9.000.000 ευρώ, το δάνειο στα τυφλά και η ανάθεση στα κρυφά;

Με το δάνειο στην πλάτη του Χαϊδαριώτικου λαού

«Βιοκλιματικές παρεμβάσεις αναβάθμισης στο Κεντρικό Χαϊδάρι» Υποέργο 1

Η διαδικασία δημοπράτησης του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο εξάμηνο και οι εργασίες κατασκευής του να ξεκινήσουν εντός του 2022.****Αναφέρει σχετικά, στην ιστοσελίδα της παράταξης ΧΑΙΔΑΡΙ ΞΑΝΑ

Για ποιά δημοπράτηση λέτε στον κόσμο; Γιατί η απόφαση του Υπουργείου, μας λέει ότι η ΔΕΠΑΝ Α.Ε. αναλαμβάνει με ομάδα έργου. Για την εκτέλεση του Υποέργου 1

Η ΔΕΠΑΝ Α.Ε. θα διαχειρισθεί τα χρήματά μας, τον σχεδιασμό και υλοποίηση του ‘Εργου;

γιατί εμείς θα δανεισθούμε το ποσόν των 8.866.819,31 €, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το οποίο αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Με ποιούς όρους και επιτόκιο ; Γιατί η συνομολόγηση δανείων και οι όροι δανεισμού, αποφασίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Αρθρο 176  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Α)

Γιατί η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την ίδια ημέρα, στις 11-5-2021, με δύο ξεχωριστές αποφάσεις ;

  • Γιατί Α. η απόφαση 90 * ,” έγκριση ένταξης… αναφέρει “Στην περίπτωση που ο συνολικός Π/Υ της Πράξης είναι μεγαλύτερος του ποσού Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα, τη διαφορά θα την καλύψει ο Δήμος”;
  • Γιατί το ποσόν είναι 8.798.681,31 €, πως υπολογίσθηκε; Είναι 71 στρέμματα οι κοινόχρηστοι χώροι; Που είναι τα τοπογραφικά και οι σχετικές τεχνικές εκθέσεις και επιμετρήσεις, έλεγχος τιμών αγοράς; Οι δημοτικοί σύμβουλοι (όλοι της παράταξης Ντηνιακού), διάβασαν την προμελέτη και αποφάσισαν κατόπιν για το εμβληματικό έργο;
  • Γιατί Β. η απόφαση 92**”Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου ” αποφασίσθηκε η υποβολή Αιτήματος με τον αντίστοιχο Φάκελο του έργου προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, για την έκφραση της σύμφωνης γνώμης επί του τρόπου δημοπράτησης του έργου αυτού.” ;
  • Γιατί οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης (Σελέκος, Θεοφίλης, Βίτσα) ήταν απόντες και στις δύο αποφάσεις ;

Είδε έστω και ένας ή μία δημοτικός σύμβουλος τον Φάκελο του έργου;

Γιατί στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 63/31-3-2022*** με την οποία αποφασίσθηκε ομόφωνα, η αποδοχή των όρων ένταξης του Υπουργείου (11075/2021/2-3-2022)**** Γιατί δεν αναφέρεται η ΔΕΠΑΝ Α.Ε; Ο κος Αλεξάκης , ο μόνος δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης ο οποίος μετείχε της συνεδρίασης και της ομόφωνης απόφασης, διάβασε τι ψήφισε; ή μήπως για αυτό δεν αναφέρεται η ΔΕΠΑΝ στην απόφαση; Για να δοθεί άλλοθι σε όσους ψήφισαν;

Τι θα κάνει η ΔΕΠΑΝ Α.Ε. στο κεντρικό Χαϊδάρι;

Γιατί δεν γίνεται διαγωνισμός;

Πως αποφασίσθηκε ερήμην όλων η ανάθεση σε μια ανώνυμη αναπτυξιακή εταιρεία (αυτοδιοικητική); Στην οποία δεν μετέχει ο δήμος Χαϊδαρίου;

Ποιά είναι αυτή η ΔΕΠΑΝ Α.Ε.;

Γιατί η απόφαση του Υπουργείου **** 11075/2021/2-3-2022, η οποία εγκρίνει την ένταξη του Έργου αναφέρει στους ειδικούς όρους:

Εντός δύο (2) μηνών από την ένταξη της παρούσας Πράξης στο Πρόγραμμα, ο
Αναπτυξιακός Οργανισμός ΔΕΠΑΝ Α.Ε.
πρέπει να αποστείλει στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ αναλυτικά
στοιχεία της ομάδας έργου (ονόματα, καθεστώς πρόσληψης, ειδικότητες, μηνιαίες
αποδοχές, διάρκεια συνεργασίας κλπ. σχετ. 15) καθώς και των λοιπών λειτουργικών
δαπανών του (σχετ. 3), για την εκτέλεση του Υποέργου 1. Επιπλέον πρέπει να αποστείλει
αναλυτικά στοιχεία για τις δραστηριότητές του στην ελεύθερη αγορά, όπως συμβάσεις
μίσθωσης έργου (άρθρα 12 και 44, σχετ. 9) κλπ.

