Ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την Ιερά Οδό

Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Χαϊδαρίου μάς κοινοποίησε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαϊδαρίου για την Ιερά Οδό. Είχε προηγηθεί εκτενής συζήτηση στις 8 Ιουλίου, που προκάλεσαν ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ και ο Σύλλογος των δασκάλων της πόλης μας. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, αποφάσισε ομόφωνα να υποβάλει αίτηση ακύρωσης των αποφάσεων κατάχωσης της Ιεράς Οδού και την ανάδειξή της ως αρχαιολογικό χώρο.

Από την αρχαιολογική έρευνα της Ιεράς Οδού στον Σκαραμαγκά, τον Ιούνιο του 2007. (Φωτογραφικό αρχείο Γιάννη Ιγγλέση)
Το συγκεκριμένο απόσπασμα του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρει τα εξής:
Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος και ο  Σύλλογος των Εκπαιδευτικών Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Χαϊδαρίου, ζητούν να συζητηθεί στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, το θέμα της κατάχωσης τμήματος της αρχαίας Ιεράς Οδού, που βρίσκεται στην περιοχή της Αφαίας, στο ύψος ακριβώς της γέφυρας Σκαραμαγκά και γειτνιάζει με το «Copa Copana». 

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι δύο Σύλλογοι, στο συγκεκριμένο σημείο, το ίχνος της αρχαίας Ιεράς Οδού, μαζί με τέσσερις τάφους (οι δύο έχουν ήδη μεταφερθεί στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας και οι άλλοι δύο παραμένουν απροστάτευτοι στο χώρο στάθμευσης του «Copa Copana»), αποκαλύφθηκε το 2006 και από τότε δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική ενέργεια ανάδειξης.

Το αντίθετο μάλιστα έχει γίνει, αφού συστηματικά γίνεται προσπάθεια απόκρυψης της αρχαίας Ιεράς Οδού (δεν υπάρχει, για παράδειγμα, καμία ενημερωτική πινακίδα) και κατάχωσής της, με πρόσχημα, δήθεν, την προστασία της. Επιπροσθέτως, με τις δύο αποφάσεις των Υπουργών Πολιτισμού κ.κ.: Γερουλάνου και Τζαβάρα, χωρίς κανένα απολύτως σοβαρό επιχείρημα, επιχειρείται να καταχωθεί η αρχαία Ιερά Οδός, να ταφεί δηλαδή η ιστορία μας!

Για τους ανωτέρω λόγους, οι δύο ως άνω Σύλλογοι καλούν το Δημοτικό Συμβούλιο, να πάρει απόφαση, που θα αναφέρεται:
α) στην ακύρωση των πιο πάνω υπουργικών αποφάσεων των κ.κ. Γερουλάνου (2011) και Τζαβάρα (2013), με τις οποίες επιχειρείται να καταχωθεί η αρχαία Ιερά Οδός
β) στην ανάδειξη του μοναδικού τμήματος της αρχαίας Ιεράς Οδού που σώζεται στην πόλη μας
γ) στο χαρακτηρισμό του χώρου ως αρχαιολογικού (να κινηθούν δηλαδή όλες οι απαραίτητες διαδικασίες)

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, συζήτησε διεξοδικά το θέμα, για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων.
Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο, 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την αίτηση ακύρωσης των δύο Υπουργικών Αποφάσεων κ. Γερουλάνου (18 Αυγούστου 2011), και κ. Τζαβάρα, (3 Απριλίου 2013) σύμφωνα με όσα αναλυτικότερα αναφέρονται στην εισήγηση.
Την ανάδειξη της αρχαίας Ιεράς Οδού, και τον χαρακτηρισμό της, ως “αρχαιολογικό χώρο”, καθώς αποτελεί σημαντική ιστορική πολιτιστική κληρονομιά της Πόλης μας.