O παπάς πρώτα βλογάει τα γένια του

xaidari pezodromion

Η παροιμία

Σύμφωνα με την παροιμία, ο παπάς πρώτα τα γένια του βλογάει, ο καθένας δηλαδή επιδιώκει να αντλήσει πρώτα ο ίδιος όφελος από κάτι και μετά, ενδεχομένως, να φροντίσει για το κοινό καλό. Η εικόνα της παροιμίας είναι παρμένη από τη θεία λειτουργία: όταν ο παπάς λέει «ευλογητός» και στη συνέχεια θυμιάζει με το θυμιατό, φαίνεται σαν πρώτα απ’ όλα να θυμιάζει τη γενειάδα του.

Από την παροιμία γεννήθηκε και η παροιμιακή φράση «βλογάει τα γένια του», που λέγεται με τον ίδιο τρόπο όπως και η παροιμία, π.χ. για όποιον εκμεταλλεύεται τη δημόσια θέση του για να αποκομίσει προσωπικό όφελος. Για παράδειγμα, «Οι δικαστές ευλόγησαν τα γένια τους και επιδίκασαν αναδρομικές αυξήσεις στον εαυτό τους».

Τοποθέτηση εύκαμπτων οριοδεικτών για διευκόλυνση των απορριμματοφόρων

xaidari pezodromion
12ο Νηπιαγωγείο Διασταύρωση Λακωνίας και Γιαννούλη

Η παραπάνω παροιμία,  εκφράζει απόλυτα αυτό που σκέφτηκα  διαβάζοντας την απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου. O Δήμος τοποθετεί εύκαμπτους οριοδείκτες σε στροφές, προς διευκόλυνση των δρομολογίων των νέων απορριμματοφόρων. Δηλαδή τα παλαιά απορριμματοφόρα έστριβαν χωρίς δυσκολία ή απλά δεν εκτελούσαν τα συγκεκριμένα δρομολόγια; Και για εμάς οδηγούς και πεζούς, που διασχίζουμε “τυφλά”, χωρίς καμία ορατότητα, όλες τις διασταυρώσεις και γωνίες της πόλης μας; Για εμάς Δήμε μου, τίποτα; Κορώνα -Γράμματα εμείς οι υπόλοιποι που δεν έχουμε την τύχη να είμαστε απορριμματοφόρα ή και για κάποιες άλλες περιπτώσεις, που δεν έχουμε “μπάρμπα” μέσα στο Δήμο. Στη διασταύρωση του 12ου Νηπιαγωγείου όμως, που κινδυνεύουν τα παιδιά, εκεί έχει χωροθετήσει παράνομα  τρείς κάδους ο Δήμος μας, ακριβώς στη διασταύρωση και διάβαση (που έχει αποχρωματισθεί-περιμένουμε να βαφτεί δήμε)  και τα ογκώδη και κλαδέματα εκτός  είναι κάθημερινό φαινόμενο. Τι κρίμα, τα νήπια και οι συνοδοί τους να μην είναι τόσο τυχεροί όπως τα απορριμματοφόρα! Τι κρίμα, εκεί να μην είναι στροφή για τα πολύτιμα απορριμματοφόρα.

Κτισμένες οι διασταυρώσεις στη πόλη μας

Η παράνομη στάθμευση στις διασταυρώσεις και γωνίες  απαγορεύεται από τον ΚΟΚ. Το άρθρο 34 ,απαγορεύει τη στάθμευση σε απόσταση 10 μέτρων από εισόδους- εξόδους κόμβων και 5 μέτρα από γωνίες.

Σύμφωνα με τον ΚΟΚ, άρθρο 2, κόμβος είναι κάθε διασταύρωση.

