Ε, παιδί, πιάσε έναν πεζόδρομο

Παιδί : Έφτασεεε!

–Πως ακριβώς θέλετε τον πεζόδρομό σας;  ήπιας κυκλοφορίας μήπως εννοείτε;

Πελάτης : κάτι τέτοιο , μην σε βάζω σε κόπο, κάτι πρόχειρο και γρήγορα γιατί βιάζομαι .

Παιδί : σε λίγο κλείνουμε, οπότε κάτι πρόχειρο να προλάβουμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Διάνοιξις Οδού στο Δήμο Χαϊδαρίου

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη διάνοιξη στο ύψος της  οδού Αρεοπόλεως. Για αυτό μιλάμε. Απόφαση η οποία δεν  άνοιξε οδό, ούτε πεζόδρομο δημιούργησε, ούτε αντιπλημμυρικά, ούτε  καν  δρόμο ήπιας κυκλοφορίας . Αλλά  δεν “άνοιξε και μύτη” στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καμία διαφωνία και ένταση δεν δημιουργήθηκε μεταξύ των μελών των παρατάξεων. Μερικούς μήνες προ των εκλογών, τέλη του 2018, η απόφαση ψηφίστηκε.

 

Κατά Παραγγελία ο Πεζόδρομος ή δρόμος ήπιας κυκλοφορίας;

Και Πεζόδρομος δεν εγένετο, ούτε οτιδήποτε άλλο σχετικό-ήπιας κυκλοφορίας.

Επειδή δεν αποφασίσθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, η σχετική κυκλοφοριακή ρύθμιση μετά από εισήγηση της Επιτροπής ποιότητας Ζωής.

Επειδή είναι κυκλοφοριακή ρύθμιση, η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα έπρεπε να εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Με ολοκληρωμένη σχεδίαση και τοποθέτηση των αντίστοιχων πινακίδων  του ΚΟΚ.

Επειδή εμπόδια σταθερά , πακτωμένα και κλειδωμένα , έχουν τοποθετηθεί για διέλευση μόνο συγκεκριμένων οχημάτων –  κάθετα στην κίνηση των πεζών.

Επειδή δεν σχεδιάσθηκε οδηγός όδευσης τυφλών, ούτε στρώθηκε με κατάλληλο υλικό επίστρωσης.

Και οι δύο ιδιοκτησίες, να σημειώσουμε εδώ, επειδή η απόφαση αιτιολογείται ως δημιουργία πρόσβασης των παροδίων στις δύο πολυκατοικίες. Οι πολυκατοικίες -δύο -2- έχουν είσοδο από  Σύρου και Καλαβρύτων, αντίστοιχα. Κεντρικές εισόδους και  εισόδους-εξόδους θέσεων στάθμευσης.

Εν αρχή, ήτο “διάνοιξις οδού”

Η αρχική έγκριση -Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού Διενέργειας Διαγωνισμών Τεχνικών Έργων για ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΑΡΕΟΠΟΛΕΩΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΡΟΥ» με το ποσόν 68.581,83 . Τελικά ο εργολάβος του έργου πρόσφερε έκπτωση 32% στο αρχικό προϋπολογισθέν ποσό του Δήμου μας . Πληρώσαμε όλοι οι δημότες -το ταμείο του Δήμου μας –46.635.64 ευρώ

 

 

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 149 της 15ης Ιουλίου 2019 -ομόφωνη-(2)

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η διάνοιξη της οδού Αρεοπόλεως μεταξύ των οδών Σύρου και Καλαβρύτων στο Ο.Τ. 159 στο Δάσος Χαϊδαρίου. Με τη διάνοιξη της οδού εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε δύο ιδιοκτησίες καθώς και η ελεύθερη κυκλοφορία των πεζών επί του δρόμου ήπιας κυκλοφορίας που δημιουργείται. Αφού εκτελεσθούν οι κατάλληλες εκσκαφές και καθαιρέσεις θα κατασκευασθεί τσιμεντόδρομος μέσου πλάτους 3 μέτρων πάνω σε υπόβαση από θραυστό υλικό 3Α και με κατάλληλες κλίσεις για την απορροή των ομβρίων υδάτων.
Από τις δύο πλευρές του δρόμου δημιουργούνται παρτέρια με χαμηλή φύτευση, τα δένδρα δε που υπάρχουν διατηρούνται εκτός από κάποια κωνοφόρα που εμποδίζουν τη διέλευση.
Ο χώρος θα διαθέτει ηλεκτροφωτισμό με 6 σιδηροϊστούς φωτισμού ύψους 3,50 μ.
Η υλοποίηση της διάνοιξης της οδού θα διευκολύνει την απορροή των ομβρίων υδάτων της περιοχής, που προέρχονται κυρίως από το ανάντι τμήμα της οδού Αρεοπόλεως και της οδού Ύδρας.

