Συνάντηση Κορυφής

Διαχρονική νοστιμάδα Σχετικά με την πρόσφατη συνάντηση, Περιφερειάρχη Πατούλη, Αντιπεριφερειάρχη Λεωτσάκου, Δημάρχου Ντηνιακού και Αντιδημάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας Καρατζαφέρη. Για την…

Continue ReadingΣυνάντηση Κορυφής

έργο « Βελτίωση οδικών χαρακτηριστικών της Ιεράς Οδού κι εξοπλισμού αυτής »

' Εργο προϋπολογισμού 1.950.000,00 € το οποίο είναι ενταγμένο στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ Περιφέρειας Αττικής (ΣΑΕΠ585), ως υποέργο του…

Continue Readingέργο « Βελτίωση οδικών χαρακτηριστικών της Ιεράς Οδού κι εξοπλισμού αυτής »