Πεζογέφυρες Μισοτιμής για Αβίωτες Μεταφορές και Αστική Επικίνδυνη Κινητικότητα

CUI BONO; Κάθε που φτάνουν εκλογές κάνουν εγκαίνια οι τοπικοί αιρετοί όπως για τη πεζογέφυρα στη Σατωβριάνδου, η οποία λίγο…

Continue ReadingΠεζογέφυρες Μισοτιμής για Αβίωτες Μεταφορές και Αστική Επικίνδυνη Κινητικότητα