 

 

Ούτε πεζόδρομος

Εν τοις πράγμασι όμως έχουμε έναν διάδρομο με ηλεκτροφωτισμό και εμπόδια με λουκέτο και στις δύο εισόδους του-από οδό Σύρου και οδό Αρεοπόλεως και Καλαβρύτων. Τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, ασθενοφόρα, πυροσβεστικά πως θα διέλθουν; Ο ΚΟΚ, είναι σαφής, για ποια οχήματα  υπάρχει δυνατότητα διέλευσης σε πεζόδρομο. Που είναι η σχεδίαση, η Τεχνική Μελέτη για προσβασιμότητα όπως ο Νόμος,  ο ΝΟΚ 4067/2012 ορίζει;

Άρθρο 6§4 Ν.4495/17, ΦΕΚ Α’ 167 Ο έλεγχος των κατασκευών και των κοινόχρηστων χώρων ως προς την τήρηση της νομοθεσίας για θέματα
προσβασιμότητας και ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών, ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων ασκείται από τα Τμήματα Ελέγχου Δόμησης των Τοπικών Παρατηρητηρίων. Η Κοινωνική Υπηρεσία του δήμου Χαϊδαρίου, έχει ορισθεί με απόφαση Δημάρχου, υπεύθυνη για τήρηση όλων των θεμάτων προσβασιμότητας ΑμεΑ, μεταξύ αυτών και στο δομημένο περιβάλλον.

Άρθρο 26§6 Ν.4067/12,ΦΕΚ Α’ 79 επιβάλλεται να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης ΑμεΑ ή εμποδιζόμενων ατόμων με:
οδεύσεις πεζών/οδεύσεις τυφλών κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) χωρίς αναβαθμούς, με κλίση μέχρι 5%, προσβάσιμα μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, κατάλληλη τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού όπως στεγάστρων, καθιστικών, στύλων φωτισμού,κάδων απορριμμάτων, σήμανσης κλπ  καθώς και να διαμορφώνεται ποσοστό 5% των χώρων στάθμευσης ή τουλάχιστον ένας  για χρήση αναπηρικών αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις Οδηγίες “Σχεδιάζοντας για Όλους” του ΥΠΕΚΑ.

Σε πεζοδρόμια και σε πεζοδρόμους και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους του μη βασικού δικτύου πεζοδρόμων, εφόσον η μορφολογία του εδάφους δεν επιτρέπει τη δυνατότητα δημιουργίας πλήρως προσβάσιμων χώρων κίνησης για άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο, εξασφαλίζεται πάντοτε η
προσβασιμότητα για τις λοιπές κατηγορίες χρηστών.

Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  Συντάσσεται σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού Γραφείου Μελετών για ΑμεΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ
• Οι ειδικές ρυθμίσεις για τους κοινόχρηστους χώρους που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών και αφορά   έργα διαμόρφωσης ή ανακατασκευής Κ.Χ. οικισμών κλπ, που προορίζονται για κυκλοφορία πεζών.

ΥΑ Αριθ. 52907/(ΦΕΚ 2621/31/122009) Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών. Άρθρο 3 ΟΔΗΓΟΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ Για την ασφαλή διακίνηση των ατόμων με προβλήματα
όρασης επιβάλλεται η κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών που αποβλέπει στην καθοδήγησή τους σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών. Ο οδηγός όδευσης τυφλών κατασκευάζεται με πλάτος 0,30μ έως
0,60μ εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και στις ειδικές θέσεις που αναφέρονται κατωτέρω, συνίσταται δε από λωρίδες επίστρωσης, διαφορετικής υφής και χρώματος από το υπόλοιπο δάπεδο της ζώνης.

