37.000 ευρώ, ακόμη μία παράλογη και πανάκριβη απευθείας ανάθεση

127.000 ευρώ η κατανομή του Υπουργείου για επισκευές Σχολείων

Για το 2022 εισπράχθησαν 127.800 ευρώ, για το 2023 εισπράχθησαν 127.000 ευρώ.(άρθρο 13 του Ν 2880/2001) Από αυτά τα χρήματα λοιπόν που επιμένουν ότι δεν επαρκούν για τα σχολεία, διαθέτει ο δήμαρχος με απευθείας ανάθεση 37.000 ευρώ για Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την εξιδείκευση, Ωρίμανση και Υλοποίηση Ενεργειακών Έργων Σχολείων. Και καλά θα μου πείτε, δεν είναι πολλά χρήματα για όλα τα σχολεία και σίγουρα είναι μια μελέτη που έπρεπε να έχει γίνει ήδη. ‘Ομως αυτό που τόσο γενικά κρύβεται στον προϋπολογισμό, εξειδικεύεται και τελικά αφορά μόνο το 1ο ΕΠΑΛ**. Στον κωδικό 30.6142.0004 (Άρθρο 13 του Ν 2880/2001) απολογισμός εξόδων Ιουλίου 2023*.

Στη Λάρισα αδελφές μου 37.000 € με ΦΠΑ

Το παρόν Πρωτογενές Αίτημα αφορά στην υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής
Υποστήριξης για την εξειδίκευση, Ωρίμανση και Υλοποίηση Ενεργειακών Έργων Σχολείων»
.
H υλοποίηση του παρόντος αντικειμένου κρίνεται απαραίτητη καθώς μέσω της σχετικής παροχής υπηρεσιών, ο
Δήμος πρόκειται να υποβάλλει πρόταση για τον εκσυγχρονισμό- ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών
εγκαταστάσεων στο 1ο ΕΠΑΛ ΧΑΪΔ
ΑΡΙΟΥ

Η Αντιδήμαρχος του είναι ενεργειακός επιθεωρητής

Γιατί δεν ανατέθηκε στη κα Χρονοπούλου η οποία είναι έμμισθη Αντιδήμαρχος και Μηχανικός -Ενεργειακός Επιθεωρητής. Οι αρμοδιότητες δεν συνεπάγονται και παροχή Υπηρεσιών;

Και τα στοιχεία από την Κατάσταση Εξόδων ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 *

30.7326.0052Διαμόρφωση χώρων για τη διασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης σε σχολεία69.840,01 Πληρωθ.
7/2023 ==69.625,38
  
30.7331.0001Ανακατασκευή Χώρων υγιεινής Σχολικών Συγκροτημάτων76.000,00 Πληρωθ.
7/2023 == 0,00
  
30.7331.0002Επισκευή , αντικατάσταση μονώσεων σε Σχολικά Συγκροτήματα74.400,00  Πληρωθ.
7/2023 ==0,00
  
30.7336.0001Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Σχολικών Συγκροτημάτων56.800,00  Πληρωθ.
7/2023 ==0,00
  
30.7336.0060Επισκευές & συντηρήσεις αυλείων χώρων σχολείων  74.400,00 Πληρωθ.
7/2023 == 0,00
  
30.7336.0059Επισκευές & συντηρήσεις δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης σχολείων50.000,00 Πληρωθ.
7/2023  ==0,00
 

 

Όλοι Μαζί σπαταλούν τα χρήματα για τα σχολεία σε αναθέσεις πανάκριβες και αχρείαστες

Δεν ξέρει ο πρώην δήμαρχος αγωνιστής Σελέκος, ο οποίος είχε Αντιδήμαρχο και εκ νέου υποψήφιο του, τον κ. Σταθά επίσης ενεργειακό επιθεωρητή; Δεν ξέρει ο μόλις τερματίσας ευδοκίμως την αυτοδιοικητική του πορεία κος Ασπρογέρακας; 40 χρόνια στο δημοτικο συμβούλιο καυχώνται αυτοί. Δεν ξέρει η κα Τοκατλίδη; ο Πολίτες σε Δράση Βίτσα-Αλεξάκης; Δεν ξέρει ο κος Θεοφίλης πρώην Αντιδήμαρχος επί Μαραβέλια; Μα αυτή είναι η δουλειά τους, για αυτό ζητούν την ψήφο μας κάθε 4 χρόνια, τόσο επιτακτικά.

*https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A88%CE%9B4%CE%A9%CE%973-%CE%9711?inline=true

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%98%CE%A63%CE%A9%CE%973-%CE%A0%CE%913?inline=true

**