adidas-Παλατάκι και pantene-Δημαρχείο Χαϊδαρίου;

Γιατί πρώτα απαξιώνουν τις δημόσιες και δημοτικές εγκαταστάσεις και κατασκευές. Και μετά τις παραχωρούν σε ιδιώτες, για διαφημιστική εκμετάλλευση.

Για τις στάσεις των λεωφορείων

Σε μερικούς μήνες υλοποιήθηκε η δημοπρασία για ενοικίαση των στάσεων

Ακόμη μια απόφαση από το Δημοτικό μας Συμβούλιο (53/24-5-2021), από τις πολλές αόριστες και ασαφείς, όπως συνηθίζεται εδώ και χρόνια. Και με ιδιαίτερη προτίμηση στις διαφημίσεις, από τη σημερινή δημοτική αρχή. Η οποία δεν καθυστέρησε καθόλου, καμία γραφειοκρατία εδώ. Από τα τέλη Μάη του 2021 μέχρι τις 31 Γενάρη του 2022, 8 μήνες. Σε λιγότερο από 10 μήνες θα έχει υπογραφεί και η σύμβαση.

Για τη χωροθέτηση θέσεων τοποθέτησης στεγάστρων και διαφημιστικών πλαισίων σε υφιστάμενες στάσεις Αστικών Συγκοινωνιών του Δήμου Χαϊδαρίου -Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού* (για 34 στάσεις )

Στη συνέχεια και χωρίς να χάσει καιρό, (απόφαση 7/31-1-2022) της Οικονομικής Επιτροπής. Εγκρίθηκε το πρακτικό της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας, στην εταιρεία «POLITIS OUT OF HOME “POLITIS OOH» . Μία εταιρεία παρουσιάσθηκε όλη κι όλη (δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε). Να μην πολυλογούμε , σας παραθέτω τα οικονομικά δεδομένα. Η ζώνη Α είναι στη λεωφόρο Αθηνών, η Β στην Ιερά Οδό.

300 ΕΥΡΩ Χ 21 ΘΕΣΕΙΣ ΖΩΝΗΣ Α = 6.300 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ
150 ΕΥΡΩ Χ 13 ΘΕΣΕΙΣ ΖΩΝΗΣ Β = 1.950 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ , πλέον ΦΠΑ 24% και δημοτικών
τελών διαφήμισης.

Για τρία 3 χρόνια, η διάρκεια της σύμβασης, η οποία θα υπογραφεί οσονούπω.

Για χρόνια, η καθυστέρηση για την επισκευή των στάσεων,με χρηματοδότηση από το Υπουργείο

Και ενώ έχει αποφασίσθεί ( 27/5-2/2019) από το Δημοτικό Συμβούλιο μας, ναι πριν τρία χρόνια ακριβώς. Η ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ” . Με 50.000 ευρώ για “Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων.

Και μπορείτε εδώ να δείτε, ότι έχει περάσει ΑΠ. 8111/2-2- 2021, ένας χρόνος από την αποδοχή του Υπουργείου για την ένταξη χρηματοδότησης ****

Όπως μας λέει και ο Δήμος μας , απόφαση 81/27-4-2021 ***”Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω Πράξη, έχει προϋπολογισμό 50.000,00 €, προβλέπεται να υλοποιηθεί ως ένα (1)Υποέργο και ότι είναι ώριμη προς δημοπράτηση και υλοποίηση, δεδομένου ότι έχει υποβληθεί μελέτη στο
Υπουργείο εσωτερικών, ενώ έχει εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη από ΟΑΣΑ
.

Και μετά ξεχάσθηκε πολύ βολικά πάλι, η Τεχνική Υπηρεσία. Ή πάλι μπορεί να μας πει ότι δεν υπάρχει μελέτη ή πρέπει να εκπονήσει μελέτη η Περιφέρεια, ο ΑΣΔΑ, ο δήμος Άνω-Κάτω Καρδιτσομαγούλας, ή o kit-supercar. Από αυτούς, όλες οι απαντήσεις είναι πιθανές. Αλλά οι ενέργειες τους είναι προβλέψιμες. Απόλυτα. Είτε Σελέκος, είτε Ντηνιακός. Και οι δυό δεν συντήρησαν τις στάσεις αν και είχαν τη δυνατότητα, είτε από χρηματοδοτικά προγράμματα, είτε από εξοικονόμηση πόρων. Γιατί συγκέντρωνε ο πρώην δήμαρχος τα χρήματα για να εξυπηρετεί προσλήψεις, χωρίς έργο για τους δημότες. Και ο σημερινός για υπερωρίες, φιγούρες με άδεια δημοτικά λεωφορεία, αναθέσεις απευθείας για ψηφιακές διαφημίσεις και γραφιστικά. Φωτάκια και χορωδίες εορταστικά. Πάλι χωρίς έργο, άξιο λόγου, για τους δημότες.

