Ελισάβετ Μ. Μπούρα

η ζωή στην πόλη

Ετικέτα: Γιώργος Αργυρόπουλος

o καλός ο Δήμαρχος και στον κορωνοϊό, φαίνεταιo καλός ο Δήμαρχος και στον κορωνοϊό, φαίνεται


Όταν ο Βαγγέλης, ήταν στην αντιπολίτευση (2014-2019) Μεταξύ άλλων: Επέβαλλε τον Διαχειριστικό έλεγχο, παρόλο που ο τότε δήμαρχος επέμενε για ...

TopBack to Top