Αντιπλημμυρική Προστασία στο Χαιδάρι

scandal-1
(Εφημ. «ΕΣΤΙΑ» Παρασκευή 5 Μαρτίου 2009)

ΠΡΟ 4 ΕΤΩΝ
Η προσπάθεια αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων πρέπει να ξεκινά από ψηλά, από τον ορεινό όγκο, και να συνεχίζει προοδευτικά προς χαμηλότερα υψόμετρα έως τον τελικό αποδέκτη (π.χ. ποτάμι ή θάλασσα).Με τον τρόπο αυτό συγκρατούνται νερά και φερτές ύλες σε σημαντικό ποσοστό και καταλήγουν λιγότερες ποσότητες στα πεδινά. Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος πλημμύρας.

Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με εφαρμογή μέτρων προστασίας του δασικού πρασίνου , όπου υπάρχει, ή με δημιουργία δασών μέσω αναδασώσεων κ.λ.π. Επίσης με κατάλληλα έργα μέσα στην κοίτη των ρεμάτων όπως φράγματα συγκράτησης φερτών υλικών, φράγματα εμπλουτισμού (διευκόλυνσης της εισόδου των νερών στον υδροφόρο ορίζοντα μειώνοντας την επιφανειακή απορροή) κ.λ.π..

Στην περίπτωση του Ποικίλου όρους, με δεδομένη την έλλειψη εδάφους , είναι δύσκολη η διαδικασία αναδάσωσης στο άμεσο μέλλον.

Μπορούν όμως να εφαρμοστούν λύσεις συγκράτησης των νερών με κατάλληλης κλίμακας τεχνικά έργα στον ορεινό όγκο.Στην Ελλάδα συνήθως ξεκινούμε την αντιπλημμυρική προστασία από τα χαμηλά, εκεί δηλαδή που εκδηλώνεται το πρόβλημα. Έτσι π.χ. στην Αθήνα έγιναν έργα στον Κηφισό δίχως όμως να συνοδευτούν και από έργα στους ορεινούς όγκους Πεντέλης και Πάρνηθας.

Στο Χαϊδάρι παρουσιάζεται το παράδοξο σχήμα: Διαθέτουμε εν μέρει δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων μέσα στην πόλη , δεν έχουμε λάβει μέτρα στο βουνό και η σύνδεση μας με το υπόλοιπο αποχετευτικό δίκτυο είναι ανεπαρκής .
Συνεπώς προτού προχωρήσουν έργα αποχέτευσης στον οικιστικό ιστό πρέπει να διασφαλιστεί η επαρκής σύνδεση της πόλης μας με το κατάντη δίκτυο προς Κηφισό.

Εν ανάγκη με προσανατολισμό των κονδυλίων που μας αναλογούν από το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα (ΠΕΠ) η άλλο χρηματοδοτικό μέσο. Αυτή είναι η προτεραιότητα. Στην συνέχεια μπορούμε να προχωρήσουμε σε ολοκλήρωση δικτύου μέσα στην πόλη. Αλλιώς θα αυξήσουμε τις πιθανότητες επανάληψης των πλημμυρών στο κολυμβητήριο κ.α.
Παράλληλα και εφόσον αυξάνεται η κάλυψη της πόλης με τσιμέντο, πρέπει να εστιάσουμε, την προσοχή μας στους γύρω ορεινούς όγκους ώστε να γίνουν έργα συγκράτησης των νερών.
Έχουν διατυπωθεί και σκέψεις για οργανωμένη καθυστέρηση των νερών μέσα στην πόλη.

Δηλαδή με την προσωρινή αποθήκευση μέρους των ομβρίων σε ταράτσες (φράζοντας και απελευθερώνοντας μετά την βροχή τις υδρορροές ) ή σε δεξαμενές. Τέτοια μέτρα συνεπάγονται ενημέρωση των πολιτών και υψηλό αίσθημα ευθύνης από όλους .Μοιάζουν μακρινά, όσο όμως τα πλημμυρικά προβλήματα αυξάνονται, θα τα βρούμε μπροστά μας.
(Κίμων Φουντούλης, εφημ. «Παρουσία» Μάιος 2005)

ΣΗΜΕΡΑ ;