Απευθείας Ανάθεση (Σεπ 2022-Ιαν 2023)

ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΗ ΤΟΥ 2022 ΜΕΧΡΙ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΣΥΜΒΑΣΗ -ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΗΜΔΗΣ ΕΡΓΟ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ
17/01/2023 23SYMV011994204 “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ”23.577,40
 
REGREECE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «REGREECE ΙΚΕ
16/01/202323 23SYMV011990121«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ23.883,29
 
«ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ» ΕΔΕ
13/01/2023 23SYMV011981825 “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΟ”58.595,41
 
ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε
07/12/2022 22SYMV011749165“ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ “
56.322,59

 

ΟΧΑΝΕΣ ΑΪΔΙΝΙΑΝ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
25/10/2022 22SYMV011483003ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΊΩΝ, ΚΡΑΣΠΈΔΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΊΘΡΩΝ ΣΕ ΔΙΆΦΟΡΕΣ ΟΔΟΎΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΜΑΣ58.200,01
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΘΕΜΙΣΤΟΚ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΝΤΕ ΕΡΓΑ 220.578,70 ευρώ

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 2022 ΜΕΧΡΙ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΣΥΜΒΑΣΗ -ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ και Ανάδοχος
30/12/2022 22SYMV011933593ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΕΜΝΟΦΑΓΟΥ
16.010,48
ΧΡΙΣΤΙΝΑ Π. ΒΡΟΝΤΑΝΗ
04/01/2023 23SYMV011947099ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
29.980,49

 PROTON POWER & LIGHT A.E
04/01/2023 23SYMV011946807ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΠ. ΕΓΚ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ3.224,76
 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΛΛΙΑΣ Ε.Ε
30/12/2022 22SYMV011937241ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ3.800,00
 ΖΑΙΜΗΣ Δ. – ΔΡΟΣΙΝΗΣ Γ. Ο.Ε
30/12/2022 22SYMV011937234ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)7.960,00
 ΚΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΣΗΣ Α.Ε
30/12/2022 22SYMV011937217ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΤΛ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ (ΟΠΣ:ΤΑ 5190859)13.820,00
 ΜΠΡΟΥΜΧΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΕ
30/12/2022 22SYMV011936924ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 2022-202316.768,80
 Ι. ΝΙΚΑΣ-Α.ΚΟΥΤΣΙΝΗ Ο.Ε.
30/12/2022 22SYMV011936908ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
29.687,50
 ΦΙΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε
30/12/2022 22SYMV011936841ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΜΕΑ8.650,00
 
Life Lifts O.E
30/12/2022 22SYMV011936774ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 2022-2023
7.920,00

 ΣΚΑΦΙΔΑΣ Ε. – ΠΕΠΠΑ ΑΦΟΙ Α.Ε
30/12/2022 22SYMV011936680ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ29.987,57
 ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗΣ
30/12/2022 22SYMV011936575ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ30.000,00
DEVELOPMENT LAB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
30/12/2022 22SYMV011936517“Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Χαϊδαρίου με κωδ. ΟΠΣ: 5161697 (Υποέργο_2)” (CPV: 73220000-0)6.450,00
 
Χ.Ν ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
30/12/2022 22SYMV011936372ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
9.968,62

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
30/12/2022 22SYMV011936110ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ30.000,00
 ME C I ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ Ε.Π.Ε
30/12/2022 22SYMV011933778
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔHMOY, ΕΤΟΥΣ 2022
 
22.482,58
 ΝΟΗΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε
04/01/2023 23SYMV011949549
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
5.198,00
«ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με δ.τ.« ALL ATHLETICS
30/12/2022 22SYMV011932276 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ5.207,30
ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30/12/2022 22SYMV011932276ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
5.198,00

«ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ»


ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

29/12/2022 22SYMV011929027Σύμβαση για καθαρισμό φρεατίων & αγωγών ομβρίων 2022-202319.555,07
 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ εΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
28/12/2022 22SYMV011918917Σύμβαση αποφράξεων δικτύων αποχέτευσης σε κτιριακές και λειτουργικές
εγκαταστάσεις 2022-2023
14.516,13
 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
28/12/2022 22SYMV011914509ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 42 ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ8.064,00
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε

28/12/2022 22SYMV011912164
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ
6.450,00

 ΜΠΕΜΠΕΤΙΔΗΣ Μ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε

19/12/2022 22SYMV011843014
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 2022-20237.370,00
 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε
16/12/2022 22SYMV011836006
Σύμβαση για την για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών από ιδιώτες κτηνιάτρους για τα αδέσποτα ζώα
11.774,20
 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
13/12/2022 22SYMV011794523ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ4.876,20
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
07/12/2022 22SYMV011748011Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού της Δημ. Βιβλιοθήκης 2022-20231.000,00
 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
25/11/2022 22SYMV011679348ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Ε.Κ.Κ.)29.995,80

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΑΦΙΣΕΩΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

27/10/2022
22SYMV011501486
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΚΟΙΚΗΣΗΣ – ΔΗΜΟΣΝΕΤ (2022-2023)2.900,00
 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
21/10/2022 22SYMV011469241ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ / ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗ 2022-20254.000,00
 
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
07/10/2022 22SYMV011382990
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ”
4.660,00
ΖΑΙΜΗΣ Δ ΔΡΟΣΙΝΗΣ Γ ΟΕ
21/10/2022 22SYMV011464997
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ,ΚΗΟ-5146
11.498,23
 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
21/10/2022 22SYMV011465099ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ3.998,25
ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ

07/10/2022 22SYMV011382756
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ4.373,25
 ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ

07/10/2022 22SYMV011380477
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ7.862,14
 ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ
07/10/2022 22SYMV011380896ΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΗΡΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ – ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΚΕΠΑΖ.9.575,00
 
ΚΑΤΣΙΚΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
28/09/2022 22SYMV011324265ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΛΠ, ΣΕ ΠΑΝΣΙΟΝ ΖΩΩΝ9.540,00
 ΜΟΥΡΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ444.322,37

https://elizabethboura.gr/tag/%CE%B1%CF%80%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7/