Ελισάβετ Μ. Μπούρα

η ζωή στην πόλη

Ετικέτα: ευνοιοκρατία

η Μόρφη μόνο καλό κάνει στην πόλη (και οι συνεργάτες της)η Μόρφη μόνο καλό κάνει στην πόλη (και οι συνεργάτες της)


Από την πρώτη ημέρα, 7/9/2019 την οποία η κα Μόρφη Σάββα ορίσθηκε αντιδήμαρχος της Ενότητας (σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής ...

TopBack to Top