Σύμφωνα με τον ΚΟΚ άρθρο 48, H πρoσωρινή ή διαρκής κατάληψη τμήματoς τoυ oδoστρώματoς με εγκαταστάσεις ή εμπόδια απαγoρεύεται, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμπoδίζεται η κυκλoφoρία, η επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση oχημάτων ή περιoρίζεται η oρατότητα αυτών πoυ χρησιμoπoιoύν τις oδoύς.

19700220_100957
Είσοδος-Έξοδος 7ο Δημοτικό Σχολείο , ορατότητα μηδέν για τα παιδιά κατά την έξοδό τους

Δυστυχώς όλα τα παραπάνω, που είναι υποχρέωση της δημοτικής αρχής να εφαρμόσει, δεν λαμβάνονται υπόψιν. Η επιβολή της ανομίας  σχετικά με την παράνομη στάθμευση είναι πλέον εδραιωμένη. Ακόμα και ο ίδιος ο Δήμαρχος θεωρεί το αίτημα για εφαρμογή του ΚΟΚ, αίτημα  για “εξυπηρέτηση” συγκεκριμένων δημοτών,  “χατηράκια” ‘η “ρουσφετάκια.”  Το παράλογο μας έχει χτυπήσει κατακέφαλα. Αντιλαμβάνονται ως  “εξυπηρέτηση” την   εφαρμογή νόμων που είναι  υποχρέωση  θεσμική των αρμοδίων, για την οδική ασφάλεια όλων. Αντιλαμβάνονται ως “εξυπηρέτηση” οι  “συστηματικοί χατηρατζήδες” το αίτημα για απρόσκοπτη πρόσβαση στο κοινόχρηστο χώρο όλων, όπως επιτάσσει  το Σύνταγμα μας. Είναι  “εξυπηρέτηση” για αυτούς που συστηματικά αποφασίζουν στο Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς αιτιολόγηση και χωρίς τεχνικές μελέτες για ανάλογα θέματα και εξαιτίας των υλικών ενεργειών τους, κινδυνεύουμε όλοι και όλες, καθημερινά.

20170604_102700

Ούτε στο προϋπολογισμό, ούτε στο Τεχνικό Πρόγραμμα Δράσης

Η παραπάνω εργασία που προϋποθέτει και προμήθεια υλικών, θα έπρεπε να εγγραφεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου μας.  Είναι η αναμόρφωση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2018, το οποίο ψηφίστηκε με την αριθμ. 281/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ( ΑΔΑ: 6ΟΧΑΩΗ3-6ΔΘ ). Οι δράσεις των Δήμων, υλοποιούνται μόνον εφόσον προβλέπονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα Δράσης και καλύπτονται από τον Προϋπολογισμό του Δήμου.

Οι εύκαμπτοι οριοδείκτες στοιχίζουν περίπου 20 ευρώ, το τεμάχιο. Πόσοι θα χρειασθούν για τόσες πολλές, 21 τον αριθμό, διασταυρώσεις; Ενώ αν απλά προσπαθούσε ο Δήμος να βεβαιώνει καθημερινά παραβάσεις, που είναι έσοδα του Δήμου θα είχαμε και χρήματα στο ταμείο και θα εδραιωνόταν η αντίληψη της αποτροπής της παραβατικότητας μέσω της τιμωρίας και των προστίμων, η υπακοή στο νόμο για το πραγματικό καλό και το δημόσιο συμφέρον. Και πάνω από όλα, Οδική ασφάλεια  για όλους και όλες.

Στην Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου,  καμία εγγραφή για τη τοποθέτηση των εύκαμπτων οριοδεικτών . Ελάχιστα χρήματα και για πεζοδρόμια  και επισκευές οδοστρώματος αλλά είπαμε όταν θέλει ο Δήμος βρίσκει χρήματα, όπως για τη μεταλλική κερκίδα στο κλειστό γυμναστήριο στο “X. Aγγουράκης”.

