18.000.000 ευρώ, δάνεια δίχως τελειωμό

Δάνεια το 2022

ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑΕΠΙΤΟΚΙΟΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ
4.743.682,96€Τ. ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ Κ ΔΑΝΕΙΩΝ (αναχρηματοδότηση δανείων δήμου) 4.30% + Euribor25 ΧΡΌΝΙΑ *
2.281.553,86 € Τ. ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ Κ ΔΑΝΕΙΩΝ (“Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης” ) 3,10% σταθερό 15 χρόνια **
8.866.819,31 € Ευρωπαϊκή Τράπεζα και Ταμείο Παρακαταθηκών κ Δανείων (“Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης” ) 1,91% ΕΤΕπ -3,10%ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡ. Κ ΔΑΝΕΙΩΝ15 χρόνια ***
2.283.374 € Τ. ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (“Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης” ) ΥΠΟ ΈΓΚΡΙΣΗ ΟΙ ΟΡΟΙ ****

Φαύλος κύκλος από το 2012

Με το πρόγραμμα εξυγίανσης των Καλλικρατικών Δήμων, το 2011, τέθηκαν όροι και προϋποθέσεις, για το δανεισμό. Μέχρι 20% του ετήσιου προϋπολογισμού του δήμου και προκειμένου να συνάψει νέο δάνειο θα πρέπει να έχει αποπληρώσει το 60% του χρέους του. Γιατί οι δήμοι είχαν εγγράψει δάνεια τα οποία αδυνατούσαν να αποπληρώσουν με αποτέλεσμα να συνάπτουν νέα δάνεια για ισοσκέλιση προϋπολογισμών. Ένας φαύλος κύκλος.

Το 2021 με ειδική ρύθμιση για τη συνομολόγηση δανείων μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, στο πλαίσιο υλοποίησης ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, μπορούν να μην εφαρμόζονται οι περιορισμοί που είχαν τεθεί στη χρηματοδότηση των δήμων (αρ. 1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010, Α΄ 87) και στο Π.Δ. 169/2013, Α΄ 272). Δηλαδή δεν ισχύουν οι ειδικές απαγορεύσεις και το όριο του 20% ή 60%. Ένας φαύλος κύκλος, με τις ευλογίες του νομοθέτη.

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ είχε συνάψει δάνειο το 2012 , ποσόν 5.741.204,60 και χρόνο αποπληρωμής τα 20 χρόνια. *****Μετά από 10 χρόνια δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις δόσεις και καταφεύγει στο δανεισμό εκ νέου. Και επιπλέον προσθέτει κι άλλα οικονομικά βάρη.

Οι εκθέσεις Σκοπιμότητας και Αναλογισμού, εξακολουθούν να ισχύουν

Υπάρχει σχέδιο; Προηγήθηκε σχετική έκθεση σκοπιμότητας; Υπάρχει στρατηγικό σχέδιο; Η πιστοληπτική κατάσταση του δήμου είναι υγιής; Πως και πότε δόθηκαν σαφείς εξηγήσεις και συζητήθηκαν λεπτομερώς στο δημοτικό συμβούλιο; Προηγήθηκε ενημέρωση των δημοτών; Ένας φαύλος κύκλος ξανά. Ο πρόσφατος διαγωνισμός για την ηλεκτροκίνηση θα ήταν αρκετό, να μας ανησυχήσει.