ΥΑ Αριθ. 52907/(ΦΕΚ 2621/31/122009)Άρθρο 8 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης όλοι οι φορείς (Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας κ.λπ.) που παρεμβαίνουν με προγράμματα στους κοινόχρηστους χώρους κυκλοφορίας πεζών οφελουν να εφαρμόζουν τις προβλεπόμενες από την παρούσα προδιαγραφές και να διευκολύνουν τη μετακίνηση των εγκαταστάσεών τους κατά την εκτέλεση έργων ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων.

Ούτε Οδός Ήπιας Κυκλοφορίας

Ν.4067 /2012 (άρθρο 2) Δρόμος Ήπιας Κυκλοφορίας είναι ο πεζόδρομος στον οποίο επιτρέπεται η υπό όρους κίνηση οχημάτων.

Στον Κ.Ο.Κ. (νόμος 2696 ΦΕΚ 57/23.3.1999) Άρθρο 2) δεν προβλέπεται ο δρόμος ήπιας κυκλοφορίας. Η μόνη αναφορά «Περιοχή ήπιας κυκλοφορίας ορίζεται η περιοχή κατοικίας, που έχει χαρακτηρισθεί και σημανθεί ως περιοχή ήπιας κυκλοφορίας».

που είναι τα έργα για απορροή ομβρίων;

Η απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου 206 της 9ης Οκτωβρίου 2019 (4), με τον τακτοποιητικό πίνακα των εργασιών , για χωματουργικά -τεχνικά έργα -η/μ-πράσινο κλπ δεν συμπεριλαμβάνει έργα απορροής ομβρίων. Mόνο με κλίση διευκολύνονται  οι απορροές;; Είναι δυνατόν να αποφασίζεται έργο δημόσιο και να μην υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά και εργασία για απορροή των ομβρίων; Όταν θα συγκεντρωθούν στο σημείο ύδατα από καταρρακτώδη βροχή και περάσουν δίπλα στο Ψυχιατρείο ή κάτω στην Αρεοπόλεως προς λεωφόρο; ή προς Σύρου στις γύρω  ιδιοκτησίες  και σταθμευμένα οχήματα; ποιός θα φταίει πάλι; ο κακός μας ο καιρός;

Πως διευκολύνεται η απορροή των ομβρίων της περιοχής  όπως αναφέρεται στην απόφαση 149 του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν στον πίνακα  εργασιών δεν μνημονεύονται εργασίες αποχέτευσης . Π.χ. που είναι οι Αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων από τσιµεντοσωλήνες, -με συγκεκριμένες  διαµέτρου;ς; (προµήθεια , µεταφορά , τοποθέτηση);
• Αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων από συγκεκριμένα υλικά και διάμετρο  (προµήθεια , µεταφορά , τοποθέτηση);
• Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής µε το δίκτυο οµβρίων;

 

 

 

 

 

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα Δράσης 2019 (3)

Στην  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  155 της 19/7/2019  – μαζί με την επίμαχη  διάνοιξη , τροποποιήθηκε και προστέθηκε άλλο ένα Έργο, ανακατασκευής οδικού δικτύου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017ΣΕ05500010) 165.300,00 ευρώ.

Ελπίζουμε να συμπληρωθεί εγκαίρως το Τεχνικό Δελτίο για να πραγματοποιηθεί το έργο ανακατασκευής, οι δρόμοι μας είναι επικίνδυνοι. Η παραπάνω φωτογραφία με το οδόστρωμα με ρωγμές “τύπου αλιγάτορα”, διαβρωμένο, είναι από την οδό Αρεοπόλεως, στη συνέχεια του έργου.

 

Τα Μπάζα που τόση φασαρία έγινε για την σύννομη συλλογή και μεταφορά  με μόλις 22.000 ευρώ.  Μόλις 22.000 ευρώ να διατεθούν με σύννομη διαδικασία, οι διάσπαρτες σακούλες  και τα χύδην , απόβλητα εκ κατεδαφίσεων και κατασκευών, που υπάρχουν παντού στη πόλη μας. Πεζοδρόμια, δρόμοι, δάσος. Στη διασταύρωση Αρεοπόλεως και Κυπρίου Αγωνιστών, υπάρχουν  διάσπαρτα μπάζα και σκουπίδια. Εκεί έχει χωροθετήσει και δύο -2- κάδους ο Δήμος, πάνω στο φρεάτιο. Απαγορεύεται βέβαια και απ;o τον κανονισμό καθαριότητας η συγκεκριμένη χωροθέτηση αλλά και από τον ΚΟΚ.

