Είναι η Οικονομία ..stupid (λαϊκιστή)

δημοτικά τέλη στο Χαϊδάρι

Είναι η Οικονομία …stupid

Με αφορμή την πρόσφατη,  μη  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας, επί της πρότασης των καταστηματαρχών υγειονομικού ενδιαφέροντος, για απαλλαγή τους από δημοτικά τέλη στο Χαϊδάρι , μέχρι 31/12/2020. (Η απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, η οποία συμφωνεί με την πρόταση της δημοτικής μας αρχής*).

Η ανακοίνωση της δημοτικής αρχής συγκεκριμένα αναφέρει;
“Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης καταψήφισαν στο ΔΣ την πρόταση για τρίμηνη απαλλαγή των καταστημάτων. Αντί γι αυτήν ζήτησαν να ψηφιστεί από το ΔΣ πρόταση για απαλλαγή για ολόκληρο το 2020, η οποία ρητά δεν επιτρέπεται από την ΠΝΠ αλλά επίσης είναι πολύ πέραν των οικονομικών δυνατοτήτων του Δήμου. Για να υποβληθεί νόμιμα μια τέτοια πρόταση απαιτείται βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας ότι «αντέχουν» την μεγαλύτερης διάρκειας απαλλαγή τα οικονομικά του Δήμου. Αυτή η βεβαίωση δεν υπήρχε, δεν ζητήθηκε καν από την αντιπολίτευση γιατί οι ίδιοι γνωρίζουν καλά ότι δεν μπορεί να υπάρξει.”

Τι σημαίνει αυτό;Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού είναι από τα κυριότερα υποχρεωτικά
ανταποδοτικά έσοδα των δήμων.Αφορούν τις υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού που παρέχουν οι δήμοι. Στο Δήμο μας από αυτά τα χρήματα, που εισπράττονται μέσω ΔΕΗ, πληρώνεται η  Υπηρεσία Ελέγχου και Προστασίας Περιβάλλοντος.

Γιατί ο συντελεστής ξεχωρίζει τις οικίες από τους επαγγελματίες

Στο Δήμο μας υπάρχει ο ένας συντελεστής για οικίες (1,69 ανά τ.μ.). Και άλλοι τρεις για επαγγελματικές χρήσεις, χώρους στεγασμένους και μη αλλά και για άνω των 6.000 τ.μ. για επαγγελματικές χρήσεις. Περισσότερα τετραγωνικά, μεγαλύτερη χρέωση.

Επίσης και για κατάληψη κοινοχρήστου χώρου από καταστήματα, επιχειρήσεις κλπ. ανά ζώνη περιοχής. Τα τελευταία πρέπει να είναι ανάλογα του οφέλους που αποκομίζει ο φορολογούμενος από τη χρήση του παραχωρούμενου δημοτικού χώρου.
Τα τέλη αυτά επιβάλλονται σε βάρος όσων χρησιμοποιούν δρόμους, πλατείες,
πεζοδρόμια και εν γένει κοινόχρηστους χώρους. Κάθε χρόνο αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, σχετικά.

Πόσα χρήματα; Όχι δεν θα σας αναφέρω τώρα στοιχεία από τη σημερινή δημοτική αρχή αλλά από την προηγούμενη του κ. Σελέκου. Στο τέλος του 2018 η εκτελεστική επιτροπή αναφέρει ότι η υπηρεσία καθαριότητας  για το 2019 θα έχει λειτουργικά έξοδα:

  • ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Κ ΗΛΈΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  Λειτουργικά Έξοδα= 5.375.880,29 €
  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Λειτουργικά έξοδα= 7.000,00 €
  • ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ   Λειτουργικά έξοδα = 526.100,85 €

Βέβαια το 1.065.528,087 ευρώ είχε  προϋπολογίσει για πρόσληψη εκτάκτων υπαλλήλων στη καθαριότητα η πρώην δημοτική αρχή οκ τα αφαιρούμε. 5. 908981,14- 1.065.528,087  =4.843.453,763 περίπου λοιπόν γι ατο 2019 τα έξοδα τα ανταποδοτικά. 

