Η ζωή στην πόλη του Χαϊδαρίου

Να πως Δούλευε το Σύστημα (μέρος ΙΙΙ)

“Οι δημόσιοι φορείς δεν προγραμματίζουν εγκαίρως και ορθολογικά τηνκάλυψη των αναγκών τους. Προσαρμόζουν τις ανάγκες τους στο όριο τωναπευθείας αναθέσεων καλύπτοντας αυτές αποσπασματικά καιπροβαίνοντας σε

Να πως δούλευε το Σύστημα (μέρος II)

Άρθρο 1 του Ν.4782/21 με έναρξη από 1/6/2021 Ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης με ή χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα κατά περίπτωση,

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» μας ΠΕΡΙ-ΒΑΛΛΟΥΝ

ΔΙΑΦΑΝΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Ο Νονός ξέπνοος, λίγο πριν το μεγάλο ταξίδι δίνει τελευταίες οδηγίες στο νομικό σύμβουλο (κονσιλιέρε) και ψυχογιό του: «Κονσιλιέρε, ο Ντον Ξαπλοστρέλι θέλει

Να πως Δούλευε το Σύστημα

EΡΓΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΔΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΑΒΙΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ —9/3/2022 319.632,69 Ανοιχτή διαδικασία (αρ.27/αρ.264) Διόνυσο