Τα πεζοδρόμια στην Κυπρίων Αγωνιστών, είναι παρτέρια με αγριόχορτα-μπάζα και οτιδήποτε άλλο. Μόνο ελεύθερη όδευση πεζών δεν υπάρχει . Η παράνομη στάθμευση είναι ο νόμος, τα σχολικά δίνουν το καλό παράδειγμα(!) στην πόλη που οι αιρετοί αποφασίζουν όπως θέλουν.

Τα πεζοδρόμια δεν είναι υπαίθρια πάρκινγκ και τα  οχήματα τα επαγγελματικά  πρέπει να σταθμεύουν σε ιδιωτικό χώρο φύλαξης. Ο Ιδιοκτήτης που η επωνυμία του αναγράφεται επάνω στα οχήματα θα έπρεπε να ελεγχθεί και να υποχρεωθεί απο τον Δήμο να σταθμεύει σύννομα.  Αυτή  είναι η δουλειά του Δήμου και μόνο υποψίες προκαλεί  η απροκάλυπτη παραβατικότητα από γνωστούς  και συγκεκριμένους επαγγελματίες.

Όταν ο πρώην Δήμαρχος απειλεί με Δελτίο Τύπου  μια δημότισσα, η οποία υπενθυμίζει στο Δήμο την υποχρέωσή του για σύννομες ενέργειες προς όφελος όλων των δημοτών, αλλά δεν φροντίζει να περιορίσει την ολοφάνερη παραβατικότητα με πινακίδα επώνυμη, που θέτει σε κίνδυνο  ανθρώπινες ζωές, τότε η υποψία γίνεται βεβαιότητα.

Μας έδειξαν  το δένδρο -οι αιρετοί στο δημοτικό συμβούλιο, για να μην βλέπουμε το δάσος.

Θέλουμε πεζόδρομους, κι άλλους πεζόδρομους και πεζοδρόμια. Αλλά για τον σκοπό που εξυπηρετούν, την απρόσκοπτη πρόσβαση πεζών.

Όχι για παράνομη στάθμευση και χωροθέτηση αστικού εξοπλισμού. Όχι για χωματερή των παροδίων και επισκεπτών.

Όχι έργα κατά παραγγελίαν για εξυπηρέτηση μόνο παροδίων αλλά με σχεδιασμό σύμφωνα με τις οδηγίες και λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες κυκλοφορίας και αστικής βιώσιμης κινητικότητας .

Όχι άλλο κάρβουνο κυρίες και κύριοι -το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι μαγαζάκι κανενός. Είναι το ανώτατο θεσμοθετημένο όργανο-αποφασιστικής αρμοδιότητας του Δήμου. Επιτέλους …δεν είμαστε πελάτες ούτε ραγιάδες …

Θέλουμε να εφαρμοσθεί επιτέλους ο Κανονισμός Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου.

Θέλουμε   να  επικαιροποιηθεί ο Κανονισμός Καθαριότητας του 2012 -και  να εφαρμοσθεί.

Θέλουμε ασφάλεια και πρόοδο. Πόλη για Ανθρώπους.ισότιμα και ισόνομα. Δήμαρχε θυμήσου:

“Τον άρχοντα τριών δει μέμνησθαι: Πρώτον ότι ανθρώπων άρχει. Δεύτερον ότι κατά νόμους άρχει. Τρίτον ότι ουκ αεί άρχει.” – Αγάθων,450-400 π.Χ.

