Master ΧΞ-Chef για Αναδόχους και Υλικά

Προκάτ Μελέτη με τα μισά λεφτά

Ο λόγος Ξανά για το έργο “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ”. Το οποίο είναι ήδη σε διαγωνισμό, μετά την αίτηση ανάκλησης από το Δήμο και εκ νέου υποβολή στο Ταμείο Αλληλεγγύης. Αφού αναγκαστικά ο Δήμος επικαιροποίησε τη μελέτη για τα αρχικώς προϋπολογισμένα 918.000 ευρώ (μελέτη 18/2020) , κατέβηκε στα 455.000 ευρώ (μελέτη 1/2023) *

Δείξε μου τη Μελέτη **του ‘Εργου να σου πω ποιος θα είναι ο Ανάδοχος

Μόνο που η συγεκριμένη μελέτη με μία λεπτομέρεια σχετικά με τα υλικά “Προμήθεια και τοποθέτηση “Στήλων Επικοινωνίας” που θα απευθύνονται σε χρήστες όλων των ηλικιακών ομάδων και θα είναι σχεδιασμένοι για την ασφαλή προσβασιμότητα και συμμετοχή ατόμων με αναπηρίες” δείχνει τον μελλοντικό Ανάδοχο.

Ακόμα ένας διαγωνισμός από το 2018 περιέχει το συγκεκριμένο υλικό και έχει κατακυρωθεί από το Δήμο Δ. Νέας Σμύρνης, στον Ανάδοχο ο οποίος έχει αναλάβει “βιοκλιματική Ανάπλαση” της τσιμεντένιας π(ε)λατείας του Δημάρχου ΒetonArme, στο Δάσος. Τότε τα 2 τεμάχια κοστολογήθηκαν στα 12.000 ευρώ, τώρα η μελέτη της Τ.Υ. Δήμου Χαϊδαρίου για δύο τεμάχια τα 9.900 ευρώ. Τσάμπα πράγμα δηλαδή μπροστά στην εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες και την επικοινωνία γενικώς, όπως δικαιολογεί την επιλογή, η Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Άλλωστε είναι εμφανής σε κάθε βήμα μας, η χωρίς εμπόδια και άνετη μετακίνηση πεζών και Ατόμων με Αναπηρίες.

Στα Οικοδομικά Υλικά του Προϋπολογισμού. Ποιό κτίριο αφορούν;

Κρυμμένα στη μελέτη τα πορτοπαράθυρα, φαίνεται ξεκάθαρα ότι κάποιο κτίριο θα επισκευασθεί, με αποκομιδή τόνων αποβλήτων. Γιατί όμως κρύβονται σε άλλο έργο; Γιατί πρέπει να γίνουν εν κρυπτώ; Μήπως επειδή δεν είναι δυνατόν να νομιμοποιηθούν; Μήπως υπάρχει κτίριο εκεί κοντά με τόνους αποβλήτων για το οποίο συγκεκριμένος φορέας πρέπει να επιβαρυνθεί και όχι οι δημότες στο Χαϊδάρι; Μήπως η μεγάλη έκπτωση για τη δήθεν βιοκλιματική σχεδίαση στη πλατεία στο Δάσος, βρέθηκε τρόπος να καλύψει τους τόνους τα τσιμέντα ή μήπως την αποξήλωσή τους μετά την κατακραυγή όλων; Για αυτό καθυστερεί η αποπεράτωση; Η Αντιπολίτευση ξέρει και δεν μιλά; Τι κρύβετε προεκλογικά;

Άλλωστε είναι πασίδηλον ότι κόπτεσθε για την Διαφάνεια και την Τήρηση της Νομιμότητας, Καθημερινά.

Οι Πλατείες και τα υπαίθρια γήπεδα μπάσκετ έχουν παράθυρα;

Το υπό δημοπράτηση Έργο αφορά μόνο τη Πλατεία, το γήπεδο μπάσκετ και την Παιδική Χαρά στο Σκαραμαγκά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική έκθεση της Μελέτης **

Με 1.400 τόνους (όχι κιλά) για Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών , κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

Με 3.00 m2 και 195,00 το ένα. Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα.