( Κωδικός 15.7135.0024 )Προμήθεια & τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας στο Κλειστό Γυμναστήριο “Χ.Αγγουράκης” από μηδέν στο προϋπολογισμό τώρα βρέθηκαν 12.000,00 ευρώ, τα έκοψε προφανώς  από το γήπεδο ποδοσφαίρου  και το πάρκο ιστορικής μνήμης.

(Κ.Α.Ε. 15.7326.0001) Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην επέκταση του Πάρκου Ιστορικής Μνήμης από  8.000,00 που είχαν προϋπολογισθεί για το 2019   τώρα 0000.

(Κ.Α.Ε.15.7336.0024) Συντήρηση ταρτάν στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Δάσους Χαϊδαρίου από 5.000,00 τώρα έμεινε 0000.

Περικοπές και στη συντήρηση των σχολείων:

(ΚΑΕ 30.7331.0007 Επισκευή κεραμοσκεπών και μονώσεων σε σχολικά συγκροτήματα ΑΠΌ 20.000, έμειναν  4.000,00 ευρώ

(ΚΑΕ 30.7331.0029) Επισκευή , αντικατάσταση μονώσεων σε σχολικά συγκροτήματα από 12.500,00 έμειναν  4.500,00ευρώ.

19700208_121609
Οδός Κολοκοτρώνη , Νηπιαγωγείο- Δημοτικό -ΝΕΛΕ, χώρος για τα παιδιά δεν υπάρχει αλλά δεν είναι στροφή απορριμματοφόρων για να αποτραπεί η παράνομη στάθμευση

η απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου,

Η  με αρ.  82  Έγκριση τοποθέτησης οριοδεικτών σήμανσης για αποτροπή στάθμευσης. απόφαση (σχετ.: 27/2019 Ε.Π.Ζ.) ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

είναι παράνομη, επειδή σύμφωνα με:

-Το άρθρο 48 του Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) «…Η προσωρινή η διαρκής κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος με εγκαταστάσεις η εμπόδια απαγορεύεται, ιδιαίτερα εάν με αυτά παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, η επιτρεπόμενη στάση η στάθμευση η περιορίζεται η ορατότητα αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς. Κατ’ εξαίρεση της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να επιτραπεί σε έκτακτες περιπτώσεις εάν υπάρχει αρκετός χώρος γι’ αυτό η κατάληψη τμήματος οδού με προσωρινές εγκαταστάσεις η εμπόδια ύστερα από άδεια των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αρχών μετά τη γνώμη των αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών».
Το άρθρο 34 «Στάθμη και στάθμευση» όπου στην παράγραφο 13 αναφέρεται : «…επιτρέπεται η τοποθέτηση κατακόρυφων ελαστικών εύκαμπτων επαναφερόμενων κυλίνδρων στις διασταυρώσεις όταν εμποδίζεται η στροφή των μέσων μαζικής μεταφοράς».
–  Με το 40264/4971/2007 – ΦΕΚ 2201/Β’/14.11.2007 Προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης ειδικών προεξοχών πεζοδρομίου σε στάσεις λεωφορείων και οριοδεικτών σε διασταυρώσεις.
2. Σε διασταυρώσεις οδών, όπου εμποδίζεται συστηματικά η στροφή των μέσων μαζικής μεταφοράς, τοποθετούνται κατακόρυφοι ελαστικοί εύκαμπτοι επαναφερόμενοι κύλινδροι οι οποίοι ονομάζονται οριοδείκτες, με στόχο την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης οχημάτων.(άρθρο 1 παρ. 2, ΥΑ 40264/4971/2007 – ΦΕΚ 2201/Β’/14.11.2007)
Σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 3463/2006, οι κανονιστικές αποφάσεις, που αφορούν τη ρύθμιση κυκλοφορίας, των μονοδρομήσεων και των κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, της λειτουργίας των χώρων στάθμευσης εκδίδονται, μετά προηγούμενη κατάρτιση σχετικών μελετών, οι οποίες έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου.
Η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση των οδών εκτελείται μόνο κατόπιν σχετικής μελέτης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.2696/1999.
– Για την συντήρηση των οδών (στην έννοια της συντήρησης περιλαμβάνεται και η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση) αρμόδιες είναι οι οικίες διευθύνσεις των τεχνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τη υπ΄αριθμ. 4422/ΕΟ/07 (ΦΕΚ 1787/Β/6.9.2007) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.