 

Δήμε Χαϊδαρίου, οι  αποφάσεις πρέπει να είναι σύννομες

Ο Ν.3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων αναφέρει ότι «Οι κανονιστικές αποφάσεις, που αφορούν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό
πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους, εκδίδονται, μετά από προηγούμενη κατάρτιση σχετικών μελετών, οι οποίες έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του οικείου Δήμου ή Κοινότητας ή από τις Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και Κοινοτήτων των Περιφερειών

Οδηγίες σχεδιασμού του τεύχους «Σχεδιάζοντας για όλους» του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, κεφάλαιο 2, παράγραφος 2.1.1:

«Ως πεζόδρομος ορίζεται ο διαμορφωμένος υπαίθριος κοινόχρηστος ελεύθερος χώρος, που εξυπηρετεί αποκλειστικά την συνεχή, ασφαλή και χωρίς εμπόδιο κυκλοφορία των πεζών και εμποδιζομένων ατόμων και επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο από τα οχήματα τροφοδοσίας και τα ειδικά οχήματα (πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, οχήματα καθαριότητας του Δήμου, αστυνομικά,οχήματα Οργανισμών κοινής ωφέλειας για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών, οχήματα που εκτελούν μετακομίσεις οικοσκευών, οχήματα ατόμων με ειδικές ανάγκες κ.λπ.), σύμφωνα πάντα με τις καθορισμένες προϋποθέσεις (ορισμένες ώρες, καθορισμένο ανώτατο όριο ταχύτητας, ορισμένο μικτό βάρος οχήματος κ.λπ.)»

 Υποχρεωτική είναι η τοποθέτηση στην είσοδο και έξοδο των οδών αυτών πινακίδας ένδειξης πεζόδρομου (Ρ-55) και η τοποθέτηση κατάλληλων σημάτων συνοδευμένων από την ένδειξη: «μόνο οχήματα κατοίκων»
 Υποχρεωτική είναι η τοποθέτηση στην είσοδο και έξοδο των οδών αυτών πινακίδας Π92 και Π92α
αντίστοιχα (Αρχή – Τέλος περιοχής κατοικίας χαρακτηρισμένης ως περιοχή ήπιας κυκλοφορίας).
 Υποχρεωτική είναι η τοποθέτηση πινακίδων που θα κριθούν ανάλογα με την περίπτωση αναγκαίες από την Τεχνική Υπηρεσία κατόπιν των απαραίτητων εγκρίσεων.

 

Διαδικασία για την τροποποίηση του σχεδίου πόλης και τη μετατροπή οδού σε πεζόδρομο

Αρχικά πρέπει να ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία να τεκμηριώνεται ο λόγος της τροποποίησης. Αφού ληφθεί η απόφαση αυτή αποστέλλεται στους παρόδιους ιδιοκτήτες οικοπέδων μαζί με μία Τεχνική Έκθεση στην οποία περιγράφεται η τροποποίηση, καθώς και ένα σχεδιάγραμμα της πρότασης τροποποίησης.

Όλα αυτά αποστέλλονται με αποδεικτικό επίδοσης.
.
Παράλληλα με την αποστολή στους παρόδιους ιδιοκτήτες πρέπει να γίνει:
Α) Ανάρτηση στον πίνακα των ανακοινώσεων του Δήμου του σχεδιαγράμματος και της Τεχνικής Έκθεσης, για 15 ημέρες.
Β) Να γίνει πράξη ανάρτησης την οποία τη συντάσσει η γραμματέας που κάνει την ανάρτηση. Η πράξη ανάρτησης μαζί με το αποδεικτικό ανάρτησης παίρνουν πρωτόκολλο.
Γ) Δημοσίευση σε δύο εφημερίδες μίας περίληψης που περιγράφει το θέμα για 2 φορές. Αφού περάσει το χρονικό περιθώριο του δικαιώματος των ενστάσεων, εάν έχουν κατατεθεί ενστάσεις, αυτές διαβιβάζονται με μία εισήγηση μαζί με ένα διαβιβαστικό στο Δημοτικό Συμβούλιο για να τις εξετάσει. Κατόπιν λαμβάνεται η τελική απόφαση.
Αφού ελεγχθούν για τη νομιμότητά τους οι αποφάσεις από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, όλα τα έγγραφα (τεχνικές εκθέσεις, ενστάσεις, αποδεικτικά επίδοσης και ανάρτησης, εφημερίδες και βεβαιώσεις) αποστέλλονται μαζί με 6 αντίγραφα του σχεδιαγράμματος της τροποποίησης στο πρώην Σ.Χ.Ο.Π. νυν ΣΥΠΟΘΑ.
Μετά την έγκριση από το ΣΥΠΟΘΑ, αποστέλλονται στην Περιφέρεια για υπογραφή και στη συνέχεια στο Εθνικό Τυπογραφείο για να γίνουν ΦΕΚ.