Έχει έξοδα η καθαριότητα, πολλά έξοδα

Έλα όμως που με τα νέα τέσσερα απορριμματοφόρα, καδοπλυντήριο (μετά από έξι χρόνια!!) και το σάρωθρο και τον φορτωτή, αποκτήσαμε πρόσθετα έξοδα -υποχρεωτικοί έλεγχοι κλπ. Αλλά και με την εντατικοποίηση, την καθαριότητα που επιτέλους άρχισε να δουλεύει και να αποδίδει το έργο της .Μόνο στις 30/4/2020 δημοσιοποιήθηκαν αποφάσεις που διαθέτουν πιστώσεις περίπου 56.000 ευρώ για αγορά ελαστικών και συντήρηση τους. όπως και για το σάρωθρο και τον φορτωτή -υποχρεωτικοί έλεγχοι.**

Όμως για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού ποτέ δεν υπήρξε μια μια αναλογιστική μελέτη  Μέτρηση αποβλήτων ανά κατάστημα ή οικία, ώστε να επιβληθεί το τέλος με δίκαιο τρόπο. Ο Συνήγορος του Πολίτη στις ειδικές εκθέσεις επανειλημμένα   αναφέρει ότι πρέπει να υπολογίζονται τα τέλη µε βάση τον όγκο των απορριμμάτων που παράγει ο κάθε χώρος, ώστε να καθίσταται το σύστημα αναλογικότερο και δικαιότερο.
Αμελείται και µία περαιτέρω σημαντική διάσταση του θέµατος: H παροχή κινήτρων
για ανακύκλωση απορριµµάτων. Ειδικότερα, µέσω του καθορισµού ενός ειδικού
συντελεστή τελών καθαριότητας, για τις περιπτώσεις που οι δηµότες, είτε ως ιδιώτες, είτε ως επιχειρήσεις, θα επέλεγαν την ανακύκλωση ως τρόπο διάθεσης των
απορριµµάτων τους, το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, µπορεί να παράσχει σοβαρό κίνητρο για την ανακύκλωση των απορριµµάτων, η οποία τα τελευταία χρόνια υιοθετείται ολοένα και περισσότερο, µε σοβαρά οφέλη οικονοµικά και περιβαλλοντικά.

Έχει έξοδα η καθαριότητα  και είναι υπηρεσία που πληρώνεται απευθείας από τους δημότες. Πως μπορεί ο δήμος να βρει λεφτά. Αν είχε φροντίσει να εφαρμόσει τον κανονισμό καθαριότητας από χρόνια. Τι λέει ο Κανονισμός, ότι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα τους είναι οι παραγωγοί. Ο κάθε ένας από εμάς. Αλλά υπάρχουν κατηγορίες αποβλήτων. Τα ειδικά από παραγωγικές διαδικασίες είναι διαφορετικά, άλλη  κατηγορία . Αυτά τα απόβλητα , είναι που κυρίως επιβαρύνουν την υπηρεσία καθαριότητας. Αν είχε φροντίσει ο Δήμος μας να χρεώνει ανά κατηγορία επαγγελματικής δραστηριότητας βάσει μετρήσεων, τα παραγόμενα απόβλητα. Αλλά και από πρόστιμα, που επίσης προβλέπονται και είναι υποχρέωση του δήμου να τα επιβάλλει.

Η λύση είναι η μείωση αποβλήτων, οι μετρήσεις ανά επαγγελματική δραστηριότητα, για αρχή

Αν είχε φροντίσει, η  προηγούμενη δημοτική αρχή, να ενισχύσει την ανακύκλωση, τα βιοαπόβλητα που είναι τα μισά περίπου από τις συνολικά παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος παράγουν τον μεγαλύτερο όγκο βιοαποβλήτων και το Πράσινο (κλαδέματα). Να μειώσει τις ποσότητες για ταφή στο ΧΥΤΑ. Αλλά δεν ήθελε και ποτέ δεν θα θέλει. Και ξέρετε γιατί; Γιατί είμαστε εμείς όλοι, τα γνωστά υποζύγια που πάντα θα πληρώνουμε. Κι ας παράγουμε, ως κατοικίες, ελάχιστες ποσότητες. Πως οι λαϊκιστές θα επιβιώνουν; Γιατί δεν λένε οι καλοί αντιπολιτευτές για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας; που επίσης είναι τέλος και έσοδο της καθαριότητας προϋπολογισμένο στα 655.000 ευρώ κατ΄έτος. Γιατί να πληρώνουμε, οι δημότες,για την μη κάλυψη του οικοπέδου μας, πλέον των τελών καθαριότητας στη ΔΕΗ;

