4.615.005,04€ + 1.242.744€ χρέη ξανά. Μετά τα Χριστούγεννα έρχεται ο λογαριασμός.

Δανείζονται Ξανά, μετά την απροθυµία της αγοράς προς αναχρηµατοδότηση του Δήμου Χαϊδαρίου, όπως μας λέει και το ΤΠκΔ. Αυτά που δεν μας λέει ο απελθών Δήμαρχος, είναι ότι θα μειωθούν κατα πολύ τα έσοδα από κεντρικούς κυβερνητικούς πόρους (ΚΑΠ) λόγω των δανειακών υποχρεώσεων στο Παρακαταθηκών. **

Την κανονική εξυπηρέτηση των ήδη χορηγηθέντων δανείων, µε εκχώρηση ΚΑΠ, σε
ποσοστό: 11,38%.

Την παρεχόµενη ασφάλεια για την οµαλή εξυπηρέτηση του δανείου της
αναχρηµατοδότησης, µε εκχώρηση ΚΑΠ, σε ποσοστό: 9,19%, τα οποία έχουν
εκχωρηθεί και µε τις αρχικές δανειακές συµβάσεις

Οι Ωραίοι έχουν Χρέη, 1.242.744€

Ποιός δεν γνώριζε για τα χρέη που δημιουργήθηκαν επι κορονοϊού; Ο Δήμος Χαϊδαρίου δεν εξυπηρετούσε οφειλές του, για τις δόσεις στο Ταμείο Παρακαταθηκών. Σύμφωνα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες έδιναν στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού μια ανάσα οικονομική με Αναστολή παρακράτησης δόσεων δανείων, παύει να ισχύει από 1/1/2024. *

Οι Μοιραίοι δημιουργούν Χρέη Ξανά, 4.615.005,04 €

Έτσι ξαναδανείζεται ο δήμος. Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (δια περιφοράς) με Λευκό μόνο της Λαϊκής Συσπείρωσης. Υπερ οι 15 σύμβουλοι, του Δημάρχου Ντηνιακού και της αντιπολίτευσης! Ασπρογέρακας, Θεοτοκάς και Αλεξάκης και ο ανεξάρτητος!! Κέντρης. Η συγκεκριμένη απόφαση, εγκρίνει τον δανεισμό , μέσω αλλαγής επιτοκίου. Μια απόφαση η οποία εγκρίθηκε απο το Ταμείο Παρακαταθηκών, από το Δεκέμβρη του 2021 **

Λεφτά Υπάρχουν Ξανά και Ξανά

Λευκό ψηφίζει*** η παράταξη του νεοκλεγέντα Δημάρχου, η Λαϊκή Συσπείρωση για τα 60.000 ευρώ για επιχορήγηση του Δήμου προς την Κοινωφελή για τα Χριστούγεννα του 2023. Τελευταία Χριστούγεννα της Κοινωφελούς η οποία καταργείται και του Δημάρχου που φεύγει χωρίς κόντρες και ερωτήσεις ενοχλητικές. “Που είναι ο υποχρεωτικός απολογισμός;” Για τα Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για επιχορηγήσεις προς Κοινωφελή για τα περσινά Χριστούγεννα και τα Καρναβάλια. Για τις υπερωρίες σε Διευθυντές και Προϊστάμενους και τις αχρείαστες απευθείας αναθέσεις.

μήπως επειδή μαζί τα φάγανε;

Δεν έχουν πληρωθεί τις υπερωρίες οι εργαζόμενοι στην Καθαριότητα και τρέχει ο νεοεκλεγείς Σελέκος προς υπεράσπιση. Αλλά στην 12η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για τις υπερωρίες στη καθαριότητα πλέον 15.500 ευρώ, ψήφισε ΚΑΤΑ**** . Συνολικά 198.688,78 ευρώ πληρωθέντα έως και Οκτώβρη 2023 ***** και με την 12η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 233.960 ευρώ για τους εργαζόμενους στην Καθαριότητα το 2023.

ΠΗΓΗ

Η εξόφληση των ενδεκατημορίων έναντι τοκοχρεωλυτικών δόσεων, για δάνεια που έχουν χορηγηθεί
αποκλειστικά από τους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των οποίων η παρακράτηση έχει ανασταλεί σύμφωνα με
α) το άρθρο τριακοστό τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104),
β) το άρθρο 49 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227)
γ) το άρθρο 63 του ν. 4821/ 2021 (Α΄ 134), και
δ) το άρθρο 41 του ν. 4873/2021 (Α΄ 248),
καθώς και των ενδεκατημορίων έτους 2023,
πραγματοποιείται άτοκα με ισόποση κατανομή των ποσών αυτών στις υπολειπόμενες δόσεις, αρχής
γενομένης από τον Ιανουάριο έτους 2024. (παρ.1 άρθρο 91 ν.5003/22)

Αν η διάρκεια αποπληρωμής των δανείων της παρ. 1, λήγει έως και τις 31.12.2024, η εξόφληση των μη
παρακρατηθέντων ποσών από τους υπόχρεους φορείς, πραγματοποιείται ατόκως σε πέντε (5) ισόποσες
ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης από την 31η Δεκεμβρίου 2024. (παρ.2 άρθρο 91 ν.5003/22)
Σχετική και η εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 88857/22.12.2022: «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5003/2022 (Α΄230)»

****https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A0%CE%99%CE%9B%CE%A9%CE%973-%CE%95%CE%933?inline=true

*****https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A4%CE%9F%CE%A9%CE%973-%CE%9E%CE%A9%CE%93?inline=true

***https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A10%CE%92%CE%A9%CE%973-378?inline=true

*https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A5%CE%A3%CE%A6%CE%A9%CE%973-%CE%98%CE%924?inline=true

**https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%93%CE%A4%CE%9E469%CE%97%CE%977-7%CE%A6%CE%91?inline=true