19700206_010547
‘Άλλη μια περίπτωση , ο άνθρωπος στο δρόμο , μπροστά στη στάση λεωφορείου, σωρεία παραβάσεων ΚΟΚ ,απόλυτη έλλειψη ορατότητας από τη μεριά που πρέπει να ελέγξει ο οδηγός , αλλά δεν είναι στροφή απορριμματοφόρου για να αποτραπεί η παράνομη στάθμευση

Η παρανομία έχει γίνει συνήθεια στο Δήμο μας

Ο Δήμος πληρώνει συνδρομή,  για να έχει  νομική ενημέρωση. Από τα χρήματα των δημοτών για να εφαρμόζονται οι νόμοι, όχι μόνο για την εξυπηρέτηση των απορριμματοφόρων. Η οδική ασφάλεια είναι υποχρέωση του δήμου και αφορά όλους τους δημότες και επισκέπτες.

Η συστηματική και κατάφωρη παράβαση νόμων και νομοθετημάτων  πρέπει να σταματήσει. Η χωροταξική τοποθέτηση και εγκατάσταση εμποδίων κινητών  αλλά και η εγκατάσταση  εργοταξίων χωρίς άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Μια πληγωμένη πόλη δημιούργησαν τα τελευταία χρόνια, οι διοικούντες. Χωρίς αιτιολόγηση και τεχνική μελέτη, ότι θέλει ο “πελάτης” του δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφίας ή όποιος  έχει άκρες στους υπαλλήλους του δήμου.

Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι κανονιστικές πράξεις και ως τέτοιες πρέπει να έχουν αιτιολόγηση. Να αναφέρεται σαφώς το πλέγμα διατάξεων και νόμων που δικαιολογούν την πράξη που παράγει έννομα αποτελέσματα. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει  υποχρέωση να αποφασίζει σύννομα!

Μια παρεούλα αποφασίζει κατά το δοκούν. Μια πόλη κόσμημα για δεκαετίες, μέσα σε λίγα χρόνια χρόνια έχει γίνει βρώμικη, άσχημη και επικίνδυνη.

Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει

Και ενώ ο Δήμος αποφασίζει για τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων, οι διασταυρώσεις οι υπόλοιπες παραμένουν ¨κτισμένες” από την παράνομη χωροθέτηση δημοτικού εξοπλισμού, εμποδίων και παράνομης στάθμευσης . Οι οδηγοί και  πεζοί στο έλεος του παράνομου συμπολίτη. Κέρδισε ο ψηφοφόρος το δικαίωμα στον εγκλεισμό , τη φυλάκιση των συμπολιτών στα ίδια τους τα σπίτια.  Τον εκφοβισμό και αποκλεισμό από το κοινόχρηστο χώρο όλων των ανθρώπων που έχουν κινητικά προβλήματα. Των ηλικιωμένων, των παιδιών, των γονιών με καροτσάκια. Τη διακινδύνευση  του σημαντικότερου αγαθού, της ανθρώπινης ζωής.

IMG_20190411_190223
και εύκαμπτοι οριοδείκτες για την οριοθέτηση του κάδου , κάδος που εμποδίζει την ορατότητα από τη μεριά που πρέπει να ελέγξει ο οδηγός,  σε STOP, ο πεζός εκτεθειμένος στο κίνδυνο, αλλά η παράνομη στάθμευση δεν αποτρέπεται.