Υπό το πρόσχημα της υλοποίησης έργων και αγοράς αγαθών, τα οποία δεν υπόκεινται σε συνολικό σχεδιασμό. Η προμήθεια οχημάτων για ηλεκτροκίνηση, πως δικαιολογείται; Γιατί δεν έχει εκπονηθεί ούτε το Σχέδιο Βιώσιμη Κινητικότητας, ούτε έχουν εγκατασταθεί φορτιστές δημόσιοι. Δεν είναι αρκετά τα μηχανήματα Έργου και τα φορτηγά στη Καθαριότητα; Τα τρία φορτηγά δεν αρκούν;επειδή δεν είναι ηλεκτροκίνητα; (ΚΗΗ 8560VOLVO ΚΗΌ 4980 VOLVO FL220 KAI ΚΗΌ 5242DAF LF180) Μήπως χρειαζόμαστε και ηλεκτροκίνητα απορριμματοφόρα; αυτά που πληρώνουμε ήδη με το δάνειο από το Παρακαταθηκών, είναι συμβατικά. Μήπως και ηλεκτροκίνητος κλαδοτεμαχιστής ; γιατί ήδη υπάρχει ΚΛΑΔΌΤΕΜΑΧΙΣΤΗ LOLA, ανενεργός για χρόνια. Κλειστά φορτηγά VITO KAI BERLINGO κλπ. 1.000.000 ευρώ, σχεδόν, η σύμβαση για την επισκευή τους, γιατί λεφτά και μηχανήματα υπάρχουν στο δήμο μας (σελ-97-98-99). ******

Ποιος πληρώνει το λογαριασμό;

Οι δημότες, οι μελλοντικές γενεές. Υποθήκη τα έσοδα. Με δεσμευμένα πλέον τα Έσοδα του Δήμου, από τους Κ.Α.Π. Δηλαδή τα χρήματα τα οποία δίνει κάθε μήνα,το Υπουργείο Εσωτερικών για να πληρώνονται μισθοί υπαλλήλων, επιδιορθώσεις σχολικών κτιρίων, έκτακτες επιχορηγήσεις κλπ. Εκτός λοιπόν από τους μισθούς των υπαλλήλων, τα υπόλοιπα χρήματα υπό μορφή επιδοτήσεων-επιχορηγήσεων, δεσμεύονται για την ασφάλεια των δανείων.

Όταν στις δανειακές συμβάσεις περιλαμβάνεται ρήτρα εκχώρησης εσόδων εκ μέρους του δικαιούχου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε περίπτωση μη ορθής και σύννομης χρήσης των πόρων του προγράμματος (σύμφωνα με τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 11 της με αριθμ. 22766/9-4-2020ΚΥΑ).

Είναι λοιπόν ορθή και σύννομη η χρήση ; Πως διασφαλίζεται ; η ιστορία των τελευταίων 16 ετών, η αδιαφάνεια στις αποφάσεις του δήμου και η συνεχής απόκρυψη και βουβαμάρα της αντιπολίτευσης δεν προοιωνίζουν καθησυχαστικά. Γιατί τα χρέη συσσωρεύονται; αυξάνονται και πληθύνονται μαζί με αγορές εξοπλισμού και επισκευές και συντηρήσεις; Γιατί δεν είναι αρκετά όσα ήδη υπάρχουν;

Cui Bono;

Γιατί ο δήμος μεταλλάχθηκε σε έναν οργανισμό που υπάρχει για να αυτοεξυπηρετείται μόνον. Δεν παράγει Έργο πλέον για τους δημότες για χάριν των οποίων ιδρύθηκε, υπάρχει και χρηματοδοτείται. Και δανειοδοτείται για ανάγκες πλασματικά διογκωμένες. CUI BONO;

*https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%94%CE%98%CE%9B%CE%A9%CE%973-%CE%95%CE%95%CE%9F?inline=true

** https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%923%CE%91469%CE%97%CE%977-%CE%9E%CE%99%CE%99?inline=true

***https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%911%CE%96469%CE%97%CE%977-%CE%95%CE%98%CE%94?inline=true

****https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8309%CE%A9%CE%973-%CE%A1%CE%989?inline=true

*****https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9F%CE%9D8469%CE%97%CE%977-%CE%98%CE%929?inline=true

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A9%CE%A3%CE%9C469%CE%97%CE%977-%CE%A4%CE%A6%CE%A0?inline=true

******τα οχήματα του δήμου, σύμφωνα με την πρόσφατη διακήρυξη σύμβασης για συντήρηση-επισκευή.