Γιατί περιγράφονται ως “παρεμβάσεις “; Και μετά ως ” ανακατασκευή υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Χαϊδαρίου συνολικού εμβαδού 71 στρεμμάτων περίπου.” Και στη συνέχεια “Περιοχή παρέμβασης για τον ανασχεδιασμό των υφισταμένων κοινόχρηστων χώρων “

Τελικά τι περιλαμβάνει η Τεχνική Μελέτη του ‘Εργου; Γιατί με προμελέτες δεν γίνονται Έργα. Ποιός-α εκπόνησε την τελική μελέτη;

Πότε αποφασίσθηκε η προγραμματική σύμβαση συνεργασίας και παραχώρησης του έργου, από το Δημοτικό Συμβούλιο;

Γιατί αν το Τεχνικό Συμβούλιο Συμβούλιο της Περιφέρειας γνωμοδότησε ώστε το Έργο να αναλάβει η ΔΕΠΑΝ ΑΕ, τότε σύμφωνα με το Νόμο για τις Δημόσιες Συμβάσεις 4412/2016, θα έπρεπε να είχε αποφασισθεί πρώτα η σχετική σύναψη σύμβασης και μετά να είχε καταχωρισθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (όπως ο δήμος Επιδαύρου π.χ.)******

Υπάρχει προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του αναπτυξιακού Οργανισμού ΔΕΠΑΝ Α.Ε.; .

Kαλοκαιρινές-χειμερινές διακοπές και διαρκείας ταξίδια. Αγγαρεία μόνο όταν παρίστανται σε επιτροπές και δημοτικό συμβούλιο;

Η καθετοποιημένη αντιπολίτευση, ΚΚΕ-ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ απουσιάζει σε διακοπές διαρκείας ; Τι συμβαινει με τους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης; Καλά έλειπαν από τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής το Μάη του 2021. Από τότε έχουν περάσει 11 μήνες, δεν άκουσαν, δεν είδαν ; Ακόμα και για μια κύηση χρειάζονται 9 μήνες, για να γεννηθεί ένα παιδί. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας τελικα μένουν κρυφά όσα πρέπει να είναι μόνο φανερά;

Είστε τελικά σε διακοπές διαρκείας; Είναι πολλά τα λεφτά για να απουσιάζετε αιρετοί. Και πολύ σημαντικό το Έργο για να γίνεται στα τυφλά . Η ιστοριούλα συνεχίζεται…

Γιατί στη φωτό, στην οδό Κορυτσάς, χωροθετούνται θέσεις στάθμευσης στην είσοδο του 3ου Δημοτικού και μόνο πέργκολα από την πλευρά του 4ου νηπιαγωγείου; …Αντί για Πράσινο και διαγραμμίσεις και διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, φωτοβολταϊκά πάνω στη πέργκολα; (δήμος Αλίμου), “δακτυλίδια ασφαλείας” γύρω από σχολικά συγκροτήματα (Δήμος Αγ. Δημητρίου-Κοζάνης-Άλιμος-Κομοτηνή κλπ), με απαγόρευση στάθμευσης, όπως ο νόμος ορίζει για την ασφάλεια των παιδιών; …

Είστε Απόντες πάντα στο μάθημα της Ποιότητας Ζωής και της Ασφάλειας, των κατοίκων του Χαϊδαρίου, της προάσπισης του Ταμείου του Δήμου και του Δημοσίου Συμφέροντος.

ΠΗΓΕΣ

Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ορίσει στα έγγραφα της σύμβασης ότι η υπό ανάθεση σύμβαση έχει ως αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή) έργου, εφόσον συντρέχουν, μέχρι την οριστική ανακήρυξη αναδόχου, και στον βαθμό που δεν διαφοροποιείται ουσιωδώς το προς ανάθεση φυσικό αντικείμενο, έπειτα δε από γνώμη του τεχνικού συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής ή του τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, αν στην αναθέτουσα αρχή δεν υφίσταται τεχνικό συμβούλιο, …” Ν. 4782/2021 τροποποιήσεις Ν. 4412/2016 αρθρο 44.

Άρθρο 44 ν. 4412/2016 “Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών 1. Οι αναθέτουσες αρχές που κρίνουν ότι δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή η τεχνική τους επάρκεια είναι ελλιπής, μπορούν ιδίως: α) να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις, κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 12, για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης, β) να συνάπτουν συμβάσεις παροχής τεχνικών υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 52 και 3. Η αναθέτουσα αρχή ευθύνεται έναντι του κυρίου του έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων της και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον με τον κύριο του έργου. Αν στην προγραμματική σύμβαση δεν ορίζεται διαφορετικά, εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον κύριο του έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων της έως τη λήξη της σύμβασης. Τα αποφαινόμενα όργανα καθορίζονται με την προγραμματική σύμβαση.”

*https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C%CE%917%CE%A9%CE%973-%CE%9B86?inline=true

**https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A66%CE%A3%CE%A9%CE%973-%CE%A4%CE%9D%CE%94?inline=true

***https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%96%CE%91%CE%A1%CE%A9%CE%973-%CE%A7%CE%9B%CE%A3?inline=true

****https://diavgeia.gov.gr/doc/663%CE%9F46%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%9B%CE%A8%CE%91?inline=true

*****http://diniakos.gr/home/?p=4111

******https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E%CE%A3%CE%A946%CE%9C%CE%A9%CE%A7%CE%91-%CE%99%CE%99%CE%A0?inline=true