Διαχρονική και Πάγια Αδιαφορία για την ασφάλεια των Πεζών

Όπως και το ότι δεν έχουν εξασφαλίσει άδεια από ΟΑΣΑ, για τις ακριβείς χωροθετήσεις. Και η Τεχνική Υπηρεσία δεν έχει συντάξει Τεχνική Έκθεση με συγκεριμένες τεχνικές περιγραφές και οδηγίες. Γιατί πλέον η νομοθεσία έχει επικαιροποιηθεί. Και επειδή αρκετά πλέον, με τους χασομέρηδες Προϊσταμένους και Αντιδημάρχους. Και Δημοτικούς Συμβούλους που ψηφίζουν χωρίς να ελέγχουν, χωρίς να γνωρίζουν, χωρίς να θέλουν να μάθουν τι ισχύει. Κιδυνεύουμε γιατί όσοι είναι αρμόδιοι, καθύλην και Τόπο, αμελούν τα καθήκοντά τους. Είτε με παραλείψεις είτε με υλικές ενέργειες.

Μείζον θέμα η ασφάλεια

Όπως έχει ήδη αναφερθεί από τον πρώην δημοτικό σύμβουλο κ.Κίμωνα Φουντούλη*****. “Έτσι παρότι η Λ. Αθηνών έχει όριο 60 χλμ. το Συμβούλιο γνωρίζει καλώς πως αναπτύσσονται ταχύτητες άνω των 70 χλμ., συνεπώς πρέπει να κρίνει με πραγματικά δεδομένα και να μην επιτρέψει κάθετες επιφάνειες

Όπως αναφέρεται και στις σχετικές αποφάσεις του Δήμου πρέπει να ληφθούν υπόψη α. το άρθρο 2 της ΥΑ 52907/2009:

Άρθρο 2
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ

Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50μ. (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο και μέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση όπως σήμανση, φύτευση, αστικός εξοπλισμός απαγορεύεται να τοποθετείται εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών.
Στην περίπτωση υφιστάμενων πεζοδρομίων πλάτους μικρότερου από 1,50μ. η ζώνη αυτή καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου.

και όπως δεν αναφέρεται στις αποφάσεις του Δήμου αλλά ισχύει : β.  ΚΥΑ (υπ’ αριθμ. 52138/2003, Β΄ 1788).Η Κοινή Υπουργική Απόφαση συμμορφώνεται πλήρως με το άρθρο 4 της Σύμβασης της Βιέννης για την οδική κυκλοφορία, η οποία κυρώθηκε με το Νόμο  4266/2014 (Α’ 135)******

Ειδικότερα: 

 • Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση πινακίδων στην ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, στον οδηγό τυφλών και κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), ακόμα και όταν αυτά δεν έχουν διαμορφωθεί, ώστε το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία πεζών και ΑμεΑ να μην επηρεαστεί στο ελάχιστο (παρ. 12 άρθρου 3).
 • Ειδικά για τις στάσεις λεωφορείων, για πρώτη φορά υπάρχει καθολική απαγόρευση τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων κάθετα στη φορά της κίνησης (και από τις δύο πλευρές) σε δρόμους με όριο άνω των 70 χλμ / ώρα,  ενώ στους δρόμους με όριο ταχύτητας κάτω των 70 χλμ / ώρα επιτρέπεται μόνο στην αντίθετη της φοράς κίνησης των οχημάτων (άρθρο 4).
 • Σε στοίχιση με τις αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφήμισης μπροστά από καταστήματα, εμπορικές επιχειρήσεις και κατοικίες, καθώς και γενικώς η τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων που προκαλούν ενόχληση  στους χρήστες κοινόχρηστων χώρων ή ενοίκων παρακείμενων κτιρίων (παρ. 13 και 14 άρθρου 4).

 • Ο Δήμος Χαϊδαρίου πότε θα ενημερωθεί για τα ισχύοντα; ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ;
 • Κερδίζει ο εκάστοτε ενοικιαστής, κερδίζει ο ψηφοφόρος τους, κερδίζει ο “δικός τους”,το δικαίωμα στο θάνατο του Άλλου.

  *****https://xaidarisimera.gr/erchontai-diafimiseis-se-staseis-leof/

  ******ΝΟΜΟΣ 4266/2014 Α) «Κύρωση των τροποποιήσεων: αα) της Σύμβασης για την Οδική Κυκλοφορία και της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας που συμπληρώνει τη Σύμβαση, αβ) της Σύμβασης για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση, της Ευρωπαϊκής Συμφωνίαςπου συμπληρώνει τη Σύμβαση και το Πρωτόκολλο για τις Διαγραμμίσεις της οδού που συμπληρώνει την Ευρωπαϊκή Συμφωνία» και Β) Κωδικοποίηση των διατάξεων των ως άνω Συμβάσεων σε ενιαίο κείμενο.

  h