οι Δικηγόροι του Διαβόλου

Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες Και η λεπτομέρεια που κάνει την διαφορά εδώ, για την διεκδίκηση οφειλών, είναι η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ξέχασε ο δικηγόρος το επάγγελμα και δήμαρχος τα τελευταία τρία χρόνια, να εξασφαλίσει την σχετική απόφαση πριν την υποβολή της έφεσης στις 4/9/2019. Με την ανάληψη καθηκόντων, η πρώτη του δουλειά ήταν … Περισσότερα