδιο οικονομικό φορέα, την υπογραφή σύμβασης. Πολύ βιαστικοί οι δύο όμοροι δήμοι, δεν ξέρω αν συνδέει κάτι άλλο τις δύο υπηρεσίες εκτός από την αγάπη για τα αδέσποτα και την ιδια κτηνίατρο.

Ίσως ο Αντιδήμαρχος Κέντρης να έχει εξηγήσεις για ο,τι αφορά το Τμήμα Πανίδας, της Δνσης στην οποία είναι αρμόδιος και άμισθος. Ο οποίος από επικεφαλής παράταξης το 2019 και πρώην αντιδήμαρχος το 2006 και 2010 του δεξιού πρώην δημάρχου κ. Μαραβέλια, σήμερα διορισμένος Αντιδήμαρχος από τον επίσης ανεξάρτητο! δήμαρχο Ντηνιακό. Οι τέσσερεις προηγούμενες συμβάσει, συνολικά περίπου 27.000 άνευ ΦΠΑ έχουν τηρηθεί; Πόσα αδεσποτάκια έχουν στειρωθεί; Υπάρχει Αρχείο Υιοθεσιών; Υπάρχει Αρχείο γενικά σε αυτή την υπηρεσία και αν τηρήθηκαν οι Παραλαβές Υπηρεσιών ; Οι υποχρεώσεις των Δήμων, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον (α) την περισυλλογή, (β) την παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης, (γ) την ηλεκτρονική σήμανση και την καταγραφή στο ΕΜΖΣ, (δ) τη στείρωση και (ε) την υιοθεσία τους

Από τις 29/1/2020 και τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 1/29-1-2020 όπου η αρμόδια εντεταλμένη σύμβουλος είχε αναφέρει ότι υπάρχουν καταγεγραμμένοι 500 σκύλοι και καμία καταγραφή για γάτες. Σήμερα λοιπόν πόσα είναι καταγεγραμμένα, τελικά;

30.000 ευρώ χωρις ΦΠΑ στις συμβάσεις από το 2020 μέχρι σήμερα για ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ

ΠΗΓΗ

*****https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2022/12/apof85306-20221213.pdf

******https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2022/10/apof69556-20221020.pdf

*******https://diavgeia.gov.gr/doc/67%CE%9E%CE%A046%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%94%CE%9A%CE%A1?inline=true

* ΑΠΟΦΑΣΗ 89/28-4-2022

**ΑΠΟΦΑΣΗ 257/16-12-2022

***συμβαση 15/12/2022

****ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», (ΚΗΜΔΗΣ -10//2023)

16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ΕΚΔΌΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Η ΠΡΩΤΗ ΤΡΟΠΟΠΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