Γιατί κόπτονται οι αντιπολιτευτές για τα δημοτικά τέλη στο Χαϊδάρι,  τώρα για τους καταστηματάρχες;  Γιατί δεν είπαν στους καταστηματάρχες όταν ήταν διοίκηση ή αντιδήμαρχοι πιο πριν, ότι με την μείωση των αποβλήτων τους θα πέρναγαν απόφαση για μείωση χρέωσής τους. Μέσω της Ανακύκλωσης. Μέσω της Κυκλικής Οικονομίας.

Με ένα σμπάρο δυό τρυγόνια, για τους λαϊκιστές. Γιατί εκτός της φαγωμάρας και της συστηματικής παρακώλυσης του δημοτικού συμβουλίου υπάρχει συνέχεια. Επιδιώκουν να παρεμποδίσουν την επιτυχή λειτουργία της καθαριότητας. Προσπαθούν να εμποδίσουν μέσω της μείωσης των τελών, τα έσοδα της καθαριότητας, την καθαριότητα της πόλης.

Κουλτούρα με προοπτική εκσυγχρονισμού

Όσο η καθαριότητα πληρώνεται από τα ανταποδοτικά και όσο εξαρτάται από τις αναλογιστικές μελέτες. Δηλαδή ισοσκέλιση εσόδων και εξόδων.  Ιδού πεδίον δόξης…καθαρόν “pay as I throw “. Τολμήστε να πείτε την αλήθεια, όσο η καθαριότητα προσλαμβανει εκτός ΑΣΕΠ, πάντα θα μας χρεώνετε “κουτουρού”. Θέλετε να μην μειωθούν τα απόβλητα , γιατί έτσι ενισχύονται οι προσλήψεις “από το παράθυρο”. Και τα έξοδα για προμήθειες, επισκευές, προμήθειες .

Α, και οι κάδοι στο παιχνίδι χωροθέτησης, “διαίρει και βασίλευε” στις γειτονιές.

Πολύ μικροί και ασήμαντοι …για αυτό και η πόλη διχάζεται, συνεχώς …στο ίδιο έργο θεατές.

Έτσι μας κρατάτε στο παρελθόν, λαϊκιστές αντιπολιτευτές.

Και με τα 365.100 ευρώ,  το  ενιαίο τέλος που περιμένουμε από το Υπουργείο Εσωτερικών, να διατεθεί για τον εκσυγχρονισμό της Καθαριότητας για μελέτες, μετρήσεις και εξορθολογισμό λειτουργίας της. Έξυπνα συστήματα για αποτελεσματικές υπηρεσίες και υπαλλήλους που δεν θα κινδυνεύουν..

Η δημοτική αρχή επί Σελέκου, αύξησε τα τέλη στη Καραϊσκάκη, από Δαβάκη μέχρι λεωφόρο Αθηνών στο τέλος του 2018.
“Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: την ένταξη της υπόλοιπης οδού Στρατάρχη Καραϊσκάκη, στην 1η ζώνη και με συντελεστή 101,29 €ετησίως ανά τ.μ. και την διατήρηση των υπόλοιπων συντελεστών της περίπτωσης : α. Τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου και αφορά
στους ιδιοκτήτες αυτών (Ν.4093/2012 και άρθρου 3 του Ν.1080/80 ) και τέλος κατάληψης
κοινόχρηστου χώρου για τους μισθωτές τους (αφαιρουμένων των τ.μ. που καταλαμβάνει η
κατασκευή του περιπτέρου)”.***

Κι επιτέλους δείτε πως παραχωρείται ο κοινόχρηστος χώρος, σε δήμους υπόδειγμα όπως των Τρικκαίων . Διαφάνεια και Χρηστή Διοίκηση, έτσι οι λαϊκιστές θα αφανιστούν.

Ήδη η κεντρική κυβέρνηση προχωρά σε νομοθετικές ρυθμίσεις για επιχειρήσεις, ύψους 2.000.000.000 ευρώ. Επιχορηγήσεις, υποστήριξη δανειοληπτών , αναστολή δόσεων κλπ.