4.615.005,04€ + 1.242.744€ χρέη ξανά. Μετά τα Χριστούγεννα έρχεται ο λογαριασμός.

Δανείζονται Ξανά, μετά την απροθυµία της αγοράς προς αναχρηµατοδότηση του Δήμου Χαϊδαρίου, όπως μας λέει και το ΤΠκΔ. Αυτά που…

Continue Reading4.615.005,04€ + 1.242.744€ χρέη ξανά. Μετά τα Χριστούγεννα έρχεται ο λογαριασμός.