Με 10 m2 και 165 ευρώ το ένα. Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα ανασυρόμενα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη.

ΚΑΙ

Διπλοί θερμομονωτικοί -ηχομονωτικοί – ανακλαστικοί υαλοπίνακες, Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές
με κάσσα δρομική και Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 220/Δ/1992-03-10, το Ο.Τ. 36 είναι χώρος Σχολείου και το Ο.Τ. 28 είναι Κοινόχρηστος Χώρος(παιδική χαρά σήμερα). Αν επήλθε μεταγενέστρα τροποποίηση του ρυμοτομικού, πρέπει να αναφέρεται στη Μελέτη διακριτά και συγκεκριμένα. Και στην αρχική απόφαση της Ο.Ε. 126/31/8/2020**** περιγράφεται ως ΚΦ έκταση και όχι ΚΧ . Πότε αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η τροποποίηση από τον Αύγουστο του 2020 μέχρι σήμερα;

Το Μαγαζάκι άνοιξε από παλιά και μένει ανοιχτό με τα ίδια ονόματα Ξανά

Γιατί έτσι επιλέγονται τα έργα στο Χαϊδάρι. Επειδή οι χρηματοδοτήσεις είναι ατελείωτες για κάθε πτυχή της καθημερινότητας και κάθε πεδίο της Αυτοδιοίκησης. Από πλήθος φορέων είτε Υπουργείων, είτε Περιφέρειας,είτε Πράσινο Ταμείο είτε κατευθείαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν στη Πόλη στην οποία επιλέγουμε δήμαρχο τον φίλο και το συγγενή ή απλά τον Κομματάρχη ή το “τζάκι” είναι λογικό να μην υπάρχουν απαιτήσεις από τους υπηκόους της Αυτού Εξοχότητος του ΜεγαλοΚεφάλα με το Μικρό Μυαλό. Μόνο Πελάτες και Εξυπηρετήσεις. Πόσες φορές έχει γίνει το ίδιο, όλα αυτά τα χρόνια;

Άλλωστε οι προθέσεις όλων είναι φανερές και ξεκάθαρες, μόνο το Κοινό Καλό σας ενδιαφέρει. Και η μόνη σκέψη σας είναι πως θα εξυπηρετηθεί το δημόσιο συμφέρον.

ΥΓ Εδώ δεν διαχωρίσθηκε η Προμήθεια φωτιστικών, όπως στη Φαβιέρου . Οι δικαιολογίες του Δελτίου Τύπου για την καθυστέρηση στη Φαβιέρου τελικά αποδεικνύουν ότι είναι all talk and no work “Η ανάπλαση της οδού Φαβιερου διαχωρίστηκε από τον Φορέα Χρηματοδότησης του έργου, τον ΑΣΔΑ, σε δυο ανεξάρτητους διαγωνισμούς.  Ο πρώτος αφορούσε τις οικοδομικές και τεχνικές εργασίες και ο δεύτερος την προμήθεια φωτιστικών κλπ. Η αιτία για αυτό τον διαχωρισμό ήταν η διαφορετική νομοθεσία που διέπει τα δημόσια έργα (πρώτος διαγωνισμός) και τις δημόσιες προμήθειες (δεύτερος διαγωνισμός)”https://xaidarisimera.gr/apantisi-tis-dioikisis-toy-dimoy-stin/ https://xaidarisimera.gr/apantisi-tis-dioikisis-toy-dimoy-stin/

Έχει ήδη γίνει αποστολή των σχετικών συγκεκριμένων ερωτήσεων προς τους-τις αρμόδιους-ες υπαλλήλους του Δ.Χ. χωρίς απάντηση μέχρι σήμερα.

Το αρμόδιο Υπουργείο, η ΕΑΔ και η ΥΔΟΜ Αιγάλεω έχουν ενημερωθεί

**Η Μελέτη

***ΣΥΜΒΑΣΗ Δ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Π.Δ. 220/Δ/1992-03-10, το Ο.Τ. 36 είναι χώρος Σχολείου

****ΑΠΟΦΑΣΗ 126 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

* 918.000 ευρώ αρχικά