Αλλά και ο “μπαμπούλας¨, ο ίδιος ο Δήμος που τοποθετεί δημοτικό εξοπλισμό χωρίς τεχνική μελέτη και εκφοβίζει όποιον τολμά να διαμαρτυρηθεί. Και επειδή έχουμε μεγαλώσει με τον “μπαμπούλα”, καταπίνουμε την απειλή και λέμε “που να πάνε οι κάδοι” , “που να πάνε τα αυτοκίνητα”,  “που να πάνε τα δένδρα”, “που να πάνε τα τραπεζοκαθίσματα”, “που να δουλέψει ο επαγγελματίας” κλπ.  Μόνο οι άνθρωποι είναι “τιραμόλες” , ξεχειλώνουν, μαζεύουν, διπλώνονται για να χωρέσουν. Που να πάνε, κυρ-“μπαμπούλα” μου, ε;

Εκεί που πρέπει για  να μειωθούν τα απόβλητα, να μπουν οι κάδοι στα κτίρια για τη ΔΙαλογή στη Πηγή και την ευθύνη του παραγωγού αποβλήτων.

Εκεί που επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση και όχι όπου βολεύει τον καθένα.

Εκεί που επιτρέπεται η φύτευση, όπως ορίζει ο Κανονισμός Κοινοχρήστων Χώρων δήμου Χαϊδαρίου, όπως και τα άλλα εμπόδια από επαγγελματική κατάληψη.

Όλα αυτά δεν έγιναν τα τελευταία χρόνια, βέβαια. Τώρα όμως έφτασε η κατάσταση στο απροχώρητο. Δεν είναι μόνο η απουσία ενεργειών της διοίκησης για Οδική Ασφάλεια,  για προστασία του ανθρώπου, προς διευκόλυνση των πεζών. Είναι και οι παράνομες υλικές ενέργειες , όπως η παραπάνω απόφαση,  που σηματοδοτούν τις επιλογές των διοικούντων. Και αλλού τοποθετούν εύκαμπτους οριοδείκτες, όπως στην Ηλιούπολη. Αλλά για να προστατεύσουν τις διαβάσεις μπροστά σε σχολικό συγκρότημα, κάποιοι δήμοι θεωρούν πιο σπουδαίο την ασφάλεια των παιδιών μας. Οι προτεραιότητες, ορίζουν τις επιλογές.

Ο Δήμος μισεί τους ανθρώπους

Παραδέχεται ο Δήμος ότι υπάρχει παράνομη στάθμευση στις γωνίες. Και λοιπόν τι κάνει γι’αυτό; Προσπαθεί να αποτρέψει τους παράνομους, μόνο για να διευκολύνει  τη λειτουργία της συλλογής απορριμμάτων. Κι αν οι εύκαμπτοι οριοδείκτες, καταστραφούν; Εύκαμπτοι είναι. Εύκολα καταστρέφονται.  Έτσι εύκολα θα δικαιολογηθεί ο Δήμος ότι δεν μπορεί να γίνει η συλλογή απορριμμάτων από τους δρόμους. Σήμερα αυτοί οι δρόμοι, αύριο κάποιοι άλλοι.

19700208_121538

Τα λεωφορεία δεν χωρούν,  ακόμα και στους μονόδρομους σταματούν, κορνάρουν για ώρες. Στις διασταυρώσεις, το ίδιο πρόβλημα. Καθυστερούν για τις δουλειές τους, ταλαιπωρούνται οι επιβάτες. Τα νεύρα και η υπομονή σε συνεχή δοκιμασία. Περιφρόνηση για το χρόνο μας που είναι πολύτιμος, αδιαφορία για τη ρύπανση που μας δηλητηριάζει κάθε μέρα.

Τα αυτοκίνητα δεν χωρούν να περάσουν, ανάμεσα στα παρκαρισμένα, δεν βλέπουν να διασχίσουν μια διασταύρωση. Οι πεζοί πετάγονται από παντού. Ένα χάος. Οδική ασφάλεια πουθενά.

Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι

Από το Δήμαρχο που κατά ομολογία του, δημόσια παραδέχεται τη στάθμευση σε διασταύρωση και ΣΤΟΠ, γιατί είναι μπροστά στο χώρο στάθμευσης της οικίας του!. Ιδιοκτησιακού τύπου αντίληψη για τον χώρο πέραν της ρυμοτομικής γραμμής που βέβαια ανήκει σε όλους και υπάρχει για την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων.

Μετά το παραπάνω δημοσίευμα, σταμάτησε να σταθμεύει πάνω στο πεζοδρόμιο, αλλά συνεχίζει να παραβαίνει τον ΚΟΚ. Βέβαια ξέρουμε γιατί προτιμά να μην σταθμεύει εντός του χώρου στάθμευσης  της οικίας του. Γιατί δεν θα μπορεί  να εξέλθει με ασφάλεια, λόγω της έλλειψης ορατότητας από τα παράνομα σταθμευμένα, δίπλα στο σπίτι του. Δεν μπορεί να το πει δημόσια για να μην χαλάσει την εικόνα του ¨καλού”. Να μην αντιπαρατεθεί με τους παράνομους, οπότε καλλίτερα παράνομος κι ο ίδιος.

Πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε κι άλλοι, αλλά προτιμάμε να κάνουμε ελιγμούς για να σταθμεύσουμε στο νόμιμο χώρο μας. Αυτή είναι η διαφορά. Κάποιοι προτιμούμε τη ταλαιπωρία από την παράβαση. Κάποιοι σκεπτόμαστε τους συμπολίτες, ειδικά τα ευάλωτα άτομα, ίσως για αυτό δεν ζητάμε ψήφο.

19700226_103440

Μέχρι το όχημα με τις κρατικές πινακίδες ΚΗΟ 4235 σταθμευμένο στη γωνία μπροστά στο Δημαρχείο, κάτω ακριβώς από την απαγορευτική πινακίδα.

IMG_20190411_072653

Και  τον Αντιδήμαρχο της υπηρεσίας ελέγχου και προστασίας Περιβάλλοντος, ο οποίος οδηγεί το όχημα με κρατικές πινακίδες  ΚΗΟ 5238. Σταθμεύει στη διασταύρωση Σπάρτης και Ελπίδος . 

Το  αποκλεισμένο πεζοδρόμιο από κλαδέματα, συσσώρευση σάκων στην έξοδο της παιδικής χαράς και σε απόσταση μερικών μέτρων από την εκκλησία , Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης. Δεν πτοείται όμως ο οδηγός, αρκεί που βρήκε χώρο να σταθμεύσει, δεν θα τον γράψει κανένας άλλωστε.

Στο Δήμο που η δημοτική αρχή και τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα παραβαίνουν τον ΚΟΚ, δεν υπάρχει λόγος να φοβηθεί ο παραβάτης. Έχει παράδειγμα και το ακολουθεί. Τι να κάνει η παιδεία και η Κοινή Λογική, η συνείδηση και ευθύνη του καθένα, πάει περίπατο. Πάρκαρε κι εσύ όπου μπορείς,  η δημοτική αρχή δεν σε ενοχλεί, γιατί το ίδιο κάνει κι αυτή!

IMG_20190317_093440

***Σκόπιμα δεν συμπεριέλαβα τα ισχύοντα από Κτηριοδομικό Κανονισμό, νομοθεσία για ΑμεΑ, Νέο Οικοδομικό Κανονισμό και σχετικές εγκυκλίους που ισχύουν για το κοινόχρηστο χώρο για να μην μπερδέψω περισσότερο τη δημοτική αρχή. Γνωρίζω ότι δεν έχουν ιδέα σχετικά και ούτε ενδιαφέρθηκαν ποτέ να μάθουν, οπότε ας μην τους ταλαιπωρώ …